icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Prohlídka památek Tisk článku    

Prohlídka přírodních a historických památek

a zajímavostí na Žampachu

Informace o památkách v zámeckém areálu a v obci Žampach

 VÍCE INFORMACÍ O PAMÁTKÁCH NA ŽAMPACHU - PRŮVODCE TURISTICKÝMI CÍLI (SKLÁDAČKA)        information in English


      Domov pod hradem Žampach  v rámci své hlavní a doplňkové činnosti pečuje také o přírodní a historické kulturní památky, které se nachází v zámeckém areálu a jeho okolí. Zámecký areál a parky domov celoročně zpřístupňuje veřejnosti jako výraz otevřenosti poskytovaných sociálních služeb ve vztahu ke společenskému prostředí. Také Arboretum Žampach má specifický účel neboť je především prostředím pro setkávání veřejnosti s osobami se zdravotním hendikepem a místem  práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.

      Na tomto místě Vás zveme k prohlídce přírodních a historických památek a zajímavostí na Žampachu. Areál Domova pod hradem na Žampachu je situován do zámeckého sídla, pocházejícího z poloviny 17. století. Nad zámkem se na charakteristickém homolovitém kopci nalézají zbytky gotického hradu Žampach. Tuto místní krajinnou dominantu jsme převzali jako symbol a umístili jej do našeho znaku a vlajky.

    V naší činnosti využíváme mimořádných historických a přírodních hodnot místa pro tvorbu sociálního zařízení s moderními podmínkami a systémem ústavní sociální péče s širokými vazbami na okolní společenské prostředí.

      Nedílnou součástí naší práce je proto také správa a péče o památkové hodnoty spojené s historií zámeckého areálu na Žampachu.
     Srdečně Vás zveme k návštěvám našeho zámeckého areálu a parků a věříme, že oceníte snahu a úsilí obyvatel a zaměstnanců našeho domova s jakou pečují o svůj areál, aby zůstával hezkým životním prostředím pro ně a příjemným zážitkem pro Vás. 

Herní kouty a posezení - zázemí pro návštěvníky zámeckého areálu a arboreta Žampach

        Prosíme Vás, aby jste respektovali pravidla chráněné parkové výsadby. Veřejně přístupný zámecký areál je v péči obyvatel Domova pod hradem. Interiér zámecké budovy slouží od roku 1950 sociálním účelům.

Letecký snímek - orientační plán zámeckého areálu Žampach

Informace o památkách v zámeckém areálu a v obci Žampach:


vyhlídka - panorama  Orlických hor - horní zámecký park Žampach

zámecké parky - Arboretum Žampach -poznávací okruh - dendrologické zajímavosti

zámecká kaple sv. Bartoloměje z r.1713 (obrazový a jiný mobiliář kaple, dokumentace restaurátorských prací, ...) 

zámecká budova z r. 1672 (dokumentace z restaurárorského průzkumu, archiv stavebních úprav, ...)

zámecká studna 

zámecká stodola 

lapidárium a zahradní altán (s informacemi o historii hradu Žampach), dokumentace restaurátorských prací

pískovcový pranýř z r. 1693

dřevěná zámecká lávka z r. 1886

barokní pískovcová socha Krista - Ecce homo z r. 1758, dokumentace restaurátorských prací 

dřevěná zvonička a obecní kříž

památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916)

hradní kopec se zříceninou hradu Žampach z konce 13. stol. (vrch 545,7 m.n.m.) 

prohlídka a z historie obce Žampach, letecké snímky  

Čertovy kameny v Arboretu Žampach


Barbušáci - žampašský hrad převyšuje kopce - hymna domova  Rodný dům - píseň domova  Info panel TAB 3b - historie a současnost - zde  


Rok 2019 - Česká televize o zahradní tetrapii v Domovu pod hradem Žampach - magazín Klíč 5.6. 2019

 Reportáž na YouTube - zde      ODKAZ NA VIDEO NA WWW ČT2: Magazín Klíč

Rok 2017 - Stream.cz  Výleťák a Výleťáček

Zimní království 3 hradů – Lanšperk, Žampach a Kyšperk   část hrad Žampach - YouTube

Rok 2017 - Východočeské výlety - Žampach (12.02.2017 11:04)

ZVUKOVÝ SOUBOR mp3 23:57

ZVUKOVÝ ZÁZNAM na www Českého rozhlasu Pardubice

Rok 2014 - Arboretum Žampach - 5. kapitola z filmu Přírodní zajímavosti Regionu Orlicko-Třebovsko

VIDEO - DOKUMENT: Arboretum Žampach, 2014 - Milan Michalski a Luděk Petraš

Rok 2011 - 16.10.2011

Toulavá kamera - Arboretum Žampach - na www ČT

Toulavá kamera č.14 - knižní vydání 2012 - kapitola o Domovu pod hradem Žampach

Typ na výlet: Regionální televize RTA - TIP NA VÝLET - Arboretum Žampach - zde

Rok 2011 - TURISTA - 8-9/2011 časopis KČT ČR

Článek - památky a arboretum Žampach

Rok 2010 - Reportáž Českého rozhlasu - pozvánka do Arboreta Žampach

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice - 1.06.2010 06:06 4,2 MB

Rok 2008 - Relace Českého rozhlasu Pardubice - 16.7.2008

Toulky našim krajem - Žampach - soubor ke stažení - 21MB (Český rozhlas Pardubice - spustit jako stream).

Rok 2008 - Relace Českého rozhlasu Pardubice - 15.6.2008 - Báje a pověsti

Purkrabí hradu Žampachu Pancíř ze Smojna byl členem vojska Karla IV. - Jana Davidová-Kracíková - profesor Petr Vorel - ČR 15.06.2008

Více z historie - odborné práce:

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce (soubor PDF ke stažení)     

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (autor: Jan F. Křivohlávek, PDF ke stažení) Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


Rejstřík kulturních památek ČR  vstoupit - vyhledat


PŘEHLED INFORMAČNÍCH CEDULÍ V AREÁLU S NÁHLEDEM NA OBSAH CEDULÍ  

 Zámecký park

 Hrad Žampach

 Zámek Žampach

Zámecká kaple

LAPIDÁRIUM - hrad Žampach

Socha Krista

Dr. František Lützow

Zámecká lávka

 Zámecká stodola

 Zámecká studna

Další informační tabule v Arboretu Žampach:

Rejstřík stanovišť poznávacího okruhu - dle čísel stanovišť

1 ÚVODNÍ ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA (budova dílen)
2 PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY ŽAMPACH (dolní park - strana A)
3 ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA - DOLNÍ PARK  (dolní park - strana B)
4 INFO TABULKY HMYZ A PTACTVO - HORNÍ PARK

Ve vnitřním zámeckém areálu jsou rozmístěny informační cedule (k náhledu zde) se základními historickými údaji o zámku, kapli a jeho mobiliáři, dále o zámecké studni, stodole a dřevěné lávce v horním parku. Samostatná informace je věnována životu a dílu Františka Lützowa.

                                                                                                                                  Hradní kopec, pohled od Písečné

             Plán Arboreta Žampach - poznávací okruh - zde.