icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Z historie obce Žampach Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Z historie obce Žampach

 

 

       Obec Žampach se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem, Potštejnem a Liticemi. Nejvyšším místem je vyvřelý vrchol Žampachu 545,7 m. n. m., na kterém se nalézá hradní zřícenina. V této části Podorlicka je permský zlom, proto je krajina typická červenými slíny a pískovci.
        Obec má přibližně 300 stálých obyvatel.                Vítejte v obci Žampach - slovo starostyZ kroniky obce Žampach - slovo kronikáře. Toulky našim krajem - Žampach -21MB.


 Přístupové cesty.   Letecký snímek - orientační plán zámeckého areálu Žampach Letecké snímky z roku 2008    Katastrální mapa Žampach.


Historie obce Žampach                                                                                       Katastrální mapa pozemků - stav r.1840(PDF)

Dnešní obec navazuje na bývalé podhradí – dříve osada Budy (v kronikách označováno také jako „miestys Budy“). Nejbližší osadou je Hlavná - rozparcelovaný vrchnostenský dvůr. Žampach byl sídlem správy okolního panství, tudíž jeho přirozeným centrem. Po zrušení vrchnostenských úřadů roku 1848 -1849 postupně ztrácel na společenské a hospodářské důležitosti.  

Nejstarší dochované stavby jsou roubené chalupy z přelomu 18. – 19. století – jedná se o přízemní trojdílné domy (do pol. 19. stol. roubené, od 1.pol. 19. stol. zděné). Na stavby domů, respektive chlévů byl většinou použit materiál (kameny) z hradu.  

Dominantou dřevěné architektury je uprostřed obce zvonička z počátku 19. století - dílo neznámého řezbáře a tesaře. Nejstarší dochovaná kamenická práce je vrchnostenský pranýř z roku 1693. Nyní je umístěn na návrší mezi úpatím hradního kopce a zámeckým parkem. 

V areálu zámku je další nově restaurovaná významná barokní kamenická práce – pískovcová socha Krista - Ecce homo, z roku 1758. Dříve umístěná na okraji obce.                                                                                                                                                                 


Chráněná příroda

Významným krajinným prvkem okolí je hradní vrch se zříceninou hradu Žampach. Porostem je zde bučina přirozeného charakteru s bohatým bylinným patrem o výměře 9,0729 ha. Vyskytují se zde chráněné rostliny: lýkovec obecný, lilie zlatohlavá, zvonek broskvolistý a pižmovka.

Původní zámecké rybníky jsou již zrušené. V místním rybníčku je hnízdiště žab a škeblí. V okolí naleznete i jiné přírodní zajímavosti (bažiny, lužní les).

 

Okolní historická sídla

Tato oblast Čech byla součástí pohraničních hvozdů – sídla tak tvořila přirozenou obranu vnitrozemí. Součástí původního osídlení jsou hrady Lanšperk, Litice, Potštejn, Brandýs nad Orlicí. Pravděpodobně nejstarší z nich je hrad Velešov nad Potštejnem.

Mimo hradu Litice a Potštejn jsou zříceniny těchto staveb veřejně přístupné. Hrad Potštejn je majetkem obce. Hrad Litice je ve správě Památkového ústavu v Pardubicích.

Mimo Lanšperka a Litic po změně společenských a hospodářských poměrů vznikaly pohodlnější sídla – zámky Letohrad (Kyšperk), Potštejn, Žamberk, Brandýs, Doudleby, Častolovice. Kolem zámků vznikaly parky – zóny klidu. Protože byly chloubou majitelů, bývaly doplněny vzácnými a exotickými dřevinami.

Na dominantním kopci nad obcí Žampach se nalézá zřícenina hradu Žampach.Více z historie - odborné práce a odkazy různé:

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce (soubor PDF ke stažení)

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek (soubor PDF ke stažení) 

Sborník Historického kroužku - http://www.archive.org/stream/sbornkhistorick06krougoog#page/n20/mode/1up


Archivní fotografie - rok 1890

Archivní fotografie -  rok 1923  Pohled směr hradní vrch v r. 2013. 


Foto areál Domova pod hradem Žampach v roce 1953         jako pdf soubor - zde   celý areál - jako pdf  celý areál - jako jpg


Z archivu  - více archivních obrázků - Žampach z roku 1959             Zřícenina hradu Žampach

 
  Roubená chalupa z přelomu 18. a 19. století
 
    Hradní vrch  - jako dominanta zdejší krajiny.
 
  Pohled do  centra obce s panoramatem Orlických hor
 
  Hradní vrch
 
   Křížek u silnice před Žampachem
 
  Obrázek u silnice před Žampachem

 Křížek v polích pod hradem Žampac

    Pohled z Písečné na Žampach

Šárka Bergerová, 2007 - Žampach "z písecké strany"   Více obrázků :   1 Šušek    2 Kozinec    3 Kozinec   4 Z Kozince   5 Žampach    6 Žampach

 Zámecký areál pod hradem Žampach, další letecké  - zde.  


Více fotografií nalezene v naší fotogalerii - prohlídka památek v obci Žampach.   Letecké  snímky zámeckého areálu Žampach.
Z archivu  - více archivních obrázků - Žampach z roku 1959
                                 Letecké snímky z roku 2008 


DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY:
Mgr. Cejpová, 2007        -  Více z archeologického záchraného průzkumu - články a fotodokumentace -  zde
Stanislav Adamec, 2006 -  Majitelé panství Žampach a Písečná - str.7-11, str. 37   -  soubor ke stažení PDF (3,5 MB)
Šárka Bergerová,   2006 -  výběr z přiložené fotodokumentace knihy - pohlednice -  soubor ke stažení PDF (3,9 MB)
(z publikace: Stanislav Adamec, Písečná - ves pod hradem Žampach,
2006)

(z přílohy knihy - CD: Šárka Bergerová, obrazový materiál a grafická úprava knihy)

Obrázky z archivu kronikáře obce Žampach, p. Halbrštát, 2008  


Archiv – články, výstřižky novinové - TIC Žampach - o obci Žampach