Historie zámeckých parků a Arboreta Žampach

Z HISTORIE ARBORETA ŽAMPACH:

Zámecký areál Žampach - kolem roku 1840.

Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Anny a Františka Lützowových, nejvýznamnějších majitelů žampašského zámku, kteří zde pobývali v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby.

Manželé Lützowovi nechali na konci 19. století upravit také hradní areál Tento byl  propojen se zámeckým areálem upravenou cestou vycházející  z horního parku přes dřevěnou lávku. Na hradním vrchu byla vystavěna dřevěná rozhledna a lávka spojující předhradí s hradem a také provedena konzervace zbytků zdiva. V zámeckých parcích byly udržovány upravené cesty lemované okrasnými záhony. K zámku patřila také zimní zahrada a vlastní zahradnictví.

V roce 1945 došlo k prohlášení o konfiskaci statku i zámku a od roku 1950 byl rozhodnutím ONV v Žamberku v národní správě. Až do konce osmdesátých let 20. století docházelo k zanedbávání údržby původních parkových ploch a údržby zámeckého areálu. V parcích začaly převažovat vzrostlé náletové dřeviny. Správcem byly řešeny pouze nebezpečné kalamitní stavy a havárie. Přičemž nešetrnými zásahy a účelovým kácením docházelo k druhotným škodám a  nevraným ztrátám  hodnotných stromů z původní parkové výsadby. Některá místa v parcích byly navíc dotčeny některými stavbami a provozováním technických zařízení jako např. 2 čistírny odpadních vod. Do parků byla prováděna navážka materiálu, apod.. K zachování základních přírodních hodnot žampašských parků v tomto období přispělo také to, že zámecké parky a areál neztratil statut státem chráněné kulturní památky (rej. č. 4167/3) a vždy tak podléhal dohledu státního úřadu památkové péče.


S obnovou zámeckých parků bylo započato rokem 1990. Na základě odborného posouzení bylo přistoupeno k odstraňování nežádoucích a neperspektivních dřevin a následně byla zahájena nová výsadba, odborné zásahy a ošetřování původních parkových dřevin. Dále byla realizována rozsáhlá výsadba sbírkových dřevin a bylinného patra. Byl vybudován informační tabulový systém a turistické informační centrum se zázemím pro návštěvníky, doplňovány herní prvky, hřiště, zoo koutky a smyslový park. Byla provedena rekonstrukce budovy skleníků zahradnictví. Do trvalkových záhonů a malého botanického skleníku byl zaveden automatický závlahový systém. Došlo k celkové rekonstrukci zámecké budovy a zámeckého nádvoří včetně původní zimní zahrady u zámecké budovy. V parcích byly zřízeny procházkové cesty a místa pro posezení. Během třiceti let došlo k zásadní změně v hodnotách a také v poslání zámeckých parků na Žampachu. Původní přírodní zámecké parky byly změněny na koncept dendrologické, resp. botanické zahrady – arboreta. Po naplnění kritérií bylo Arboretu Žampach v roce 2007 přiznáno řádné členství v Unii botanických zahrad České republiky. V roce 2018 se pak Arboretum Žampach stalo také akreditovaným členem ArbNet - The interactive community of arboreta, mezinárodního profesního společenství arboret a dendrologů veřejných zahrad světa. Nový koncept žampašských parků jako Arboreta Žampach a rozšíření sbírkového fondu realizoval více než 30 let Grätz Luděk, ředitel Domova pod hradem Žampach. 


Specifickým posláním a účelem Arboreta Žampach je být prostředím pro setkávání se veřejnosti s osobami se zdravotním hendikepem, být místem  práce a odpočinku zdravotně postižených obyvatel Domova pod hradem Žampach


  Z archivních zákresů - zde.                                                                                                                 Archivní fotografie a obrázek:
Více informací: památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916)

Zimní zahrada u zámku za kaplí Archivní fotografie -  rok 1923 Reprodukce - rok 1844.Zimní zahrada - manželé Lützowovi

Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek - soubor PDF   Pohled směr hradní vrch v r. 2013.    
Majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek  
Inventář zahrady z r. 1913 -  soubor PDF  Info panel - historie a současnost - zde.

Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.     Žampach – Johann Venuto (1811)


více fotografií z obrazu - zámecký areál kolem roku 1840 - zde    


Katastrální mapa pozemků - stav r.1840 (PDF)


 

  Dokument Národní listy 1907STUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU:

Zajímavé dřeviny Kalifornie – absol. práce, Michal Prokop, Česká zahrad. akademie Mělník, 2019

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008,

Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová, 2008


Více z historie místa - odborné práce: 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce 

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


HISTORICKÉ  PAMÁTKY AREÁLU ŽAMPACH:

PROHLÍDKA PAMÁTEK - vstoutZÁMĚRY A VIZE ARBORETA:

Informace o našich záměrech naleznete zde:  Výběr z projektové dokumentace - zde
Archivní info panel - zde.Z historie Domova pod hradem Žampach


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 17. 6. 2024, 12:07