icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Zahraniční spolupráce a pobyty Tisk článku    

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A POBYTY
pro obyvatele a zaměstnance

Domova pod hradem Žampach


                                                                                        


The Home at the foot of Žampach castle - information               ::   Google translation ::Při zabezpečování a zprostředkovávání společenských aktivit obyvatel domova  spolupracujeme s dalšími subjekty z okolí, vč. zahraniční spolupráce a partnerství.


Přejít na informace o spolupráci Domova pod hradem Žampach a ZSS Egídius Bardejov    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -  PODZAMEK – KLODZKO - POLSKO - 2012 - 2013
V červnu roku 2012 byla zahájena vzájemná spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej v Podzamku v oblasti Gminy Klodzko (ředitel - Mgr. Zbigniew Tur). Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys (vedoucí Tadeuszi Kiejrys). Tato spolupráce  současně využívá aktivit  Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (na české straně zastoupené předsedou SRR-ČPS Ing. Vladimír Hulman).
      Více k tomu - fotografie - 2012 - 2013


SONNENHOF - BISCHWILLER - FRANCIE - 2014, 2016

V květnu roku 2014 (12.5. - 17.5.) se uskutečnil zahraniční pobyt a byly tak navázány osobní kontakty našich obyvatel a zaměstnanců se zařízením pro lidi s postižením ve městečku Bischwiller v severovýchodní Francii poblíž Strasbourgu. Jedná se o nestátní sociální zařízení  Sonnenhofdomov pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.   Více o tomto pobyt -  tisková zpráva.

     Více k tomu - o pobytu ve Francii - fotografie z povytu  v roce 2014

Setkání ve Strasbourgu na téma: "Inkluze a deinstitucionalizace – šance pro všechny?"   9.-10. 5. 2016      fotografie z kongresu

Setkání pořádalo zařízení pro lidi s mentálním postižením Sonnenhof, se kterým je Domov pod hradem Žampach v kontaktu. V roce 2014 toto zařízení ve Francii navštívilo 7 obyvatel našeho domova, 2 zaměstnankyně a 1 dobrovolník. Měli možnost se seznámit se všemi jeho službami a mohli tak čerpat inspiraci a zkušenosti pro naši práci za hranicemi našeho domova i země....    Celá tisková zpráva - zdeDokument Strasbourg 2016 - tisková zpráva


ROTARY CLUB WOERDEN - NIZOZEMÍ - 2002 - 2008
Ze zahraničních pobytových akcí je významná spolupráce s Rotary Clubem Woerden, na základě které se uskutečňuje týdenní poznávací a rekreační pobyt v Holandsku, vždy pro 3 zaměstnance a šest obyvatel našeho domova.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2008

      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2006.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2004.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2002.


ODBORNÁ EXKURZE V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  - NIZOZEMÍ - 2018

V termínu 10. – 15. dubna 2018 byl náš domov zastoupen ve skupině, která absolvovala odborné exkurze do zařízení sociálních služeb v oblasti Haag - Amsterdam v Nizozemí, které pořádala  APSS ČR – Pardubický kraj.
      Fotografie z odborných exkurzí - Holandsko - v roce 2018ANNAPOLIS, MARYLAND - USA 

Prostřednictvím farního sboru Českobratrské církve evangelické v Letohradě udržuje Domov pod hradem Žampach pravidelné kontakty se členy sboru  First Presbyterian Church Annapolis
Z kontaktů a společných činností:
 - od roku 2004 - společná výuka angličtiny pro zaměstnance domova lektory z Annapolis na faře sboru ČCE v Letohradě 
 - v r. 2005 brigáda členů sboru z Annapolis při výstavbě areálu Domků ve strani na Žampachu, nátěry oplocení a údržba parků
 - každoroční návštěva členů sboru z Annapolis v Domovu pod hradem Žampach
Výběr fotodokumentace společných činností.    Annapolis  Více o spolupráci se sborem ČCE Letohrad. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ - SLOVENSKO - OD ROKU 2004

Domov pod hradem Žampach je zapojen do programu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje, a to formou dvoustranných partnerských vztahů Domova pod hradem Žampach  a Zariadenia sociálnych služieb Egídius Bardejov. (dříve Domova sociálnych služieb Bardejov - ProALIA Bardejov)
V rámci tohoto programu spolupráce se uskutečňují například výměnné pobytové akce obyvatel a zaměstnanců partnerských domovů:

________________________

Rok 2019

Plán: Společný pobyt na Zemplínskej Šírave - hotel Energetik 10.8. - 17.8. 2019

________________________

Rok 2018

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ZSS Egídius Bardejov (pořádá DPH Žampach) – Staré Splavy 9. – 15. 9. 2018

Dobrý deň pán riaditeľ. Týmto by som sa chcela poďakovať vám a vášmu kolegovi pánovi Fabiánovi, za krásny výlet, ktorý zorganizovali pre našich klientov na Machovom jazere. Už druhý deň počúvam našich chlapcov akí boli spokojní, ako bolo u vás dobre, čo všetko zažili. Veľmi má teší, že spolupráca medzi zariadeniami naďalej pokračuje.  Mate skvelí tím ľudí, ktorí sú oddaní svojej práci,ktorí všetko perfektne naplánovali. Patri im moja úcta a poďakovanie. Vážený pán riaditeľ, vám a vášmu kolektívu zamestnancov prajem pevné zdravie, veľa pracovných aj osobných úspechov. Dovidenia na Zemplínskej Šírave 2019.  Oľga Hviščová,  riaditeľka ZSS Egídius v Bardejove.

Fotografie z pobytu - zde. (připravujeme)

______________________

Rok 2017

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ZSS Egídius Bardejov (jako pořádající)

Termín: Turisticko-rekondičný pobyt – Štrbské Pleso  24.  – 30. 9. 2017

 Účast za DPH Žampach: 6+2  Dokument Program pobytu

______________________

Rok 2016

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ProALIA Bardejov v Čechách

Hotel Bezděz, Lázeňský Vrch 216, 471 63 Staré Splavy

Termín: 4. – 10. 9. 2016  (účast na tomto pobytu byla ze strany ProALIA Bardejov zrušena)

______________________

Rok 2015

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Nízké Tatry

Termín:  23. – 28. 8. 2015    Výběr z fotodokumentace akce - zde  Článek - zdeNa www deníku.

Dokument Tisková zpráva o pobytu - zde.   

___________________

Rok 2014

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov v Čechách

chata Kristýna a Lenka, Deštné v O. h.. Fotografie z pobytu - zde.

Termín: 16. – 22. 3. 2014  Program pobytu - zde. Tisková zpráva - zde. Zpráva na www deníku - zde.

______________________

Rok 2013

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Slovenský ráj

Termín:  8. až 13.9.2013  program pobytu - zde   Výběr z fotodokumentace akce - zde 

Tisková zpráva o pobytu - zde    Zpráva na www deníku - zde

Prezentační výstavka  DSS ALIA Bardejov v DPH Žampach (12/2013) 

Pracovní návštěva DSS ALIA Bardejov u nás: 3.10.2013 až 6.10.2013  Fotografie - Bořetice - zde.

______________________

Rok 2012

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov v Čechách

chata Kristýna a Lenka, Deštné v O. h. Fotografie z pobytu - zde.

Termín: 18. – 23. 3. 2012  Program pobytu - zde Novinový článek - tisková zpráva - zde

Výstava výrobků aktivizačních center  DPH Žampach DSS ALIA Bardejov (12/2012)

______________________

Rok 2011

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Penzión MAGURA.

Termín: 29.8. - 3.9.2011. Program pobytu - zde.   Tisková zprávaFoto - 1Foto - 2. Více fotografií - zde.

Výstava výrobků aktivizačních center DSS ALIA Bardejov v DPH Žampach, 2.-7.12.2011  Fotografie z výstavky - zde.

______________________

Rok 2010

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov se uskutečnil ve dnech 2.-8.10.2010, Janov nad Nisou 1160, Bedřichov 468 11, Chata Královka Jizerské hory. Program pobytu - zde

Foto -  č.1   Foto -  č.2   Foto -  č.3   Foto -  č.4   Foto -  č.5          Tisková zpráva - zde.

______________________

Rok 2009

Ve dnech  23. – 28. 8. 2009 se uskutečnil další společný pobyt v Bardejově. Akce se zúčastnili ještě další zařízení z okolí Bardejova. Ubytování bylo v rekreačním zařízení Mnichovský Potok, asi 3 kilometry za Bardejovem. Bohatý sportovní, kulturní i turistický program naplnil každý den a na závěr pobytu  pak večerní táborák, opékání buřtů, zpívání s harmonikou, tanec a lampionový průvod…..Foto - č.1   Foto - č.2 

___________________

Rok 2008 

Ve dnech 5. - 12. 12. 2008 se zúčastnila skupina 9 obyvatel a zaměstnanců DSS Alia Bardejov rekreačního a poznávacího pobytu společně s obyvateli a zaměstnanci DPH Žampach na horách Plasnice - Deštné - 2008. Před tím se hosté zúčastnili druhého předvánočního koncertu v kapli.

___

Dne 5.9. 2008 se zúčastnila skupina zaměstnanců našeho domova oslavy 40. výročí založení Domova sociálních služeb v Bardějově.  Galaprogram DSS Alia probíhal   v kině ŽRIEDLO v Bardějovských Kúpeľoch.

___

Ve dnech 30. - 31.5.2008 se uskutečnila návštěva klientů a zaměstnanců a ředitele DSS ALIA Bardejov v domovu pod hradem Žampach. Předmětem krátké návštěvy byla výměna zkušeností z realizace a přípravy některých investičních akcí v domovu a současně účast na společenské akci - Zámecká slavnost. Ubytování bylo řešeno v Písečné.

______________________

Rok 2007

Společný poznávací pobyt partnerských zařízení - Západní Tatry - Roháče
Foto k náhledu - č.1   Foto k náhledu - č.2      Více obrázků v našem archivu - zde
Ve dnech 16.9. – 21.9.2007 se uskutečnil společný poznávací pobyt partnerských zařízení Domov pod hradem Žampach a Domov socialnych služieb Bardejov. Bylo realizováno v rámci projektu partnerství Prešovského samosprávného kraje a Pardubického kraje.
Pobyt byl v letošním roce organizován slovenským zařízením a proběhl v překrásném prostředí Západních Tater – Roháčích (středisko Oravice).
Celkem sedmnáct účastníků pobytu tak strávilo příjemný a programem bohatý týden zaměřený zejména na turistiku a pobyt v přírodě, součástí programu byl ale i výlet lodí po vodní nádrži Orava, návštěva termálního koupaliště nebo prohlídka lidových staveb. A aby byl dojem účastníků úplný, tak došlo i na ochutnávku tradičních slovenských jídel.
V roce 2008 se pobyt uskuteční z iniciativy Domova pod hradem Žampach a bude pravděpodobně směrován do oblasti Orlických hor…

___________________
Rok 2006:
Den bez bariér v Prešově  13. října 2006

 

Na čtvrtém ročníku Dne bez bariér v Prešově, který se letos konal 13. října, byl Pardubický kraj reprezentován vystoupením tanečního souboru Domova pod hradem na Žampachu. Soubor vystoupil jako jediný zahraniční host v přehlídce 29 zařízení a svým představením Černá – bílá a ukázkou cikánských tanců sklidil mimořádný ohlas. Program naší výpravy byl doplněn o prohlídku historických zajímavostí Prešova a setkání s obyvateli partnerského zařízení ALIA Bardejov. Šest obyvatel a 3 zaměstnanci Domova pod hradem Žampach mělo tak  možnost strávit dva dny v příjemném prostředí a ve společnosti slovenských přátel.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

____

SPOLEČNÁ REKREACE 10.- 16. září 2006 v penzionu Rozpité v Beskydech

Z programu pobytu:
Pobytu se zúčastnilo 20 obyvatel Domova pod hradem a 6 klientů z Bardejova,s doprovodem z řad personálu celkem 34 lidí. Účastníkům přálo celý týden krásné,slunečné počasí,proto vyráželi na pěší výlety po okolí.Navštívili Štramberk,zvládli túru přes Pustevny na Radhošť, při návštěvě skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm si zazpívali s místním cimbálem známou písničku Beskyde, Beskyde... Ve volném čase se věnovali sportovním hrám,výuce břišních tanců, tančili na pořádané diskotéce,opékali buřty u ohně.Vyžití bylo pestré a k pohodě a dobré náladě přispívala i vynikající místní kuchyně penzionu.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

____

 

VÝMĚNNÁ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ A FOTOGRAFIÍ  ze života obyvatel obou partnerských zařízení

Výstavka prací obyvatel DSS ALIA Bardejov se uskutečnila v měsíci červenci 2006 a setkala s velkým zájmem návštěvníků a měla velmi pozitivní ohlas. Byla organizována v  rámci naší tradiční akce Letní hudební festival pod hradem Žampach dne 15.7.2006 a možnost shlédnou ji mělo přibližně 800 účastníků této akce.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

__________________

Rok 2005:

Přátelské setkání klientů a zaměstnanců partnerských ústavu v Bardejovských Kúpelích ve dnech 15.8. – 19.8. 2005 Pobyt v lázeňském letovisku - Bardějovské Kúpele, 6 km od Bardějova. Z Domova pod hradem Žampach se pobytu zúčastnila skupina šesti obyvatel a tří zaměstnanců.Z programu pobytu:Prohlídka místního letoviska (lázeňskou kolonádu, skanzen, muzea atd.), historické památky města Bardejova, výlet do Staré Ľubovne na hrad a do Peninského národního parku do Červeného kláštora. Součástí programu byla také návštěva ústavu DSS ALIA Bardejov a výměna zkušeností mezi zaměstnanci těchto partnerských zařízení.  
Výběr z fotodokumentace akce - zde.  

____                                   

SPOLEČNÝ ZIMNÍ REKREAČNÍ  POBYT ALMA - ŘÍČKY V ORL. HORÁCH SOBOTA 10. – PÁTEK 16. prosince 2005

Z programu pobytu:
Pobyt v příjemném prostředí Orlických hor, zaměřený na aktivní turistiku a rehabilitaci. Pobytu se zúčastnilo 20 obyvatel a 6 zaměstnanců Domova pod hradem na Žampachu, 6 obyvatel a 3 zaměstnanci z DSS ALIA Bardejov a 11 dalších účastníků z regionálních ÚSP a dětí z domova.
Pobyt je koncipován jako rehabilitační a tomu je podřízen každodenní program. Vycházky (pěšky i na lyžích ) do blízkého okolí (Pěticestí, pevnost Hanička, Velká Deštná), hry na sněhu, závody apod. Každý večer je připraven kulturní program, do kterého se aktivně zapojují všichni účastníci pobytu.
Výběr z fotodokumentace akce - zde.
___________________
Rok 2004:
červen 2004 zahájení programu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje
Domov pod hradem Žampach se aktivně podílel  na úvodních programech projektu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje
Dokumentační fotografie ze zahájení putovní výstavy v r. 2004.  

Dokumentační fotografie z jednání oficiální delegace  Prešovského samosprávného kraje na Žampachu v r. 2004.

____

 

12.7. – 18.7. 2004 DSS ALIA Bardejov v Domovu pod hradem Žampach

Z programu pobytu:Výlet a prohlídka hradů Potštejn, Litice, Častolovice, Pastvinská přehrada – prohlídka hráze, okolí nádrže ,Klášterec nad Orlicí – naučná stezka k Zemské bráně, Rychnov nad Kněžnou - exkurze v ÚSP Domečky, DIALCORP - prohlídka dializačního střediska, prohlídka zámku v RK, zřícenina hradu Žampach, jízdy na koních, drožka , opékání selátka, Litomyšl – zámek, klášterní zahrady, HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH,  Žamberk – muzeum Prokopa zámecký park, rozhledna Rozárka, Letohrad – muzeum řemesel, vyhlídka.

Výběr z fotodokumentace akce - zde.                                 /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/
____
9.8. – 15.8. 2004 VÝMĚNNÝ POZNÁVACÍ A REKREAČNÍ POBYT v DSS ALIA Bardejov

Z programu pobytu v Bardějově:-  obhliadka historickej časti Bardejova (radnica, Bazilika, Prírodovedné a Šarišské múzeum),  Vysoké Tatry (po ceste – hrad Stará Ľubovňa), návšteva kúpeľného mesta Krynica v PL, Bardejovské Kúpele – kultúrny program na kolonáde, ochutnávka liečivých prameňov, návšteva skanzenu , posedenie pri pikniku – opekanie v DSS ALIA spojené s diskotékou; voľný program v meste a jeho okolíDoplňujúci program: drevené kostolíky Krivé, Hervartov,  návšteva krajského mesta Prešov, ponúkané kultúrne predstavenie (divadlo, kino, vystúpenie hudobnej skupiny), v prípade priaznivého počasia kúpanie na prírodnom kúpalisku v Nižnej Polianke

Výběr z fotodokumentace akce - zde.