icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Transformace pobytových sociálních služeb - informace Tisk článku    


http://www.instand.cz/

Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji 2013 - 2015

Transkofomace sociálních služeb v Pardubickém kraji - informace - video 19.9. 2016Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach - 2018 -2021 

Více informací o tomto projektu - zdeDokument Transformacní plán DPH Žampach 14.4.2016Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA K TRANSFORMACI z 28.6.2015

AKTUALIZACE z 09/2018: Dokument  Transformační plán DPH Žampach - aktualizace k 1.9. 2019 (vč. vize 2028)Výstavba 2 domků - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - Letohrad - informace

Zkrácený název projektu: Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Více informací o tomto projektu - zde

http://www.uspza.cz/galerie/prezentace_sluzeb/2017_transformace_bazantnice/bazantnice_letecky_8.6.2017.jpg


Z fotodokumentace přípravy a realizace projektu - stavba domků 2018-2019:  více fotografií - galerie


Dokumentární film z roku 2017  "Domov pod hradem - více než 50 let života...."

  Spustit film na VIMEO    Spustil film na YouTube


 

2018 Služba chráněné bydlení - domácnost Nekoř - z prohlídky bydlení a chráněného pracoviště (7.2.)

Jirka s Miluškou se připravují na změnu (7.2. 2018) - více  fotografii v galerii - zde


Dokument  INFORMAČNÍ LETÁK PRO VEŘEJNOST KE SLUŽBĚ CHB - ŽAMBERK Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA 2015 - CHB - ŽAMBERK

 zpráva  na www deníku 2015 - zde zpráva 2 na www zřizovatele   článek 2 - 2015 - jako novinový výstřiže

Dokument článek - výstřižek 2016 jako soubor pdf    zpráva na www deníku 2016 - zde  Dokument Článek čtvrtletník KOMFORT 2018

  článek Letohradský zpravodaj  č. 8/2016    článek Žamberecké listy č. 13/2016

Dokument Inkluze a deinstitucionalizace - šance pro všechny ? Setkání ve Strasbourgu - květen 2016, Tereza Kellerová, sp. pg. DPH Žampach

Video - reportáž Východočeské televize - Z příběhu Jany a Václava, 2016  Video na YouTube

Videokanál www Pardubického kraje  - Z příběhu Jany a Václava, 07-2016 - více     Video na YouTube - více


Služba chráněné bydlení - ul. Tyršova Letohrad - 1.7.2015

Služba chráněné bydlení přináší také možnosti  partnerské soužití dvojic.

29.6. 2016 - Z prohlídky bytů služby CHB Žamberk panem starostou Města Žamberk Jiřím Dytrtem


SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBĚ A DALSÍ FOTOGRAFIE - ZDE


Od listopadu 2015 provozujeme byty služby chráněné bydlení ve městě Žamberk, ul. Českých bratří 162

___P1080326.JPG ___P6290011.JPG __AP1080321.JPG _AP1080323.JPG
___DSC7196.JPG __DSC7189.JPG __DSC7204.JPG _DSC7193.JPG

více fotografií z prohlídky bytů v naší galerii 2015 - zde  a dále 2016 zde

Od července 2015 provozujeme byty služby chráněné bydlení ve městě Letohrad v ul. Tyršova 353

jana_vasek_2015_zdroj.jpg

Letohrad_Tyrsova_ul_DSC6018.jpg Letohrad_Tyrsova_ul_DSC6023.jpg Letohrad_Tyrsova_ul_DSC6050.jpg

V přízemí bytového domu Tyršova ul. 353 provozujeme od září 2015 vlastní obchůdek s dílnou

_2P9010134.JPG _P9080351.JPG _P9080360.JPG _P9080380.JPG

Od roku 2013 provozujeme 2 byty pro službu chráněné bydlení na adrese Letohrad, Komenského ul., č.p. 42


zpráva na www deníku - zde  Dokument zprava - novinový výstřižek jako soubor pdf Dokument tisková zpráva - obchůdek

Dokument INFORMAČNÍ LETÁK 2 - LETOHRAD - SOUSEDÉ - SPOLUOBČANÉ


Z dalších záměrů:

Letohrad, lokalita Nad Bažantnicí (uvedení do provozu - rok 2019)

2 dvojdomky, každý s domácností 1+1 a 4+1 Dokument Pozemky Nad Bazantnici - Letohrad - mapkaTransformace je změna formy ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením na bydlení s podporou v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci mají možnost přejít z velkých zařízení do bytů či rodinných domů ve městě nebo na vesnici a žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.
Smysl a cíl projektu:
  • Zpracovat transformační plány. Tvorba transformačních plánů je prvním krokem ke změně způsobu poskytování sociálních služeb, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti

Další informace o projektu:

Zapojená pobytová zařízení sociálních služeb Pardubického kraje: Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka a  Domov pod Kuňkou Ráby (DSS Slatiňany - samostatný projekt)

Časový harmonogram: Trvání projektu: září 2013 – červen 2015, Tvorba transf. plánů: prosinec 2013 – duben 2015,  Supervize: prosinec 2013 – červen 2014, Vzdělávání: listopad 2013 – červen 2015, Zpracování závěrečných zpráv: květen – červen 2015INFORMAČNÍ DOPIS I ŘEDITELE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:        

dopis 1 - jako soubor pdf                                                                                                         ´…TO BUDE DOBRÝ !´              


VĚC: Informace o projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb
        v Pardubickém kraji 2013 - 2015
 
Vážení rodiče, vážení opatrovníci,
dovolte mi, abych  Vás informoval o tom, že Pardubický kraj, jako zřizovatel Domova pod hradem Žampach, realizuje projekt spolufinancovaný z prostředků EU s názvem Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ (2013-2015)Do projektu jsou zařazeni tito poskytovatelé pobytových sociálních služeb: Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka, Domov pod Kuňkou Ráby. Obdobný proces již proběhl např. v Moravskoslezském kraji.
 
Myšlenka transformace se opírá o Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (ČR byla přijata v r. 2009), která předpokládá mj. právo osob se zdravotním postižením na přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, právo, aby tyto osoby nebyly nuceny žít ve specifickém (kolektivním, ústavním) prostředí a možnost zvolit si, kde a s kým chtějí žít.
 
V praxi se pak jedná o odklon od poskytování sociálních služeb v klasických velkokapacitních ústavních zařízeních a příklon k poskytování sociálních služeb v běžném prostředí s podmínkami srovnatelnými s běžnými domácnostmi. Činnost ústavních zařízení je tak postupně utlumována a souběžně s tím je kapacita poskytovaných služeb rozptylována do běžných zástaveb měst, obcí či venkova. Nejedná se o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování.
 
Obsahem projektu je zmapování potřeb uživatelů služeb a jejich možností žít v běžném prostředí, zhodnocení možností a podmínek poskytovatele přesunout kapacitu svých služeb do běžného prostředí.
 
Konkrétním výstupem tohoto projektu bude transformační plán Domova pod hradem Žampach. Tento plán bude zahrnovat také vymezení nezbytných materiálních podmínek pro realizaci těchto změn (zejména počty nových domácností – umístěných v samostatných bytech a ev. domcích, a to v přiměřené vzdálenosti od obce Žampach).  
Část našich současných uživatelů služeb, kterým jsou nyní služby poskytovány na Žampachu, by tak dostala možnost změnit formu, místo a ev. druh této služby a se zajištěním naší nezbytné podpory pak vést samostatnější život odpovídající jejich schopnostem.  Při realizaci plánovaných změn bychom vycházeli z našich dobrých zkušeností s obdobnou změnou u několika klientů, kteří získali možnost žít v běžných bytech v Letohradě ve službě chráněné bydlení.
 
Pokud jde o časový harmonogram plánovaných změn, tak předpokládáme, že půjde spíše o dlouhodobý proces a navíc rozdělený na etapy. Předpokládáme, že o realizaci první etapy by mohl rozhodnout náš zřizovatel pro rok 2016.
O dalším postupu a plánování těchto změn Vás budeme průběžně informovat. Zvlášť budou pak projednávány navržené změny u klientů, kteří by byli zařazeni do přípravy na změny v rámci první transformační etapy.
 
Vážení rodiče, vážení opatrovníci,
zapojení Domova pod hradem Žampach do procesu transformace v ČR otevírá nové možnosti v poskytování pobytových sociálních služeb. Chtěl bych Vás ujistit, že tyto možnosti přinesou novou - vyšší  kvalitu života zdravotně postižených uživatelů našich služeb.
     PaedDr. Luděk Grätz , ředitel domova - kontakt pro další informace a dotazy - zde

V Žampachu  dne 15.5. 2014INFORMAČNÍ DOPIS II ŘEDITELE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:        

dopis 2 - jako soubor pdf 


Vážení rodiče, vážení opatrovníci,

dovolte mi, abych  Vám poskytl další, průběžnou informaci o plánovaných změnách  v Domovu pod hradem Žampach v rámci procesu transformace v nejbližších letech.

Pardubická kraj jako zřizovatel Domova pod hradem Žampach rozhodnutím  Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2015 schválil Strategii transformace svých organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Dokument dokument, tedy i našeho domova.

Změny jsou plánovány jako dlouhodobý postupný proces, s cílem zajistit osobám se zdravotním postižením, v rámci jejich možností, vést běžný způsob života a být součástí své přirozené komunity.

Transformační plán Domova pod hradem Žampach předpokládá postupné snižování kapacity pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu s tím, že tato kapacita bude nahrazena především službou chráněné bydlení poskytovanou v malých domácnostech v bytech nebo domcích umístěných z větší části ve městě Letohrad a Žamberk.

Do roku 2018 připravujeme postupné navyšování počtu uživatelů, kteří budou mít možnost žít v těchto nových domácnostech na výsledných cca 30. Z toho čtyři domácnosti budou umístěny ve dvou nových dvojdomcích, jejichž stavbu nyní s naším zřizovatelem připravujeme v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradu. Stavba domků bude zahájena v roce 2017 a bude financována z prostředků fondů EU. Současně nyní navyšujeme počet domácností v pronajatých bytech ve městě Letohrad – ulice Tyršova (naproti nádraží ČD, v domě, kde máme také nový obchůdek s dílenskými výrobky) a v Žamberku v ulici Českých bratří (pod radnicí).

V této etapě, ale i v další výhledové transformační etapě, v každém případě počítáme se zachováním přiměřené kapacity pobytových služeb také ve stávajícím areálu na Žampach.

Menší část kapacity naší pobytové služby na Žampachu chceme také zaměřit na pomoc rodičům  s dětmi s  poruchami autistického spektra (PAS) a pro tento účel plánujeme s našim zřizovatelem v letošním roce provést rekonstrukci stávající budovy Na Výsluní.

Vážení rodiče, vážení opatrovníci,

chtěl bych Vás znovu ujistit, že zapojení Domova pod hradem Žampach do procesu transformace v ČR otevírá nové možnosti pro zkvalitnění života zdravotně postižených uživatelů služeb.

Konkrétní plánované změny ve službách u Vašich dětí či opatrovanců budeme s Vámi nadále projednávat individuální formou.

                                                                             PaedDr. Luděk Grätz , ředitel domova - kontakt pro další informace a dotazy - zde  

V Žampachu  dne 10.1. 2016  INFORMAČNÍ LETÁČEK  PRO VEŘEJNOST:                                                            

letáček A4 - jako soubor pdf     letáček A5 - jako soubor pdf


TRANSFORMACE            

pobytových zařízení sociálních služeb Pardubického kraje

O co jde?

V Pardubickém kraji vzniká plán změn  pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s rozumovým postižením, který má za cíl poskytovat tyto služby v budoucnu v běžném prostředí - ve městě či na venkově – způsobem více podobným životu lidí v běžných domácnostech.  Tyto změny se plánují také pro Domov pod hradem Žampach. Nejedná se o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování.

Proč změny?

V  našich zařízeních jsou uživatelé sociálních služeb, kteří by mohli mít s naší podporou kvalitnější život mimo stávající klasické velkokapacitní ústavní pobytové zařízení. Česká republika se hlásí k  právům osob se zdravotním postižením - možnosti jejich volby kde a s kým žít (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením).

Jaké změny jsou plánovány v Domovu pod hradem Žampach?

Po roce 2016 by se měla část uživatelů služeb postupně v několika víceletých etapách přemístit do nových domácností – umístěných v samostatných bytech a domcích, a to v přiměřené vzdálenosti od obce Žampach. Na Žampachu by měla být nadále poskytována pobytová sociální služba ve stávajících domácnostech umístěných v domcích a bytech. Také zámecký areál by měl nadále sloužit jako zázemí pro aktivizační, pracovní a terapeutické činnosti uživatelů služeb a další i nepobytové sociální služby.

Jaké jsou naše zkušenosti s transformací?

S obdobnou změnou máme pozitivní zkušenost u několika klientů, kteří získali možnost žít v běžných bytech ve městě Letohrad - ve službě chráněné bydlení.

Jaké jsou naše očekávání?

V Domově pod hradem Žampach jsou v současné době poskytovány kvalitní pobytové sociální služby. Další rozvoj této kvality do budoucna, překonání zbytků ústavního charakteru péče, vyžaduje další změny. Zapojení Domova pod hradem Žampach stejně tak jako ostatních pobytových zařízení Pardubického kraje do procesu transformace v ČR zajistí podmínky pro novou vyšší kvalitu života zdravotně postiženým uživatelům služeb. Počítáme s tím, že pro určitou část stávajících uživatelů pobytových služeb a pro některé činnosti a sociální služby bude nadále areál na Žampachu využíván. Zámecký areál a parky zůstanou v budoucnu nadále veřejnosti přístupné.

                      PaedDr. Luděk Grätz , ředitel domova   

   V Žampachu dne 23.8.2014

Více informací:  www.uspza.cz/transformace


Informace o projektu na stránkách zřizovatele - Pardubický kraj

http://www.sluzby-pardubickykraj.cz/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb/

http://www.pardubickykraj.cz/transformace-sluzeb-socialni-pece

Národní centrum podpory transformace - ČR
http://www.trass.cz/

Instand - o.s.

http://www.instand.cz/


O dalších projektech realizovaných v Domovu pod hradem Žampach podpořených EU

 FOTODOKUMENTACE Z PŘÍPRAVY PROJEKTU TRANSFORMACE

 

Pracovní schůzky transformačního týmu za účasti zástupců zřizovatele.

Informační schůzky transformačního týmu a zaměstnmanců za účasti zástupců zřizovatele.

Informační schůzka transformačního týmu zaměstnanců a uživatelů služeb 3.6.2014.

Informační schůzka transformačního týmu a rodičů, zákonných zástupců uživatelů služeb služeb 31.5.2014.

Informační schůzka transformačního týmu a rodičů, zákonných zástupců uživatelů služeb služeb 31.5.2014.

Informace pro veřejnost a samosprávu - Veletrh sociálních služeb Žamberk 4.9.2014

Informační schůzky s uživateli služeb pro I. etapu transformace 9.1.2015

  

 

 

 Setkání ve Strasbourgu na téma: "Inkluze a deinstitucionalizace – šance pro všechny?"   9.-10. 5. 2016  Dokument Tisková zpráva

Setkání pořádalo zařízení pro lidi s mentálním postižením Sonnenhof, se kterým je Domov pod hradem Žampach v kontaktu. V roce 2014 toto zařízení ve Francii navštívilo 7 obyvatel našeho domova, 2 zaměstnankyně a 1 dobrovolník. Měli možnost se seznámit se všemi jeho službami a mohli tak čerpat inspiraci a zkušenosti pro naši práci za hranicemi našeho domova i země.... Fotografie z pobytu v roce 2014 - zde.  

Dokument Inkluze a deinstitucionalizace - šance pro všechny ? Setkání ve Strasbourgu - květen 2016, Tereza Kellerová, sp. pg. DPH Žampach   www zřizovatel

DSCN3006.JPG DSCN3007.JPG DSCN3008.JPG

Tisková zpráva 1 na www deníku   Novinový výstřižek 1 - zde                Více informací:  www.uspza.cz/transformace


:: Archiv - články, výstřižky novinové - Domov pod hradem Žampach - TRANSFORMACE - změny pobytových služeb ::