text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2222 _IMG_204 __IMG_20 IMG_2027 IMG_2196 _IMG_204 IMG_2140 IMG_2224 __IMG_20 DSC_0354 IMG_2117 DSC_0353 DSC_0370 DSC_0359 DSC_0340 IMG_2168 IMG_2142 IMG_2235 IMG_2250 IMG_2190 IMG_2138 IMG_2029 DSC_0351 IMG_2118 DSC_0371 IMG_2197 __Zooter _zooterp DSC_0368 IMG_2147 IMG_1074 IMG_2034 IMG_2179 DSC_0349 IMG_2133 IMG_2141 IMG_1242 IMG_2036 IMG_2211 IMG_2165 IMG_2242 IMG_2032 IMG_2048 IMG_2052 IMG_2228 IMG_2244 IMG_2243 IMG_2239 IMG_1069 IMG_2185 DSC_0357 DSC_0345 IMG_1071 IMG_2115 IMG_2213 IMG_2037 IMG_2240 ___zoote IMG_2181 IMG_1121 IMG_2237 IMG_2128 IMG_2249 Cesky_dv DSC_0358 IMG_2183 IMG_2209 IMG_2218 IMG_1077 DSC_0362 IMG_1115 DSC_0366
Základní informace o realizovaných projektech podpořených EU Tisk článku    


Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach - 2018 -2021 

Základní informace o projektu: 

Registrační číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007313

Název projektu: Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach (v domácnostech lokality Žampach, Žamberk, Letohrad a okolí)

Zkrácený název projektu: Podpora transformace v DPH Žampach

Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Předkladatel projektu: DPH Žampach              Bc. Šárka Melišová, Manažer projektu EU OPZ Transformace,   kontakt: manag.fin@uspza.cz

Zahájení: 1.2.2018   Ukončení: 31.1.2021          Mgr. Jitka Tomešová, Metodik projektu EU OPZ Transformace, kontakt: metodik@uspza.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky

Celkové způsobilé výdaje: 1.696.375,00 Kč (100%)

Dotace EU: 1.441.918,75 Kč (85%)

Státní rozpočet ČR: 169.637,50 Kč (10%)

Příjemce dotace: 84.818,75 Kč(5%)

Více informací o tomto projektu - zde  Vybavební pro sociální služby Domova pod hradem Žampach - 2018 -2019    MAS ORLICKO, z.s.

Základní informace o projektu:      Dokument plakát - publicita

Název projektu: Vybavení pro sociální služby Domova pod hradem Žampach  Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005132

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje...

Předkladatel projektu: DPH Žampach

Zahájení: 31.5. 2018  Ukončení: 31.5. 2019

Cíl projektu:
STD: podpora nově otevřené služby STD v rámci Pardubického kraje, určené pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení umožňující dlouhodobou a pravidelnou podporu uživatelů těchto služeb vedoucí ke zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností s využitím sociálně pracovních terapeutických přístupů a metod;

SSDD: vznik nové pobytové služby DOZP a OS pro osoby od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, případně s PAS na území kraje, kde tato služba v současnosti zcela chybí.

Informace z realizace projektu na www MAS ORLICKO, z.s.

Více informací o specializované službě - zdeTransformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - 2017-2019

Základní informace o projektu:

Zkrácený název projektu: Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Předkladatel projektu: Pardubický kraj

Zahájení: 04/2017   Ukončení: 06/2019 

Financování projektu:

Dotace ze strukturálního fondu ERDF 26 306 271,05     85 %
Národní veřejné zdroje:
Z toho: dotace ze státního rozpočtu     1 547 427,71       5 %
Z toho: dotace z kraje                           3 094 855,42     10 %
Celkové způsobilé výdaje                    30 948 554,18     100 %

Více informací o tomto projektu - zdeSpolečensky účelná pracovní místa (SÚPM) v Domovu pod hradem Žampach - 2017

V rámci projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15-004/0000012 byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v Domovu pod hradem Žampach, který je účastníkem projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji.Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji - 2013 - 2015

Více informací o tomto projektu: www.uspza.cz/transformacePROJEKT V PROGRAMU PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -  PODZAMEK – KLODZKO - POLSKO - 2012 - 2013
V červnu roku 2012 byla zahájena vzájemná spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej v Podzamku v oblasti Gminy Klodzko (ředitel - Mgr. Zbigniew Tur). Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys (vedoucí Tadeuszi Kiejrys). Tato spolupráce  současně využívá aktivit  Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (na české straně zastoupené předsedou SRR-ČPS Ing. Vladimír Hulman). Pozvánka na akci v 09-2013.
      Více k tomu - fotografie - 2012 - 2013 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH PODPOŘENÉ EU  2010 - 2012

Domov pod hradem Žampach je partnerem v projektu

„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více informací o tomto  projektu - zde.  VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB DOMOVA PODPOŘENÉ EU 2007

V návaznosti na zřízení veřejných míst přístupu k internetu v Domovu pod hradem Žampach, která jsou využívána běžně také uživateli služeb na Žampachu, zorganizoval Domov pod hradem Žampach za podpory firmy AGROKONZULTA Žamberk s.r.o. a z iniciativy společenství Equal-Projekt ADIP intenzivní vzdělávací Kurzy rozvoje osobnosti.

Více informací o tomto  projektu - zdeMUZIKOTERAPIE A SENZOROMOTORICKÁ TERAPIE - PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2006
centrum pro rozvoj smyslového vnímání

v Domovu pod hradem Žampach

                                                                                                             více o tomto projektu - zde

Více o tomto projektu na www Pardubického kraje - zde"ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY" PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2005 - 2007

Realizace některých činností a akcí v Domovu pod hradem Žampach byla spolufinancována z prostředků  grantového projektu Společného regionálního operačního programu (SROP) – z  prostředků EU. Více k tomu http://www.strukturalni-fondy.cz/.

 

 


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REALIZOVANÉM PROJEKTU:
AKCE SROP, opatření 3.2.
Název:  ÚSP Žampach –
„ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY“

 

Program  :

                           Společný regionální operační program

Priorita    :

                           3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření  :

                   3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Žadatel    :

                                                                 ÚSP Žampach

Datum zahájení realizace  :

                              1. listopad 2005

Datum ukončení realizace :

                                 31. říjen 2007

Náklady celkem v Kč           :

                                        2 725 000

Dotace EU v Kč                      :

                                        2 180 000

                                   Další realizované projekty Pardubického kraje

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2005 - 31.10.2006        - soubor  [PDF]                Z tiskové konference k projektům EU SROP
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2006 - 30.06.2007        - soubor  [PDF]             

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  závěrečná - 01.11.2005 - 30.06.2007 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2007-31.10.2008 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2008-31.10.2009 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2009-15.08.2010 - soubor  [PDF]

Z dalších záměrů Domova pod hradem Žampach (výběr z  projektů) 


Více se o hlavních akcích pořádaných Domovem pod hradem Žampach dozvíte v následujících částech našich stránek, které jsou věnované jednotlivým akcím zvlášť:                                                         

Pochod Přes tři hrady                                                                                         T e r m í n y   h l a v n í c h   a k c í   -   p o z v á n k y.
Zámecká slavnost
Letní hudební festival pod hradem Žampach
Žampašská pouť
Živý betlém a vánoční koncertyVEŘEJNÁ MÍSTA PŘÍSTUPU K INTERNETU V DOMOVECH ZŘIZOVANÝCH PARDUBICKÝM KRAJEM -  PODPOŘENO EU  2006 - 2010
Místní informační centrum a internetový klub Žampach - více informací - zde

Více o tomto projektu na stránkách Pardubického kraje - zde.

Přehled o využívání internetu - tab - soubor PDF 

 JINÉ DALŠÍ PODPORY A GRANTY 2011:


Zdravé stromy pro zítřek

Tento projekt byl podpořen ze strany

Nadace Partnerství

Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

www.stromzivota.cz

www.szkt.cz


Cílem tohoto projektu byla podpora kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti.
Prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli mezinárodního certifikátu ETW (European Tree Worker), bylo bezplatně ošetřeno  15 významných stromů na území celé ČR. Certifikace European Tree Worker jako jediná poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje úroveň jeho odborných znalostí.

V rámci tohoto projektu byla v Arboretu Žampach komplexně ošetřena památná asi 130ti letá lípa srdčitá (Tilia cordata), která je dominantou areálu domova a je situována na počátku lipového stromořadí. Byla vysazena v době, kdy ještě na zámku působili hrabě a hraběnka Lützowovi (1884-1932).

 Více informací a fotodokumentace - zde