text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Z dalších aktivit Tisk článku    

Zájmové, kulturní, sportovní a rekreační
činnosti a akce
-  DALŠÍ AKTIVITY

Domova pod hradem Žampach

     Při zabezpečování a zprostředkovávání této činnosti ústav spolupracuje s řadou subjektů z okolí a okruh těchto  spolupracovníků a dobrovolníků se snaží za tímto účelem stále rozšiřovat.
    Děkujeme Vám za Váš  zájem o pomoc, kterou nám při zajišťování těchto aktivit  poskytujete
. Děkujeme našim tradičním partnerům a také zejména našim  dárcům a dobrovolníkům.ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A POBYTY:

více informací o zahraniční spolupráci - zde


Ze zahraničních pobytových akcí je významná spolupráce s Rotary Clubem Woerden, na základě které se uskutečňuje týdenní poznávací a rekreační pobyt v Holandsku, vždy pro 3 zaměstnance a šest obyvatel našeho domova.
     
Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2008

      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2006.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2004.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2002.


Z DALŠÍCH AKCÍ A AKTIVIT:

Tříkrálová besídka a tradice žehnání domům na Žampachu

Masopust na Žampachu


Z dalších zde uvádíme např. :

Taneční kurzy s Věnečkem,

které pořádáme ve spolupráci se SPMP Ústí nad Orlicí  vždy na podzim pro naše obyvatele, děvčata z partnerských zařízení a děti z rodin již od roku 1992.   Více o tanečních a věnečku - zde.

Žampašská pouť,

jde o znovuoživení tradiční akce v obci Žampach z podnětu našeho ústavu. Dnes již na tuto akci míří v druhé polovině srpna desítky obyvatel z blízkého okolí a zejména obyvatelé našeho domova, jejich kamarádi, příbuzní.   Více o této akci - zde

Letní a zimní speciální olympiády,

pořádané v ČR i v zahraničí pod hlavičkou Českého hnutí speciálních olympiád.

Rehabilitační pobyty a pobytové akce,

se konají již mnoho let zejména ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým (SPMP)Ústí nad Orlicí na různých místech ČR ( Orlické hory, Šumava, Beskydy, Český Ráj, Mariánské Lázně, atd.), ale i v zahraničí ( Itálie, Španělsko, … ).
Sportovní turnaje a sportovní pobytové akce,

rovněž v zahraničí např. pořádané  Lebenshilfe v SRN - evropské forbalové setkání Duisburg. Sem patří i velké množství jednodenních i pobytových sportovních her a turnajů (stolní tenis, atletika, přehazovaná, plavání, běžecké lyžování, … )


   Vedle  hlavních tradičních akcí, na které je především zaměřen narůstající zájem veřejnosti zajišťuje Domov pod hradem Žampach pro  uživatele našich služeb v průběhu každého kalendářního roku pestrou nabídku zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit. Jedná se o desítky různorodých akcí a aktivit, jejichž prostřednictvím jsou naši uživatelé služeb podporování v začleňování do společenského života. Větší část těchto aktivit se proto uskutečňuje v mimoústavním prostředí a tyto akce a činnosti jsou v nabídce také upřednostňovány.
   Společenské večery, plesy, pořádané partnerskými a regionálními organizacemi patří tradičně k místům setkání našich obyvatel s obyvateli jiných zařízení.  Koncerty a benefiční akce, např. „Chceme být s Vámi“ pořádané nadací TV NOVA, Matějská pouť a další.

   Z dalších  významnějších prezentačních akcí:  duben -  jarní (velikonoční) výstava – společná prodejní výstava center aktivit Domova pod hradem Žampach, květen - pouť Letohrad, PALETA – regionální výtvarná soutěž pro lidi s postižením - Solnice, červenec –  Svatoanenské slavnosti – Žíreč


Přehled všech akcí naleznete vždy  v naší  výroční zprávě v části „Využití volného času – zájmová a kulturní činnost“.

                          Děkujeme Vám a těšíme se s Vámi na shledanou na našich akcích !


   Zde několik ilustaračních obrázků. Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

2002, Taneční 2002, Taneční 2005, Taneční 2005, Taneční
2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa
 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 
2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách
2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek

Další akce - pozvánky (archiv):

Rok 2018:

Dokument Benefiční koncert Q VOX 17.10. 2018