text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Základní historické mezníky Tisk článku    

Z historie ústavu a domova - základní historické mezníky

 Domovu pod hradem ŽAMPACH

1967 - 2017 50 let sociálních služeb  

       Domov pod hradem Žampach je zařízením s velkou historií a zkušeností v poskytování sociálních služeb.

 Z našeho videoarchivu - z historie Domova pod hradem Žampach:

25 let 1967 - 1992         40 let 1967 - 2007          50 let 1967 - 2017

Z archivních tiskovin a fotografií:

Archivní tiskoviny (almanach)  - zde     Výběr z archivních fotografií 1967 - 1985    Výběr z archivu investičních akcí po roce 2003

Více z archivu fotografií - zde


V květnu roku 2017 při příležitosti 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem ŽAMPACH byly vydány:

Almanach - základní data z historie a současnosti poskytovaných služeb  - prohlédnout na www - zde

Dokumentární film - „Domov pod hradem více než 50 let života“ - prohlédnout na www - zde

Společná výroční fotografie zaměstnanců a uživatelů služeb, květen 2017   velké jpg    Dokument obrázek

002_Tym_sirsiho_vedeni_Domova_pod_hradem_Zampach.jpg 003_Tym_sluzby_chranene_bydleni_a_Domku_ve_strani_Zampach.JPG 004_Uzivatele_sluzeb_v_pomocnem_hospodarstvi_-_zahradnictvi.JPG 005_Tym_-_zdravotni_sluzby_Domova_pod_hradem_Zampach.jpg
006_IMG_4369.JPG 007_Oddeleni_U_Simona.JPG 008_IMG_4226.JPG 009_IMG_4238.JPG

Fotogalerie z akce Zámecká slavnost v roce 2017


Zde uvádíme několik  dat z kronik o historii ústavu a domova:


V r. 1933 zdědila zámek Žampach Henrieta Campo-Franco , která zde žila se svým manželem, knížetem Karlem Campo-Franco*.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Archivní fotografie, r. 1970Z archivní  dokumentace.  Obrázek - kolem roku 1970.

     V roce 1950 zavedl ONV v Žamberku nad zámkem a zámeckým zařízením národní správu a zámek byl předán České katolické charitě. Charita zde měla svůj Domov pro choré a přestárlé. Od roku 1955 a pak Domov důchodců České katolické Charity.                                  

     Řádové sestřičky zde pracovaly také ještě po roce 1967, kdy se začali důchodci ze zámku stěhovat především do domovů v Červené Vodě a České Třebové.

 

    V roce 1967 se zařízení katolické charity oficiálně mění ve státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach.    

    V roce 1969 odešly sestry řádu sv. Františka na Slovensko a přišly sestřičky řádu sv. Vincenta, které v ústavu na Žampachu pracovaly až do roku 1985.

 

    Rozsáhlá rekonstrukce ústavu prováděná za provozu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly pak dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody a bylo tak nahrazeno vytápění jednotlivých místností kamny na uhlí a dřevo. Zásadně se tím současně zlepšují podmínky pro život obyvatel a také pracovní podmínky zaměstnanců. Více prostoruse tak získávápro zájmovou, sportovní, kulturní a společenskou činnost obyvatel. V roce 1986 byl dokončennový pavilon pro 30 chlapců přinášející vyšší kvalitu pro ubytování a živost obyvatel. V roce 1993 pracuje v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav má celkem 120 obyvatel.

V říjnu v roce 1992 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

priloha_zpravy_01

     V roce 2004 byly strategické rozvojové cíle ústavu  zahrnuty do rozvojových investičních programů Pardubického kraje a začaly být postupně také realizovány zásadní investiční akce a modernizace celého systému poskytované péče. 
   
    28. srpna 2004
byl 
položen základní kámen Domků ve stráni Žampach  a dne 28. listopadu 2005
byl slavnostně otevřen nový areál Domků ve stráni Žampach a zahájeny tak další následné etapy celkové modernizace Ústavu sociální péče Žampach. Dokumentace z průběhu stavby.        
  

      Ústav sociální péče Žampach - Domov pod hradem Žampach směřuje systém poskytovaných služeb pro naplňování svého hlavního poslání, kterým je poskytování služby zaměřené na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporování možnosti běžného způsobu života a volby při rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťování ochrany práv uživatelů služeb. Dle základních programových dokumentů ústavu.

Rekonstrukce hlavní budovy - jaro 2007

 

           V roce 2006 bylo vybudováno v podkroví zámecké kaple nové moderní centrum pro muzikoterapii a rozvoj smyslového vnímání - Centrum snoezelen Žampach. Dokumentace z průběhu stavby.       

 

       V listopadu roku 2006 byla záhájená generální rekostrukce hlavní zámecké budovy s půdní vestavbou - zásadní etapa modernizace Domova pod hradem Žampach - největší investiční akce Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb. Dílo bylo slavnostně předáno do užívání  16. října 2008. Dokumentace z průběhu stavby.             

       Oficiální název Domov pod hradem Žampach získalo zařízení od 1.1.2007, byť byl tento název se zařízením spojován již o mnoho let dříve.

         V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ul. Komenského. Od roku 2015 pak také v nájemních bytech v Letohradě v ul. Tyršova a ve městě Žamberk, ulice Českých bratří. V Letohradě od roku 2015 domov provozuje také obchůdek s dílnou ručních prací Z pod hradu Žampach. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácnosti, kde bude  poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity. Dva rodinné dvojdomky budou za tímto účelem vybudovány v roce 2018 v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.

        V roce 2017 bylo zahájeno poskytování specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (s PAS) v nově  zrekonstruované budově Na Výsluní. V roce 2019 byla završena základní etapa transformace pobytových služeb domova otevřením dvou dvojdomků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. V roce 2020 bude zahájena celková rekonstrukce budovy U Šimona pro moderní centra denních aktivit uživatelů a takéo zázemí pro službu sociálně terapeutické dílny.

       Domov pod hradem Žampach tak realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou  rozhodnutím  Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2015.

            Více informací:  www.uspza.cz/transformace

            Domov pod hradem Žampach dnes poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. 

         Poslání a druhy poskytovaných sociálních služeb.       


  * Více z historie:  Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (autor: Jan F. Křivohlávek, soubor PDF ke stažení)

                              Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


Společná fotografie zaměstnanců a obyvatel domova, r. 2007 - 40 let existence domova

 

FOTO JAKO SOUBOR - JPG [1,5 MB]  PDF [1,5]                                                    další archivní společné fotografie r. 2007 - zde


        V našem archivu a dále pak v naší archivní fotogalerii si můžete prohlédnout dokumentaci zachycující  historii našeho ústavu a dokumentaci z průběhu jednotlivých stavebních úprav.


Archiv zaměstnanců a obyvatel domova do roku 1997 - a další společná fota - archiv - zde. 

Vedoucí a ředitelé domova na Žampach - fotografie - archiv - zde.

Poslední rozloučení - archiv.


Archivní tiskoviny - zde.


Z ARCHIVNÍ FOTODOKUMENTACE :

Letecký snímek areál Domova pod hradem Žampach v roce 1953: jako pdf soubor - zde   celý areál - jako pdf  celý areál - jako jpg

:: Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1950 do r. 1967 (album) ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1955 do r. 1985 ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1967 do r. 1989 (album) - část 1 ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1967 do r. 1989 (album) - část 2 ::

:: Archiv - dokumentace - z historie ústavu - archiv zaměstnanců a obyvatel do roku 1997 ::

:: Archiv – dokumentace – stavební úpravy – od roku 1973 do r. 2006 ::
:: Archiv - dokumentace - generální rekonstrukce kaple v roce 1992 (výměna věže,střechy, stropu kaple) a vestavba snoezelen v roce 2006 ::


Přejít na odkazy k dokumentaci  generální rekonstrukce hlavní zámecké budovy Žampach v letech 2006 - 2008  


Z historie Arboreta pod hradem Žampach