budova
úsek/oddělení
funkce/profese
přímá linka
mobil
provolba
pracovník
email
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 2. patro 702 177 621  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 3. patro 702 177 622  domky@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářředitel - FAX465 618 137  Grätz Luděk, PaedDr. uspza@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - DOLNÍDOLNÍ - SLUŽBA 702 261 692  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - HORNÍ HORNÍ - KLIENT (DOZP) 702 261 623   
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - HORNÍ HORNÍ - SLUŽBA (DOZP) 702 261 653  uobory@uspza.cz
PSB-LETOHRADLeto Komenského 42byt PSB - 2. patro     
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - DOLNÍDOLNÍ - KLIENT 702 261 662   
CHB-LETOHRADLeto Komenského 42byt CHB - 3. patro 702 177 615  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - HORNÍ DOMEK U OBORY - U Obory (terén) 702 271 423  uobory@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 3. patro 1kk 725 962 347  domky@uspza.cz
LetohradCDA - LetohradCDA v budobě ČD Letohrad  702 177 614 Lehká Pavlacda.letohrad@uspza.cz
DĚTI DOMEK ŽBKKOMUN. DOMÁCNOSTDOMEK DĚTI - ŽAMBERK  725 548 860  deti@uspza.cz
CHB-NEKOŘNekoř 29byt CHB 725 548 856  domky@uspza.cz
DĚTI DOMEK ŽBKKOMUN. DOMÁCNOSTPOVĚŘENÝ PSS VEDENÍM DĚTI 601 699 046 Rösslerová Irena, Mgr.vedouci.deti@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353OBCHŮDEK 702 177 617  dilna.chb@uspza.cz
CHB-LETOHRADKOMUN. DOMÁCNOSTIASISTENT CHB - Letohrad MĚSTO 725 962 365  chb.mesto@uspza.cz
CHB-LETOHRAD???byt CHB ???    domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADKOMUN. DOMÁCNOSTIASISTENT CHB - Biatlon (terén) 601 086 898  domky@uspza.cz
hospod.bud.a kancelář"účetní 1, pokladník, spoj. ""DEN"""  111Hanzelková Marieucetni@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářpers. a mzdová pracovnice465 635 159702 244 174112Bittnerová Ivapersonalni@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářředitel465 635 220603 878 659113Grätz Luděk, PaedDr. uspza@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářekonom465 635 152775 665 727114Bystroňová Zuzanaekonom@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářtechnik-správce/zást.ředitele465 635 160731 101 475115Vaňous Michaltechnik@uspza.cz
zámeka kancelářvedoucí sociální pracovník 1465 635 151725 962 363116Fišar Radek,DiS socialni@uspza.cz
zámeka kancelářved. zdrav. služby465 635 186731 793 605117Urbánková Marcela, Bc.sestra@uspza.cz
zámeka kancelářved. odd. zámek465 635 192731 050 029118Suchomelová Alena, Mgr.vedouci.odd@uspza.cz
U Šimonaa kancelářvedoucí sociální péče 465 635 196603 780 990119Fabián Jaromír,Bc. vychovatel@uspza.cz
zámeka kan.ordinace lékař, sestra  120Nosálová Václava,MUDr.ordinace@uspza.cz
zámeka kancelářskladní, zásob.465 635 180 121Lukešová Ivaskladni@uspza.cz
CHB - LETOHRADa kancelářVED. KOMUN. DOMÁCNOSTÍ465 635 219734 622 616122Švanda Jiří, Mgr. vedouci.chb@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářfinanční manažer  123Melišová Šárka, Bc.manag.fin@uspza.cz
U Šimonaa kancelářIC - org. manažer, arboretum 604 846 410124Hanzelková Kristýna, DiSinfo@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářpokladník DEPOZITA  125Pecháčková Eva – pokl.depozita@uspza.cz
zámeka kancelářsociální pracovník 2 - virt.465 635 213725 544 632126Musilová Světla, Mgr.socialni2@uspza.cz
CHB - LETOHRADa kancelářsoc. prac. 3 LETOHRAD (virt.l.) 725 544 639127Gubková Radka, DiSsocialni3@uspza.cz
CHB - LETOHRADa kancelářsoc. prac. 4 LETOHRAD (virt.l.) 702 296 099128Kopecká Andrea, Mgr.socialni4@uspza.cz
U Šimona ?a kancelář (U ŠIM)soc. prac. 5 (neobsazeno) 725 962 364129místo neobsazenosocialni5@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářúčetní 2  131Musilová Petra, Ing.ucetni2@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHa kancelářvedoucí domky byty Žampach  134místo neobsazenovedouci.domky@uspza.cz
U Šimona - CDAa kancelářvedoucí aktiv. center a služby STD 724 864 669135Nutzová Zuzana, MVDr.vedouci.cda.std@uspza.cz
stáj - sedlovnacentrumchov domácích zvířat  166Poláčková Miroslavasedlovna@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDvedoucí služby SSDD465 618 010720 951 423188Bednářová Eva, Bc.vedouci.ssdd@uspza.cz
zámeka kan.sesterna "zdravotní služba, spoj. ""NOC"" (kr.)"465 635 206731 841 486212 sesterna@uspza.cz
zahradacentrumzahradník, skleník - kanc.  223Kacálková Lenkazahrada@uspza.cz
hospod.bud.prádelnapradleny - žehlírna  224  
kotelnaúdržbaúdržba  225Maleček J., Novotnýudrzba@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářIC - veřejný internet  230 info@uspza.cz
DOZP-hosp.bud.oddělenígarsonka I.  231  
DOZP-hosp.bud.oddělenígarsonka II.  232  
Na Výsluní - byt 1. NP hosp. budovaodd. SSDD II 2. NPslužba byt 2. NP SSDD II (od r. 2022?)  233  
Na Výsluní - byt 1. NP hosp. budovaodd. SSDD II 1. NPslužba byt 1. NP SSDD II (od r. 2022?)  234  
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465 635 214 236Bendlová Michaela, Mgr.skola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465 635 214 236Majvaldová Martaskola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola, asistent pedag.465 635 214 236Stehlíková Věraskola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465 635 214 236Tátošová Věra, Mgr.skola@uspza.cz
kotelnaúdržbaúdržba - kotelna centrální  237Maleček J., Novotnýudrzba@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna výtvarná  238Chaloupková Evasvickarna@uspza.cz
DOZP-BYTOVKAodděleníbyt č.p. 8  239  
hospod.bud.a kancelářchodba (hovorna)  240  
zámek-kaplecentrumSnoezelen - logopedie, IP  242Novotná Markéta, Mgr.logopedie@uspza.cz
zámek-kaplecentrumSnoezelen - muzikoterapie  242Kholová Radana, Mgr.centrum@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDslužba - další čísla  283až287583až587vysluni@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDslužba - obývací míst.465 635 193 290 vysluni@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - SLUŽBA - přímá linka465 618 011 310 domek.adam@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - garsonka 1. NP  311  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - chodba - patro  312  
U Šimona - CDACDAdílna textilní (tkalcovská)  320 textil@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna keramika  321Jansová Lenkadilna.chb@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - SLUŽBA  322 domek.kolda@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - chodba - podkroví  323  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - byt 1. NP (dříve dílna)  326  
U Šimona - CDACDAcentrum rozvoje dovedností (CRD)  330 crd.zampach@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - SLUŽBA  331 domek.johana@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - chodba - podkroví  332  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - byt 1. NP (dříve dílna)  336  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - garsonka - 1. NP  340  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - SLUŽBA  341 domek.vitek@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - chodba - podkroví  342  
zámekvchod IIvchod II - chodba - os. výtah  402  
zámekšatny zam.šatna zaměst. - ženy - přízemí  412  
zámekvchod IIIvchod III - chodba - docházka  413  
zámekstravovánístrav. prov. - varna a výdejna  414 kuchar@uspza.cz
zámeka kancelářskladní, zásob. - sklady potr.  415Lukešová Ivaskladni@uspza.cz
zámekstravovánístrav. prov. - vedoucí kuchyně465 618 012 416n e o b s a z e n okuchar@uspza.cz
zámekstravovánístrav. prov. - jídelna zaměst.  417  
zámekholič, pedikholič a pedikůra  418  
zámekfyzioterapiefyzioterapie - tělocvična  419Bouchalová Petrafyzioterapie@uspza.cz
zámekfyzioterapiefyzioterapie - vodoléčba  420Bouchalová Petrafyzioterapie@uspza.cz
zámek - kapl.kapl.zimníkaple - zimní zahrada  422  
zámek - kapl.výtah vchod prosklenývýtah prosklený  423  
zámek - kapl.kaplekaple  425  
zámek - kapl.výtah vchod u kaplevýtah u kaple  426  
zámek odd.odděleníHABRY - služba   432 habry@uspza.cz
zámek odd.odděleníU PATRIKA - služba   440 patrik@uspza.cz
zámek odd.odděleníJAVORKA - služba   462 javorka@uspza.cz
zámek odd.odděleníVÝCHODNÍ - služba   472 vychodni@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ služba   482 podkrovi@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 304  483  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 308  484  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 311  485  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 314  486  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 318  487  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 321  489  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 326  490  
zámekšatny zam.šatna zaměst. - muži - podkroví  491  
zámekšatny zam.šatna zaměst. - ženy - podkroví  492  
zámeka kancelářspisovna - archiv - Podkroví  493  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - SLUŽBA - přenosný  510 domek.adam@uspza.cz
zámeka kan.sesterna zdravotní služba - přenosný  512 sesterna@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářředitel - přenosný  513Grätz Luděk, PaedDr. uspza@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářtechnik-správce - přenosný  515Vaňous Michaltechnik@uspza.cz
zámeka kancelářved. zdrav. služby - přenosný  517Urbánková Marcela, Bc.sestra@uspza.cz
zámeka kancelářved. odd. zámek - přenosný  518Suchomelová Alena, Mgr.vedouci.odd@uspza.cz
U Šimonaa kancelářvedoucí soc.péče-přenosný   519Fabián Jaromír,Bc. vychovatel@uspza.cz
zámekfyzioterapiefyzioterapie - přenosný  520Bouchalová Petrafyzioterapie@uspza.cz
zámeka kancelářskladní, zásob. - přenosný  521Lukešová Ivaskladni@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - SLUŽBA - přenosný  522 domek.kolda@uspza.cz
U Šimonaa kancelářIC - org. manažer - přenosný  524Hanzelková Kristýna, DiSinfo@uspza.cz
kotelnaúdržbaúdržba - přenosný  525Maleček J., Novotnýudrzba@uspza.cz
zámeka kancelářsociální pracovník 2 - přenosný 725 544 632526Musilová Světla, Mgr.socialni2@uspza.cz
U Šimona - CDACDAcentrum rozvoje dovedností - přenosný  530 crd.zampach@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - SLUŽBA - přenosný  531 domek.johana@uspza.cz
zámek odd.odděleníHABRY - služba - přenosný  532 habry@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna výtvarná - přenosný  538Chaloupková Evasvickarna@uspza.cz
zámek odd.odděleníU PATRIKA - služba - přenosný  540 patrik@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - SLUŽBA - přenosný  541 domek.vitek@uspza.cz
zámek-kaplecentrumSnoezelen - přenosný  542Kellerová Tereza, Mgr.snoezelen@uspza.cz
zámek - úklidúkliduklízeč  544  
U Šimona - CDACDA - ČETAČETA - PSS-PV  555 ceta@uspza.cz
zámek odd.odděleníJAVORKA služba - přenosný  562 javorka@uspza.cz
stáj - sedlovnacentrumchov domácích zvířat  566Poláčková Miroslavasedlovna@uspza.cz
zámek odd.odděleníVÝCHODNÍ - služba - přenosný  572 vychodni@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna keramika - přenosný  573Šilarová Kamiladilna.chb@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - služba - přenosný  582 podkrovi@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDvedoucí služby SSDD - přenosný  588Bednářová Eva, Bc.vedouci.ssdd@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDslužba - přenosný  590 vysluni@uspza.cz
ÚSTŘEDNA jen SMS zprávyaa ÚSTŘEDNA jen SMS zprávyÚSTŘEDNA jen SMS zprávy 605 244 309jen SMSSMS zprávyuspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 1465 618 184603 569 564ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 2465 618 134736 472 759ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 3 736 472 758ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz