budova
sek/oddlen
funkce/profese
pm linka
mobil
provolba
pracovnk
email
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465635214 236Majvaldová Martaskola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465635214 236Bendlová Michaela, Mgr.skola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola465635214 236Tátošová Věra, Mgr.skola@uspza.cz
škola -hosp.b.SZŠ,MŠaPŠ ÚOučitelky - škola, asistent pedag.465635214 236Stehlíková Věraskola@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 1465618184603569564ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 2465618134736472759ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUaa ÚSTŘEDNA S PROVOLBOUÚSTŘEDNA S PROVOLBOU 3 736472758ZVOLIT xxxzvolituspza@uspza.cz
ÚSTŘEDNA jen SMS zprávyaa ÚSTŘEDNA jen SMS zprávyÚSTŘEDNA jen SMS zprávy 605244309jen SMSSMS zprávyuspza@uspza.cz
zámek odd.odděleníU PATRIKA - služba   440 patrik@uspza.cz
zámek odd.odděleníVÝCHODNÍ - služba   472 vychodni@uspza.cz
zámek odd.odděleníHABRY - služba   432 habry@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ služba   482 podkrovi@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 321  489  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 308  484  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 304  483  
zámek odd.odděleníJAVORKA - služba   462 javorka@uspza.cz
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 311  485  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 314  486  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 326  490  
zámek odd.odděleníPODKROVÍ - pokoj - č. 318  487  
zámek-kaplecentrumSnoezelen - muzikoterapie  242Kholová Radana, Mgr.centrum@uspza.cz
zámek-kaplecentrumSnoezelen - logopedie, IP  242Novotná Markéta, Mgr.logopedie@uspza.cz
zámek - úklidúkliduklízeč  544  
zámek - kapl.výtah vchod u kaplevýtah u kaple  426  
zámek - kapl.kapl.zimníkaple - zimní zahrada  422  
zámek - kapl.kaplekaple  425  
zámek - kapl.výtah vchod prosklenývýtah prosklený  423  
zámekholič, pedikholič a pedikůra  418  
zámekfyzioterapiefyzioterapie - tělocvična  419Bouchalová Petrafyzioterapie@uspza.cz
zámekfyzioterapiefyzioterapie - vodoléčba  420Bouchalová Petrafyzioterapie@uspza.cz
zámeka kancelářskladní, zásob. - sklady potr.  415Lukešová Ivaskladni@uspza.cz
zámekstravovánístrav. prov. - jídelna zaměst.  417  
zámekstravovánístrav. prov. - varna a výdejna  414 vydejna@uspza.cz
zámekšatny zam.šatna zaměst. - muži - podkroví  491  
zámekšatny zam.šatna zaměst. - ženy - podkroví  492  
zámekšatny zam.šatna zaměst. - ženy - přízemí  412  
zámekvchod IIIvchod III - chodba - docházka  413  
zámekstravovánístrav. prov. - vedoucí kuchyně465618012 416Mauerová Helenakuchar@uspza.cz
zámeka kancelářskladní, zásob.465635180 121Lukešová Ivaskladni@uspza.cz
zámeka kancelářved. odd. zámek465635192731050029118Suchomelová Alena, Mgr.vedouci.odd@uspza.cz
zámeka kancelářpověřený PSS odd. zámek 720053363 Keprtová Iveta, Bc.povereny.zb@uspza.cz
zámeka kancelářspisovna - archiv - Podkroví  493  
zámeka kan.ordinace lékař, sestra  120Nosálová Václava,MUDr.ordinace@uspza.cz
zámeka kancelářvedoucí sociální pracovník 1465635151725962363116Fišar Radek,DiS socialni@uspza.cz
zámekvchod IIvchod II - chodba - os. výtah  402  
zámeka kan.sesterna zdravotní služba !PRVNÍ POMOC! (spoj. NOC)465635206731841486212!PRO PRVNÍ POMOC - volat mobil!sesterna@uspza.cz
zámeka kancelářved. zdrav. služby465635186731793605117Urbánková Marcela, Bc.sestra@uspza.cz
zahradacentrumzahradník, skleník - kanc.  223Kacálková Lenkazahrada@uspza.cz
U Šimona - CDACDAcentrum rozvoje dovedností - přenosný  530 crd.zampach@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna keramika  321Jansová Lenkadilna.chb@uspza.cz
U Šimona - CDACDA - ČETAČETA - PSS-PV  555 ceta@uspza.cz
U Šimona - CDACDAcentrum rozvoje dovedností (CRD)  330 crd.zampach@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna textilní (tkalcovská)  320 textil@uspza.cz
U Šimona - CDACDAdílna výtvarná  238Chaloupková Evasvickarna@uspza.cz
U Šimona - CDAa kancelářvedoucí aktiv. center a služby STD 724864669135Nutzová Zuzana, MVDr.vedouci.cda.std@uspza.cz
U Šimonaa kancelářsoc. prac. 5465635213725962364129Fišerová Lenka, DiS socialni5@uspza.cz
U Šimonaa kancelářIC - org. manažer, arboretum 604846410124Hanzelková Kristýna, DiSinfo@uspza.cz
U Šimonaa kancelářsociální pracovník 2 725544632126Musilová Světla, Mgr.socialni2@uspza.cz
U Šimonaa kancelářvedoucí sociální péče 465635196603780990119Fabián Jaromír,Bc. vychovatel@uspza.cz
U Zahrady č.p. 4 - byt 2. NP SSDD IIodd. SSDD II 2. NPslužba byt č.p. 4 2. NP SSDD II  233 zahradni@uspza.cz
U Zahrady č.p. 4 - byt 1. NP SSDD IIodd. SSDD II 1. NPslužba byt č.p. 4 1. NP SSDD II  234 zahradni@uspza.cz
stáj - sedlovnacentrumchov domácích zvířat  166Poláčková Miroslava, Mgr.sedlovna@uspza.cz
PSB-TERÉNTERÉNNÍ SLUŽBAPSS 1 V TERÉNU PSB 702261623  psb@uspza.cz
PSB-TERÉNTERÉNNÍ SLUŽBAPSS 2 V TERÉNU PSB 607013596  psb@uspza.cz
PSB-LETOHRADLeto Komenského 42byt PSB - 2. patro     
Na Výsluníodd. SSDDslužba - další čísla  283až287583až587vysluni@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDslužba - obývací míst.465635193 290 vysluni@uspza.cz
Na Výsluníodd. SSDDvedoucí služby SSDD465618010720951423188Bednářová Eva, Bc.vedouci.ssdd@uspza.cz
LetohradCDA - LetohradCDA v budobě ČD Letohrad  702177614 Lehká Pavlacda.letohrad@uspza.cz
kotelnaúdržbaúdržba - kotelna centrální  237Maleček J., Novotnýudrzba@uspza.cz
kotelnaúdržbaúdržba  225Maleček J., Novotnýudrzba@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářpokladník DEPOZITA jen do 30.6. 2022  125Pecháčková Eva – pokl.depozita@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářředitel465635220603878659113Grätz Luděk, PaedDr. uspza@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářpers. a mzdová pracovnice465635159702244174112Bittnerová Ivapersonalni@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářfinanční manažer  123Melišová Šárka, Bc.manag.fin@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářekonom465635152775665727114Bystroňová Zuzanaekonom@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářředitel - FAX (mimo provoz)465618137  Grätz Luděk, PaedDr. uspza@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářchodba (hovorna)  240  
hospod.bud.a kancelářtechnik-správce/zást.ředitele465635160731101475115Vaňous Michaltechnik@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářúčetní 3  125Chládková Zuzanaucetni3@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářúčetní 2  131Musilová Petra, Ing.ucetni2@uspza.cz
hospod.bud.prádelnapradleny - žehlírna  224  
hospod.bud.a kancelářIC - veřejný internet  230 info@uspza.cz
hospod.bud.a kancelářúčetní 1, pokladník (spoj. DEN)  111Hanzelková Marieucetni@uspza.cz
DĚTI DOMEK ŽBKKOMUN. DOMÁCNOSTDOMEK DĚTI - ŽAMBERK  725548860  deti@uspza.cz
DĚTI DOMEK ŽBKKOMUN. DOMÁCNOSTPOVĚŘENÝ PSS VEDENÍM DĚTI 601699046 Rösslerová Irena, Mgr.vedouci.deti@uspza.cz
DOZP-hosp.bud.oddělenígarsonka I.  231 byty.zampach@uspza.cz
DOZP-hosp.bud.oddělenígarsonka II.  232 byty.zampach@uspza.cz
DOZP-hosp.bud.odděleníSLUŽBA BYTY ŽAMPACH - DECT  348 byty.zampach@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - garsonka 1. NP  311  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - byt 1. NP (dříve dílna)  326  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - chodba - podkroví  323  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníKOLDA - SLUŽBA  322 domek.kolda@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - garsonka - 1. NP  340  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - chodba - podkroví  332  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - byt 1. NP (dříve dílna)  336  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHa kancelářvedoucí domky byty Žampach 732717981134Křivohlávková Radka, Bc., DiS.vedouci.domky@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - chodba - patro  312  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníADAM - SLUŽBA - přímá linka465618011 310 domek.adam@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníJOHANA - SLUŽBA  331 domek.johana@uspza.cz
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - chodba - podkroví  342  
DOZP-DOMKY ŽAMPACHodděleníVÍTEK - SLUŽBA  341 domek.vitek@uspza.cz
DOZP-BYTOVKAodděleníbyt č.p. 8  239 byty.zampach@uspza.cz
CHB-NEKOŘNekoř 29byt CHB 725548856  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADKOMUN. DOMÁCNOSTIASISTENT CHB - Biatlon (terén) 601086898  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 3. patro 702177622  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Hausenská 835byt CHB (tel. na vyžádání)    domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Komenského 42byt CHB - 3. patro 702177615  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 3. patro 1kk 725962347  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353byt CHB - 2. patro 702177621  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - DOLNÍDOLNÍ - SLUŽBA 702261692  domky@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - HORNÍ DOMEK U OBORY - U Obory (terén) 702271423  uobory@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - HORNÍ HORNÍ - SLUŽBA (DOZP) 702261653  uobory@uspza.cz
CHB-LETOHRADLeto Tyršova 353OBCHŮDEK 702177617  dilna.chb@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - DOLNÍDOLNÍ - SLUŽBA (CHB - MĚSTO) 725962365  chb.mesto@uspza.cz
CHB-LETOHRADBAŽANTNICE - DOLNÍDOLNÍ - KLIENT 702261662   
CHB - LETOHRADa kancelářVED. KOMUN. DOMÁCNOSTÍ465635219734622616122Švanda Jiří, Mgr. vedouci.chb@uspza.cz
CHB - LETOHRADa kancelářsoc. prac. 4 LETOHRAD (virt.l.) 702296099128Kopecká Andrea, Mgr.socialni4@uspza.cz
CHB - LETOHRADa kancelářsoc. prac. 3 LETOHRAD (virt.l.) 725544639127Gubková Radka, DiSsocialni3@uspza.cz