text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231

TRADIČNÍ AKCE POŘÁDANÉ DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH V ROCE 2021 - informace: více >>


DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH

zařízení sociálních služeb Pardubického kraje 

     Vítáme Vás na našich informačních stránkách !


STAV OPATŘENÍ COVID-19

v Domovu pod hradem Žampach:

S účinností od 12.12. 2020 byl zrušen
vyhlášený ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH,
včetně doporučení klientům neopouštět zařízení.
Pro návštěvy klientů nadále platí interní pravidla domova:

Formulář - čestné prohlášení COVID-19 pro návštěvy a nástup (návrat) klienta do služby:

Dokument Čestné prohlášení - návštěva u klienta

Dokument Čestné prohlášení - nástup (návrat) klienta do sociální služby

Pravidla pro sociální službu v době mimořádných opatření :

Dokument Pravidla pro návštěvy uživatelů služeb

Od 1.1. 2021 obnovujeme poskytování dočasně pozastavené ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.


AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Velký dík našim zaměstnancům za práci "v přední linii".

Dne 2.10. 2020 byl zaregistrován výskyt COVID-19 u 2 zaměstnanců Domova pod hradem Žampach. V dohodě s KHS byla ihned zavedena karanténa na příslušném oddělení. Byla provedena opakovaná plošná dezinfekce všech oddělení zámecké bodovy. Nyní čekáme na výsledky testování uživatelů služeb na tomto oddělení.

Z důvodu aktuálních opatření jsme byli nuceni pozastavit také poskytování ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, a to pro IV. čtvrtletí roku 2020.

Výsledky testů u uživatelů služeb ze dne 6.10. 2020: počet testovaných klientů 8, z toho pozitivně 5 a negativně 3. Dle pokynů KHS jsou pozitivní klienti v izolaci v rámci příslušného oddělení.

Dne 6.10. 2020 jsme zaregistrovali třetí případ výskytu COVID-19 u našeho zaměstnance. Rozšiřujeme tak karanténní opatření také na provoz kanceláří. Dne 7.10. pak čtvrtý případ - zaměstnanec v přímé péči. Dne 10.10. byl zaregistrován pozitivní výsledek testu u 2 dalších zaměstnanců. Dne 12.10. nám přibyl další zaměstnanec s pozitivním testem (celkem 7). Dne 13.10. byl pozitivně otestován náš 8. zaměstnanec. Dne 15.10. další 2 zaměstnanci a dne 16.10. jeden. Dostáváme se tak do "personální krize" a prosíme o pomoc "brigátníky" - studenty, dobrovolníky.

Letošní plánované předvánoční akce pro veřejnost v Domovu pod hradem Žampach dne 4.12. 2020 se neuskuteční. Náš obchůdek s dílnou uživatelů služeb v Letohradu je pro veřejnost uzavřen.

Jsme zarmoucení, dne 16.10. 2020 ve věku 69 let v nemocnici, přes veškerou péči, zemřel náš uživatel služeb.

Další smutnou zprávu z nemocnice jsme obdrželi dne 21.10. 2020. Zemřel náš zaměstnanec z přímé péče. Na začátku října byla paní hospitalizována s komplikovaným průběhem nemoci COVID-19, kterému nakonec bohužel podlehla. Dne 5.11. 2020 jsme přijali další smutnou zprávu - navždy nás opustila ještě druhá naše zaměstnankyně. Vážíme si jejich obětavé práce a s velkým zármutkem vzpomínáme.

Pozitivní zprávou je dnes 22.10. návrat prvních zaměstnanců vyléčených z nemoci COVID-19. Věříme, že tyto počty již začnou brzy převažovat.

Dne 31.10. jsme obdržely výsledky testování provedené v našich komunitních domácnostech umístěných mimo Žampach. Přes všechna preventivní opatření jsou výsledky pozitivní u 7 klientů a 5 zaměstnanců. Cca třicet našich zaměstnanců je nyní v karanténě nebo izolaci. Na dobrovolnou výpomoc k nám dorazili první studenti.

Jsme připraveni na plošné testování všech našich uživatelů služeb a zaměstnanců POC antigenními testy, dle mimořádného opatření MZ jedenkrát za 5 dní. Čekáme na dodání testů.
Dnes 11.11. 2020 jsme obdrželi testovací sady a začínáme s plošným testováním našich uživatelů služeb a zaměstnanců.
Povzbuzující zpráva z 12.11. 2020 - výsledky z druhého testovacího dne - všichni testovaní uživatelé služeb a zaměstnanci s negativním výsledkem testu!
Situace se zlepšuje. K dnešnímu dni 16.11. 2020 není žádný z našich uživatelů služeb pozitivní na test COVID-19. V domácí izolaci jsou aktuálně ještě 4 zaměstnanci. Aktuálně nám chybí celkem již "jen" cca 20 zaměstnanců.
Všechna naše testování k 20.11. 2020 a k 1.12. 2020 byla negativní.

S účinností od 12.12. 2020 je zrušen vyhlášený ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH, včetně doporučení klientům neopouštět zařízení. Pro návštěvy klientů nadále platí interní pravidla domova uvedená na www domova. Nadále platí zákaz vstupu  VEŘEJNOSTI do areálu domova pod hradem Žampach, včetně Arboreta Žampach.

Od 1.1. 2021 obnovujeme poskytování dočasně pozastavené ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.

Při testování dne 7.12. až 29. 12. 2020 jsme zaregistrovali celkem 9 pozitivních výsledků POC antigenních testů u zaměstnanců.

Aktuální situace C+ klient a zaměstnanec ze dne 14.1. 2021 : celkem 10 (z toho 6 klient a 4 zaměstnanec).

Jsme připravení provést očkování všech našich zaměstnanců a uživatelů služeb proti COVID-19. Počet požadovaných vakcin dle provedeného ověření předběžných souhlasů ze dne 8.1. 2021 je cca 200 ks, z toho cca 90 ks určeno pro naše zaměstnance.

V Žampachu dne 14.1. 2021         Grätz Luděk, ředitel domova                                                                                          Fotografie: více >>


Další informace COVID -19 - zde


ZNOVU OTEVŘENÍ

ARBORETA ŽAMPACH

se s ohledem na vývoj epidemické situace

ODKLÁDÁ

Venkovní areál bude veřejnosti opět přístupný

od termínu, který bude oznámen

vstup pak bude možný pouze  pro individuální, neorganizované návštěvy

a za podmínek dodržování platných hygienických opatření, zejména: 

1/ Vstup pouze s rouškou (se zakrytými ústy a nosem) a  při dodržení rozestupů alespoň 2 m (platná hygienická opatření).

2/ Veřejnosti je přístupný pouze venkovní areál není dovoleno vstupovat do budov s výjimkou veřejného WC.

3/ Návštěvníci nesmějí vytvářet skupiny více než dvou osob (pokud nejde o rodinu  či osoby žijící v jedné domácnosti) .

4/ Vyhýbat se bližším osobním kontaktům s klienty domova (viz. pravidla pro návštěvy uživatelů služeb).areal

 Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,

která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením

a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

Naše základní hodnoty: vstřícnost - spolupráce - profesionalita

Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB