Virtuální prohlídka je speciální typ fotografie, která zobrazí celý prostor v maximálním zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně.
Pomocí myši můžete otáčet pohled v libovolném směru a úhlu, kolečkem myši můžete přiblížít nebo oddálit detail.
Na klávesnici si přiblížíte detail pomocí klávesy SHIFT, klávesou CTRL pohled oddálíte.