SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2017

Více podrobností o sbírce na stránkách vyhlašovatele sbírky zde: http://www.konzumuo.cz/podporujeme/spolecne-za-usmev/  


ZDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O VÝSLEDKU SBÍRKY A VYUŽITÍ FINANČNÍ ČÁSTKY:


Domov pod hradem Žampach získal z této sbírky částku v úhrnu:

7.337,- Kč

(2.649,- z daru společnosti KONZUM a 4.688,- z vlastní sbírky od jednotlivých zákazníků)

D ě k u j e m e !


 Fotografie z využití daru
Veřejná sbírka společnosti KONZUM 2017 byla ukončena 31.12. 2017.

Děkujeme Vám za podporu našeho projektu č. 25. - finanční prostředky ze sbírky použijeme na pořízení vybavení pro službu sociálně terapeutické dílny (STD) – nástroje a materiál pro dílny.

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.                                                                  Děkujeme za Vaši podporu !


Dokument DÁRCOVSKÝ KUPON č. 25 PRO DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - JAKO SOUBOR K VYTIŠTĚN


Z finanční sbírky bude podpořeno pořízení tohoto dílenského vybavení:

     Sada řezbářských nástrojů                       10.000,- Kč/sada

     Forma pro zpracování skla                         1 000,- Kč/ks

     Forma pro práci s keramickou hlínou          1 000,- Kč/ks

     Zahradní náčiní                                              500,- Kč/ks

Fotogorafie z pracovní činnosti uživatelů ve službě sociálně terapeutické dílny:

Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD.


Dárcovské kupony lze získat v obchodech KONZUM nebo přímo v domově na Žampachu. Kopony si lze také vytisknout z našeho odkazu - zde (připravujeme). Pokud se rozhodnete přispět, necháte si daný Dárcovský kupón v prodejnách skupiny COOP - Konzum načíst a zaplatíte ho jako každé jiné zboží (30,-Kč / kupon). Přispívat je  možno opakovaně až do 31. 12. 2017.

Dárcovské kupony lze uplatnit u pokladen všech obchodů skupiny COOP: Konzum, Coop Diskont, Fortel, Konzum Market..., a to nejen v našem regionu. Prodejny skupiny COOP.


Dokument DÁRCOVSKÝ KUPON č. 25 PRO DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - JAKO SOUBOR K VYTIŠTĚN


Více podrobností o sbírce na stránkách vyhlašovatele sbírky zde: http://www.konzumuo.cz/podporujeme/spolecne-za-usmev/


Dokument Karta KONZUM - Domov pod hradem Žampach - k náhledu


   Více informací o naší službě sociálně terapeutické dílny:

Základním posláním ve službě sociálně terapeutické dílny (STD) je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

Cílem služby STD je zdokonalit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky uživatele, zejména:

          - obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky

          - usnadnit adaptaci uživatelů služby na nároky spojené se zaměstnáním

          - umožnit uživatelům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností

          - umožnit uživatelům navazování mezilidských vztahů

Popis terapeutického programu:

     Keramická dílna – práce s keramickou hlínou a související (malování, glazování, zdobení), rozvoj jemné motoriky, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní práce (navazující úkony)

     Výtvarná dílna – výtvarné práce na drobných dekoračních předmětech, rozvoj jemné motoriky, zpracování skla, výroba vonných svící, malování, kresba, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní práce (navazující úkony)

     Tkalcovská dílna – práce na tkalcovském stavu při zpracování pletací příze

     Pomocné hospodářství zahrada – pěstitelství, příprava sadby, údržba zeleninové a ovocné zahrady, péče o rostliny ve výsadbě, ve fóliovníku, manipulace s nástroji (zahradní technika), kolektivní práce

     Pomocné hospodářství chov zvířat – péče o hospodářská a drobná domácí zvířata (koně, osel, králíci), méně namáhavá fyzická práce, rozvoj smyslů a vnímání, rozvíjen je i pozitivní vztah k živé přírodě

     Údržba zeleně a práce v parku – údržba zeleně, travních ploch a místních komunikací a veřejných prostor (sekání, hrabání a sušení trávy, zametání, hrabání listí, úklid sněhu), používání a manipulace s jednoduchými nástroji

Více informací o službě STD


Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2016 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 14. 7. 2024, 06:04