text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

VYBAVENÍ PRO CHOV DROBNÉHO ZVÍŘECTVA A ZOOTERAPII V AREÁLU ČESKÝ DVOREK  Tisk článku    

Děkujeme všem za podporu našeho projektu "Český dvorek"!      NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK  

Naše propagační video - Český dvorek (24.11. 2019)


dvorek_video_03.jpg dvorek_video_03a.jpg dvorek_video_03b.jpg dvorek_video_05.jpg
dvorek_video_07.jpg dvorek_video_08.jpg dvorek_video_09.jpg dvorek_video_10.jpg

 D ě k u j e m e   z a    V a š i   p o d p o r u ! 

IMG_8197.JPG IMG_8199.JPG IMG_8201.JPG IMG_8208.JPG

Zvířátka na našem novém dvorku

20201009_104246.jpg 20201009_104335.jpg 20201009_104406.jpg 20201009_104436.jpg
20201009_104523.jpg 20201009_104552.jpg 20201009_105356.jpg 20201009_105436.jpg
20201009_105655.jpg 20201009_105813.jpg 20201009_105835.jpg _20201009_104418.jpg
_20201009_105712.jpg ___20201009_104228.jpg ____20201009_104848.jpg z20201009_104328.jpg

Fotografie z přípravy našeho areálu Český dvorek

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu    

Fotografie z dokončení v roce 2020

114601.jpg 114702.jpg 114706.jpg 114715.jpg
20200722_094345.jpg 20200722_124858.jpg 20200722_124915.jpg 20200722_124934_1.jpg
20200722_125035.jpg 20200722_125107.jpg _20200722_094353.jpg _20200722_094421.jpg

 Více fotografií z dokončení - zde


Fotografie z výstavby v roce 2019:

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
IMG_2209.JPG IMG_2211.JPG IMG_2213.JPG IMG_2218.JPG
IMG_2228.JPG IMG_2235.JPG IMG_2239.JPG IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG IMG_2244.JPG IMG_2249.JPG IMG_2250.JPG
DSC_0353.JPG DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG DSC_0366.JPG

Více fotografií - zde


ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠEM PROJEKTU:

Název organizace: Domov pod hradem Žampach  Adresa: Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk

Kontaktní osoba - informace o projektu: PaedDr. Luděk Grätz, ředitel

Email: uspza@uspza.cz Telefon: 603 878 659

Název projektu:

 

Zooterapie v Domovu pod hradem Žampach

 pořízení vybavení pro chov drobného zvířectva v areálu Český dvorek

Konto finančních darů (darovací smlouvy):

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600

Informace k darům (darovací smlouvy): pracovník pověřený agendou darů - ekonom: Zuzana Bystroňová

Popis projektu:

V rámci zooterapie chceme rozšířit chov domácích zvířat na českém dvorku o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům i veřejnosti.

Chov domácích zvířat je významným zdrojem pro pracovní a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu DPH Žampach do okolního společenského prostředí, neboť výběh je řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky zámeckého areálu na Žampachu.

Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat.

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.


NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK