Pardubický kraj - zřizovatel a MPSV ČR

::  Pardubický kraj ::
::  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ::
::  Základní zákonné normy v oblasti sociální péče ::


 

 Pardubický kraj 

je zřizovatelem Domova pod hradem Žampach a dalších zařízení sociální péče v Pardubickém kraji

 

Název a sídlo zřizovatele:

Pardubický kraj

Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice, PSČ 532 11

 

DIČ (daňové identifikační číslo): CZ 70892822, IČ (identifikační číslo): 70892822

Přechod na internetové stránky zřizovatele:

http://www.pardubickykraj.cz/

                                                                                                   Videokanál Pk 2013 - odkaz na www

                                                                                                   Videokanál Pk 2013 - odkaz na Facebook

Kontaktní údaje Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje:

Kontaktní adresa:

KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor sociálních věcí

Komenského nám. č.125

532 11 PARDUBICE

 

Sídlo pracoviště odboru sociálních věcí:

Jiráskova ulice č. 20

532 11 PARDUBICE

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky agend odboru

lze získat na internetových stránkách Pardubického kraje:
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3076

 

Zde jsou také uvedeni kontaktní pracovníci pro jednotlivá zařízení sociální péče Pardubického kraje.

Zařízení  sociální péče zřizované Pardubickým krajem – adresář :
http://www.pardubickykraj.cz/address.asp?thema=3251&category=810


Mapa zařízení sociálních služeb Pardubického kraje.

 


Katalog sociálních služeb Pardubického kraje:

http://www.socialnisluzbypk.cz/

Web - sociální služby Pardubického kraje - plánování a financování:

http://www.sluzby-pardubickykraj.cz/


 

Adresář dalších zařízení sociální péče České republiky:

je k dispozici v další nabídce našich stránek („Adresáře“)

 

Sociální služby Pardubického kraje - portál:

http://www.sluzby-pardubickykraj.cz/

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012–2015

http://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-2012-2015

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2008–2010

http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3788

 

Zpravodaj Pardubického kraje

http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2672&category 

[nahoru]

 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

 vytváří  státní politiku sociálního  zabezpečení

 

Kontaktní údaje ministerstva:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420-221921111, fax: +420-224918391

 

Adresa elektronické podatelny MPSV ČR je: posta@mpsv.cz.

 

Přechod na internetové stránky ministerstva:

http://www.mpsv.cz/cs/

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb na MPSV ČR:

Přejít na registr MPSV ČR - poskytovatelů sociálních služeb

 

Dále integrovaný portál MPSV ČR:
http://portal.mpsv.cz/

 

Dále portál veřejný správy ČR:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

 

Elektronický slovník sociálního zabezpečení

http://slovnik.mpsv.cz/


NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

http://www.trass.cz


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR -  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Soubor PDF - ke stažení Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů z oblasti sociální péče.


 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 04. 12. 2022, 10:28