Arboretum Žampach - základní informace

Www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum         :: Information in English Google translation :: 


::  NABÍDKA A KONTAKTY      ::   PLÁN ARBORETA    ::   REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN  ::  REJSTŘÍKY STANOVIŠŤ - TABULÍ   ::  NÁVŠTĚVY ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA  ::   ODBORNÉ ČLÁNKY  ::   DALŠÍ  ODKAZY                    ::  POČTY - INVENTARIZACE DŘEVIN  ::  DÁRCI       ::


REJSTŘÍK DŘEVIN ARBORETA [PDF]  [XLSna www - dle vědeckých jmen Scientific Names

DATABÁZE FLORIUS – on line katalog Arboreta Žampach  - http://www.florius.cz/zampach/

NOVÁ FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH      - https://galerie.uspza.cz/

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/ 


   

Arboretum Žampach

  Základní informace o arboretu

      Plant Search BGCI for garden Arboretum Zampach


3.5. 2021

ARBORETUM ŽAMPACH

s ohledem na platná epidemiologická opatření

v zařízeních pobytových sociálních služeb

ZŮSTÁVÁ PRO VEŘEJNOST NADÁLE

DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENÉ

Venkovní areál bude veřejnosti opět přístupný

od termínu, který bude vyhlášen.

Děkujeme za pochopení.

Po otevření bude vstup pak  možný pouze  pro individuální, neorganizované návštěvy

a za podmínek dodržování platných hygienických opatření, zejména:

1/ Vstup pouze s rouškou (se zakrytými ústy a nosem) a  při dodržení rozestupů alespoň 2 m (platná hygienická opatření).

2/ Veřejnosti je přístupný pouze venkovní areál není dovoleno vstupovat do budov s výjimkou veřejného WC.

3/ Návštěvníci nesmějí vytvářet skupiny více než dvou osob (pokud nejde o rodinu  či osoby žijící v jedné domácnosti) .

4/ Vyhýbat se bližším osobním kontaktům s klienty domova (viz. pravidla pro návštěvy uživatelů služeb).ZÁKLADNÍ INFORMACE O ARBORETU:

     Arboretum Žampach je provozováno Domovem pod hradem Žampach, příspěvkovou organizací sociálních služeb Pardubického kraje.  Arboretum se rozkládá na ploše cca 4 ha a je  členěno do 3 částí - dolní, horní park a park ve vnitřním zámeckém areálu. Sbírkový fond zahrnuje cca 600 druhů a kultivarů dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů.  Informační systém arboreta zahrnuje rejstříky tabulí a dřevin přístupné z www stránek a v terénu pak poznávací okruh s tabulkovými informacemi o dřevinách. Arboretum Žampach patří mezi všeobecná arboreta, ale zahrnuje také významnější tematické sbírky některých rodů dřevin, jako např. borovice, jedle, dub, magnolie, buk, smrk, bříza  a jasan. Arboretum se nachází v teplotní zóně odolnosti rostlin 6. Zámecké parky jsou prostředím kulturní památky. Arboretum Žampach je členem Unie botanických zahrad ČR a akreditovaným členem ArbNet (mezinárodního profesního společenství arboret a dendrologů veřejných zahrad světa).

     Arboretum je celoročně volně přístupné veřejnosti při dodržení podmínek návštěvního řádu.

     Bezplatné parkoviště u vstupu do areálu.

    Arboretum Žampach má také specifický účel - je prostředím pro setkávání se veřejnosti s osobami se zdravotním hendikepem, je místem  práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.
Regionální televize RTA - TIP NA VÝLET - Arboretum Žampach - zde

Panoramatická fotografie - horní zámecký park

Odkaz Toulavá kamera - Arboretum Žampach, 2011 - na www ČT - 16.10.2011 - zde 

Arboretum Žampach - kapitola z filmu Přírodní zajímavosti Regionu Orlicko-Třebovsko, 2014  (obálka k DVD - náhled)AKTUALITY - ZPRÁVY Z ARBORETA:  

Archiv zpráv - Arboretum Žampach - vstoupit - zdeInformace pro návštěvníky o Arboretu Žampach - skládačka  (obdržíte v našem IC Žampach)


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou prostředím kulturní památky (rej. č. 4167). Zámecké parky v celkové výměře více než 4 ha plochy jsou členěny na horní a dolní část (pod silnicí) a park ve vnitřním zámeckém areálu. V  parcích je realizován tabulový informační systém, jehož cílem je poskytnout základní informace o stromech a keřích zastoupených v parkové výsadbě. (Viz. plán arboreta.)

Arboretum Žampach je nedílnou součástí  Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje.


Usnesením valné hromady ze dne 8.2.2007 bylo Arboretu Žampach přiznáno řádné členství v Unii botanických zahrad České republiky.Z HISTORIE ARBORETA:   Více informací z historie arboreta - zdeZimní zahrada - manželé Lützowovi

Zámecký areál Žampach - kolem roku 1840.  Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Lützowových
  na Žampachu v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby.
  Poslední úpravy parků spojené s novou výsadbou náležejí do roku 1990. 
  Z archivních zákresů - zde.                                                Archivní fotografie a obrázek:
Více informací: památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916)  
Reprodukce - rok 1844. Zimní zahrada u zámku za kaplí Archivní fotografie -  rok 1923  
Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek - soubor PDF   Pohled směr hradní vrch v r. 2013.    
Zámecký areál kolem roku 1840 - fotografie.                                                                         Inventář zahrady z r. 1913 -  soubor PDF  

Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.      Info panel - historie a současnost - zde


ZÁMĚRY A VIZE ARBORETA:

Poznávací okruh a informační systém arboreta v současné době zahrnuje pouze dvě části arboreta – vnitřní a horní část zámeckého parku. Záměrem je rozšíření o dolní část zámeckého parku, která je svoji rozlohou největší. Záměry zahrnují také další úpravy ve stávajících částech okruhu, vč. rozšiřování aktivit spojených s chovem koní a domácích zvířat, realizaci ZOO koutku a jezírka se stanovištěm (č.3) věnovaným vodním rostlinám a vodnímu ptactvu. Dále bude realizován projekt závlahového systému a doplňující sadové úpravy v horním zámeckém parku a na několika místech drobná parková architektura určená pro zábavu a odpočinek našich obyvatel a návštěvníků. V prostoru dvora pak vodní plocha pro osvěžení (brouzdaliště). 

V červnu 2018 otevíráme v Arboretu Žampach Smyslový park. Smyslový park slouží pro pohybový a smyslový rozvoj zdravotně postižených dětí a je také místem pro vzájemné setkávání zdravých osob a osob s postižením v přírodním areálu Arboreta Žampach.
Smyslový park je vybaven speciálními prvky a předměty umožňující smyslové prožitky pro lidi na vozíku, kteří se běžně v lese a trávě brouzdat nemohou.Více obrázků k záměrům v Arboretu Žampach - zde.

      

Také dolní části arboreta (dolní park)  doplňujeme informační systém o tabulkové značení u jednotlivých dřevin a připravujeme rozšíření cestiček v tomto areálu:  Viz.: Dokument DOLNÍ PARK - CESTIČKY

Další informace o našich záměrech naleznete zde:  Výběr z projektové dokumentace - zde.        Archivní info panel - zde.SOUČASNOST ARBORETA:   Více zpráv z arboreta - archiv aktualit - zde

V Arboretu na Žampachu jsou zastoupeny dendrologicky hodnotné a také u nás ojediněle zastoupené druhy dřevin. Informační systém arboreta zahrnuje mimo jiné poznávací okruh, na jehož stanovištích jsou k dispozici základní informace (texty, obrázky a fotografie) celkem o více než 100 rodech dřevin, jejichž zástupce lze v místě snadno vyhledat. Celkem arboretum a zámecké parky na Žampachu zahrnují cca 600 druhů a odrůd  dřevin.
V roce 2008 byla založena  skalka pod lávkou u dětského hřiště - archivní fotografie skalka - zde. Součástí skalky je také menší sbírka čarověníků. Dále byla v tomto roce v dolním zámeckém parku v lokalitě "U rybníčku" založena menší sbírka bambusů ("bambusárium" - základní informace). V říjnu 2009 bylo arboretum postiženo sněhovou kalamitou - váha sněhu na ještě olistěných dřevinách způsobila rozsáhlé škody. V červnu roku 2014 byl otevřen malý botanický skleník Arboreta Žampach.  Fotografie ze skleníku - zde.
Z dalších investičních záměrů - náhledy - zde. Údržba a ošetřování dřevin arboreta.
INVENTARIZACE - počty dle základní inventarizace dřevin arboreta.
Sbírkový fond arboreta je udržován a doplňován ve spolupráci s ostatními botanickými zahradami a také díky darům ve prospěch Arboreta Žampach pocházejících také ze soukromých sbírek.

Arboretum se nachází  v lokalitě podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 440 m. n. m (přesné určení výšky trigonometrického bodu arboreta - zde) přímo pod hradním kopcem s vrcholem ve výšce 545,7 m. n. m. . V této části Podorlicka se nachází permský zlom a  krajina je zde typická červenými slíny a pískovci. Více k tomu v odborné části - zde. Dále se v arboretu uplatňují faktory vyplývající ze specifických podmínek místních, včetně  mikroklimatických. Přehled teplot v místě (přehledové tabulky). Poloha arboreta - GPS souřadnice -  50°2'16.598"N, 16°25'52.702"E. Více o obci Žampach

Webová kamera umožňuje veřejnosti online náhled do zámeckého areálu ve třech volitelných směrech. :: Web kamera :: Aktuální teplota ::


HERNÍ KOUTY A POSEZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ARBORETA S DĚTMI

V areálu se naléza dobře vybavený a udržovaný herní kout s atrakcemi a posezením pro malé i velké, hřiště, zahradní altán a hipodrom se speciálním nástupištěm. Dobré zázemí poskytuje naše Turistické informační centrum s venkovní terasou. Prohlédnout herní zařízení - zde.

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD  veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach


Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné po celý rok. Organizované prohlídky (s naším průvodcem) je potřeba předem domluvit písemně,  mailem nebo telefonicky (viz. Kontakty - Turistické informační centrum Žampach).

PŘÍSTUPOVÉ CESTY DO ARBORETA - ORIENTACE:

Na základních přístupových směrech k Arboretu Žampach je provedeno směrové značení, včetně přístupu k parkovacím plochám na Žampachu.

Letecký snímek - orientační plán zámeckého areálu Žampach.
Zámecké parky a arboretum Žampach jsou místem práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.INFORMAČNÍ SYTÉM ARBORETA:

Naším záměrem je nabídnout návštěvníkům v dobré kvalitě informace o stromech a keřích zastoupených ve výsadbě, a to formou  cedulového informačního systému v "terénu", formou tištěných informačních materiálů a dále také nabídkou přednáškových pořadů pro skupinové exkurze (informace za pomoci audiovizuální techniky). Ucelené informace jsou také k dispozici v elektronické podobě na našich www stránkách v sekcích jejichž obsah se trvale aktualizuje. Základem poznávacího okruhu (informačního systému v terénu) je 16 oboustranných informačních tabulí a cca 600 informačních tabulek u dřevin. V zimní zahradě v přízemí zámecké budovy (vchod vedle zámecké kaple) je veřejnosti přístupná malá expozice plodů a semen, především šištic jehličnanů, zastoupených ve sbírce Arboreta Žampach - více informací zde.
Prostřednictvím  našeho Turistického informačního centra  na Žampachu nabízíme individuálním i skupinovým návštěvám z řad široké veřejnosti  informační programy zaměřené na přírodní a památkové hodnoty místa.ARCHIV  ARBORETA:

VÝROČNÍ ZPRÁVY ARBORETA  - vstup do archivu

ARCHIV -   články, výstřižky novinové - Arboretum Žampach

ARCHIV -   dopisy - ohlasy k Arboretu Žampach

ARCHIV -   z knihy návštěv Arboreta Žampach


TISKOVINY Z ARBORETA:

ARBORETUM ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

POHLEDNICE Z ARBORETA ŽAMPACH - JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA   

POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ  ARBORETA ŽAMPACH  -  pozvánka ke stažení  | PDF |
KOMPLETNÍ INFORMACE Z WWW STRÁNEK  ARBORETA - jako soubor ke stažení    | PDF | - 2,5 MB


Reportáže Českého rozhlasu - pozvánka do Arboreta Žampach

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice - 1.06.2010 06:06 4,2 MB

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice - 19.05.2015 06:06 3 MB


Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy - video 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=XBYqt6slnrQ
___Screenshot_3.jpg __Screenshot_4.jpg __Screenshot_6.jpg _Screenshot_4.jpg

Prohlídce našich  zámeckých parků a arboreta je věnována  samostatná část -  FOTOGALERIE - Arboretum Žampach.
Infocentrum Žampach - další informace a památky  - prohlídka přírodních a historických památek a zajímavostí na Žampachu.


                Informační systém Arboreta Žampach je realizován v rámci projektu  "ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku ´Zahrada Žampach´ - veřejné aktivity" , který byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.  Základní údaje o realizovaném projektu EU v Domovu pod hradem Žampach. Další realizované projekty Pardubického kraje


Použité informační zdroje, lektor a odborná spolupráce na realizaci informačního systému Arboreta Žampach.

Organizační struktura Arboreta ŽampachSTUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU:

Zajímavé dřeviny Kalifornie – absol. práce, Michal Prokop, Česká zahrad. akademie Mělník, 2019

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008,

Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová, 2008


Více z historie místa - odborné práce: 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce 

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


 


 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 08. 5. 2021, 00:44