ARCHIV INFORMACÍ - výběr z publikovaných zpráv a oznámení


2022ZDE JSOU JEN NEAKTUÁLNÍ ARCHIVNÍ INFORMACE
PŘEJÍT AKTUÁLNÍ NA INFORMACE
NA WWW.CSSZAMPACH.CZ - ZDE


19.11.2022
PROGRAM DEŠŤOVKA
- využití dešťové vody pro závlahu arboreta a zahradnictví. Předmětem investičního záměru Pardubického kraje je využití dešťových vod svedených ze zámeckého areálu (střech budov, zámeckých nádvoří a komunikací) pro závlahu arboreta. více >>


10.10.2022
Vernisáž výstavy obrazů Tomáše Rybičky
pod záštitou poslance Marka Výborného PS PČR Praha se uskutečnila za účasti autora, pozvaných hostů a veřejnosti dne 10.10. 2022. Fotografie: více >>


04.10.2022      

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskuteční v úterý dne 4. října 2022. Informace: více >>     Fotografie - domek děti Žamberk


28.08.2022
MŠE SVATÁ V KAPLI SV. BARTOLOMĚJE se uskutečnila v NEDĚLI DNE 28. SRPNA 2022
, začátek 11:00 hodin, CELEBROVAL: P. Wiesław Kalemba. Informace: více >>


30.06.2022
Letní prázdninové pobyty 2022
. Fotografie: více >>


30.06.2022
Konec školního roku - začátek prázdnin
 - ve třídách Speciální základní a praktické školy Ústí nad Orlicí na Žampachu. Fotografie: více >>


12.06.2022
DŘEVĚNICE 2022 - XXVI. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované se uskutečnil ve dnech sobota 11.6. - neděle 12.6. 2022.
Výsledky a fotografie z turnaje zde: více >>


11.06.2022
MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2022 - XVI. ročník filmového festivalu se konal ve dnech 10. - 11. 6. 2022.
Domov pod hradem Žampach se festivalu zúčastnil s filmem Domů. Více informací: více >>


08.06.2022

Děkujeme všem dárcům za podporu našeho záměru pořízení vozidla pro terénní službu Podpora samostatného bydlení, kterou poskytuje organizace Domov pod hradem Žampach. Fotografie našeho vozidla: více >>


07.05.2022
PŘES TŘI HRADY 2022 - sobota 7.5.2022
- TRASY SE STARTEM A CÍLEM TAKÉ V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Informace: více >>


06.04.2022
Společný jarní rekreační pobyt v Jedlové v Orlických horách
3. – 9. 4. 2022. Fotografie: více >>


06.04.2022
Byla zahájena obnova lávky a terasy u zámecké budovy nad lokalitou skalka.
Po dobu prací v měsíci duben bude tato část zámeckého areálu a Arboreta Žampach uzavřena. Děkujeme za pochopení. Fotografie: více >>


02.04.2022

Světový den porozumění autismu - zámecké nádvoří v modrém. Fotografie: více >>


30.03.2022
Rekonstrukce dokončena.
Máme nové prostory pro doplnění kapacity naší specializované sociální služby pro děti a dospělé osoby s poruchami autistického spektra (PAS). Fotografie: více >>


26.02.2022      

Masopustní průvod v obci Žampach navštívil také areál Domova pod hradem Žampach. Fotografie:  více >>


25.01.2022
Děkujeme společnosti KONZUM a všem dárcům za finanční podporu našeho projektu
- pořízení výtvarného materiálu a didaktických a motorických pomůcek pro rozvoj klientů dětské domácnosti v našem domku ve městě Žamberk. Dárcovský šek: více >>202124.12.2021
Svátky vánoční 2021
v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


07.12.2021
Děkujeme za příspěvky na náš projekt "Pořízení přídavného pohonu k vozíku pro naše klienty prostřednictvím nadace "ČSOB pomáhá regionům"
. Uzávěrka příspěvků proběhne dne 6.1. 2022. Informace: více >>


03.12.2021

Vážení příznivci naší tradiční předvánoční akce JARMARK A ADVENTNÍ KONCERT na Žampachu, omlouváme se, ale s ohledem situaci COVID-19 a aktuální hygienická opatření v pobytovém zařízení sociálních služeb se tato akce plánovaná na den 3.12. v roce 2021 neuskuteční. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na rok 2022.   více >>

01.11.2021
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2021´- zahájena sbírka společností Konzum
. Prosíme podpořte náš projekt č.10 zaměřený na pořízení výtvarného materiálu a didaktických a motorických pomůcek pro rozvoj klientů v naší dětské domácnosti. Děkujeme! Informace:  více >>


05.10.2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil v úterý dne 5. října 2021
. Informace a fotografie: více >>


12.09.2021
DŘEVĚNICE 2021 - XXV. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované se uskutečnil ve dnech pátek 10.9. - neděle 12.9. 2021
- Fotografie - výsledky: více >>


07.09.2021      

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc - Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


12.08.2021      

Byla zahájena rekonstrukce stávajících prostor v 1. NP hospodářské budovy za účelem navýšit kapacitu specializované služby pro osoby s PAS (poruchami autistického spektra), včetně kapacity odlehčovací služby pro rodiče pečující o tyto děti. Realizace tohoto záměru je plánována na příští rok, a to v závislosti na finančních zdrojích na zajištění nového "provozu" v našem domovu. Fotografie: více >>


01.07.2021
Fotografie ze slavnostního oteření domku pro děti v Žamberku a Centra denních aktivit v budově U Šimona na Žampachu dne 1.7. 2021. Fotografie zde: více >>


01.03.2021
Naše nové Centrum denních aktivit U Šimona je provoz.
Do nově zrekonstruovaná budovy jsme soustředili dílny pro pracovní terapii a také „učebny“ pro rozvoj dovedností a vzdělávání uživatelů služeb. Fotografie z provozu: více >>


26.02.2021
Chov domácích zvířat je významným a oblíbeným zdrojem aktivizačních pracovních činností a zooterapie
uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


14.1. 2021

Stěhujeme se do našeho nového Centra denních aktivit v budově U Šimona na Žampachu. Děkujeme společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. za darované výrobky pro vybavení cvičné kuchyňky a dalších místností! Děkujeme našemu zřizovateli Pardubickému kraji za investici do celkové rekonstrukce budovy U Šimona v areálu Domova pod hradem na Žampachu!
V budově nyní připravujeme k otevření moderní Centrum denních aktivit pro uživatele pobytových i nepobytových služeb našeho domova, vč. zázemí pro službu sociálně terapeutické dílny. Do budovy se soustředí stávající i nové dílenské a sociálně terapeutické aktivity. Informace

Rekonstrukce dokončená v závěru roku 2020 byla  spojena s realizací úspor energie a je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Více informací: více >>

Stěhování a zahájení provozu fotografie - zde
Dnem 5.5. 2022 byla ukončena  povinnost nosit roušky (respirátory) 

také ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

zrušilo s účinností od 14. března 2022 mimořádná opatření COVID-19,

jež upravovala testování zaměstnanců a uživatelů sociálních služeb

a stanovovala režim návštěv v sociálních službách.

 

T a t o   o m e z e n i   b y l a  t e d y  z r u š e n a 

dnem 14.3. 2022:

( j i ž  n e p l a t í )

Pravidla pro návštěvy klientů:

Formulář - čestné prohlášení COVID-19 pro návštěvy a nástup (návrat) klienta do služby:

Prokazování bezinfekčnosti na COVID-19 u návštěv:

Dokument Čestné prohlášení - návštěva u klienta

Dokument Čestné prohlášení - nástup (návrat) klienta do sociální služby

 ARCHIVNÍ INFORMACE COVID-19 - rok 2020 - 2021:

Velký dík našim zaměstnancům za práci "v přední linii".

Dne 2.10. 2020 byl zaregistrován první výskyt COVID-19, a to u 2 zaměstnanců Domova pod hradem Žampach. V dohodě s KHS byla ihned zavedena karanténa na příslušném oddělení. Byla provedena opakovaná plošná dezinfekce všech oddělení zámecké bodovy. Nyní čekáme na výsledky testování uživatelů služeb na tomto oddělení.

Z důvodu aktuálních opatření jsme byli nuceni pozastavit také poskytování ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, a to pro IV. čtvrletí roku 2020.

Výsledky testů u uživatelů služeb ze dne 6.10. 2020: počet testovaných klientů 8, z toho pozitivně 5 a negativně 3. Dle pokynů KHS jsou pozitivní klienti v izolaci v rámci příslušného oddělení.

Dne 6.10. 2020 jsme zaregistrovali třetí případ výskytu COVID-19 u našeho zaměstnance. Rozšiřujeme tak karanténní opatření také na provoz kanceláří. Dne 7.10. pak čtvrtý případ - zaměstnanec v přímé péči. Dne 10.10. byl zaregistrován pozitivní výsledek testu u 2 dalších zaměstnanců. Dne 12.10. nám přibyl další zaměstnanec s pozitivním testem (celkem 7). Dne 13.10. byl pozitivně otestován náš 8. zaměstnanec.  Dne 15.10. další 2 zaměstnanci a dne 16.10. jeden. Dostáváme se tak do "personální krize" a prosíme o pomoc "brigátníky" - studenty, dobrovolníky.

Letošní plánované předvánoční akce pro veřejnost v Domovu pod hradem Žampach dne 4.12. 2020 se neuskuteční. Náš obchůdek s dílnou uživatelů služeb v Letohradu je pro veřejnost uzavřen.

Jsme zarmouceni, dne 16.10. 2020 ve věku 69 let v nemocnici, přes veškerou péči, zemřel náš uživatel služeb.

Další smutnou zprávu z nemocnice jsme obdrželi dne 21.10. 2020. Zemřel náš zaměstnanec z přímé péče. Na začátku října byla paní hospitalizována s komplikovaným průběhem nemoci COVID-19, kterému nakonec bohužel podlehla. Dne 5.11. 2020 jsme přijali další smutnou zprávu - navždy nás opustila ještě druhá naše zaměstnankyně. Vážíme si jejich obětavé práce a s velkým zármutkem vzpomínáme.

Pozitivní zprávou je dnes 22.10. návrat prvních zaměstnanců vyléčených z nemoci COVID-19. Věříme, že tyto počty již začnou brzy převažovat.

Dne 31.10. jsme obdržely výsledky testování provedené v našich komunitních domácnostech umístěných mimo Žampach. Přes všechna preventivní opatření jsou výsledky pozitivní u 7 klientů a 5 zaměstnanců. Cca třicet našich zaměstnanců je nyní v karanténě nebo izolaci. Na dobrovolnou výpomoc k nám dorazili první studenti.
Jsme připraveni na plošné testování všech našich uživatelů služeb a zaměstnanců POC antigenními testy, dle mimořádného opatření MZ jedenkrát za 5 dní. Čekáme na dodání testů.

Dnes 11.11. 2020 jsme obdrželi testovací sady a začínáme s plošným testováním našich uživatelů služeb a zaměstnanců.

Povzbuzující zpráva z 12.11. 2020 - výsledky z druhého testovacího dne - všichni testovaní uživatelé služeb a zaměstnanci s negativním výsledkem testu!

Situace se zlepšuje. K dnešnímu dni 16.11. 2020 není žádný z našich uživatelů služeb pozitivní na test COVID-19. V domácí izolaci jsou aktuálně ještě 4 zaměstnanci. Aktuálně nám chybí celkem již "jen" cca 20 zaměstnanců.

Všechna naše testování k 20.11. 2020 a k 1.12. 2020 byla negativní.

S účinností od 12.12. 2020 byl zrušen vyhlášený ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH, včetně doporučení klientům neopouštět zařízení. Pro návštěvy klientů nadále platí interní pravidla domova uvedená na www domova. Nadále platí zákaz vstupu  VEŘEJNOSTI do areálu domova pod hradem Žampach, včetně Arboreta Žampach.

Od 1.1. 2021 bylo obnoveno poskytování dočasně pozastavené ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.
 

Zajišťujeme očkování všech našich zaměstnanců a uživatelů služeb proti COVID-19Počet požadovaných vakcin pro první dávku dle provedeného ověření předběžných souhlasů stav ke dni 24.2. 2021 je 170 ks.

Vakcína dne 2.3. 2021 dorazila také do našeho "očkovacího centra". Je určena pro naše zaměstnance v „přední linii“ a uživatele služeb spadajících do cílové skupiny pro tuto fázi očkování v zařízeních pobytových sociálních služeb. Pro ochranu očkováním vakcínou Moderna se rozhodlo cca 75 % našich zaměstnanců a téměř všichni klienti našich pobytových služeb, prostřednictvím informovaného souhlasu svých opatrovníků. První dávka v počtu 170 ks -  naočkováno (první dávku v našem očkovacím centru obdrželo 81 zaměstnanců a 89 klientů). Dne 31.3. 2021 jsme obdrželi požadované množství vakcín pro druhou dávku očkování. Očkování druhou dávkou bylo dokončeno dne 27.4. 2021.

 

V Žampachu dne 28.4. 2021         Grätz Luděk, ředitel domova                                                                                Fotografie: více >>

Domov pod hradem Žampach - archivní přehled klientů a zaměstnanců COVID-19 - rekapitulace k datu: 09.04.2021
KLIENT: klient
    C+
    od počátku
    celkem
klient
    C+ 
klient na oddělení
    v karanténě
 
ZAMĚST.: zaměstnanec
    C+
    od počátku
    celkem
zaměstnanec  
    C+ 

zaměstnanec

v karanténě
  PRACOVNÍ 

zaměstnanec 
    v karanténě
    DOMA

 

celkem: 20 3 36 celkem: 40 8 18 0
z toho DOZP 14              
z toho CHB 6              
úmrtí C+ 1   2  


Fotografie z období COVID-19: více >>202024.12.2020
ŠTĚDRÝ DEN 2020 v Domovu pod hradem Žampach.
Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání! Fotografie:více >>


01.11.2020
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2020´
- zahájena sbírka společností Konzum. Prosíme podpořte náš projekt č.12 zaměřený na pořízení vybavení pro naše centrum rozvoje dovedností. Děkujeme! Informace: více >>


09.10.2020
Probíhá rekonstrukce domku ve městě Žamber
k - po dokončení sem bude přemístěna domácnost pro děti ze Žampachu v rámci transformace péče o děti v Pardubickém kraji. Informace: více >>


01.10.2020
HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI / KOLEGU na pozici: SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / PRACOVNÍK
v Domovu pod hradem Žampach. Informace a přihlášky zde: více >>


12.9. 2020
Svatební obřady v Arboretu ŽampachVíce fotografií - zde.

08.09.2020
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc - Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Z archivu spolupráce - zde. Fotografie: více >>


30.08.2020
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v neděli dne 30. SRPNA 2020
. Pro účast na programu v kapli byla nutná rouška! Program u altánu byl zrušen. Fotografie: více >>


22.07.2020
Děkujeme za Vaše příspěvky na vybavení pro chov drobného zvířectva v našem projektu „Český dvorek“
, věnované prostřednictvím sbírky společnosti KONZUM, TESCO a také studentů LSG Letohrad. Fotografie z dokončování vybavení: více >>


21.07.2020
Realizujeme bezbariérový přístup do podkroví domku Adam. Spolufinancováno z programu EU IROP - Infrastruktura sociálních služeb II - díky MAS ORLICKO. Fotografie: více >>


11.06.2020
Rekonstrukce budovy U Šimona je spojena
s realizací úspor energie a je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Více informací:  více >>


ARCHIVNÍ INFORMACE - COVID-19

PLÁN UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ U SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Domovu pod hradem Žampach:

11. května 2020 obnovení vycházek uživatelů služeb mimo areál domova (termín dle návrhu MPSV)

11. května 2020 obnovení provozu aktivizačních center v našem domovu

25. května 2020  povolení návštěv v našem domovu (termín dle návrhu MPSV) - posun z 8.6.

25. května 2020 obnovení služby sociálně terapeutické dílny (termín dle návrhu MPSV) - posun z 8.6.

1. června 2020 obnovení pobytové odlehčovací služby v našem domovu

8. června 2020 zpřístupnění zámeckého areálu a arboreta veřejnosti (za stanovených hyg. podmínek)

9. června 2020 otevření našeho obchůdku v Letohradě

_____________

Nadále platí mimořádná hygienická opatření při  poskytovaní sociálních služeb

a při vstupu do sociální služby.

Plán MPSV ČR z 7.5.2020 - zde.

Formulář - čestné prohlášení COVID-19 pro návštěvy a nástup (návrat) klienta do služby:

Dokument Čestné prohlášení - návštěva u klienta

Dokument Čestné prohlášení - nástup (návrat) klienta do sociální služby

Pravidla pro sociální službu v době mimořádných opatření :

Dokument Pravidla pro návštěvy uživatelů služeb

Dokument Pravidla pro poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny


9.3. 2020

Archivní informace informace ve věci mimořádných opatření COVID-19:

Také v Domovu pod hradem Žampach platí přísná preventivní opatření proti zavlečení nákazy  COVID-19 do zařízení. Již dříve vyhlášený zákaz návštěv z 9.3. 2020 byl následně doplněn o pozastavení odlehčovací služby a služby sociálně terapeutické dílny, není prováděno žádné sociální šetření v rodinách v případě nových žádostí o naše sociální služby,…. Uživatele služeb jsou nyní omezeni v pohybu mimo zařízení. Redukují se skupinové aktivizační činnosti v zařízení. V rámci preventivních opatření jsou všichni zaměstnanci povinni např. používat ústenku (roušku). Současně jsme byli nuceni uzavřít zámecký areál a Arboretum pro vstup veřejnosti, kde by mohlo docházet ke vzájemným kontaktům s našimi klienty. Prosíme tímto veřejnost, rodiče a osoby blízké našich uživatelů služeb o pochopení a dodržování těchto nezbytných opatření. S ohledem na aktuální nedostatek roušek v centrálním zásobování jsme se také pustili do jejich vlastní výroby. 

Také naše tradiční akce pro veřejnost plánované do 07/2020 jsme nucení, s ohledem na vývoj mimořádné situace v ČR,  zrušit.

V rámci preventivních opatření a dle doporučení MZ ČR z 27.3. 2020 je také v Domovu pod hradem zajištěno 2x denně měření tělesné teploty našim klientům. V případě, že je naměřena hodnota  ≥37,5°C je klient dočasně umístěn na vyhrazený pokoj  v našem zařízení, v součinnosti s KHS je zajištěno testování na COVID-19 a přijímána další preventivní opatření.

Zdravotním filtrem procházejí také zaměstnanci našeho domova. Zdravotním filtrem procházejí také zaměstnanci našeho domova. V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spustilo Ministerstvo zdravotnictví dnem 10.4. 2020 pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID-19 u zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v pobytové formě. Testování provádíme každých 14 dní u každého zaměstnance zařízení s použitím rychlotestů.

Dnes 27.4. zahájily sestřičky druhou vlnu testování našich zaměstnanců. Půjde-li vše dobře, počítáme s tím, že dle návrhu MPSV 8. června 2020 opět otevřeme náš areál návštěvám, vč. zpřístupnění Arboreta Žampach pro veřejnost při dodržení platných hygienických podmínek. Těšíme se na Vás!

Fotografie: více >>


01.05.2020

INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST V ROCE 2020. S ohledem na aktuální situaci jsme se rozhodli pozastavit přípravu akcí pro veřejnost v roce 2020 plánovaných v termínech do 07/2020, včetně.  Zrušeny jsou tedy např. akce Pochod přes tři hrady, Zámecká slavost a Letní hudební festival.... Kalendář akcí více >>03.04.2020
Opouštíme budovu U Šimona před její rekonstrukcí
- stěhování na Domky ve stráni Žampach. Fotografie: více >>


19.03.2020
Nouzový stav zasáhl také do Domova pod hradem Žampach.
Šijeme ochranné roušky. Fotografie: více >>


01.04.2020
DŘEVĚNICE 2020 - XXV. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované je naplánován na dny pátek 12.6. - neděle 14. 6. 2020.  AKCE SE V TOMTO TERMÍNU RUŠÍ
. Informace: více >>


16.02.2020
VYBAVENÍ PRO ZOOTERAPII v areálu domova - ČESKÝ DVOREK. Děkujeme za hlasy pro náš projekt v obchodě TESCO Ústí nad Orlicí.
Náš projekt byl podpořen 6 450 hlasy a umístil se na 1. místě. Děkujeme! Informace: více >>


15.02.2020
Z fotografií Tomáše Kubelky pro informační brožuru Pardubického kraje Zázraky všedního dne.
Co přinesla klientům a zaměstnancům přeměna sociálních ústavů na komunitní služby... více >>


14.02.2020
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 14. února 2020
Tato akce je podpořena výrobky dílen Domova pod hradem Žampach. Jako každý rok jsme pro dárce v naší dílně připravili malý dárek, tentokrát ze skla.... více >>


13.02.2020
Tomáš Rybička - výstava obrazů
- Evangelický kostel Letohrad - otevřeno každou neděli dopoledne do 13.4. 2020. Vernisáž - fotografie:více >>


29.01.2020 a 26.2. 2020
Domek Bažantnice - setkání s žáky 2. a 3. ročníku ZŠ U Dvora Letohrad
. Fotografie: více >>


11.- 17. 01.2020
29. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA
- sportovci z domova vybojovali na Pomezních boudách medailové umístění. Informace o této akci - zde. Fotografie: více >>201924.12.2019
ŠTĚDRÝ DEN 2019 v Domovu pod hradem Žampach
. Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání! Fotografie: více >>


06.12.2019
VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY, VÁNOČNÍ KONCERT - pátek 6. prosince 2019
. Fotografie: více >>


05.12.2019
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


04.12.2019
Prezentace domova na Adventní výstavě poskytovatelů sociálních služeb - Krajský úřad Pardubického kraje. Fotografie: více >>


22.11.2019
VYBAVENÍ PRO ZOOTERAPII v areálu domova - ČESKÝ DVOREK.
Děkujeme za podporu našeho projektu! Informace - fotografie:více >>


31.10. 2019

Dokončujeme Český dvorek  v areálu Arboreta Žampach jako zázemí pro chov domácích zvířat a zooterapii v Domovu pod hradem Žampach s přístupem pro veřejnost. Vícece o tomto projektu.   Více fotografiíotografie z realizace areálu Česká dvorek.


28.11.2019
TANEČNÍ ODPOLEDNE A VĚNEČEK 2019
v Dlouhoňovicích. Termíny: taneční odpoledne - čtvrtek 7. a 14. října od 15:30 hodin a Jiřinkový věneček - čtvrtek 28. listopadu od 17:00 hodin. Fotografie: více >>


01.11.2019
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2019´- sbírka společností Konzum. Děkujeme za podporu našeho projektu č. 10 - pořízení vybavení pro chov domácích zvířat v dokončovaném areálu Český dvorek. Informace:  více >>


22.10.2019
DEN STROMŮ v Arboretu Žampach
využili k návštěvě našich parků žáci Základní školy České Libchavy. Z nasbíraných žaludů si pak zasadili několik zajímavých druhů dubů...Fotografie: více >>


15.10.2019
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 2020 - z natáčení v Krušných horách pro XIV. festivalový ročník. Fotografie: více >>


01.10.2019
DEN D - STĚHOVÁNÍ do nových domků v lokalitě Nad Bažantnicí Letohrad
. Fotografie: více >>


09.10.2019
DĚTSKÁ DOMÁCNOST Domova pod hradem Žampach má domek v Žamberku.
Tisková zpráva:  více >>


08.10.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil v úterý dne 8. října 2019. Informace a fotografie: více >>


11.09.2019
Prohlídka nových domků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě
pro veřejnost se uskutečnila ve středu dne 11. 09. 2019. Fotografie: více >>


10.09.2019
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
- Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


03.09.2019
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DVOU DVOJDOMKŮ V LETOHRADĚ
za účasti zástupců Pardubického kraje a Města Letohrad v lokalitě Nad Bažantnicí. Fotografie: více >> Reportáž TV OIK z otevření domků


25.08.2019

ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v neděli dne 25. srpna 2019. Fotografie: více >>


17.08.2019
SPOLEČNÝ REKREAČNÍ A POZNÁVACÍ POBYT
s partnersklým zařízení ZSS Egídius Bardejov se uskutečnil ve dnech 10.8. - 17.8. 2019 na Zemplínskej Šírave. Fotografie: více >>


06.07.2019
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH
- XVI. ročník se uskutečnil v sobotu dne 6. července 2019. Informace o festivalu: více >>


02.07.2019
PROSÍME, PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT
: Lavičky pro cestičku v dolním parku Domova pod hradem Žampach - veřejná sbírka ČSOB 2019. Projekt je otevřen do 2.7. 2019  - více informací: více >>


29.06.2019
OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE
- 5. ročník běžeckého krosu se uskutečnil v sobotu dne 29.6.2019. Odkazy, informace, fotografie: více >>


29.6. 2019

Starý javor u křižovatky se dočkal ošetření. V Arboretu Žampach probíhá ošetření stromů také technikou stromolezectví. Odborného zásahu se dočkal mimo jiné starý javor u křižovatky, u kterého některé větve mohly být již nebezpečné svému okolí. V koruně stromu bude také zrevidována starší bezpečnostní vazba. Život tohoto dominantřního stromu na vstupu do arboreta u křižovatky se tak prodlouží. Fotografie: více >>


28.06.2019
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
a předávání vysvědčení našim žákům ve škole na Žampachu. Fotografie: více >>


23.06.2019
Panamský taneční soubor
vystoupil v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


14.-16.06.2019

DŘEVĚNICE 2019 - XXIV. ročník národního turnaje v přehazované se uskutečníl ve dnech pátek 14.6. - neděle 16.6. 2019. Výsledky a fotografie: více >>


08.06.2019
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 7. - 8. 6. 2019
- XIII. festivalový ročník. Domov pod hradem Žampach spoutěžil s filmem JINEJ a získal cenu za HLAVNÍ MUŽSKÁ ROLI pro Jirku Štekla! Blahopřejeme! Více informací Více informací a odkaz spustit film: více >>


Rok 2019 - Česká televize o zahradní tetrapii v Domovu pod hradem Žampach - magazín Klíč 5.6. 2019. Fotografie z natáčení: více >>

 Reportáž na YouTube - zde     ODKAZ NA VIDEO NA WWW ČT2: Magazín Klíč


04.06.2019
DEN DOBROVOLNICTVÍ
Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí. Prezentace služeb domova - fotografie: více >>


01.06.2019
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - DĚTSKÝ DEN
a den otevřených dveří se uskuteční v sobotu dne 1. června 2019 od 13:00 hodin. Z vystoupení tanečního souboru na zaháíjení slavnosti - video. Fotografie: více >>


22.05.2019
DNY ROSTLIN V ARBORETU ŽAMPACH
byly zaměřeny na poznávání rostlin všemi smysly a zaznamenaly pozitivní ohlas mezi mladšími i staršími žáky základních i středních škol a dospělou veřejností. Fotografie: více >>


16.05.2019
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2019
- Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad s dobrovolníky - studenty LSG Letohrad. Děkujeme! více >>


15.05.2019
FESTIVAL POD DUHOVÝMI KŘÍDLY Holice 2019
– Hudební soubor Domova pod hradem Žampach Barbušáci se zúčastnil regionálního kola Duhové křídlo 2019 s pásmem písní Staré časy. Fotografie: více >>


11.05.2019
PŘES TŘI HRADY 2019 - sobota 11.5.2019
- TRASY SE STARTEM A CÍLEM TAKÉ V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Informace: více >>


06.05. 2019

Keramiku z dílny Domova pod hradem Žampach nyní objevíte také exteriéru zámku Štiřín. Dnešní předání naší keramiky ve Štiříne bylo spojeno s komentovanou prohlídkou areálu a zámku s panem Václavem Větvičkou a setkáním s panem Václavem Hrubým, generálním ředitelem organizace. Fotografie.


26.04.2019
FESTIVAL PATŘÍME K SOBĚ 2019 - SEMILY.
Taneční soubor Domova pod hradem Žampach Ginko se s úspěchem zúčastnil 22. ročníku festivalu Patříme k sobě v Semilech, který se uskutečnil ve dnech 23. - 26.4. 2019. více >>


18.04.2019
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
v našem Centru rozvoje dovedností. Fotografie: více >>


8.4.2019
Oslava 60. narozenin pan Františka Láníka - vášnivého fanouška mistra Karla Gotta. Fotografie: více >>

02.04.2019
SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2019
- Mám svůj svět, ale mám Vás rád. Domov pod hradem Žampach se zapojuje do akcí na podporu zvýšení povědomí o autismu. Informace: více >>


01.04.2019
Transformace služeb Domova pod hradem Žampach
- z přípravy a realizace projektu - 4 nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - Letohrad. Fotografie ze stavby: více >>


02.03.2019

MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil v sobotu dne 2.3.2019. Informace a fotografie: více >>


28.02.2019
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE za rok 2018 byla publikován
a, včetně přehledu o přijatých darech a příspěvcích za rok 2018. Děkujeme za tyto! více >>


15.02.2019
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 15. února 2019
Tato akce je podpořena výrobky dílen Domova pod hradem Žampach. Letos jsme tvořili dárečky v naší keramické dílně.... více >>


13.2.2019
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2018´- sbírka společností Konzum nám přinesla 5.149,- Kč
na pořízení materiálu pro výrobky ze skla v naší službě Sociálně terapeutické dílny. Děkujeme! Informace a fotografie: více >>


20.01.2019
SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA pro děti a mladé dospělé 
ve věku od 7 do 26 let s projevy náročného chování - poruchami autistického spektra (PAS) je určena pro osoby, které nemohou využívat běžné pobytové sociální služby služby. Fotografie z aktivit uživatelů spojených se zooterapií: více >>


15.01.2019
28. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA
- sportovci z domova vybojovali na Pomezních boudách v Krkonoších medailové umístění. Fotografie: více >>    Další archivní informace a fota  


08.01.2019

Zima - sněhová nadílka v Arboretu Žampach. Fotografie zima - prosinec 2018  a leden 2018.


201824.12.2018
ŠTĚDRÝ DEN 2018 v Domovu pod hradem Žampach
. Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání! Fotografie: více >>


20.12.2018
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2018
. V programu besídky účinkovali žáci ZUŠ Žamberk. Děkujeme! Fotografie: více >>


18.12.2018
VÁNOČNÍ PRODEJ
2018 v našem obchůdku Z pod hradu Žampach v Letohradě. Fotografie: více >>


18.12.2018  

Barbušáci zahráli a zazpívali na akci Vánoční trhy ve městě Žamberk. Fotografie: více >>


07.12. 2018

JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY a ADVENTNÍ KONCERT - pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE se uskutečnil v pátek dne 7.12.2018. Fotografie: více >>


06.12. 2018

Rozšíření procházkových cest a posezení v dolním parku Arboreta Žampach. Na  pracech se podíleli i naši klienti. Fotografie ze stavby - zde.


05.12.2018

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


05.12.2018

Prezentace domova na Adventní výstavě poskytovatelů sociálních služeb - Krajský úřad Pardubického kraje. Fotografie: více >>


03.12. 2018

Námraza ohrozila také Arboretum Žampach. Fotografie námraza - zde.


01.11.2018

TANEČNÍ ODPOLEDNE A VĚNEČEK 2018 v Dlouhoňovicích. Termíny: taneční odpoledne - čtvrtek 11. a 25. října od 15:30 hodin a věneček - čtvrtek 1. listopadu od 17:00 hodin. Více informací a fotografie: více >>


01.11.2018

´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2018´- zahájena sbírka společností Konzum. Prosíme podpořte náš projekt č.13 zaměřený na pořízení materiálu pro výrobky ze skla v naší službě Sociálně terapeutické dílny. Děkujeme! Informace: více >>


27.10.2018

OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE - 4. ročník běžeckého krosu se uskuteční v sobotu dne 27.10.2018. Odkazy, informace a fotografie: více >>


17.10.2018

PAMĚTNÍ LÍPA SRDČITÁ ke 100. výročí vzniku samostatného Československa a ke světovému Dni stromů byla vsazena v Arboretu Žampach společně se členy mužského vokálního kvarteta Q VOX a s jejich benefičním koncertem pro Domov pod hradem Žampach. Děkujeme! Fotografie: více >>

BENEFIČNÍ KONCERT pro Domov pod hradem Žampach - středa 17.10. 2018 od 18:00 hodn - zámecká kaple. Koncertní program "Voices in the Night" v podání mužského vokálního kvarteta Q VOX - Petra Julíčka, Aleše Procházky, Tomáše Badury, Tomáše Krejčího a jejich hostů. Srdečně zveme veřejnost. Vstupné dobrovolné. Plakát: více >>


09.10.2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018
v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil v úterý dne 9. října 2018. Informace a fotografie: více >>


03.10. 2018
Tomáš Rybička - výstava obrazů - Divišovo divadlo Žamberk potrvá do 31.10. 2018. Vernisáž a křest kalendáře - fotografie: více >>

26.09.2018
OCENĚNÍ DUHOVÉ KŘÍDLO 2018
- hlavní ocenění Duhové křídlo za rok 2018 v kategorii profesionál získala naše kolegyně z Domova pod hradem Žampach. Děkujeme a blahopřejeme Mirce Pražákové! Fotografie: více >>

24. - 28.  9. 2018
Domov pod hradem Žampach na prezentaci v Baku. Více než 220 zástupců sportovců a trenérů z přibližně 45 zemí se účastní světového fóra o speciálních olympijských hrách v Baku v Ázerbájdžánu. Na čtyřdenním jednání u příležitosti oslav 50. výročí vzniku hnutí speciálních olympiád je zastoupena také ČR, a to skupinou členů ČHSO z Domova pod hradem Žampach. Tato zde prezentuje naši národní speciálně olympijskou sportovní disciplínu PŘEHAZOVANÁ. Fotografie: více >>
Domov pod hradem Žampach pořádá od roku 1995 každoročně z pověření prezidia Českého hnutí speciálních olympiád národní turnaj ČHSO v PŘEHAZOVANÉ. Akce se koná pravidelně v Dřevěnici u Jičína pod společnou podporou Královéhradeckého a Pardubického kraje a Asociace poskytovatelů sociální péče ČR. Národního turnaje by se v budoucnu měly účastnit také sportovní kluby z dalších zemí a přehazovaná by se měla stát registrovanou disciplínou světového hnutí speciálních olympiád. K tomuto záměru by měla přispět také naše účast a jednání na světovém fóru v Baku.

20.9. 2018
Dřevořezby naši ptáci a savci - přístřeší u malého altánu.
Druhá část dřevořezeb Zdeňka Macháčka byla dokončena. Zbytky kmenů trojice staletých smrků tak posloužily jako materiál pro zhotovení cca 10ti "zvířátek" s dominujícím medvědem brtníkem. Návštěvníci arboreta - zejména děti, pro které jsou určeny, naleznou zvířátka pod přístřeškem u malého altánu. Více informací - dřevořezby v Arboretu Žampach.

13.09.2018
BĚHÁME PRO 2018..
. Také letos jsme se zúčastnili této akce v Letohradu a poděkovali jsme zde za příspěvek, který nám v roce 2017 poskytlo Město Letohrad na realizaci Smyslového parku v areálu Arboreta Domova pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


08.09.2018
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc - Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


01.09.2018

Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad - stavba 2 domků pro nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Fotografie ze stavby: více >>


01.09.2018
HANDICAP FISH CUP 2018
- ´rybáři´ z Domova pod hradem Žampach zvítězili na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči... Fotografie: více >>


26.08.2018
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v neděli dne 26. SRPNA 2018
. Informace a fotografie: více >>


srpen 2018

Svatební obřady v Arboretu Žampach  - fotografie - zde


23. - 24. 8. 2018
Ze setkání členů Unie botanických  zahrad ČR v Hamzově parku a arboretu

Fotografie z procházky parkem a arboretem Hamzovy léčebny Luže-Košumberk s průvodcem a patronem arboreta Václavem Větvičkou...více >>


07.08.2018
ZAHRADNICTVÍ a zahradní terapie v nabídce služby Sociálně terapetické dílny
přináší našim zahradníkům především příjemné zážitky spojené s pěstováním různých druhů zeleniny a ovoce. Fotografie z moštování ovoce... více >>


14.07.2018
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH
- XV. ročník se uskutečnil v sobotu dne 14. července 2018. Fotografie a informace: více >>


22.06. 2018

První část dřevořezeb Zdeňka Macháčka byla dokončena. Zbytky kmenů trojice staletých smrků tak posloužily jako materiál pro zhotovení cca 10ti "zvířátek" s dominujícím medvědem brtníkem. Návštěvníci arboreta - zejména děti, pro které jsou určeny, naleznou zvířátka pod přístřeškem u malého altánu. Zbývající špalky se brzy také promění...  Fotografie - dřevořezby v Arboretu Žampach


09.06.2018
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 8. - 9. 6. 2018
- XII. festivalový ročník. Náš film Sraz po zvláštní škole získal hlavní cenu NEJLEPŠÍ FILM, dále cenu za HLAVNÍ MUŽSKOU ROLI. Více informací: více >>


08.06.2018
DŘEVĚNICE 2018 - XXIII. ročník národního turnaje v přehazované
se konal ve dnech pátek 8.6. - neděle 10.6. 2018. Výsledky a fotografie: více >>


02.06.2018
SMYSLOVÝ PARK
v areálu Domova pod hradem Žampachu. Otevření se uskutečnilo v sobotu 2. 6. 2018 při příležitosti tradiční akce pro veřejnost - Zámecká slavnost - Dětský den. Informace a fotografie: více >>


02.06.2018
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - DĚTSKÝ DEN
a den otevřených dveří se uskutečnil v sobotu dne 2. června 2018. Informace a fotografie: více >>


10.05.2018
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2018
- Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad s dobrovolníky - studenty LSG Letohrad. Děkujeme! více >>


05.05.2018
PŘES TŘI HRADY 2018 - sobota 5.5.2018
- TRASY SE STARTEM A CÍLEM TAKÉ V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Fotografie: více >>


30.04.2018
REJ ČARODĚJNIC 2018
v Domovu pod hradem Žampach - fotografie - archiv, fotogalerie:  více >>


20.04.2018

DŘEVĚNICE 2018 - XXIII. ročník národního turnaje v přehazované se koná ve dnech pátek 8.6. - neděle 10.6. 2018. Přihlášky otevřeny od 4. do 20.4. 2018. Informace: více >>


10.04.2018

V termínu 10. – 15. dubna 2018 byl náš domov zastoupen ve skupině, která absolvovala odborné exkurze do zařízení sociálních služeb v oblasti Haag - Amsterdam v Nizozemí, které pořádala  APSS ČR – Pardubický kraj.  Fotografie z odborných exkurzí - Holandsko - v roce 2018


02.04.2018
Světový den porozumění autismu 2018
- 6. ročník Mám svůj svět, ale mám Vás rád. Domov pod hradem Žampach se zapojuje do akcí v Pardubickém kraji. Fotografie: více >>


16.02.2018
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 16. února 2018
. Tato akce je podpořena výrobky dílen Domova pod hradem Žampach. Letos jsme pro dárce v naší výtvarné dílně připravili malý dárek ze skla.... více >>


10.02.2018
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU
se uskutečnil v sobotu dne 10.2.2018. Fotografie: více >>


09.02.2018
PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR (EPC) Pardubického kraje
, který byl v nedávné době realizován, přináší našemu domovu úspory ročních nákladů na energie. Z fotodokumentace - kotelna: více >>


07.02.2018

Jirka s Miluškou se připravuji na změnu.... Domov připravuje rozšížení služby chráněné bydlení o další dvě domácnosti. Jedna v Letohradě a druhá v obci Nekoř. Fotografie:  více >>


01.02.2018
PODPORA TRANSFORMACE - základní informace o projektu EU 2018 - 2021
v Domovu pod hradem Žampach. více >>


31.01.2018
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2017´- Domov pod hradem Žampach získal z této sbírky částku v úhrnu 7.337,- Kč.
Děkujeme za Vaši podporu! Informace: více >>


19.01.2018
27. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA
- sportovci z domova vybojovali na Pomezních boudách v Krkonoších 1 zlatou a 3 stříbrné medaile. Fotografie: více >>


05.01.2018
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH
- 5.1.2018. Fotografie z akce: více >>


201715.11. 2017

SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) - ZAHÁJENA

Více fotografií ze slavnostního zahájení specializované služby -  galerie


2017

SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD)

Dokončuje se vnitřním vybavením rekonstrukce objektu Na Výsluní pro novou sociální službu.  Objekt Na Výsluní bude od listopadu 2017 sloužit pro potřeby nové specializované sociální služby. Bude zde poskytována pobytová služba pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením, vč. specializované individuální péče určené pro děti  s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS). Služba bude mít kapacitu 5 míst a jednoho místo pro přechodné pobyty odlehčovací.  Dne 13.11. 2017 se uskutečnily informační prohlídky budovy pro veřejnost (pozvánka jako soubor *.pdf). Informace o službě SSDD, z fotodokumentace stavby a prohlídka ubytování: více >>


2017
Transformace služeb Domova pod hradem Žampach

- z přípravy projektu - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - Letohrad - základní informace: více >>


24.12.2017
ŠTĚDRÝ DEN v Domovu pod hradem Žampach.
Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání! Silvestr 2017. Fotografie: více >>


20.12.2017
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2017
. V programu besídky účinkovali žáci ZUŠ Žamberk a Letohrad. Děkujeme! Fotografie: více >>


13.12.2017
Q VOX - mužské vokální kvarteto - VÁNOČNÍ KONCERT S BAROKNÍ A LIDOVOU HUDBOU - středa 13. prosince 2017 od 17:00 hodin
- zámecká kaple. Srdečně zveme. Plakát - soubor pdf. Fotografie z koncertu  více >>


05.12.2017
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


01.12.2017
VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY a VÁNOČNÍ KONCERT
- pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE se uskutečnil v pátek 1.12.2017. Informace a fotografie: více >>


23.11.2017
SMYSLOVÝ PARK -
domov získává nadační a grantové příspěvky a finanční dary na realizaci záměru vybudování speciální herní plochy. Hřiště bude sloužit pro pohybový a smyslový rozvoj zdravotně postižených dětí a bude také místem pro vzájemné setkávání zdravých osob a osob s postižením. Informace a fotografie: více >>


29. 10.2017

Také naše arboretum zasáhla dne 29.10. 2017 vichřice Herwart. Náporu větru neodolala  hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia. Další významnější škody nás naštěstí nepostihly. Fotografie škod - zde.


11.10.2017
TOMÁŠ RYBIČKA
převzal v Pardubicích z rukou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly mimořádné ocenění při udílení cen Duhové křídlo 2017. Více informací: více >>


05.10.2017
TANEČNÍ ODPOLEDNE A VĚNEČEK 2017
v Dlouhoňovicích. Termíny: taneční odpoledne - čtvrtek 5. a 19. října od 15:30 hodin a věneček - čtvrtek 26. října od 17:00 hodin. Více informací a fotografie:více >>


22.10.2017
OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE
- 3. ročník běžeckého krosu se uskuteční v neděli dne 22.10.2017. Odkazy, informace a fotografie: více >>


03.10.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017
v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskuteční v úterý dne 3. října 2017. Informace: více >>


01.10.2017
´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2017´
- zahájena sbírka společností Konzum. Prosíme podpořte náš projekt č.25 zaměřený na pořízení dílenského vybavení pro naši službu Sociálně terapeutické dílny. Děkujeme! Informace: více >>


09.09.2017
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
- Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


02.09.2017
HANDICAP FISH CUP 2017
- ´rybáři´ z Domova pod hradem Žampach na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči o pohár hejtmana Pardubického kraje. Fotografie: více >>


27.08.2017
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v NEDĚLI dne 27. SRPNA 2017
od 13:00 hodin. Informace a odkaz na fotografie: více >>


31.07.2017
VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozice MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE, dále SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS)
v Domovu pod hradem Žampach.  Více informací zde: více >>


22.07.2017
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - XIV. ročník ´Keltská - Irská hudba – středověká hudba...´
se uskutečnil v sobotu 22. července 2017 od 14:00 hodin.  Informace a fotografie: více >>


26.6. 2017

Dnes jsme společně oslavili významné životní jubileum 65. narozeniny Honzy Holečka - uživatele služeb a jednoho z mála pamětníků celé 50leté historie našeho domova.... Blahopřejeme! Fotografie: více >>


25.06.2017
Fiesta Tica Kostarika - folklorní soubor ze San José z Kostariky
vystoupil 25.6. 2017 v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


11.06.2017
TOMÁŠ - filmový snímek Domova pod hradem Žampach - zvítězil na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2017
. Film získal hlavní cenu NEJLEPŠÍ FILM, dále cenu za HLAVNÍ MUŽSKOU ROLI pro Tomáše Rybičku... Informace: více >>

Spustit film TOMÁŠ    nebo 


09.06.2017
DŘEVĚNICE 2017 - XXII. ročník národního turnaje v přehazované
se koná ve dnech pátek 9.6. - neděle 11.6. 2017. Informace z turnaje - seznam přihlášených klubů - výsledky - fotografie: více >>


09.06.2017
Den Pardubického kraje 2017
- z prezentace služeb Domova pod hradem Žampach - Pardubice 9.6. 2017. Fotografie: více >>


27.05.2017

Domov pod hradem více než 50 let života... - DOKUMENTÁRNÍ FILM mapující uplynulé roky a současnost života v žampašském domuvu. Film vznikl k výročí 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem ŽAMPACH 1967 - 2017... Odkaz na shlédnutí filmu: více >>


27.05.2017
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - DĚTSKÝ DEN a den otevřených
dveří se uskuteční v sobotu dne 27. května 2017. Srdečně zveme děti i dospělou veřejnost! Informace - program: více >> FOTOGRAFIE ZE ZÁMECKÉ SLAVNOSTI 2017 - GALERIE - ZDE


18.05.2017
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2017
- Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad s dobrovolníky - studenty LSG Letohrad. Děkujeme! více >>


06.05.2017
PŘES TŘI HRADY 2017 - sobota 6.5.2017
- TRASY SE STARTEM A CÍLEM TAKÉ V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Informace a fotografie: více >>


04.05.2017

Barbušáci zahráli a zazpívali na akci Majáles LSG Letohrad. Děkujeme za příspěvky věnované našemu domovu na této akci! více >>


15.04.2017

Běháme s těmi, co sami nemohou...Tomáš Rybička a Pardubický vinařský půlmaraton 15.4. 2017. Velké díky za skvělý sportovní zážitek organizaci a členům Running With Those That Can’t  - www.rwttc.cz.  Fotografie: více >>


02.04.2017
Světový den porozumění autismu 2017
- 5. ročník Mám svůj svět, ale mám Vás rád. Domov pod hradem Žampach se zapojuje do akcí v Pardubickém kraji. Fotografie: více >>


01.04.2017
Děkujeme za Vaši podporu v charitativní akci zdravotní pojišťovny OZP
, díky které jsme získali finanční příspěvek... Fotografie: více >>


31.3. 2017
Stoletý dub červený (Quercus rubra) musel být poražen.
S ohledem na bezpečnost návštěvníků Arboreta Žampach bylo rozhodnuto o poražení poškozeného dubu, který více než 100 let rostl v dolní části zámeckého parku v lokalitě "U rybníčku". Obyvatelé Domova pod hradem Žampach se podíleli nejen na úklidu dřeva, ale také na vysazení dvou náhrad. Části kmene staletého dubu si můžete nyní prohlédnout v našem ZOO koutku - ve výběhu ovcí kamerunských, kam byly umístěny.... Fotografie: více >>


30.03.2017
Barbušáci zahráli a zazpívali
na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo - Polička. více >>


12.03.2017
Děkujeme za Vaše hlasy v obchodě Tesco v Ústí nad Orlicí
pro náš projekt ´Rehabilitační a smyslové hřiště ...´. Více o našem záměru: více >>


07.03.2017
NADÁLE JSOU VYHLÁŠENA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
, a to nejen pro novou specializovanou službu pro děti a mladé dospělé! Více informací zde: více >>


03.03.2017
RADEK KOVÁŘ
- náš herec a kamarád... zemřel 3.3. 2017 - vzpomínáme více >>


25.02.2017
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU
se uskutečnil v sobotu dne 25.2.2017. Informace o této akci. Fotografie: více >>


12.02. 2017

Reportáž českého rozhlasu Pardubice - Východočeské výlety - Žampach

ZVUKOVÝ SOUBOR mp3 23:57    ZVUKOVÝ ZÁZNAM na www Českého rozhlasu Pardubice 


22.02.2017
VYHLÁŠENA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pozici VEDOUCÍ NOVÉ SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY a PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
pro novou specializovanou službu pro děti a mladé dospělé! Více informací zde: více >>


10.02.2017

KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 10. února 2017 - tato akce je podpořena výrobky dílen Domova pod hradem Žampach. více >>


01.02.2017
POMÁHEJ POHYBEM s mobilní aplikací EPP
pro Domov pod hradem Žampach - projekt Rehabilitační a smyslové hřiště. Bylo dosaženo cílového počtu přidělených bodů. Děkujeme! Více informací: více >>


13.01.2017
26. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA
- sportovci z domova vybojovali na Pomezních boudách v Krkonoších 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Foto: více >>


06.01.2017
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA
V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH - 6.1.2017. Zpráva na www deníku - zde. Článek - výstřižek. Fotografie z akce: více >>

Z archivu těchto akcí - zde.


05.01.2017
MIMOŘÁDNÁ SNĚHOVÁ NADÍLKA
v Domovu pod hradem Žampach přináší jednak další pracovní činnost obyvatelům domova při údržbě zámeckého areálu, ale také krásy té pravé zimy.... Fotografie: více >>


201624.12.2016
ŠTĚDRÝ DEN v Domovu pod hradem Žampach
. Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání! Fotografie: více >>

Noční vánoční fotografie z areálu domova 2016 - zde


13.12.2016
VÁNOČNÍ PRODEJ v našem obchůdku Z pod hradu Žampach v Letohradě zahájen
. Zveme k návštěvě obchůdku všechny zájemce o výrovky našich dílen. Fotografie: více >>


09.12.2016
VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY
  a VÁNOČNÍ KONCERT - pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE se uskutečnil v pátek 9.12.2016. Fotografie z této akce: více >>

Příprava jarmarku - "generální zkouška" dne 8.12. 2016


07.12.2016

Účast na IV. Adventní výstavě poskytovatelů sociálních služeb - Krajský úřad Pardubického kraje. Fotografie.


05.12.2016
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
proběhla také v Domovu pod hradem Žampach - fotografie: více >>


15.11.2016
DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY VE SBÍRCE ´SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2016´!
Veřejná sbírka společnosti KONZUM je otevřena do 31.12. 2016. Náš projekt č.19 je zaměřen na pořízení ovcí kamerunských pro nový zoo koutek v areálu domova. Informace: více >>

Dokončení stavby chlívku s výběhem.


03.11.2016
TANEČNÍ ODPOLEDNE A VĚNEČEK -
´´V Rytmu klasiky, diska i country si všichni zatančíme....´´. Sál Dlouhoňovice - čvrtek 6. a 20. října od 15.30 a VĚNEČEK 3. listopadu od 17:00 hodin. Více informací a fotografie: více >>


27.10.2016
Podzim v Arboretu Žampach
- obyvatelé domova připravují arboretum na příchod zimy. Fotografie: více >>

Konec léta v Arboretu Žampach - fotografie.


23.10.2016
OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE - 2. ročník běžeckého krosu
se uskutečník v neděli 23.10.2016 v zámeckém areálu Žampach. Fotografie a informace o této akci: více >>


04.10.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016
v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil v úterý dne 4. října 2016.  Informace a fotografie: více >>


22.09.2016
Hudební soubor Barbušáci se prezentoval na dvou akcích v Ústí nad Orlicí
- Den Orlickoústecké nemocnice a Integrační den osob se zdravotním postižením. Fotografie: více >>


20.09.2016
DUHOVÉ KŘÍDLO 2016
přineslo ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků také Domova pod hradem Žampach. Děkujeme! Fotografie: více >>

Pan Radko Loučka  - nominovaný a oceněný dobrovolník  roku 2016 Pardubického kraje


15.09.2016
LETNÍ POBYTOVÁ AKCE obyvatel u Pastvinské přehrady
se uskutečnila v termínu 12. - 15.9. 2016. Fotografie: více >>


14.09.2016
Hudební soubor Barbušáci zahrál a zazpíval pacientům Hamzovy léčebny
- Luže Košumberk. Fotografie: více >>


10.09.2016
LETNÍ POBYTOVÁ AKCE obyvatel - Staré Splavy
u Máchova Jezera se uskutečnila v termínu 4. - 10.9. 2016. Fotografie: více >>


08.09.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v bytech služby chráněné bydlení v Žamberku
a prezentace službeb domova na Veletrhu soc. služeb v Žamberku; proběhlo dne 8.9. 2016. Fotografie: více >>


07.09.2016
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
- Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


03.09.2016
HANDICAP FISH CUP 2016
- ´rybáři´ z Domova pod hradem Žampach na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči o pohár hejtmana Pardubického kraje. Fotografie: více >>


27.08.2016
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v sobotu dne 27.08.2016
. Informace: více >>


21.07.2016
Východočeská televize V1 natáčela reportáž o našich službách
.... Fotografie: více >>

Video - reportáž Východočeské televize - Z příběhu Jany a Václava


09.07.2016
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - XIII. ročník
´V rytmu různých žánrů´ se uskutečnil 9. července 2016. Informace: více >>


30.06.2016
Závěr školního roku ve třídách na Žampachu
(Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí - třídy při Domovu pod hradem Žampach). Fotografie: více >>


30.6. 2016

Z návštěvy Bineth – učitelky ze Šalamounových ostrovů. Fotografie: více >>   


12.06.2016
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 10. - 12. 6. 2016
- obyvatelé domova na X. jubilejním festivalovém ročníku. Více informací: více >>


10.06.2016
DŘEVĚNICE 2016 - XXI. ročník národního turnaje v přehazované
se konal ve dnech pátek 10.6. - neděle 12.6. 2016. Informace: více >>


28.05.2016
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU
- dětský den a den otevřených dveří se konal 28. května 2016. Informace a fotografie: více >>


20.05.2016
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2016
- Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad s dobrovolníky - studenty LSG Letohrad. Děkujeme! více >>


07.05. 2016

PŘES TŘI HRADY 2016 - sobota 7.5.2016 -  TRASY Z AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH.  Fotografie - zde.  Informace: více >>


06.05.2016
SOUBOR GINKO zatančil
na Mezinárodním dni tance v Žamberku. Fotografie: více >>


29.04.2016
REJ ČARODĚJNIC 2016
v Domovu pod hradem Žampach - fotografie - archiv, fotogalerie:  více >>


28.04.2016
´ŽIVOT VTIŠTĚNÝ DO BAREV´- prodejní výstava výrobků
obyvatel žampašského domova v Městském muzeu Česká Třebová, VERNISÁŽ VÝSTAVY ve čtvrtek 28.4. 2016 od 17:00 hodin. Více informací: více >>


23.04.2016
SPOLEČNÝ JARNÍ POBYT NA HORÁCH - Jedlová v Orlických horách
ve dnechn 17. - 23. 4. 2016. Fotografie: více >>


16.04.2016
ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU VÝCHODOČESKÉ OBLASTI - 5. kolo VčP - sobota 16.4. 2016
- ŽAMPACH. Informace k závodu: více >>


07.04.2016
TOMÁŠ RYBIČKA - Vernisáž výstavy obrazů v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže - Košumberk
se uskutečnila dne 7. dubna 2016. Fotografie z akce: více >>


09.03.2016
ZÁJMOVÉ SOUBORY DOMOVA reprezentovaly
na přehlídce uměleckých souborů Život je jen náhoda v Poličce. Foto: více >>


25.02.2016
DĚTI SE PŘESTĚHOVALY ze zámecké budovy do samostatného bytu v č.p. 4
Žampach. Fotografie z bytu:  více >>


12.02.2016
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 12. února 2016
- tato akce je podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach. více >>


06.02.2016
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU
se uskutečnil v sobotu dne 6.2.2016. Fotografie: více >>


14.01.2016
25. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA
- sportovci z domova vybojovali ve dnech 10. - 15.1. 2016 na Pomezních boudách v Krkonoších 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. více >>


13.01.2016
Dr. František Lützow (*1849 - +1916)
významná historická osobnost žampašského zámku. 13.1. 2016 uplyne 100 let od úmrtí. více >>


06.01.2016
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH - 6.1.2016
. Fotografie z akce: více >>


04.01.2016
VYHLÁŠENO výběrové řízení na pozici EKONOMICKÝ PRACOVNÍK - FINANČNÍ MANAGER
. Uzávěrka přihlášek 20.1. 2016. Informace: více >>


6.01.2016
DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠEHO PROJEKTU: VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ - CHLÍVEK S VÝBĚHEM PRO CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
prostřednictvím nadace "Era pomáhá regionům". Sbírka bude ukončena 6.1. 2016. Informace: více >>


201524.12.2015

ŠTĚDRÝ DEN v Domovu pod hradem Žampach. Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Strom splněných přání ! více >>


16.12.2015
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2015.
V programu besídky účinkovali žáci ZUŠ Žamberk a Letohrad. Děkujeme! Fotografie: více >>


15.12.2015
DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY VE SBÍRCE SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2015!
Veřejná sbírka společnosti KONZUM, do které je zapojen i Domov pod hradem Žampach byla ukončena 31.12. 2015. Náš projekt č.25 byl podpořen 115 kupony. Informace: více >>


15.12.2015
PODPORA TRANSFORMACE pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji 2013 - 2015. Více informací o tomto projektu: více >>


11.12.2015
VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY, VÁNOČNÍ KONCERT - pátek 11. prosince 2015
. Fotografie: více >>


08.12.2015
OLTÁŘ sv.Bartoloměje se vrátil po restarování v letech 2013 - 2015 zpět do kaple na Žampachu
. Fotografie: více >>


05.12.2015
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
proběhla také v Domovu pod hradem Žampach - fotografie: více >>


02.12.2015
Prezentace domova na Adventní výstavě poskytovatelů sociálních služeb - Krajský úřad Pardubického kraje. Fotografie: více >>


01.11.2015
SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Domova pod hradem Žampach
zahajuje také ve městě Žamberk. První dvojice zde nalezne svůj nový domov v pronajatém bytě v lokalitě pod radnicí již v listopadu 2015. více >>


17.11.2015
OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE - 1. ročník běžeckého krosu.
Začátek v 10:30 hodin v úterý 17.11. 2015 - zámecký areál Žampach. Informace o této akci: více >>


10.10.2015
ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU VÝCHODOČESKÉ OBLASTI - 12. kolo VčP - sobota 10.10. 2015
od 9:00 hodin - ŽAMPACH. Fotografie: více >>


08.10.2015
TANEČNÍ ODPOLEDNE A VĚNEČEK
- "Protančíme podzimem po dvaadvacáté...." v termínech: 8. a 22. října od 15:30 hodin a VĚNEČEK 29. října od 17:30 hodin. Sál Dlouhoňovice. Více informací: více >>


06.10.2015
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015
v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil 6. října 2015. Fotografie: více >>


30.09.2015
BARBUŠÁCI zahráli a zazpívali na akci DUHOVÉ KŘÍDLO
v Pardubicích společně s Lenkou Filipovou. Foto: více >>


24.09.2015
INTEGRAČNÍ DEN v Ústí nad Orlicí 24.9. 2015.
Barbušáci a canisterapie p. Loučky. Fotografie: více >>


16.09.2015
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
- Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


12.9. 2015

TANEČNÍ SOUBOR GINKO se zúčastnil ve dnech 10.-12.9. 2015  25. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Fotografie: více >>


08.09.2015
OBCHŮDEK ´Z POD HRADU ŽAMPACH´- LETOHRAD - Tyršova ul. 353. Otevřen 8.9.2015
. Těšíme se na naše zákazníky. Informace o obchůdku: více >>


06.10.2015
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2015 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskuteční v úterý dne 6. října 2015 v době od 9:00 do 16:00 hodin. Informace: více >>


28.8.2015
SPOLEČNÝ REKREAČNÍ A POZNÁVACÍ POBYT s partnersklým zařízení DSS ALIA Bardejov
se uskutečnil ve dnech 23. - 28. 8. 2015 v Nízkých Tatrách. Fotografie: více >>


22.08.2015
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu
- se uskutečnila v sobotu dne 22.08.2015. Více informací: více >>


11.07.2015

LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - XII. ročník ´Hudbou k dobré náladě...´ se uskuteční v sobotu 11. července 2015. Odkaz na fotografie: více >>


8.7.2015

Arboretum Žampach postihly  škody v důsledku silné noční bouře. Z fotodokumentace škod.

Tisková zpráva.   Zpráva na www deníku.


12.06.2015
DŘEVĚNICE 2015 - XX. ročník národního turnaje v přehazované se uskuteční 12.-14. června 2015
. Informace  a fotografie:: více >>


04.06.2015
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 4. - 6. 6. 2015
- obyvatelé domova získali cenu poroty se soutěžním filmovým snímkem ´...TO BUDE DOBRÝ!´  Více informací: více >>


01.06.2015
Hlasujte prosím pro náš projekt "Z pod hradu Žampach..."
od 1.6. do 28.6.2015 v obchodě Tesco v Ústí nad Orlicí. Děkujeme. Informace: více >>


30.05.2015
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU
- dětský den a den otevřených dveří - sobota 30. května 2015 od 13:00 hodin.  Srdečně zveme nejen rodiče s dětmi: více >>


17.05.2015
ZPĚVEM K HARMONII - pozvání na společný podvečer se zpíváním a relaxací
. Neděle 17. května 2015 - zámecká kaple Žampach 17:00 - 19:00 hodin. Více informací: více >>


15.05.2015

Prezentace domova na oslavě  15. výročí vzniku krajů - Pardubice - fotografie: více >>


14.05.2013 
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2015 - Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad - fotografie: více >>


09.05.2015
PŘES TŘI HRADY 2015 - sobota 9.5.2015
- TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Informace a fotografie z akce: více >>


03.05.2015

TOMÁŠ RYBIČKA se zúčastnil akce Pražský maraton 2015. Fotografie: více >>


30.04.2015
REJ ČARODĚJNIC 2015
v Domovu pod hradem Žampach - fotografie: více >>


16.04.2015
PREZENTACE SLUŽEB DOMOVA na 5. veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Orlicí. 
Fotografie: více >>


31.3. 2015

VÝSTAVA DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ DOMOVA "Z POD HRADU ŽAMPACH ..." - předsálí Jednacího sálu Senátu PČR 31.3. - 13.4. 2015.

Vernisáž a výstava se uskutečnila pod patronací senátora Ing. Petra Šilara se koná v úterý 31.3. 2015 od 17:00 hodin 

Neprodejní výstava výrobků dílen Domova pod hradem Žampach v Senátu PČR.  Fotografie z akce - zde.


10.03.2015
BARBUŠÁCI zahráli, zazpívali a zazářili na přehlídce uměleckých souborů
- Tylovo divadlo Polička. Video: více >>


13.02.2015

Oslava významného životního jubilea 85. narozenin paní Zdeňky Sütterové  (*17.2.1930) nejstarší obyvatelky žampašského domova:

více >>


12.2.2015

KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 13. února 2015 - tato akce je podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach. více >>


08.02.2015
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil v neděli dne 8.2.2015
. Fotografie: více >>


06.02.2015

KONCERT A SEMINÁŘ hudebního umělce Iva Sedláčka se uskutečnil v kapli Domova pod hradem Žampach v pátek 6.2. a v sobotu 7.2. 2015. Informace: více >>


16.01.2015
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (11. - 16.1. 2015)
. Sportovci z domova bodovali na závodech na Pomezních boudách v Krkonoších. Foto: více >>


06.01.2015
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH - 6.1.2015. Fotografie z akce: více >>


201417.12. 2014

VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA proběhla 17.12.2014 - v programu účinkovaly soubory Barbušáci, ZUŠ Letohrad a ČČK se studenty Gymnázia Ústí nad Orlicí. Fotografie: >>


12.12.2014
VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY, VÁNOČNÍ KONCERT - pátek 12. prosince od 17:00 hodin
. Srdečně zveme na novou akci. Z programu: více >>


05.12.2014
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
v Domovu pod hradem Žampach - fotografie: >>


03.12.2014

PREZENTACE  NA II. ADVENTNÍ VÝSTAVĚ poskytovatelů sociálních služeb - Krajský úřad Pardubického kraje - 3.12.2014 - fotografie: >>


5.11.2014

Zhotoveny "letecké prohlídky" zámeckého areálu a hradního vrchu Žampach. Fotografie z natáčeníSpustit letecké prohlídky - zde.


16.10.2014
SBÍRKA SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2014!
  Veřejná sbírka společnosti KONZUM, do které je zapojen i Domov pod hradem Žampach. Prosíme, podpořte také náš projekt č.17více >>


16.10.2014
TANEČNÍ A VĚNEČEK - DLOUHOŇOVICE - termíny: 16.10., 30.10. a 13.11. 2014.
  Fotografie:  více >>


07. - 8. 10.2014
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014  v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
se uskutečnily ve dnech 7. a 8. října 2014. Programy pro školy a veřejnost. Fotografie: více >>


18.09.2014 a 2.10.2014
INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A VEŘEJNOSTI  a IV. VELETRH SOC. SLUŽEB - Ústí nad Orlicí. Z prezentace služeb Domova pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


19.09.2014
REKREAČNÍ POBYT Staré Splavy 14.- 19.9. 2014.
Hotel Bezděz u Máchova jezera. Fotografie: více >>


15.09.2014
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
se studenty na závěr prázdnin - spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc - Katedrou aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: více >>


07.09.2014
LETNÍ REKREACE ITÁLIE 29.8.-7.9. 2014.
Společná akce se SPMP Ústí nad Orlicí a domova. Fotografie: více >>


06.09.2014
HANDICAP FISH CUP 2014
- ´rybáři´ z Domova pod hradem Žampach na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči o pohár hejtmana Pardubického kraje. Fotografie: více >>


04.09.2014
VELETRH SOIÁLNÍCH SLUŽEB - Žamberk. Z prezentace služeb Domova pod hradem Žampach. Fotografie: více >>


23.08.2014

ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v sobotu dne 23.08.2014. Fotografie: [více...]
povídání o historii žampašské zvoničky - p. Stanislav Halbrštát - kaple
odkaz: z historie zvoničky a fotografie z její opravy v roce 2014 - zde

12.07.2014 
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - XI. ročník ´Jedeme dál…´ SOBOTA 12. července 2014 od 14:00 hodin. [více...]


13.06.2014 
DŘEVĚNICE 2014 - XIX. ročník národního turnaje v přehazované se uskutečnil 13.-15. června 2014. Informace o turnaji: [více...]


07.06.2014 
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 5. - 7. 6. 2014 - obyvatelé domova se festivalu zúčastnili se soutěžním filmovým snímkem ´Lásku hory přináší´. Foto: [více...]


31.05.2014 
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - dětský den a den otevřených dveří - se uskutečnila v sobotu 31. května 2014 od 13:00 hodin. Fotografie [více...]


12.05.2014 
SONNENHOF - BISCHWILLER - FRANCIE - 2014 - fotografie z poznávacího pobytu v domovu pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v severovýchodní Francii. [více...]


10.05.2014 
PŘES TŘI HRADY 2014 - sobota 10.5.2014 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Fotografie:  [více...]


29.04.2014
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2014 - fotografie: [více...]


24.04.2014 
JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA výtvarných dílen domova "NĚCO ZE ŽAMPACHU". Vernisáž 24.4. 2014 od 18.00 hodin - Galerie Kandela svítidla Žamberk. Otevřeno až do 17.5.2014. Srdečně zveme: [více...]


18.03.2014 
SPOLEČNÝ POZNÁVACÍ POBYT s partnerským zařízením ALIA BARDEJOV - Deštné v Orlických horách 16.-22.3.2014 – fotografie: [více...]


11.03.2014 
BARBUŠÁCI zahráli a zazpívali na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička. Fotografie: [více...]


01.03.2014 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil v sobotu dne 1.3.2014. Foto. [více...]


14.02.2014 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 14. února 2014 - tato akce je podpořena výrobky výtvarné dílny Domova pod hradem Žampach.  [více...]


24.01.2014 
TRANSFORMACE SLUŽEB - domov je zapojen do projektu "Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji." Na období roků 2013 - 2015. Informace a fotografie: [více...]


20.01.2014 
LUKÁŠ SCHAUER na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Orlickoústecka za rok 2013. Foto:  [více...]


17.01.2014 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (12. – 17. ledna 2014). Sportovci z domova bodovali na závodech na Pomezních boudách v Krkonoších. Foto: [více...]


06.01.2014 
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH 2014 - pondělí 6.1.2014 od 14.30 hod - kaple sv. Bartoloměje Žampach.[více...]201324.12.2013, 15.12.2013 a 17.12.2013
VÁNOCE A VÁNOČNÍ AKCE V DOMOVU 2013 - ŠTĚDRÝ DEN - VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA -VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA  Fotografie [více...]


05.12.2013
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2013 
v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: [více...]


04.12.2013 
ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ KONCERTY NA ŽAMPACHU se uskutečnily ve dnech 4.12. a 6.12.2013. Fotografie a videa: [více...]


09.11.2013 
LOUČKOVÁ EVA
… vždy milá a usměvavá, paní Eva Loučková pracovala pro naše kluky i holky 14 roků, každému z nich věnovala svoji lásku, trpělivost a velikou péči, která je slovy nepopsatelná.
Vybudovala v Domově pod hradem na Žampachu systém canisterapeutické práce, která má velký smysl…
Všichni se na ní i její pejsky těšili, všichni měli Evu tolik rádi …, zemřela 9.11.2013   [více...]


01.11.2013 
KALENDÁŘ 2014 - vznikl z obrázků obyvatel Domova pod hradem Žampach. Více o kalendáři zde:  [více...]


31.10.2013 
TANEČNÍ HODINY A VĚNEČEK 2013 - 20. ročník. Termíny: taneční čtvrtek 10. a 24.10. 2013 od 15:30. Věneček čtvrtek 31.10.2013 od 17:00. Sál Dlouhoňovice.Fotografie: [více...]


15.10.2013 
Hivshu - šaman a bubeník z Grónska v Domovu pod hradem Žampach - fotografie: [více...]


08.10.2013 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2013 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnily ve dnech úterý 8. a středa 9. října 2013. Fotografie:  [více...]


27.9.2013

V září 2013 byla v dolní části arboreta obnovena hlavní zpevněná cestička ve směru k lokalitě U pěti dubů. Fotografie - zde.


24.09.2013 a 3.10.2013
INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ a III. VELETRH SOC. SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Prezentace služeb Domova pod hradem Žampach. Fotografie: [více...]


18.09.2013 
SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Domova pod hradem Žampach se přestěhovala ze Žampachu do pronajatých bytů v bytovém domě v LetohraděFoto ze zahájení služby a fotografie z prohlídky bytů: [více...]


12.09.2013 
SPOLEČNÝ REKREAČNÍ A POZNÁVACÍ POBYT s partnersklým zařízení DSS ALIA Bardejov se uskutečnil ve dnech 8.-13.9.2013 ve Slovenském ráji. Fotografie: [více...]


1.8. 2013

V létě 2013 byly provedeny úpravy v dolní části arboreta - bažinná část - bambusy. Tzv. lokalita "U rybníčku".  Fotografie - zde.


07.09.2013 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE na závěr prázdnin - spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc - Katedrou aplikovaných pohybových aktivit. Fotografie: [více...]


24.08.2013 
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila dne 24.08.2013. Fotografie: [více...]


01.08.2013 
SBÍRKA SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV! Právě probíhá veřejná sbírka společnosti KONZUM, do které je zapojen i Domov pod hradem Žampach. Informace: [více...]


13.07.2013 
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH
- X. festivalový ročník - se uskutečnil v sobotu 13. července 2013. Fotografie: [více...]


29.07.2013 a 04.08.2013

Také Arboretum Žampach bylo zasaženo silnou noční bouří, která napáchala škody v zámeckých parcích. Fotografie - Facebook - zde.

Celá zpráva na www deníku - zde. Novinový výstřižek - zde. Přejít na článek fotografie - škody v arboretu - zde.


07.06.2013 
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 7. - 9. 6. 2013 - obyvatelé domova se festivalu zúčastní se soutěžním filmovým snímkem ´Doteky´. Fotografie z natáčení:[více...]


07.06.2013 
DŘEVĚNICE 2013 - XVIII. ročník národního turnaje v přehazované se uskutečnil 7. - 9. června 2013. Do turnaje bylo přihlášeno 21 družstev - více informací z turnaje zde: [více...]


07.06.2013 
TOMÁŠ RYBIČKA převzal nový speciální vozík pořízený z výnosu finanční sbírky muzea Pelhřimov. Velké poděkování všem dárcům! Fotografie: [více...]


6.06.2013

Arboretum Žampach v časopisu Flóra na zahradě 06/2013  článek o Arboretu Žampach - jako soubor pdf


01.06.2013 
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - dětský den a den otevřených dveří - se uskutečnila v sobotu 1. června 2013 od 13:00 hodin [více...]


18.05.2013 
CYKLO GLACENSIS - 2013 - skupina cyklistů z domova se zúsčastnila akce pořádané Regionem Orlicko-Třebovsko ve dnech 17. a 18. května 2013. Foto: [více...]


11.05.2013 
PŘES TŘI HRADY 2013 - sobota 11.5.2013 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Srdečně zveme. Informace o trasách a časovém programu zde: [více...]


09.05.2013 
KOPEČKOVÁ POUŤ LETOHRAD 2013 - Návštěva pouťových atrakcí na pozvání pana starosty Města Letohrad. [více...]


30.04.2013 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2013 - fotografie: [více...]


23.03.2013 
POBYT NA HORÁCH - Deštné v Orl. horách v Jedlové se uskutečnil ve dnech 17.3. - 23.3.2013 za účasti obyvatel partnerských zařízení z Anenské Studánky, Rychnova n. Kn. a Rokytnice v Orl. horách. Foto: [více...]


08.03.2013 
JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA produktů aktivizačních center domova je otevřena v IC a Městském muzeu Letohrad ve dnech 8.3.2013 – 30.3.2013. Vernisáž výstavy 8.3.2013. [více...]


12.02.2013 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - úterý 12. února 2013 - tato akce je podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach.  [více...]


9.02.2013 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil dne 9.2.2013. Fotografie:[více...]


29.01.2013
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUKAVICE - vystoupení žáků v Domovu pod hradem Žampach - Divadlo a mažoretky [více.... ]


11.01.2013 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (6. – 11. ledna 2013)
. Sportovci z domova reprezentovali v běžeckých lyžařských disciplinách na závodech na Pomezních boudách v Krkonoších. Fotodokumentace: [více...]


05.01.2013 
Tříkrálová besídka a žehnání domů na Žampachu se uskutečnila v sobotu 5.1.2013. Fotografie - zde:  [více...]


03.01.2013 a 15.3.2013
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 2013 v kapli sv. Bartoloměje Žampach. Pan Jaromír Tringela, pan  Petr Kacálek a pan Václav Lexa. [více...]


201222.12.2012 
BARBUŠÁCI na 3. adventním koncertu na zámeckém nádvoří v Potštejnu. Foto a video: [více...]


05.12.2012 
ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ KONCERTY NA ŽAMPACHU se uskutečnily ve dnech středa 5.12. a pátek 7.12.2012. Fotografie: [více...]


24.12. a 19.12.2012 
ŠTĚDRÝ DEN a VÁNOČNÍ BESÍDKA 2012 v domovu - se uskutečnila 19. prosince 2012 13:00 hodin. Účinkovali - ZUŠ A. Muchy Letohrad (sbor Petrklíč) - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí - Budulínek – pohádka z Domova Na stříbrném vrchu Rokytnice v Orl. horách. Vstup volný! Fotografie: [více...]


13.12.2012 
VÁNOČNÍ KONCERT BARBUŠÁCI 2012 se uskutečnil ve čtvrtek dne 13.12. 2012 od 16:00 hodin v zámecké kapli Žampach. Fotografie: [více...]


21.11.2012 
OBCHŮDEK S DÍLENSKÝMI VÝROBKY DOMOVA ´Výrobky rukama´ je otevřen v domku Kolda. Více k nabídce výrobků zde: [více...]


08.11.2012 
TANEČNÍ HODINY A VĚNEČEK 2012. Termíny: taneční od 15.30 hod - 8. a 22.11. 2012. Věneček - od 17:00 hod - 6.12. 2011. Dlouhoňovice! Více informací zde: [více...]


31.10.2012 
CVIČNÁ EVAKUACE zámecké budovy proběhla 31.10. 2012. Fotografie: [více...]


30.10.2012 a 13.11.2012
TOMÁŠ RYBIČKA dokončuje obraz pro muzeum v Pelhřimově. Předán muzeu dne 13.11.2012. Fotografie: [více...

Více fotografií - facebook - zde.  


09.10.2012 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2012 v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnily ve dnech úterý 9. a středa 10. října 2012. Programy pro veřejnost a školy. Více o této akci:  [více...]


13.09.2012, 25.09.2012 a 4.10.2012
VELETRHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽAMBERK a ÚSTÍ NAD ORLICÍ, INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Prezentace služeb Domova pod hradem Žampach. Fotografie: [více...]


08.09.2012 
HANDICAP FISH CUP 2012 - ´rybáři´ z Domova pod hradem Žampach čtvrtí na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči pohár hejtmana Pardubického kraje. [více...]


30.08.2012
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE na závěr prázdnin II - spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc - Kated. aplik. pohybových aktivit  [více...]


25.08.2012 
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila v sobotu dne 25.08.2012. Fotografie: [více...]


02.08.2012

Spuštěna nová fotogalerie ARBORETA ŽAMPACH - vstoupit zde      https://galerie.uspza.cz/


14.07.2012 
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - 9. festivalový ročník - se uskutečnil v sobotu 14. července 2012. Fotografie [více...]


30.06.2012
PRÁZDNINOVÝ POBYT - Beskydy Ostravice se uskutečnil ve dnech 23.6. – 30.6. 2012. Fotografie: [více...]


20.6.2012

Zahájena zahraniční spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej w Podzamku v oblasti Gminy Klodzko. Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys. Více informací: [více...]


12.6.2012

TOMÁŠ RYBIČKA - maluje hlavou - doplněná reportáž TV Prima family - VIDEO na YouTube - zde -  pořad Soukromá dramata - 12.6. 2012


12.6.2012

V návaznosti na realizované sadové úpravy byl v  horní části arboreta zprovozněn také závlahový systém. [Více ... ]


09.06.2012 
DŘEVĚNICE 2012 - XVII. ročník národního turnaje v přehazované se uskutečnil 8. -10. června 2012. Fotografie a více informací zde: [více...]


07.06.2012 
TOMÁŠ RYBIČKA - čtvrtek 7. června 2012 od 17 hod - Vernisáž výstavy obrázků malovaných hlavou - Městská knihovna Žamberk. Výstava potrvá do 31.8.2012. Srdečně zveme!  [více...]


31.05.2012 
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 31.5. – 3.6. 2012 - obyvatelé domova se festivalu zúčastní se soutěžním filmovým snímkem ´SKAndály´. Fotografie z natáčení: [více...]


26.05.2012 
ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU -  dětský den a den otevřených dveří - se uskutečnil dne 26. května 2012. Fotografie z akce: [více...]


25.05.2012 
Česká televize vysílala pořad o Domovu pod hradem Žampach v magazínu KLÍČ. Fotografie z natáčení a odkaz na archiv pořadu: [více...]


17.05.2011                             Facebook - fotografie - zde.
Kopečková pouť v Letohradě - starosta města Letohrad Petr Fiala opět pozval obyvatele domova  k bezplatné  účasti  na pouťových  atrakcích. 

Společné foto z pouti 2009 - zde.   Společné foto z pouti 2010 - zde.   Společné foto z pouti 2011 - zde.   Společné foto z pouti 2012 - zde.


05.05.2012 
PŘES TŘI HRADY - 5.5.2012 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Jubilejní ročník s rekordní účastí! Fotografie:  [více...]


04.05.2012 
Česká televize natáčela v domovu KLÍČ - magazín nejen pro zdravotně postižené. Fotografie: [více...]


02.05.2012 
Barokní pískovcová socha Bolestného Krista - Ecce homo neznámého autora z roku 1758 je opět na svém místě: [více...]


30.04.2012 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - fotografie: [více...]


23.03.2012 
POBYT NA HORÁCH - Deštné v Orl. horách v Jedlové se uskutečnil ve dnech 18.3. - 23.3.2012 za účasti partnerského zařízení DSS ALIA Bardejov. Z fotodokumentace akce: [více...]


20.03.2012 
TOMÁŠ RYBIČKA - maluje hlavou v  reportážích České televize a TV Pima family. Více informací zde: [více...]


04.03.2012 
JARNÍ A NAŠE ... vernisáž a výstava produktů aktivizačních center domova se uskutečnila v TIC Jablonné nad Orlicí ve dnech 4.3. - 13.4. 2012. [více...]


14.02.2012 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - úterý 14. února 2012 - tato akce je podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach.[více...]


11.02.2012 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil dne 11.2.2012. Hudba - Jiná doba - Kunvald. [více...]


13.01.2012 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (8. - 13. ledna 2012). Sportovci z domova přivezli medaile v běžeckých lyžařských disciplinách ze závodů na Pomezních boudách v Krkonoších. Fotodokumentace: [více...]


05.01.2012 
Tříkrálová besídka a žehnání domů na Žampachu se uskutečnilo ve čtvrtek 5.1.2012. Fotografie - zde: [více...]2011


17.12.2011 
BARBUŠÁCI - hudební soubor domova - učinkoval na několika vánočních akcích. Více informací o tomto souboru: [více...]


24.12.2011 
VÁNOCE, VÁNOČNÍ BESÍDKA a vánoční kamion - Coca-Cola v domově - ve dnech 15.12. a 14.12. 2011, vždy od 13:00 hodin. [více...]


05.12.2011
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: [více...]


02.12.2011 
VÁNOČNÍ KONCERTY A ŽIVÝ BETLÉM NA ŽAMPACHU
se uskutečnily ve dnech pátek 2.12. a středa 7.12.2011! Video a fotografie: [více...]


30.11.2011

V horním zámeckém parku byly realizovány doplňující sadové úpravy navazující na opravu opěrné zdi -info zde.  

V zimní zahradě byla zřízena malá expozice  šištic z  dřevin arboreta - info zde.


25.11. 2011

Odvedení odpadních vod z domova kanalizací na čistírnu do Písečné. foto 1   foto 2  novinový článek - zde    článek na www deníku - zde


11.11.2011 
Úspěch našich stolních tenistů na XIX. ročníku republikového turnaje ve stolním tenise ČHSO ve Dvoře Králové nad Labem - fotografie: [více...]


02.11.2011 
TANEČNÍ HODINY A VĚNEČEK 2011. Termíny: taneční od 15.30 hod - 2. a 9.11. 2011. Věneček - od 17:00 hod - 23.11. 2011. Hnátnice! [více...] 


01.11.2011 

TOMÁŠ RYBIČKA - byly vydány pohlednice z výtvarné tvorby autora. [více...]


21.10.2011 
ČERTOVY KAMENY
objevené při rekonstrukci pískovcové zdi byly přemístěny do Arboreta Žampach. Fotografie: [více...]

Navazující sadové úpravy - horní zámecký park - zde.


11.10.2011 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnily

ve dnech úterý 11. a středa 12. října 2011. Více o této akci: [více...]


29.09.2011

Veletrh sociálních služeb Ústí nad Orlicí - prezentace služeb Domova pod hradem Žampach. Foto - zde.


10.09.2011 
HANDICAP FISH CUP 2011 - ´rybáři´ z našeho domova  opět získali na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči pohár hejtmana Pardubického kraje. [více...]


10. - 11. 09. 2011

Svatební obřady v zámecké kapli sv. Bartoloměje na Žampachu.[více...]


08.09.2011 
Lukáš Schauer ze Sportovního klubu Radost při Domovu pod hradem Žampach na setkání s první dámou na Pražském hradě.  [více...]


29.8. - 3.9.2011

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Penzión MAGURA.

 Program pobytu - zde.   Tisková zprávaFoto - 1Foto - 2. Více fotografií - zde. Více k zahraniční spolupráci - zde.


31.08.2011 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE na závěr prázdnin - spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc - Kated. aplik. pohybových aktivit  [více...]


27.08.2011 
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu - se uskutečnila dne 27.08.2011. Fotografie: [více...]


26.08.2011 
GENERÁLNÍ OPRAVA opěrné pískovcové zdi u horního zámeckého parku. Z průběhu prací: [více...]     Čertovy kameny v Arboretu Žampach

Navazující sadové úpravy - horní zámecký park - zde.


13.08.2011 
DOBROČINNÁ AUKCE předmětů z Nového zámku u Lanškrouna ! [více...]


13.8.2012

Country odpoledne - Nový zámek u Lanškrouna,  spojené s charitativní aukcí předmětů pro Domov pod hradem Žampach.

Předměty z dobročinné aukce - nabídka - zde.


27.07.2011 
Petrášův letní hudební kabaret - 27. 7. 2011 -  kaple sv. Bartoloměje - hudebně soutěžní program pro děti. Foto z akce - zde.


16.07.2011 
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - 8. festivalový ročník - sobota 16. července 2011. Fotografie: [více...]


27.06.2011 
PRÁZDNINOVÝ POBYT - Beskydy Ostravice se uskutečnil ve dnech 27.6. – 4.7. 2011. Fotografie: [více...]


24.06.2011 
SPOLUPRÁCE SE STUDENTY GYMNÁZIA ŽAMBERK - scény z pověsti O loupeživém rytíři Pancíři Smanickém. Fotografie: [více...]


22.06.2011 
SPANDAN - vystoupení indického souboru v Domovu pod hradem Žampach se uskutečnilo 22. 6. 2011. Fotografie - zde: [více...]


20.06.2011 
Lukáš Schauer ze Sportovního klubu Radost při Domovu pod hradem Žampach v Aténách na světových letních hrách speciálních olympiád reprezentoval ČR ve stolním tenise. Bronzová medaile. [více...]


15.06.2011 
Zdravé stromy pro zítřek - projekt podpořil ošetření památné lípy v Arboretu Žampach. Více informací: [více...]


12.06.2011 
DŘEVĚNICE 2011 - XVI. ročník národního turnaje v přehazované - 10. – 12. června 2011. Informace o turnaji a přehled přihlášených sportovních klubů. Fotografie z akce: [více...]


4.06.2011

Toulavá kamera České televize natáčela v Arboretu Žampach.  Fotografie - zde.


04.06.2011 
Křtiny v zámecké kapli Domova pod hradem Žampach - soukromý círskevní obřad  v prostorách zámecké kaple, fotografie: [více...]


04.06.2011 
Knoflíkiáda II - světový rekord se zápisem do Guinessovy knihy rekordů - Zámeček - Rudoltice u Lanškrouna. Akce podpořila obyvatele Domova pod hradem Žampach.  Fotografie: [více...]


02.06.2011 
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 2. - 4. června 2011 - obyvatelé domova se festivalu zúčastnilií se soutěžním filmovým snímkem ´Bumdyjáda´. Film získal zvláštní cenu poroty. Další informace a fotografie: [více...]


28.05.2011 

ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU se uskutečnila v sobotu dne 28. května 2011. Fotografie z akce: [více...] 


28.05.2011 

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH FOTOGRAFIÍ z aktivizačních center Domova pod hradem Žampach - ´Reklama po našem...´. Vernisáž výstavy - se uskutečnila 28.5.2011 v zámecké kapli. Ukázky fotografií: [více...]


21.05.2011 
POBYT V JIZERSKÝCH HORÁCH
- Královka nad Bedřichovem se uskutečnil ve dnech 15. - 21. 5. 2011. Fotografie: [více...]


19.05.2011
Kopečková pouť v Letohradě - starosta města Letohrad Petr Fiala opět pozval obyvatele domova  k bezplatné  účasti  na pouťových  atrakcích.  Společné foto z pouti 2009 - zde.   Společné foto z pouti 2010 - zde.   Společné foto z pouti 2011 - zde.   Společné foto z pouti 2012 - zde.


07.05.2011 
PŘES TŘI HRADY - sobota 7.5.2011 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. S rekordní účastí 7.071! Fotografe ze stanoviště na Žampachu: [více...]


1.05.2011

MÍSTO A INFORMACE PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU pro veřejnost v Domovu pod hradem Žampach  bylo zřízeno na terase Turistického informačního centra. Fotografie místa - zde.


14.04.2011 
Návštěva pedagogů a studentů Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí a družební školy z Berufschule ve Schweinfurtu v Bavorsku v rámci projektu s dotací z Fondu česko-německé budoucnosti. Fotografie - zde.


13.04.2011 
LÁVKA NA HRADNÍM VRCHU ŽAMPACH DOSLOUŽILA, z důvodu havarijního stavu a nebezpečí úrazu zajistil domov, stržení a úklid dřevěnné konstrukce z hradního vrchu. Fotografie - zde. Více informací v tiskové zprávě - pdf. Tisková zpráva www deníku - zde.


10.04.2011 
DIVADELNÍ POHÁDKA ´S čerty nejsou žerty´, neděle 10.4.2011 15.00 hodin, kaple Žampach. Hrál: Divadelní spolek při TJ Sokol Mostek. Vstupné dobrovolné! [více...]


15.03.2011 
DIVADELNÍ POHÁDKA PRINCEZNA ROZMAŘILKA - 15.3.2011, kaple Žampach. Hrál: dětský divadelní kroužek - ANIMO Žamberk. Foto1  Foto2


13.03.2011 
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH - Deštné v Orl. horách - Plasnice  ve dnech 13.3. - 18.3.2011. Z fotodokumentace akce: [více...]


01.03.2011 
VÝSTAVA VÝROBKŮ dílenských center domova v Malé scéně v Ústí nad Orlicí ´Todlé - taklé...´. Vernisáž 1.3. 2011 od 17.00 hodin. Otevřeno do 30.3.2011, prodej rezervovaných výrobků 30.3. 9.00-21.00.  [více...]


12.02.2011 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil dne 12.2.2011. Hudba - Jiná doba - Kunvald. Fotografie z akce: [více...]


11.02.2011 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - pátek 11. února 2011 - tato akce byla podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach.  [více...]


14.01.2011 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (9. - 14. ledna 2011). Sportovci z domova přivezli medaile v běžeckých lyžařských disciplinách ze závodů na Pomezních boudách v Krkonoších. Fotodokumentace: [více...]


06.01.2011 
Tříkrálová besídka a žehnání domů na Žampachu se uskutečnio ve čtvrtek 6.1.2011. Video a archivní fotografie:  [více...]2010


26.12.2010 
VÁNOČNÍ KONCERT duo Bohoušek a Bohouš Ježkovi se uskutečnil dne 26.12.2010 v kapli sv. Bartoloměje na Žampachu. Fotografie: [více...]


14.12.2010 
Vánoce v domovu, vánoční kamion - Coca-Cola se zastavil v Domovu pod hradem Žampach v úterý 14.12.. Vánoční besídka domova se uskutečnila v pátek 17.12.2010 v zámecké kapli. Více informací a fotografie: [více...]


05.12.2010 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Domovu pod hradem Žampach. Fotografie: [více...]


02.12.2010 
TOMÁŠ RYBIČKA - výstava výtvarných děl
- 2.12. 2010 - 15.1.2011 - galerie IVKO Zlatá ulička Letohrad. Více o autorovi: [více...]


01.12.2010 
ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ KONCERTY NA ŽAMPACHU se uskutečnily ve dnech 1.12. a 3.12.2010. Fotografie z akce: [více...]


08.10.2010 
SPOLEČNÝ REKREAČNÍ A POZNÁVACÍ POBYT s partnersklým zařízení DSS ALIA Bardejov se uskutečnil ve dnech 2.-8.10.201 v Jizerských horách. [více...]


05.10.2010 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnily ve dnech 5. a 6.října 2010. Více o této akci: [více...]


14.09.2010 
INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR  - v září roku 2010 bylo založeno Regionální vzdělávací centrum APSS ČR při Domovu pod hradem Žampach. [více...]


11.09.2010 
HANDICAP FISH CUP 2010 - 11. září 2010 - rybáři z Domova pod hradem Žampach získali na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči pohár hejtmana Pardubického kraje za vítězství v rybářských závodech.
[více...]


09.09.2010 a 30.09.2010
NA VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Žamberku dne 9. září 2010 byl Domov pod hradem Žampach zastoupen prezentací poskytovaných služeb. Dále pak stejně na veletrhu dne 30.9.2010 v Ústí nad Orlicí.[více...]


09.09.2010 
PROFESIONÁL - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - projekt financovaný z ESF EU byl zahájen dne 9.září 2010 na Žampachu.[více...]


04.09.2010 
PRÁZDNINOVÝ POBYT - Beskydy Ostravice se uskutečnil ve dnech 28.8. – 4.9.2010. [více...]


21.08.2010 
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu
, koncert Blue Flowers - sobota 21.08.2010. Fotografie z akce. [více...]


14.08.2010 
SVATEBNÍ OBŘAD v zámecké kapli sv. Bartoloměje na Žampachu se uskutečnil v sobotu 14. srpna 2010 - fotografie zde: [více...]


10.07.2010 
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - 7. festivalový ročník se uskutečnil 10. července 2010.Fotografie : [více...]


01.07.2010 
Letní hry české speciální olympiády - Praha - sportovci z Domova pod hradem Žampach na 10. letních hrách SO - 1.- 4. července 2010. [více...]


11.06.2010 
DŘEVĚNICE 2010 - XV. ročník turnaje v přehazované - 11.-13. června 2010. Turnaje se zúčastnilo 21 sportovních klubů. Fotografie a výsledky - zde: [více...]


10.06.2010 
VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRO ZAMĚSTNANCE na r. 2010 - 2012 s podporou finančních prostředků EU. Více o tomto projektu: [více...]


05.06.2010 
ZÁMECKÁ SLAVNOST A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŽAMPACHU se uskutečnil v sobotu 5. června 2010. Z fotodokumentace akce: [více...]


03.06.2010 
FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER PRAGUE 3.–5.6. 2010 - obyvatelé domova odjíždějí do Prahy se soutěžním filmovým snímkem "Strom splněných přání". Další informace: [více...]


21.05.2010

V tomto roce byly realizovány  virtuální prohlídky  zaměřené na prezentaci sociálních služeb poskytovaných v Domovu pod hradem Žampach a současně také dílčí prohlídka arboreta a památek nacházejícím se v zámeckém areálu.

Obrázky z realizace venkovní části - výškové záběry - zde.


13.05.2010 
Kopečková pouť v Letohradě - starosta města Letohrad Petr Fiala opět pozval obyvatele domova  k bezplatné  účasti  na pouťových atrakcích. Více o této aktivitě - tisková zpráva na www deníku - zde.   Společné foto z pouti 2009 - zde.   Společné foto z pouti 2010 - zde.


11.05.2010 
COMENIUS - návštěva arboreta účastníky mezinárodního vzdělávacího projektu Comenius - Stromy a životní prostředí - z Finska, Slovenska, Turecka a Velké Británie. Fotografie: [více...]


08.05.2010 
PŘES TŘI HRADY - 8.5.2010 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Letos startovalo ze Žampachu přes 400 lidí. Fotografie:
[více...]


17.04.2010 
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 2010 - proběhlo dne 17.4.2010 v Domovu pod hradem Žampach. Uspořádal domov společně KČT Sopotnice.[více...]

Plakát - zde    tisková zpráva 1 na www deníku      tisková zpráva 2 a další foto na www deníku     novinový článek - zde    foto - přivítaní účastníků 


02.04.2010 
Tomáš Rybička na 2. místě v turnaji 2. ligy v Boccie. Vice o tomto sportovci Domova pod hradem Žampach zde: [více...]


08.04.2010 
Arboretum Žampach bylo zahrnuto do mapy a průvodce po botanických zahradách a arboretech České republiky. Více o této knize - zde: [více...]


04.04.2010 
Návštěva pana Milana Kocourka, reportéra Českého rozhlasu ve Velké Británii,
se uskutečnila na Žampachu 04.04.2010. Předmětem návštěvy bylo mimo jiné projednání možnosti instalacepamětní tabule Fr. Lützowa v expozici  v Londýně - fotografie v závštěvy [více...]


03.04.2010 
VELIKONOČNÍ AKCE
: koncert - duo Bohoušek a Bohouš Ježkovi a Velikonoční zpívání - manželů Radvanových se uskutečnily dne 3.4.2010 a 4.4.2010. Fotografie z akce:[více...]


01.04.2010 
Prezentace domova ve dnech 31.3. a 1.4. 2010 při příležitosti Pedagogických dnů pořádaných Pedagogickou fakultou na Univerzitě v Hradci Králové. Fotografie z akce: [více...]


17.02.2010 
ŽIVOTNÍ JUBILEUM - Paní Zdeňka Sütterová, uživatelka služeb našeho domova - oslavila dne 17. 02. 2010 - 80. narozeniny. Foto: [více...]


12.02.2010 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - 12. a 16. 2. 2010 - tato akce byla podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach. [více...]


06.02.2010 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil v sobotu dne 6.2.2010. Hudba - Jiná doba - Kunvald. Z fotodokumentace akce:
[více...]


10.01.2010 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (10. - 15. ledna 2010). Sportovci z domova přivezli medaile v běžeckých lyžařských disciplinách ze závodů na Pomezních boudách v Krkonoších. Fotodokumentace: [více...]


05.01.2010 
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA a žehnání domů na Žampachu se uskutečnila 5.1.2010. Z fotodokumentace této akce:[více...]2009


20.12.2009 
Písničky mého srdce - Marie Radvanová a Dobrovolnické centrum Světlo - neděle 20.12. 2009. Z fotodokumentace akce: [více...]


14.12.2009 
VÁNOČNÍ BESÍDKA a KAMION COCA COLA - 14. prosince 2009. Více o programu a fotografie z akce [více...]


06.12.2009 
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH - Deštné v Orl. horách - Plasnice 2009 - se uskutečnil  ve dnech 6.12. - 12.12.2009. Fotografie [více...]


02.12.2009 
TRADIČNÍ  ŽIVÝ BETLÉM a VÁNOČNÍ KONCERTY - 2. a 4. prosince 2009. Z fotodokumentace těchto akc  [více...]


15.10.2009 
ZÁMECKÝ PARK A ARBORETUM ŽAMPACH  ZASÁHLY VELKÉ ŠKODY PO SNĚHOVÉ KALAMITĚ ze dne 15.10.2009. [více...]


07.10.2009 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domovu pod hradem Žampach v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR se uskutečnil ve středu dne 7. října 2009.  Více o této akci: [více...]


24. - 26. září 2009 - 11. Evropský kongres E.D.E.    -  Luxemburg   (evropské asociace ředitelů zařízení sociální péče)

E.D.E. - The European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly a.b.I. (Zkratka: E.D.E.)


17 - 19. 09.2009 
MOSTY 2009 - taneční soubor GINKO Domova pod hradem Žampach úspěšně vystoupil v Betlémské kapli v Praze. [více...]


12.09.2009 
HANDICAP FISH CUP 2009 - 12. září 2009 - rybáři Domova pod hradem Žampach získali na rybníku Bašta v Lázních Bohdanči pohár hejtmana Pardubického kraje za vítězství v rybářských závodech, fotografie z akce:[více...]


08.08.2009 
PRVNÍ SVATEBNÍ OBŘAD v novodobé historii zámecké kaple sv. Bartoloměje na Žampachu se uskutečnil v srpnu roku 2009 - fotografie zde: [více...]


15.07.2009 
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ DEN PRO DĚTI v Domovu pod hradem Žampach se uskutečnil 15.7.2009. Fotografie z akce:
[více...]                           článek o akci na www stránkách deníku        


08.06.2009 
JE TU YETTI ? 

Ve dnech 4. – 6.6. 2009 se v Praze na Václavském náměstí v divadle Palace uskutečnil  III.  ročník filmového festivalu. Filmový snímek Domova pod hradem Žampach vyhrál prestižní cenu na mezinárodním filmovém festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL! [více...    !!  Více fotografií - zde  !!


09.05.2009 
PŘES TŘI HRADY - 9.5.2009 - TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH. Ze statistiky Žampach - r. 2009: cyklo - 189 - pěší 5 km - 398 - pěší 15 km 111 - celkový počet registrovaných: 698 účastníků
[více...]


04.04.2009 
JARNÍ JARMARK V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH se uskutečnil dne 4. dubna 2009 s doprovodným kulturním programem v zámecké kapli. Z fotodokumentace akce:                                                                                                                                                        TISKOVÁ ZPRÁVA - ZDE 
[více...]


21.03.2009 
Dr. František Lützow (*1849 - †1916) - 160 let od narození - výročí bylo připomenuto 21.3.2009 pietním aktem u pomníčku a otevřením výstavky v kapli na Žampachu. Foto:                                                       Výroční turistická známka ! v nabídce TIC Žampach od 9.5.2009
[více...]


21.02.2009 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se uskutečnil dne 21.2.2009. Hudba - Jiná doba - Kunvald. Z fotodokumentace akce:
[více...]


10.02.2009 
KDO MILUJE, DARUJE KREV - 10. a 13. 2. 2009 - tato akce byla  podpořena výrobky keramické dílny Domova pod hradem Žampach. Více informací:
[více...]


11.01.2009 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (11. – 16. ledna 2009). Sportovci z domova reprezentovali v běžeckých lyžařských disciplinách na Pomezních boudách v Krkonoších. Z archivní fotodokumentace:
[více...]


06.01.2009 
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA a žehnání domů na Žampachu se uskutečnilo 6.1.2009. Z archivní fotodokumentace:
[více...]2008


30.12.2008

Z dílny Domova pod hradem Žampach byl opět vydán velký nástěnný kalendář pro rok 2009. Více  k tomu: Projekt pro kalendář - 2009


18.12.2008 
VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA se uskutečnila 18. prosince 2008.Na besídce vystoupili žáci ZUŠ A. Muchy Letohrad a členové ČČK - Oblastní spolek Ústí nad Orlicí. Vánoce v roce 2008 v Domovu pod hradem Žampach - fotografie.
[více...]


12.12.2008 
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH - Deštné v Orl. horách - Plasnice se uskutečnil ve dnech 5. - 12. 12. 2008. Byla to společná akce s DSS ALIA Bardejov v rámci programu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje.
[více...]


03.12.2008 
ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ KONCERTY NA ŽAMPACHU se uskutečnily ve dnech 3.12. a 5.12.2008. Více informací:
[více...]


28.11.2008 
TANEČNÍ A VĚNEČEK - DLOUHOŇOVICE - 2008. V pátek 28.11. 2008 se uskutečnil věneček na závěr letošních tanečních.
[více...]


16.10.2008 
Slavnostní otevření dokončené rekonstrukce a modernizace zámecké budovy se uskutečnilo 16. října 2008. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST pak v  pátek 17.10. a úterý 21.10. 2008.  [více...]


20.09.2008 
HOLANDSKO - obyvatelé domova již po čtvrté na pozvání Woerdenského Rotary clubu v Holandsku - 20. - 27. září 2008.
[více...Fotografie:  :: Akce – dokumentace – pobytové akce – zahraniční pobyt Woerden Holandsko 2008 :: 


23.08.2008                                                                            :: Archiv – články, výstřižky novinové - žampašská pouť sv. Bartoloměje ::
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu se uskutečnila 23.08.2008.

V zámecké kapli byla odhalena dřevěná plastika z dílny H. T. Františka Radvana „....A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…"  PISA, KVĚTEN 1355 ..." 


18.7.2008

Zemřel nejstarší obyvatel Domova pod hradem Žampach - pan Rudolf Pánek. Poslední rozloučení se uskutečnilo v kostele v Písečné ve středu dne 23.7.2008.
Z tiskové zprávy: 

Ve věku 82 let zemřel pan Rudolf Pánek, nejstarší obyvatel Domova pod hradem Žampach. Pan Pánek byl současně jedním z prvních obyvatel sociálního ústavu na Žampachu a tedy pamětníkem celé historie tohoto zařízení. Dovršil se tím jeden neobvyklý životní osud, který se začal psát v roce 1926  na Tahiti , kde pan Pánek prožil skoro celé dětství.

Více ze života pana Rudolfa Pánka: "V rodném listu má Tahiti", článek -   Orlické noviny - středa 7.června 2006 
článek  -   fotografie - archiv  -  fotografie jubilant v roce 2006


12.06.2008 
MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2008 - herci z Domova pod hradem Žampach se se svým soutěžním videoklipem zúčastnili filmového festivalu v Praze.  Stanislav Skalický - cena za vedlejší mužskou roli.  Více o filmu a festivalu: [více...]


V květnu roku 2008 byla založena (obnovena)  skalka pod lávkou u dětského hřiště. Archivní obrázky - zde.


JARNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH (PODPOROVANÉHO BYDLENÍ) A NOVÉ ODDĚLENÍ "HABRY" - se uskutečnil v sobotu 19.4.2008 - fotografie - zde   - více z programu akce - plakátek. Fotografie - nově otevřené oddělení Habry - zde.

Novinový článek o akci.  Více článků - zde.  Více k tomuto článku na stránkách deníku - zde.    


Cena kvality v sociální péči za rok 2007

Domov pod hradem Žampach byl nominován na cenu v kategorii  "Cena MPSV za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb".


Na počátku roku 2008 byla zprovozněna webová kamera umožňující veřejnosti online náhled do zámeckého areálu, a to ve třech volitelných směrech.              :: Web kamera ::   Upozornění na kamerový systém na nádvoří zámku - náhled na tabulku.


02.02.2008 
MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU se konal v sobotu dne 2.2.2008.  Z fotodokumentace: [více...]


23.1.2008 

Žampach opustil Dolní Dobrouč. Stěhování na Habry "do svého"  Foto: [více...]


Od 23.1.2008 je zrušeno  dočasné  odloučené pracovišti Domova pod hradem Žampach v Dolní Dobrouči

provozované od 15.6.2007 a je uvedena do provozu 1. etapa stavební rekonstrukce hlavní budovy na Žampachu - z fotodokumentace 1. etapy


15.01.2008 
ZIMNÍ NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA (13. – 18. ledna 2008). Reprezentační družstvo domova bodovalo v lyžařských disciplinách na Pomezních boudách v Krkonoších. Z fotodokumentace: [více...]


06.01.2008 
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA a žehnání domů na Žampachu se uskutečnilo v neděli 6.1.2008. Z fotodokumentace: [více...]2007


VÁNOCE A  SILVESTR v Domovu -  2007 - foto vánoce - článek vánoce - foto silvestr na Žampachu


05.12.2007 
VÁNOČNÍ KONCERTY, ŽIVÝ BETLÉM A DALŠÍ AKCE se uskutečnily ve dnech 5.12. a 7.12.2007. Fotografie: [více...]


07.11.2007 
TANEČNÍ 2007 - byly zakončeny již tradičně VĚNEČKEM dne 30.11. 2007. Fotografie:  [více...]


listopad 2007
Byla provedena celková oprava dřevěné části lávky v horním zámeckém parku - dokumentace prací.


říjen 2007 

Připravujeme nástěnný kalendář pro rok 2008  - náhled na graficou předlohu a autory
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Společný poznávací  pobyt partnerských zařízení - Domov pod hradem Žampach a DSS ALIA Bardejov
Foto k náhledu - č.1   Foto k náhledu - č.2   Více obrázků v našem archivu - zde 

Ve dnech 16.9. – 21.9.2007 se uskutečnil společný poznávací pobyt partnerských zařízení Domov pod hradem Žampach a Domov socialnych služieb Bardejov. Bylo realizováno v  rámci projektu partnerství Prešovského samosprávného kraje a Pardubického kraje.

Pobyt byl v letošním roce organizován slovenským zařízením a proběhl v překrásném prostředí Západních Tater – Roháčích (středisko Oravice).
Celkem sedmnáct účastníků pobytu tak strávilo příjemný a programem bohatý týden zaměřený zejména na turistiku a pobyt v přírodě, součástí programu byl ale i výlet lodí po vodní nádrži Orava, návštěva termálního koupaliště nebo prohlídka lidových staveb. A aby byl dojem účastníků úplný, tak došlo i na ochutnávku tradičních slovenských jídel.
V roce 2008 se pobyt uskuteční z iniciativy Domova pod hradem Žampach a bude pravděpodobně směrován do oblasti Orlických hor…
Více informací o projektech zahraniční spolupráce - zde

16.07.2007 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: Hynek Adámek - Fotografie z výstavby první české vědecké stanice v ANTARKTIDĚ Martin Sklenka - KAPSKÉ MĚSTO - Cesta za svým stínem. Denně v době prázdnin: červenec - srpen 2007: 15,00 - 18,00 - zámecká kaple
[více...]


Rekonstrukce zámecké budovy na Žampachu (tisková zpráva)

6.6.2007  - rekonstrukce a modernizace hlavní  budovy Domova pod hradem Žampach, dnes postoupila do druhé etapy. Nyní byl ukončen provoz též ve zbývající části budovy s tím, že její obyvatelé byli přemístěni do náhradních prostor. Náhradní ubytování bylo řešeno jednak v bytě poskytnutém obcí Žampach a dále také v jednom domku v Dolní Dobrouči. Podmínky na našich nových "odloučených" pracovištích  jsou dobré a naši obyvatelé by nijak neměli pocítit pokles kvality péče, byť se jedná o dočasná provizorní řešení. Také zaměstnanci domova přijali nové provozní podmínky a mimořádné práce s tímto spojené s velkým pochopením. Všichni  čekají na jaro příštího roku, kdy by již měli být k dispozici obyvatelům domova zcela nové prostory, včetně půdní vestavby na hlavní zámecké budově na Žampachu.

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy       


Tisková konference v Domovu pod hradem Žampach. Dne 28.03.2007 se uskutečnila tisková konference za účasti zástupců zřizovatele.Tisková zpráva.


Vzdělávací kurzy rozvoje osobnosti a zákl. informačních technnologií (PC, internet) probíhají v měsíci březen až duben za podpory firmy AGROKONZULTA Žamberk s.r.o. a z iniciativy společenství Equal-Projekt ADIP. [více...]


Arboretum Žampach se dne 08.02.2007 stalo řádným členem Unie botanických zahrad České republiky.
[více...]


Od 1.1.2007 je agenda týkající se žádostí o přijetí a pořadníku čekatelů na přijetí do domova vedena přímo v Domovu pod hradem Žampach. 
Více o změnách v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách -
viz. zákl. provozní dokumentace.
Platné zákonné normy a vyhlášky s účinností od 1.1. 2007 zásadním způsobem mění podmínky sociálního zabezpečení v ČR:

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14.3.2006     
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ze dne 29.11.2006
Další informace: výklad - průvodce zákonem o sociálních službách   
                        Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ze dne 14.3.2006 

Domov pod hradem Žampach realizuje systém poskytovaných služeb v návaznosti na tyto nové podmínky. Více k tomu.

Vnitřní předpisy a metodiky poskytování služby - po 1.1.20072006


Zimní rehabilitační pobyt v Říčkách v Orlických horách se uskuteční v termínu 10. - 16.12.2006. Pobyt je organizován ve spolupráci OV SPMP Ústí nad Orlicí a Domova pod hradem Žampach, mimo jehož obyvatele se akce zúčastní též výpravy ze zařízení v Anenské Studánce, Rokytnici v Orlických horách a Rychnově nad Kněžnou.


Taneční kurzy a věneček  pořádané každoročně  OV SPMP Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach se budou konat stejně jako v minulých letech v měsíci listopadu v sokolovně v Dlouhoňovicích.  Kurzy se uskuteční v termínech 8., 15. a 22.11.2006 v čase 15,30 - 17,30 (bus odj. z ÚSP v 14,45 ). Taneční věneček pak proběhne tamtéž dne 30.11. 2006. Tanečními budou provázet p. Marta Majvaldová a p. Lenka Borovičková. Z fotogalerie tanečních - zde.


V listopadu roku 2006 je zahájena realizace hlavního investičního záměru v Domovu pod hradem Žampach a v Pardubickém kraji v oblasti soc.služeb. - GENERÁLNÍ OPRAVA A MODERNIZACE HLAVNÍ ZÁMECKÉ BUDOVY NA ŽAMPACHU.

Více k tomuto investičnímu záměru.


Den bez bariér v Prešově  13. října 2006.

Na čtvrtém ročníku Dne bez bariér v Prešově, který se letos konal 13. října, byl Pardubický kraj reprezentován vystoupením tanečního souboru Domova pod hradem na Žampachu. Soubor vystoupil jako jediný zahraniční host v přehlídce 29 zařízení a svým představením Černá – bílá a ukázkou cikánských tanců sklidil mimořádný ohlas. Program naší výpravy byl doplněn o prohlídku historických zajímavostí Prešova a setkání s obyvateli partnerského zařízení ALIA Bardejov. Šest obyvatel a 3 zaměstnanci Domova pod hradem Žampach mělo tak  možnost strávit dva dny v příjemném prostředí a ve společnosti slovenských přátel. 

 /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

V listopadu 2006 bylo v Domovu pod hradem Žampach otevřeno nové centrum v podkroví zámecké kaple - CENTRUM MUZIKOTERAPIE A SENZOMOTORICKÉ TERAPIE NA ŽAMPACHU.

Investice byla realizována za finanční podpory EU. Více k tomu.


HOLANDSKO - ve dnech 1.-7.10. 2006 se uskutečnil již třetí  poznávací pobyt obyvatel Domova pod hradem ŽAMPACH na pozvání ROTARY CLUB WOERDEN.

Více k tomu tisková zpráva.


V říjnu 2006 byla v Domovu pod hradem Žampach zahájena  realizace dalšího projektu spolufinancovaného z prostředků  strukturálních fondů EU.Tentokrát se jedná o dlouhodobý projekt zaměřený na poskytovatele sociálních služeb, a to na vzdělávání pracovníků a jejich managementu, kteří přímo zajišťují péči o obyvatele.Dne 11.9.2006 proběhla úvodní - seznamovací a koordinační schůzka za účasti zástupců Pardubického kraje, lektorů a zástupců managementu Domova pod hradem Žampach (viz. foto - PhDr. Mervartová, Bc. Fabián Jaromír - ved. výchovného úseku domova). 
Do projektu, který navrhl a nyní realizuje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor soc.věcí, bude v Domovu pod hradem Žampach začleněno celkem 36 zaměstanců a jejich vzdělávání  potrvá 12 měsíců. Cílem projektu je ukázat, pracovníkům pečujícím o obyvatele, které prvky vzájemných interakcí vytvářejí úspěšný kontakt a jak lze dosahovat efektivnější komunikace a vzájemných vztahů. Program využívá zejména metody videotréniku interakcí.Odborné, lektroské zajištění vzdělávání probíhá ve spolupráci s Občanským sdružením Alfa i Omega zastoupeným p. PhDr. Mervartovou.

V SOBOTU 26. SRPNA 2006 se konala ŽAMPAŠSKÁ POUŤ sv. BARTOLOMĚJE. Po 21 letech byla pouť opět zahájena mší svatou v kapli sv. Bartoloměje. Děkujeme všem, kdo jste přišli do Domova pod hradem na Žampachu. Více k tomu.


Dne 14. březen 2006 byl schválen nový zákon o sociálních službách, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.
Platné zákonné normy a vyhlášky s účinností od 1.1. 2007 zásadním způsobem mění podmínky sociálního zabezpečení v ČR:

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14.3.2006

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ze dne 29.11.2006

Další informace:

výklad - průvodce zákonem o sociálních službách 

Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ze dne 14.3.2006 

Domov pod hradem Žampach realizuje systém poskytovaných služeb v návaznosti na tyto nové podmínky. Více k tomu.
Od 1.1.2007 je agenda týkající se žádostí o přijetí a pořadníku čekatelů na přijetí do domova vedena přímo v Domovu pod hradem Žampach. 2005


V roce 2005 byl slavnostně otevřen nový areál Domků ve stráni Žampach, chráněného bydlení pro obyvatele Domova pod hradem Žampach. Areál domků je umístěn mimo vlastní ústav a sdílí podmínky života obce. Ve všech směrech naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením, s podporou běžného způsobu života. V okolí domků je provedena sadová úprava, pod pergolami s pnoucími rostlinami jsou umístěny lavičky k posezení a odpočinku.
V závěru roku 2005 byly zahájeny práce pro otevření Místního informačního centra – internetového klubu. Služby tohoto centra, umístěného v příjemném prostředí klenutého slípku s venkovní terasou, budou nabízeny k využití rovněž nejširší veřejnosti a všem návštěvám Domova pod hradem Žampach.
Dále byla záhájena příprava rekonstrukce poznávacího okruhu s jeho rozšířením o horní zámecký park. Více k tomu na dalších místech našich www stránek (Arboretum Žampach - úvod). Realizace - dokončení v roce 2006.
Plán arboreta - vedení poznávacího okruhu - zde.

2004 

PANORAMA ORLICKÝCH HOR. Z horního zámeckého parku na Žampachu nyní objevíte krásné panorama vrcholů Orlických hor. Upravená vyhlídka s posezením nabízí v případě dobré viditelnosti nečekaný rozhledem.

ZAHRADNÍ ALTÁN. K příjemnému posezení a odpočinku v zámeckém areálu nyní můžete také využít prostorný altán vybudovaný zde na základě návrhu Ing. arch. Skály z Brna.

V místě nové branky v opraveném pískovcovém oplocení – parkánu bylo vybudováno LAPIDÁRIUM. Lapidárium je expozicí nálezů objevených při archeologickém průzkumu na HRADU ŽAMPACH se základními informacemi o historii tohoto hradu. Obsahuje materiály z dokumentace z archeologických a průzkumných prací na hradu Žampach (Východočeského muzea Pardubice - archeolog - Mgr. Cejpová Miroslava). Např.fotodokumentaci prací, PLÁN HRADU s popisem jednotlivých částí a určením místa jednotlivých archeologických nálezů. Dále kopie unikátních historických materiálů – kresby a obrázky dokumentující např. stav zříceniny hradu kolem r.1880, dřevěnou rozhlednu na hradu v r. 1902 a v r. 1939, opravy dřevěné lávky na hradu v r. 1940 a další. Nedaleko lapidária naleznete také množství míst a zákoutí k příjemnému posezení, m.j. také v nově vybudovaném ZAHRADNÍM ALTÁNU.Další parkové úpravy v tomto místě jsou připraveny k realizaci. Na informačním panelu si můžete prohlédnout základní investiční záměry spojené s modernizací Domova pod hradem na Žampachu.

Ve vnitřním zámeckém areálu jsou rozmístěny informační cedule se základními historickými údaji o zámku, kapli a jeho mobiliáři, dále o zámecké studni, stodole a dřevěné lávce v horním parku. Samostatná informace je věnována životu a dílu Františka Lützowa (*1849 †1916).


2003  

V současné době je již z větší části dokončena generální oprava zámecké kaple sv. Bartoloměje, včetně interiérových úprav . Do kaple byl znovu umístěn původní mobiliář (mimo dřevěné části oltáře, který se ještě nachází v restaurátorské dílně).

U horního vstupu do zámeckého areálu byla dne 10.6.2001 slavnostně odhalena bronzová deska věnovaná památce a dílu Františka Lützowa (*1849 †1916). Deska pochází z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského.

Pro veřejnost je zajištěn náhled do vnitřních prostor kaple sv. Bartoloměje nebo po dohodě též celková prohlídka kaple s mobiliářem.

Dále bychom rádi informovali zájemce z řad veřejnosti o existenci malého poznávacího okruhu v zámeckém areálu Domova pod hradem na Žampachu. Okruh je zaměřen na poznávání stromů našich parků a zahrad.
/ blíže viz.: TRASA A OBSAH OKRUHU - starý okruh a nový poznávací okruh /.


:: Z archivu - informace o Domovu pod hradem Žampach ::

::  aktuality na nástěnce - nyní ::


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 13. 6. 2024, 13:11