REKONSTRUKCE V ZÁMECKÉ KAPLI - investiční záměr

 :: zpět - z  dokumentace dalších investičních záměrů ::


 REKONSTRUKCE  V ZÁMECKÉ KAPLI                                                                                 investiční záměr      

                                     -   d a l š í    i n f o r m a c e    o    t o m t o    z á m ě r u

 

Rekonstrukce a restaurování oltáře zámecké kaple,vybudování dřevěné kruchty (kůru) v zámecké kapli a zadního vchodu do oltářiště.

   Oltář s.Bartoloměje - restaurátorská záměr - oltářní architektura, ak. mal. Jiří Látal, 2009 - soubor PDF

Z restaurátorského průzkumu z roku 2012:  Zpráva z průzkumu, MgA. Josef Vojtek  Zpráva - materiálový průzkum, RNDr.Janka Hradilová 

                                                                      Z rekonstrukce původního vzhledu - přemalby, MgA. Josef Vojtek               


 Více z dokumenace - soubory - PDF


Přejít na článek  - prohlídka památek - kaple sv. Bartoloměje Žampach - zde.   


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 20. 4. 2021, 13:12