Lützow - články a odkazy různé

Zpět na hlavní článek - František LützowStudentské deníky a paměti historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala o Františku Lützowovi

 

Vlastimil Kybal se narodil v selské rodině v Černochově u Loun 30. května 1880 jako jeden ze šesti sourozenců. V letech 1887-91 navštěvoval místní obecní školu.
Nadání a schopnosti malého Vlastimila přiměly jeho rodiče, aby nechali syna zapsat na Vyšší státní gymnázium ve Slaném. Zde studoval v letech 1891-99. Úspěšné studium na střední škole student ukončil maturitní zkouškou 7. července 1899.
Čerstvý absolvent gymnázia se rozhodl pokračovat ve studiu na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandova vysokého učení. Tu absolvoval úspěšně v letech 1899-1903. Českou i evropskou historii zde studoval u Jaroslava Golla, Václava Novotného, Josefa Pekaře, Josefa Kalouska. Historik František Lützow navázal s Kybalem nejprve písemný styk po vydání jeho zdařilé monografie o Mistru Matěji z Janova. Jak svědčí Kybalovy deníky i paměti konal pak mladý historik pro Lützowa řadu pramenných výzkumů v archívech. Ten pak na dodaném pramenném materiálu založil z části i některé své texty, především spis Life and Times of Master John Hus (E. P. Dutton & Co, London 1909).
Kybalův osud v dalších letech byl velmi složitý a plný zvratů. Po úspěšném pedagogickém působení na univerzitě se mu otvírá diplomatická dráha ve službách meziválečného Československa. Po Mnichovu až do své smrti na počátku roku 1958 žil historik v exilu v USA.
Během psaní svých pamětí v pozdních exilových letech se prof. V. Kybal vzpomínal i na hrabětě Lützowa. Jedna zde uvedená ukázka je o tom důkazem.
                                                                                                                                                         Dr. Jaroslav Hrdlička  Společnost Vlastimila Kybala


Paměti Vlastimila Kybala k roku 1907:

„Nemohu opomenout, že jsem byl v písemném spojení též s hrabětem F. von Lützowem, jehož jsem později poznal osobně v Praze, kde týž připravuje spis o Husovi, přál si poznat autora Matěje z Janova. Z Londýna jsem Lützowovi navrhoval edici nebo soupis bohemik z Record Office, hlavně co se Bílé hory týče, ale nedostal jsem od něho povzbuzení k tomuto podniku.“

       
                           Vlastimil Kybal foto portrétního obrazu z Rio de Jan.1926                Vlastimil Kybal foto od Langhanse


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 19. 7. 2024, 05:03