POSTUP PŘI PŘIJÍMANÍ UŽIVATELE

Uživatelem některé z našich služeb se občan stane uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby podle zákona o sociálních službách.


 

Uzavření smlouvy předchází:

 

 

Pokud jsou uvedené podmínky splněny,

sjednáme podmínky poskytování služby, tj. vlastní smlouvu o poskytnutí sociální služby (zejm. rozsah služeb, úhradové podmínky, podmínky trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem služby).

 INFORMACE  A TISKOPISY K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY


 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 26. 9. 2021, 08:46