Jan Umlauf - přehled díla
Statistický přehled díla je imponující - archivní článek

JAN UMLAUF
* 21. května 1825, Mlýnice
  9. ledna 1916,  
Kyšperk


Malíř trvale spojovaný s Letohradem, kde navázal na
úspěšné působení vlastního otce Dominika. Na rozdíl od něj však již měl nejvyšší možné odborné vzdělání své doby. Studoval na pražské akademii, od roku 1839 pak na akademii vídeňské. Z jeho učitelů se zřejmě nejvýrazněji projevilo působení J. Führicha. Na rozdíl od staršího, předčasně zemřelého bratra Ignáce, rovněž malíře, cestujícího Evropou, Jan se vrátil do Kyšperka a věnoval se především církevnímu malířství. To byl v dané době i na venkově pro jeho profesi poměrně jistý zdroj obživy, i když Jan Umlauf nepohrdl ani zakázkami jiného druhu (např. pro králický střelecký spolek maloval terče apod.). O tom, že byl majetným obyvatelem města, svědčí mj. to, že měl volební právo do obecního zastupitelstva, které bylo přiznáváno na základě výše majetku. Statistický přehled jeho díla je imponující. Uvádí se, že je autorem více než 300 velkých oltářních obrazů, asi 400 portrétů a že vytvořil více než 20 křížových cest. Kromě regionu jsou jeho obrazy k vidění ve vzdálenějších lokalitách, např. na Sv. Hoře u Příbrami nebo v kostele sv. Ignáce v Praze. Jako projev úcty "svému" městu, odkázal místní Vojáčkově školní galerii mj. portréty svých rodičů.
                                                                                                       
(mck - článek)


             Trojhrob rodiny Umlaufů - Letohrad  
            


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 06. 7. 2020, 06:22