Zámecká stodola

Zámecká stodola
Žampach

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]
        Prostorná stodola byla součástí zámeckého hospodářství manželů Anny Gustavy a Františka Lützowových na Žampachu (1884 – 1932). Je vystavěna z pískovcového kamene pocházejícího ze zdí zpustlého hradu na vedlejším homolovitém návrší (nyní jsou zbytky gotického hradu z přelomu 13. a 14. století po provedeném archeologickém průzkumu zakonzervovány a chráněny jako kulturní památka). 
        Řemenice na této zdi je pozůstatkem zařízení na výrobu elektřiny pro potřebu osvětlení zámeckých místností. K výrobě elektřiny se tehdy používal např. Edisonův stroj dynamoelektrický (sestrojený r.1881), který byl zdrojem stejnosměrného proudu (120 V) založený na principu strojů válcových. Na tomto místě v přístavku u stodoly byl ještě před r. 1910 umístěn vlastní stroj na výrobu elektřiny pro zámek hnaný stabilním spalovacím motorem. Přes řemenici byl stroj využíván také k mechanickému pohonu dalších hospodářských strojů umístěných ve stodole, do té doby poháněných dobytčí silou ze žentouru před stodolou.
        Lützowové usilovali o zavedení elektřiny do Žampachu, které však bylo odkládáno pro nedostatek financí v obci.
        Přivedení elektrického proududo obce je spojeno seslavností konanou dne 1.7. 1947.


 
  Hřídel s řemenicemi uvnitř stodoly.
 
  Hřídel s řemenicemi uvnitř stodoly.
 
  Pohled na řemenici před stodolou.
 
  Pohled na konstrukci krovu stodoly, 2005
 
  Pohled na stodolu od nádvoří
 
  Použitý typ stroje k výrobě elektřiny v přístavku  u stodoly,  před r. 1910
   
   

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 19. 9. 2020, 05:07