MAKLURA - MACLURA

Detail vedení poznávacího okruhu. 

TAB. 11a  [jpg]  1,5 MB  TAB. 11a  [pdf]  1,5 MB


MAKLURA   (MACLURA)

Čeleď: morušovníkovité (Moraceae)  Řád:  růžotvaré (Rosales)


 

Maklura jablkovitá syn. maklura oranžová (Maclura pomifera), dříve známá též pod názvem pomerančovka jablkovitá je jediným známým zástupcem rodu maklura.

 

Tyto listnaté, opadavé, dvoudomé stromy dorůstající výšky a šířky 6 – 15 m pocházejí ze střední a jižní části USA. Koruna bývá většinou ploše kulovitá a hustě olistěná. Borka hnědooranžová, mělce podélně brázditá. Nápadně jasně oranžově zbarvené je i velmi odolné a pevné dřevo tohoto druhu. Letorosty lysé s trny až 3 cm dlouhými. Produkují latex, který se hromadí v systému speciálních buněk (mléčnice) prostupujících celou rostlinu. Tato tekutina slouží jako ochrana před býložravci a při poškození rostliny napomáhá hojivým procesům tím, že vyplňuje a uzavírá porušené cévy. Listy vejčité až vejčitě kopinaté, celokrajné, 4 – 12 cm dlouhé, z vrchu leskle tmavě zelené, na rubu krátce chlupaté, na podzim jasně žluté. Květy jednopohlavné uspořádané v samičích a samčích kulovitých květenstvích (samičí hlávky vypadající jako vlasaté koule a samčí tvoří svazečky). Plody jsou složené (souplodí malých peckoviček), kulovité, připomínající pomeranč velikosti 8 - 14 cm, nejedlé. Povrch souplodí je rozbrázděný a uzlovitý, zelenavý, za zralosti žlutozelený. Peckovičky obsahují drobná podlouhlá semena a dužnina je vyplněna mléčnou šťávou.
S těmito teplomilnými okrasnými dřevinami se můžeme ojediněle setkat v zámeckých, městských či obecních parcích a botanických zahradách teplejších regionů (zejména na jižní Moravě). Dospělý exemplář se nachází v lednickém parku. V našem arboretu je vysazen mladý jedinec.


Maklura jablkovitá - Maclura pomifera - květenství (samičí hlávka) v lednickém parku
Maklura jablkovitá - Maclura pomifera - květenství (samičí hlávka) v lednickém parku
Maklura jablkovitá - Maclura pomifera - souplodí
Maklura jablkovitá - Maclura pomifera - souplodí
Maklura jablkovitá - Maclura pomifera -Arboretum Žampach
Maklura jablkovitá - Maclura pomifera -Arboretum Žampach
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 13. 6. 2024, 13:13