JAVOR - ACER

Detail vedení poznávacího okruhu. 

TAB. 5b  [jpg]  1,5 MB  TAB. 5b  [pdf]  1,5 MB                          Další informace k rodu JAVOR (ACER)   - na stanovišti č. 2 – okrasné javory.


JAVOR (ACER)

Čeleď: javorovité (Aceraceae)   Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales)


Druhově velmi početný rod (okolo 150 druhů) převážně opadavých stromů a keřů rozšířených v mírném až subtropickém pásmu severní polokoule, ojediněle v tropickém pásmu a částečně i v subtropech polokoule jižní. Obvykle se jedná o dřeviny poměrně rychle rostoucí, středně- až dlouhověké. Jejich listy jsou tvarově velmi rozmanité – od jednoduchých (dlanitolaločné, dlanitodílné) až po dlanitosložené sestávající ze 3, 5 nebo 9 lístků, s různě členěným okrajem (celokrajné, pilovité, zubaté). Na podzim se listy většiny druhů javorů vybarvují v krásných, někdy až zářivě výrazných odstínech žluté, oranžové a červené. Květy mají drobné, méně nápadné, uspořádané do hroznů, lat nebo chocholíků. Plody jsou typické dvounažky s křidélky různého tvaru i postavení, seskupené v hroznech nebo svazečcích. Rovněž borka javorů je různorodá a může být velmi dekorativní - od téměř hladké, stejnobarvé nebo např. podélně provazcovitě či pavučinovitě světle pruhované, přes šupinovitě, deskovitě či vláknitě odlupčivou až po různě hluboce brázditou. Pro většinu stromovitých javorů je typická široce rozložitá válcovitá koruna.

 

Z původních druhů přirozeně rozšířených v Evropě můžete v arboretu zhlédnout javor babyku (Acer campestre). Jedná se o pomalu rostoucí strom často jen keřovitého vzrůstu, dosahující výšky 10 – 20 m, obvykle s široce rozložitou korunou. Borka je ve stáří hrubě podélně i příčně rozpraskaná. Na povrchu letorostů se často tvoří nepřehlédnutelné podélné korkové lišty. Listy pouze 5 – 10 cm široké, dlanitolaločné se 3 – 5 tupě zakončenými laloky, na podzim žloutnoucí. Řapík při odlomení od větvičky mléčí. Žlutozelené květy uspořádané ve vzpřímených latách rozkvétají v květnu. Osídluje nižší, teplejší polohy, polostinná stanoviště a je odolný k suchu. Domovinou je Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán.

Z větví se kdysi vyráběli hole. Babyka velmi dobře snáší i soustavné ohryzávání (zejména ovce a kozy), proto se dobře udržuje zejména na zanedbávaných, sušších a výslunnějších pastvinách. Vhodná je i na stříhané a tvarované ploty. Javorové dřevo je tvrdé (babyka se může měřit i s habrem), lesklé a homogenní. Dobře se opracovává, soustruží, moří, bez problémů přijímá lepidlo.

 

Dalším zástupcem středoevropských javorů je javor mléč (Acer platanoides) původem z Evropy,Malé Asie a Kavkazu. Strom 20 - 30 m vysoký, s široce vejčitou až kulovitou korunou. Borka na kmenu a silných větvích je podélně a příčně jemně a mělce rozpraskaná. Listy má až 18 cm široké, dlanitolaločné s 5 – 7 laloky, které jsou ostře a hluboce vykrajovaně zubaté, na podzim se zbarvují do výrazných odstínů žluté, oranžové a červené. Řapík při odlomení z větvičky mléčí. Květy jsou žluté, v převislých koncových chocholících, rozkvétající v dubnu až květnu ještě před rašením listů.Tento druh je teplomilný, poměrně odolný k suchu.

Javor mléč poskytuje tvrdé, téměř bílé, dobře štípatelné, po vysušení velmi trvanlivé dřevo. Má výborné rezonanční vlastnosti a proto je vyhledávaným materiálem pro hudební nástroje.Používá se také na různé stolařské a kolářské práce, na výrobu nábytku a jiných užitkových předmětů.

 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) je naším nejvzrůstnějším javorem. Obvykle dosahuje výšky 25 – 40 m a vytváří nádhernou obvejcovitou až rozložitě kulovitou korunu. Borka na kmenu i silných větvích vytrvává dlouho hladká, teprve ve stáří puká a odlučuje se v několik mm silných, nepříliš velkých deskovitých šupinách. Listy 7 – 20 cm široké, dlanitolaločné až dlanitodílné s 5 laloky. Laloky jsou špičaté, na okrajích tupě pilovité. Na podzim se vybarvují v odstínech žluté. Květy má žlutozelené, uspořádané v převislých latách, vykvétající v květnu po vyrašení nebo současně s rašením listů. Původně se vyskytuje v podhorských a horských suťových lesích Evropy a Kavkazu.

 

Kromě tvaru a okraje listů lze od sebe javor klen a javor mléč spolehlivě odlišit také např. podle plodů (velikost, tvar a poloha křídel) nebo pupenů (zabarvení a ochmýření krycích šupin).

 

Javorové dřevo patří k nejsvětlejším z našich dřev, je smetanově slonovitě bílé, s odstíny do krémova. Bílé ale zůstane pouze tehdy, je-li pokáceno v zimě a poté hned nařezáno a postaveno na hlavu, leskne se „ jako anděl“. O nábytku z javorového dřeva se říká, že vyzařuje příjemné teplo. Javorové dřevo prý odpuzuje netopýry a noční můry.

 

Listy lichozpeřenými, složenými ze 3 – 7 světle zelených lístků, se vyznačuje javor jasanolistý (Acer negundo)původem ze Severní Ameriky. Je to druh velmi vitální, rychle rostoucí a snadno zplaňující.Dorůstá výšky okolo 20 m a vytváří rozložitou ale nepravidelnou a řídkou korunu. Jeho větve jsou křehké a letorosty mají zelenou, na povrchu hladkou a šedě ojíněnou kůrou. Pohlavně rozlišené květy jsou uspořádány v samostatných samčích a samičích květenstvích, kvete před rašením listů.

 

 

Pro svůj velký estetický účinek, značnou variabilitu vzrůstu, tvaru koruny, tvaru, velikosti a zbarvení listů, květů i plodů, jsou javory významnými, velice hodnotnými a mezi lidmi velmi oblíbenými okrasnými dřevinami.

___________

Javor je důležitý lesní strom velkým množstvím různých druhů a odrůd, vyskytujících se po celé Evropě i Americe. Jeho laločnaté listy někdy připomínají lidskou dlaň. Okřídlené javorové dvounažky létají „jako vrtulník", nebo se dají nasadit na nos jako „frňák", čímž se stávají oblíbenou hračkou dětí v parcích. A opravdu javor i v keltské mytologii je stromem příznivým především pro děti. V jižní Anglii a ve Walesu se věří, že děti posazené na javorovou větev se dožijí ve zdraví vysokého věku. Javorové dřevo prý odpuzuje netopýry a noční můry. O nábytku z javorového dřeva se tvrdí, že vyzařuje příjemné teplo. Dřevo javoru má výborné rezonanční vlastnosti a je vyhledávaným materiálem pro hudební nástroje. K javoru by si pro posílení měli chodit mladí lidé a děti. Ale i lidem starým, kteří mají pocit, že jim mladí uteklo mezi prsty, pomůže kontakt s tímto příjemným stromem vracet životní sílu a zbavovat se zahořklosti. Léčivý dotek javorových větví není žádnou fantazií, je to prastará zkušenost, ověřená tisíciletou praxí. Lidé trpící vleklými chorobami a zejména od mládí se vlekoucími problémy by měli nacházet u javorů právě to, co je jim třeba. Javorový sirup (vyrábí se však spíše z amerických druhů) býval náhražkou cukru a to náhražkou velmi zdravou, neboť obsahuje hodně vápníku a železa. Proti zánětům mandlí a lymfatických uzlin se pil čaj připravený z usušených a spařených javorových listů. Obklady připravené z odvaru z větévek s kůrou sloužily proti horečce a otocích. Zajímavá je i zmínka o léčebném užití javoru už na papyrovém svitku, napsaná egyptskými kněžími před 4000 lety.


V arboretu lze zhlédnout řadu dalších druhů nebo okrasných kultivarů javorů z nejrůznějších části Evropy, Asie a Ameriky.

Více se o těchto druzích můžete dozvědět na našem stanovišti č. 2 – okrasné javory.


JAVOR
JAVOR BABYKA
JAVOR
JAVOR BABYKA - květy
JAVOR
JAVOR BABYKA - květ, detatil
JAVOR
JAVOR BABYKA - plody
JAVOR
JAVOR BABYKA - Ústí nad Orlicí
JAVOR
JAVOR JASANOLISTÝ - květ, detatil
JAVOR
JAVOR JASANOLISTÝ - květy
JAVOR
JAVOR JASANOLISTÝ - plody
JAVOR
JAVOR JASANOLISTÝ
JAVOR
JAVOR KLEN - květy
JAVOR
JAVOR KLEN - plody
JAVOR
JAVOR KLEN
JAVOR
JAVOR MLÉČ - květy
JAVOR
JAVOR MLÉČ - plody
JAVOR
JAVOR MLÉČ
 

 


javor klen (Acer pseudoplatanus)

objeven v r. 2021 v přírodní lokalitě (blízko Ústí nad Orlicí) s krásnou texturou borky na  mohutném kmeni
Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 13. 6. 2024, 13:25