KAŠTANOVNÍK - CASTANEA

Detail vedení poznávacího okruhu. 
TAB. 4a  [jpg]  1,5 MB  TAB. 4a  [pdf]  1,5 MB


KAŠTANOVNÍK (CASTANEA) 

Čeleď: Bukovité (Fagaceae) Řád: Bukotvaré (Fagales)


Kaštanovníky náležejí do čeledi bukovitých neboli číškonosných (Fagaceae), tj. do příbuzenstva buků a dubů. Jsou to krásné stromy nebo keře s jednoduchými, podlouhle kopinat listy, s hrubě pilovitým okrajem. V mírném a meridionálním pásmu severní polokoule roste 12 druhů. U nás bývá nejčastěji pěstován kaštanovník jedlý (Castanea sativa) původní v oblasti Středozemního moře a Kavkazu. Je to strom dorůstající výšky 20 - 30 m, s korunou rozložitě kuželovitou nebo polokulovitou, hustě zavětvenou. Plody jsou až 2,5 cm velké nažky známé jako "jedlé kaštany", které jsou uzavřeny v silně ostnité číšce pukající v době zralosti několika chlopněmi. Jehnědy okolo 15 cm dlouhé, světle žluté, smíšené – tj. nesoucí současně samčí i samičí květy. Přesto, že se jedná o dřeviny jednodomé, k oplození květů a tvorbě plodů dochází po opylení pylem jiného jedince.
V arboretu je tento druh zastoupen také jako C.s. ´Asplenifolia´ - kultivarem stříhanolistým a dále méně vzrůstným kultivarem C.s. ´Variegata´ s listy bíle kropenatými.
Vzrostlý kaštanovník jedlý ´Variegata´ si lze prohlédnout v "matečním" arboretu Bílá Lhota u Olomouce.


KAŠTAN
KAŠTANOVNÍK JEDLÝ ´Variegata´ - Arboretum Žampach
Kaštan
Kaštanovník jedlý - Hyde Park, Londýn, 2005
Kaštan
Kaštanovník jedlý
 

 

Kaštanovník jedlý - Castanea sativa, dvojice nejstarších stromů v Greenwich Park, Londýn 2011

Castanea sativa, Greenwich Park, Londýn 2011

Castanea sativa, Greenwich Park, Londýn 2011

Castanea sativa, Greenwich Park, Londýn 2011

 

 

 


[Více fotografií - fotogalerie arboretum]


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 06. 12. 2023, 12:35