Přehled teplot v Arboretu Žampach

Přejít na hlavní stránku - Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum  ARBORETUM ŽAMPACH

Průměrné měsíční teploty v roce 2020

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Měsíc

0 3,9 5 10,5 12,3              

oC

Maxima roku  2020

31.01.20

01.02.20

28.03.20

23.04.20

09.05.20

00.06.20

00.07.20

00.08.20

00.09.20

00.10.20

00.11.20

00.12.20

Datum

14:15 15:15 15:45 17:45 16:45              

 Čas

10,5 12 17,4 24,7 26              

oC

Minima roku  2020

02.01.20

09.02.20

23.03.20

01.04.20

12.05.20

00.06.20

00.07.20

00.08.20

00.09.20

00.10.20

00.11.20

00.12.20

Datum

8:30 7:30 6:15 7:00 6:00              

 Čas

-5,5 -2,2 -4,8 -4,5 2              

oC

                x - nebylo měřeno 

                                                                                                                               AKTUÁLNÍ TEPLOTA: GRAF     
                 Umístění teplotního čidla a metodika měření hodnot.                                                                                      Archiv teplot - zde.   Průměrné roční teploty    

 (sledováno od roku 2007)

2017

2018

2019

2020

2021

PRŮMĚR 15 LET

ROK

9,5 10,9 11,7      

oC

 

2012

2013

2014

2015

2016

PRŮMĚR 10 LET

ROK

 14,9 9,7 11,2 11,1 10,4 10,6

oC

 

2007

2008

2009

2010

2011

PRŮMĚR 5 LET

ROK

10,9 

 10,1

 9,1

7,3

10,9

 9,7

oC

Absolutní naměřené hodnoty

(archiv teplot od 11.06.2008) 

 

   Maximální teplota:

30.06.2019 16:30

41,9 ºC

   Minimální  teplota:

03.02.2012 06:45:01

-17,0 ºC

 

VSTUP NA ARCHIVNÍ  PŘEHLEDY 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 16. 7. 2020, 14:49