VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, AKTIVITY A PRACOVNÍ ČINNOST UŽIVATELŮ SLUŽEB

VZDĚLÁVÁNÍ

A CENTRA AKTIVIT
pro výchovnou, vzdělávací,

pracovní, zájmovou a sportovní činnost

v Domovu pod hradem Žampach

 Informace o nabídce aktivizačních činnosti pro uživatele našich služeb:


PŘEHLED CENTER DOMOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU, AKTIVITY A PRACOVNÍ ČINNOST UŽIVATELŮ SLUŽEB:
  Vzdělávání      – předškolní výchova, školní povinná a navazující školní docházka ::

  Centra aktivit – centrum rozvoje dovedností (CRD) – výchova, vzdělávání a aktivizační činnost...

  Centra aktivit – muzikoterapie a senzomotorická terapie (centrum rozvoje smyslového vnímání)
                                FILMOVÁ TVORBA - účast na filmovém festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
  Centra aktivit – dílny – keramika, proutí,....
                                OBCHŮDEK - ´Z POD HRADU ŽAMPACH´ - LETOHRAD, Tyršova ul. 353 - vstoupit zde
  Centra aktivit – dílny – výtvarná dílna, sklo, svíčkařství, ruční práce
  Centra aktivit – dílny – koberce  
  Centra aktivit – chov domácích zvířat (zooterapie) 
  Centra aktivit –  léčebné, pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních a chov koní (hipoterapie)
  Centra aktivit – canisterapie
  Centra aktivit – zahradnictví – pomocné hospodářství  domova (zahradní terapie)
  Centra aktivit - pracovní terapie a pracovní uplatnění  v údržbě zámeckého areálu a parků
  Pracovní uplatnění uživatelů služeb na pracovištích mimo domov
  Centra aktivit – zájmové kluby domova

                                 Sportovní klub Radost Žampach - ČHSO

                                 Hudební soubor - BARBUŠÁCI Žampach
                                 Taneční soubor - GINKO Žampach (činnost pozastavena)
  Církevní aktivity, spolupráce a péče

Zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti a akce


      Součástí služeb (podpory a péče) Domova pod hradem Žampach je zabezpečování (zprostředkování) podmínek pro plnění předškolní výchovy, povinné školní docházky a následného vzdělávání uživatelů služeb, zabezpečování (zprostředkování) možností pracovního uplatnění - smysluplné pracovní a pracovně výchovné činnosti. Dále poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.  Tyto programy jsou zajišťovány v mimoústavním společenském prostředí a v centrech aktivit našeho domova.
       Tyto činnosti jsou  prostředkem motivace a aktivizace obyvatel našeho domova a současně přispívají  k naplňování hlavního poslání a cílů domova - ke společenskému  začleňování uživatelů služeb, ke stírání hranic a rozdílů mezi „ústavním“ a „normálním“ způsobem života v naší společnosti.


VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA AKTIVIT DOMOVA  - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tiskovinu)

Dokumentační foto: canisterapie

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 22. 1. 2021, 04:43