Prohlídka domků - služba domov pro osoby se ZP (DOZP)
domky_logo

Prohlídka Domků ve stráni Žampach
                                                                                                                                         
 služba: domov pro osoby se zdravotním postižením /DOZP/

Zpět na základní informace o službě DOZP - zde 

    Domky ve stráni Žampach byly zařazeny mezi nominované stavby soutěže Stavba roku 2006 v Pardubickém kraji.

Informační tabule  domky - zde


DOMKY VE STRÁNI - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tiskovinu)Výběr z fotodokumentace - bydlení v Domcích ve stráni Žampach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Více informací

Domky ve stráni Žampach  jsou samostnou organizační součástí Domova pod hradem Žampach. Areál domků  je umístěn mimo hlavní areál domova na otevřených pozemcích s plnou návazností na veřejné komunikace, plochy a zástavbu v obci Žampach.

 

 Přehled rozmístění pokojů a lůžek dle oddělení

 

 

  Domky ve stráni Žampach jsou součástí Domova pod hradem Žampach - více informací.

 

Služby poskytované v Domcích bve stráni Žampach Žampach nabízejí svým uživatelům možnosti aktivního přístupu k životu, vedení plnohodnotného a v rámci možností samostatného života. Sebeobslužné a aktivizační činnosti jsou zaměřeny na sociální rehabilitaci, pozitivní ovlivňování psychického vývoje a sebehodnocení. Rozvíjejí vědomosti, schopnosti a dovednosti uživatelů služeb v bezprostřední souvislosti a kontaktu na okolní společenské prostředí.

 

 Areál Domků ve stráni Žampach, podzim 2005 

 

Obyvatelé Domků ve stráni Žampach se ve velké míře sami podílejí na průběhu jim poskytovaných služeb, nejsou pasivními příjemci, nýbrž aktivními spolutvůrci. Služby nabízené v rámci podporující a asistované péče směřují do všech oblastí života uživatelů služeb. Jedná se především o získávání pracovních dovedností, nácviku samostatného bydlení, všestranného rozvíjení a aktivizaci osobnosti člověka s respektováním jeho zájmů, individuálních potřeb. Služby jsou zde založeny na asistenčním charakteru péče, vedené týmem pracovníků podporovaného bydlení s preferencí spolupráce a využívání kontaktů a nabídky služeb běžného společenského prostředí. 

 Areál Domků ve stráni Žampach, zima 2006

 

Domov pod hradem Žampach vyhledává a podporuje kontakty a spolupráci s dalšími subjekty poskytované péče, včetně vztahů a kontaktů založených na neformálních principech spolupráce a přátelských vztazích. V těchto neformálních vztazích mají důležitou úlohu dobrovolníci – jednotlivci nebo členové různých dobrovolných společenských organizací.

 


Prostorové uspořádání  

Obytné domy byly projektovány, budovány a zařízeny na principech vzorů běžného domácího prostředí. Zahrnují prostory pro bydlení, domácí práce a trávení volného času. Dispozice domů jsou uzpůsobeny také imobilním uživatelům a pro párové bydlení. V domcích je umístěno navíc samostatné středisko pro pracovní činnost a vzdělávání uživatelů služeb.


 Pohled do obytné ložnice pro dva uživatele.

 

Adamdvoupodlažní dům pro 6 mužů. V přízemí je kompletně vybavený bezbariérový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení, zázemí pro personál, nachází se zde i obývací místnost s kuchyňským koutem a jídelnou pro pro všechny obyvatele domu a WC. V patře jsou 4 jednolůžkové pokoje, koupelna, WC.

Koldatřípodlažní dům pro 5 mužů. V prvním patře je hlavní vchod, kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře se nachází 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC.V přízemí je umístěno centrum pro pracovní činnost - chráněné dílny.

Johanatřípodlažní dům je určen  5 ženám. V prvním patře se nachází obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře jsou 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC. V přízemí je umístěno centrum pro vzdělávání.

Vítektřípodlažní dům pro 6 mužů. V prvním patře je kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře jsou umístěny 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový.V přízemí je kompletně vybavený bezbariérový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení.

  Kuchyňský kout v obytné místnosti jednoho z domků.

 

 

Dílenské centrum - Domky ve stráni Žampach
Domky ve stráni Žampach, chráněné bydlení nezahrnují pouze prostory určené pro bydlení, nýbrž také dvě samostatná centra pro aktivizační činnosti uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach.
Jsou zde umístěny vhodné prostory pro pracovní terapii s pestrým „výrobním programem“, s preferencí práce s keramikou a proutím. Dvě pracovní dílny s moderním vybavením a příslušenstvím jsou umístěny v domku Kolda. Nabízejí nejen zajímavou práci, ale i smysluplnou náplň života uživatelů služeb v našem zařízení. Produkcí těchto dílen jsou užitečné a hezké výrobky, které pomáhají propagovat práci našich obyvatel a našeho domova na veřejnosti při nejrůznějších příležitostech.

 Jedna z dílen v domku Kolda.

Tyto dílny můžete navštívit každý všední den a prohlédnout si nebo zakoupit vybrané výrobky. Kompletnější prezentaci a nabídku dílenských výrobků domova si můžete prohlédnout na našich prezentačních akcí (pozvánky) nebo v naše Informačním centrua internetovém klubu na Žampach, které je pro Vás  otevřeno denně (více k tomu - viz. nabídka Infocentra).  Více  k nabídce dílenských výrobků  - zde.

Cílem a posláním těchto dílen je nabídka kvalitně stráveného času obyvatelům zařízení, ale i lidem s postižením z okolí, nabídka pocitu sounáležitosti s kolektivem, rozvoj vlastní kreativity, zábavy a práce.

  Pohled do druhé dílny v domku Kolda.

 

Výsledky své práce prezentují uživatelé na všech akcích pro veřejnost pořádaných Domovem pod hradem Žampach - viz. pozvánky. S našimi výrobky se můžete také setkat na prodejních výstavách např. v Dolní Dobrouči a v Mateřském centru Pohoda Žamberk, stejně tak i na slavnostech sv. Anny v Žírči u Dvora Králové a také v partnerském zařízení ALIA ve slovenském Bardejove a pod..

Práce s hlínou a proutím obohacuje smyslové vnímání, rozvíjí manuální zručnost a přispívá k celkovému duševnímu a citovému rozvoji našich uživatelů služeb. Jde o podpoření tvořivých schopností obyvatel, o výchovu a vztah k lidské práci. Důležitá je radost z tvorby samotné, kterou pak podtrhuje radost z hotového a užitečného výrobku. 

 

Další centra pro pracovní terapii v Domovu pod hradem Žampach

V Domovu pod hradem Žampach jsou provozování ještě další centra pro pracovní terapii - např. dílny preferující výrobní programy svíčkařské nebo práci s textilem, dílna s ručními tkalcovskými stavy a samozřejmě také naše pomocné hospodářství – zelinářská a ovocná zahrada, stáje a chlévy s chovem koní a domácích zvířat a pod..
Informace o těchto naleznete na jiném místě

 

Centrum pro výchovu a vzdělávání - Domky ve stráni Žampach
Výchovná a vzdělávací činnost je vedle pracovních činnosti prioritní oblastí poskytovaných služeb Domovem pod hradem Žampach. Domov zajišťuje – zprostředkovává svým uživatelům předškolní výchovu, plnění povinné a navazující školní docházky ve spolupráci s příslušnými typy školských zařízení, a to jednak ve třídách dislokovaných přímo v domovu na Žampachu nebo dojížděním do škol v okolních městech. Tomuto vzdělávání jsou věnovány naše informace na jiném místě.

 Pohled do učebny "školičky"  v domku Johana.

 

Pro uživatele služeb, kteří již ukončili školní docházku do školských zařízení zajišťuje domov další možnosti rozvoje a udržování školních vědomostí a dovedností v systému center pro výchovu a vzdělávání domova – tzv. „školičky“.

  Pohled do učebny "školičky"  v domku Johana.

 

V přízemí domu Johana je umístěno samostatné centrum pro výchovu a vzdělávání. Součástí tohoto centra je moderně vybavená učebna včetně příslušenství.

 


Prohlídka Domků ve stráni Žampach - celková prohlídka
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout  Domky ve stráni na fotografiích - prohlídka domků:  bytová část - centra aktivit - celkové pohledy.  
Dále zde naleznete dokumentaci zachycující výstavbu domků - prezentace: část 1  - část 2 - část 3 .   
:: Celá (1-3) prezentace stavby Domky ve stráni Žampach jako FOTOSHOW -  ke stažení  [pps]  7,7 MB ::       
                                                                                                                       celá prezentace - spustit jako


Další prostory pro  bydlení v Domovu pod hradem Žampach
Součástí nabídky
bydlení v Domovu pod hradem Žampach jsou vedle Domků ve stráni  ještě další samostatné bytové jednotky - byt a grasoniéry, které se nalézají v areálu domova a jeden byt je také umístěn v bytovce obce Žampach.

Prohlídku těchto bytů Vám nabízíme:  zde .
Další fotografie v naší fotogalerii.


Poděkování všem, kdo přispěli a přispějí k uskutečňování tohoto díla !
Elektrospotřebiče pro vybavení kuchyní Domků ve stráni Žampach darovala firma:

Isolit-Bravo, spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí. www.isolit-bravo.cz


Prohlédnout další prostory, kde jsou poskytovány pobytové služby domovem:

Prohlídka DOMKY Nad Bažantnicí Letohrad (U Obory - služba DOZP a U Biatlonu - služba CHB) - vstoupit - zde !

Prohlídka zámecké budovy (služba DOZP) - vstoupit - zde !     

Prohlídka bytových jednotek v areálu domova (služba DOZP) - vstoupit - zde !

Prohlídka bytu v bytovce č.p.8 v obci Žampach (služba DOZP) - vstoupit - zde !

Prohlídka domek děti, č.p. 224  Žamberk - vstoupit - zde !

Prohlídka bytů  v bytovém domě ve městě Letohrad, Žamberk a Nekoř (služba CHB) - vstoupit - zde !

Prohlídka pokoje pobytové odlehčovací služby (služba OS) - vstoupit - zde !

Prohlídka služby podpora samostatného bydlení  (služba PSB) - vstoupit - zde !

Prohlídka služby sociálně terapeutická dílna (služba STD) - vstoupit - zde !

Prohlídka ubytování - služba SSDD - vstoupit - zde ! 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 23. 10. 2021, 04:07