text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_5305 IMG_5433 ___IMG_5 ____IMG_ IMG_5308 IMG_5342 IMG_5318 IMG_5407 IMG_5371 IMG_5381 IMG_5427 IMG_5296 __IMG_53 IMG_5465 IMG_5334 ____IMG_ IMG_5315 IMG_5447 IMG_5300 IMG_5303 IMG_5479 IMG_5430 IMG_5340 IMG_5343
SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) Tisk článku    


info služba DOZPinfo služba CHB ►info služba OSinfo služba PSBinfo služba STDinfo služba SSDD info služba děti 

SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) 

je součástí služeb:

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

 KONTAKTNÍ ÚDAJE - INFORMACE O SLUŽBĚ :

vedoucí Specializované služby pro děti a mladé dospělé a odd. Byt - děti

Bc. Eva BednářováPověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

DOZP, OS

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 126)

mobil: 725 544 632

socialni2@uspza.cz  

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

CHB, PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz  

Přejít na tiskopisy pro žadatele


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde Základní informace o službě SSDD:

Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj

 

Co je cílem této specializované služby ?

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

 

Jaká je cílová skupina této specializované služby ?

Služba se poskytuje osobám od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je určena pro tyto osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS). Tyto osoby potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat běžné pobytové služby DOZP a OS. Služba   je  určena také  těmto osobám s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

 

V chování těchto osob se objevují některé z následujících příznaků:

 • náročné chování není pouze krátkodobým stavem, ale stavem dlouhodobým, který se již ukázal jako neřešitelný v domácím prostředí nebo v  běžném pobytovém zařízení (školské nebo zařízení sociálních služeb)
 • z dřívějších zkušeností je zřejmé, že osoba potřebuje pro zmírňování náročného chování celodenní přítomnost individuální kvalifikované asistence
 • chování osoby je výrazně narušující nebo vylučující pro kolektivní soužití
 • vyskytuje se verbální nebo fyzická agrese nebo autoagrese různé intenzity a zaměření:
 •      agrese vůči lidem
 •      agrese vůči zvířatům
 •      agrese vůči hmotnému prostředí
 • vyskytují se pro okolí těžko přijatelné projevy chování:
 •      záchvaty vzteku
 •      utíkání, toulání
 •      nezvladatelný křik
 •      rušivé stereotypní chování a rituály
 •      obtěžující sexuální chování
 •      poruchy spánku s obtěžujícím nočním chováním
 •      náročné chování v oblasti přijímání potravy a vylučování
 •      a další
 •  

Pro umístění do specializované služby vyhodnocujeme přítomnost jednotlivých příznaků chování u konkrétní osoby a sledujeme je v jejich celkovém obraze, komplexně. Sociální šetření a hodnocení pro umístění dítěte do celoročního pobytu (do služby DOZP) se provádí vždy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),  ev. ve spolupráci se sociálním pracovníkem obce s rozšířenou působností (ORP).

Dokument Informace o službě SSDD jako soubor pdf 
 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 
CENÍK SLUŽBY SSDD
 


PROHLÍDKA UBYTOVÁNÍ - BUDOVA NA VÝSLUNÍ:

2017 Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé - prohlídka (15.11.)
_DSC_9583.JPG _DSC_9585.JPG _DSC_9592.JPG _DSC_9598.JPG
_DSC_9604.JPG _DSC_9777.JPG _DSC_9810.JPG DSC_9557.JPG
DSC_9566.JPG DSC_9759.JPG DSC_9763.JPG DSC_9822.JPG
DSC_9827.JPG IMG_8443.JPG zDSC_9896.JPG
_DSC_9805.JPG

Prohlídka ubytování - služba SSDD - více fotografií - zde !AKTUALITY A ARCHIV INFORMACÍ:


PROJEKT VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

je spolufinancován Evropskou unií    Dokument plakát - publicita

Více o tomto projektu - odkaz


19.1. 2019

Z aktivit uživatelů specializované služby - zooterapie    více fotografií - galerie

___vysluni_007_2019.jpg __vysluni_006_2019.jpg _vysluni_008_2019.jpg _vysluni_012_2019.jpg

15.2. 2018

Specializovaná služba má za sebou první tři měsíce činnosti

Dokument Článek o specializované službě (02/2018 Měsíčník pro města a obce)


15.11. 2017 

SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA BYLA OFICIÁLNĚ ZAHÁJENA

Malou slavností  bylo v areálu Domova pod hradem Žampach oficiálně zahájeno poskytování specializované pobytové sociální služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním. V nově zrekonstruované budově Na Výsluní je nyní poskytována celodenní individuální a odborná podpora celkem 6 uživatelům této služby, vč. služby odlehčovací. Pardubický kraj je tak nyní jedním z mála krajů v České republice, který provozuje pobytové sociální zařízení určené osoby s rozumovým postižením spojené s problémy v důsledku poruch autistického spektra.   Tisková zpráva Pardubický kraj - zde.   Novinová zpráva - výstřižek - zde. Zpráva na www deníku.

_DSC_0009.JPG _DSC_0020.JPG _DSC_0023.JPG _DSC_0025.JPG
_IMG_9226.JPG _IMG_9240.JPG _IMG_9254.JPG _IMG_9273.JPG

Více fotografií ze slavnostního zahájení specializované služby -  galerie           Dokument Z prezentace - základní informace o stavbě


13. 10. 2017

Uskutečnila se informační schůzka a prohlídky budovy Na Výsluní pro veřejnost před dokončením  a zahájením nové služby.

Pozvánka jako soubor *.pdf

001_20171013_101750.jpg 005_IMG_9026.JPG 006_IMG_9033.JPG 008_IMG_9051.JPG

27.1. 2017

Objekt Na Výsluní se připravuje pro novou specializovanou sociální pobytovou službu

V areálu Domova pod hradem Žampach probíhá rekonstrukce objektu Na Výsluní, který pak bude sloužit pro potřeby nové specializované sociální služby. Po dokončení stavebních úprav zde bude poskytována pobytová služba pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením, vč. specializované individuální péče určené pro děti s náročným chováním z důvodu PAS. Služba bude mít kapacitu 5 míst a jednoho místo pro přechodné pobyty odlehčovací.


Z fotodokumentace stavby v roce 2017: 

___P1270059.JPG __P1270068.JPG _P1170075.JPG _P1170076.JPG
_P1270043.JPG _P1270047.JPG _P1270048.JPG
vysluni_jizni_pohled.jpg

 

_IMG_0645.JPG _IMG_0648.JPG _IMG_1503.JPG _IMG_1513.JPG
_IMG_1604.JPG _IMG_3564.JPG _IMG_4824.JPG _P5190100.JPG
_20171023_06.JPG _IMG_2100.JPG _IMG_2101.JPG _IMG_2108.JPG

Více fotografií z průběhu rekonstrukce objektu Na Výsluní - stavba -  galerie    Tisková zpráva na www Pardubický krajSvětový den porozumění autismu  "Mám svůj svět, ale mám Vás rád"

Domov pod hradem Žampach se každoročně zapojuje do akcí ke Světovému dni porozumění autismu v Pardubickém kraji .

Více informací o této akci a fotografie z účasti domova - zdeDOKUMENTÁRNÍ FILM České televize - "Děti úplňku"

Tento film  je zde přístupný on-line v rámci zvyšování povědomí o problematice rodin s dětmi s autismem.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11825610197-deti-uplnku/21756226641/