celkem 32 fotek
    delay:
2019 Specializovaná služba (SSDD) - aktivity - zooterapie