icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ? Tisk článku    


Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

 Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,

která poskytuje pět druhů sociálních služeb.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením

a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


NAŠE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

 POSLÁNÍ ORGANIZACE: 

(informace o službě, tiskopisy pro žadatele, ceníky)

  SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach  je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení je umožnit uživatelům
žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.
Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést
běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.  

Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

 Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě

nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností
a dovedností v novém podnětném prostředí.
(TERÉNNÍ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je
pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti
a zvládat nároky samostatného bydlení.


SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)

(AMBULANTNÍ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.


 SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) 

tato specializovaná služba je součástí služby DOZP a OS

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu

v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný

a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB