text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

PŘÍSTŘEŠÍ - CHLÍVEK S VÝBĚHEM PRO CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT Tisk článku    

Archivní informace:   PROJEKT 2015.  Děkujeme všem, kdo přispěli na tento projekt.NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO (90 sec) 2015 - spustit


Fotografie z dokončení stavby chlívku s výběhem - prosinec 2016 - více fotografií - zde.

001__IMG_0397.JPG 002_IMG_0395.JPG 002_IMG_0400.JPG 003__IMG_0428.JPG
003_IMG_0426.JPG 004__IMG_0440.JPG 004__IMG_0454.JPG 004__IMG_0474.JPG
005__IMG_0431.JPG 005__IMG_0483.JPG ____001__IMG_0473.JPG ____220320121585.jpg
____220320121588.jpg ___Foto_-_misto_stavby_pro_chlivek.JPG ___P7230587.JPG ___P7230596.JPG

_IMG_0507.JPG _IMG_0510.JPG _IMG_0519.JPG _IMG_0522.JPG
017_WP_20170324_013.jpg 018_WP_20170324_028.jpg 019_WP_20170324_031.jpg 020_IMG_0731.JPG

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠEM ZÁMĚRU:

Název organizace: Domov pod hradem Žampach  Adresa: Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk

Kontaktní osoba - informace o projektu: PaedDr. Luděk Grätz, ředitel

Email: uspza@uspza.cz Telefon: 603 878 659

Název projektu:

Vybudování  přístřeší – chlívku s výběhem pro chov domácích zvířat v areálu Domova pod hradem Žampach

Popis projektu:

Jedná se o vybudování přístřeší – chlívku s výběhem pro chov domácích zvířat v prostoru hospodářského dvora v areálu Domova pod hradem Žampach – pobytovém zařízení sociálních služeb pro děti a dospělé osoby se zdravotním (rozumovým) postižením.

Chov domácích zvířat, v našem případě kamerunské ovce,  je významným zdrojem pro pracovní  a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem Žampach do okolního společenského prostředí, neboť výběh je řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky zámeckého areálu na Žampachu.

Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat. Je dynamicky se rozvíjející oblastí péče o klienty, v níž se stále otevírají nové a nové možnosti, přístupy a techniky.

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.

Zvíře jako takové má na člověka jistý terapeutický vliv, který lze velmi dobře využít jako podpůrnou terapii. Kromě exaktně měřitelných výsledků, jako je pokles krevního tlaku, zpomalení srdečního rytmu, je třeba zdůraznit jen těžko jasně vyjádřitelné profity, které zvíře  klientovi přináší a to psychologickou a duševní pomoc a v neposlední řadě poskytuje absolutní přijetí bez ohledu na stáří, handicap nebo stanovenou diagnózu.

V Domově pod hradem Žampach je již velmi dlouho praktikována hiporehabilitace,  canisterapie a farmingterapie - terapie pomocí drobných hospodářských zvířat (králíky, morčata, činčily) zejména při ekologické výchově nebo při zvykání si na pracovní rytmus.

Položkový rozpočet:

Náklady na vybudování a založení chovu se skládají z těchto položek:

1) Přístřeší – chlívek    

z toho:  zděné a betonové konstrukce

truhlářské konstrukce

elektroinstalace

vodoinstalace

 

2) Výběh (terénní úpravy a vhodné oplocení)   

z toho: terénní úpravy 

oplocení včetně branky a vlezu

 

3) Zvířata – ovce kamerunská 3 kusy 

 

Celkem 

120 tis. Kč

22 tis. Kč

80 tis. Kč

10 tis. Kč

 8 tis. Kč

 

80 tis. Kč

30 tis. Kč

50 tis. Kč

 

10 tis. Kč 

 

210 tis. Kč

Příspěvek prostřednictvím nadace "Era pomáhá regionům":       u k o n č e n o   d n e   6 . 1 .  2 0 1 6  !

 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti proběhla v termínu od 13.10. 2015 do 6.1. 2016 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, na jednotné číslo účtu u společnosti Era, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každému projektu byl přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kteréhobylo možné identifikovat jednotlivé příspěvky.  

 

Příspěvky byly  přiděleny na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).  Tisková zpráva na www deníku.

 

Náš projekt celkem získal prostřednictvím nadace "Era pomáhá regionům":  50 600 Kč 

Děkujeme všem, kdo přispěli na tento projekt.


NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO (90 sec) 2015 - spustitZ fotodokumentace záměru:                                                    Nákres:

chlivek_pristresek_nakres.jpg

           Ilustrační fotografie - ovce kamerunská:

ilustracni_foto_kamerunske_ovce.jpg ilustracni_foto_kamerunske_ovce__1_.jpg ilustracni_foto_kamerunske_ovce__2_.jpg

Místo pro stavbu a výběh:

misto_pro_chlivek.JPG


Přejít na základní článek - dárci, sponzoři, dobrovolníci v Domovu pod hradem Žampach