icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Pranýř Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Vrchnostenský pranýř, historická památka z roku 1693
Žampach

 

Vrchnostenský pranýř pochází z roku 1693 a je tak nejstarší dochovanou kamenickou prací, se kterou se zde můžeme setkat. Žampašský pranýř je jedním z mála dochovaných svědků doby, kdy byly přestupky lehčího rázu trestány pranýřováním.

V místní kronice se dozvíme k této památce více: “Místní památností je na Žampachu pranýř s letopočtem 1693 a s původním kruhem, u něhož byli viníci přivazováni. Je-li pranýř vrchnostenský neb obecní, to se neví neb bližších zápisů o něm není. Tento pranýř stojí dnes již na třetím místě. Původně stál na obecní cestě do Hejnic. Poprve byl přemístěn velkostatkem v roce 1904. V roce 1920 přemístil jej velkostatek podruhé.“


Pranýře stávaly většinou před kostely a byly místem hanby, ponížení a utrpení. Pranýřováním se trestaly přestupky lehčího rázu. Pranýř byl většinou jednoduchý kůl zapuštěný do země, k němuž se odsouzenec přivazoval řetězy. Byl dostupný všem, kdož urážkami, posměchem, pliváním a někdy i ranami nebo házením shnilých vajec chtěli trápit pranýřovaného, jenž byl svým tupitelům takto dán na milost a nemilost. K veřejné hanbě se takto odsuzovaly ponejvíce ženy hádavé a klepavé, frejířské a také řemeslníci a obchodníci za drobné podvůdky a nepoctivost.

Zde Vám nabízíme několik dokumentačních obrázků  a fotografií:

 

Pranýř v ilustraci z r. 1883,Sedláček


 
 Pranýř a lávka na pohlednici z roku 1902 

(Pranýř u vzdušného mostu je na původním místě nad Aligrovým křížkem, poté přemístěn do lesa k Javůrkově chatě. Od roku 1920 stojí na místě chalupy čp 37.) Pranýř na pohlednici z roku 1939


Pranýř - grafika z roku 1960

Pranýř v zimě roku 2006


Letopočet 1693

Pískovcová stříška pranýře

Letopočet 1693 - detail

Původní kování - detail


Pranýř v roce 2001


 

Obrázky z archivu kronikáře obce Žampach, p. Halbrštát, 2008