text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ? Tisk článku    


Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

 Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,

která poskytuje pět druhů sociálních služeb.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením

a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


NAŠE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

 POSLÁNÍ ORGANIZACE: 

(informace o službě, tiskopisy pro žadatele, ceníky)

  SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach  je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) a DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení a ve službě DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)  je umožnit uživatelům
žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.
Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést
běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.  

Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

 Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě

nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností
a dovedností v novém podnětném prostředí.
(TERÉNNÍ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je
pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti
a zvládat nároky samostatného bydlení.


SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)

(AMBULANTNÍ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.


 SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) 

tato specializovaná služba je součástí služby DOZP a OS

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu

v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný

a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB