text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI Tisk článku    


info služba DOZPinfo služba CHB ►info služba OSinfo služba PSBinfo služba STDinfo služba SSDD info služba děti 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI 

komunitní domácnost

Českých bratří č.p. 224 Žamberk 

je součástí služeb:

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

 KONTAKTNÍ ÚDAJE A INFORMACE O SLUŽBĚ :

telefon služba domek děti: 725 548 860

vedoucí sociální služby pro děti:

Bc. Eva Bednářová

pověřená parcovnice sociálních služeb vedením komunitní domácnosti:

Mgr. Irena Rösslerová  tel.: 601 699 046  mail: vedouci.deti@uspza.cz

2021 Rekonstrukce domku v Žamberku - domácnost děti Základní informace o sociální službě pro DĚTI:

Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj

 

Základním posláním ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

 

Co je cílem sociální služby DOZP pro děti ?

Zvláštní pozornost je v rámci sl. DOZP věnována péči o děti, zejm. dětem s nařízenou ústavní výchovou. V oblasti péče o děti je navázána spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (probíhají pravidelné návštěvy zaměstnanců OSPOD v místě poskytování služby, vyhodnocování potřeb dětí – IPOD, probíhají případové konference dle aktuálních potřeb); zajištěno je vzdělávání dětí v rámci programu speciální základní školy.

Cílem sociální služby pro děti je poskytovat kvalitní náhradní rodinou péči a udržovat kontakt dětí se svou rodinou.

 

Jaká je cílová skupina sociální služby pro děti ?

Služba se poskytuje osobám ve věku od 6 do 19 let (které nepotřebují tzv. specializovanou službu) s mentálním postižením (hlavním postižením je mentální retardace), přičemž tyto osoby mohou mít přidružené postižení tělesné nebo smyslové. 

Kapacita služby poskytované v domku na adrese Českých bratří č.p. 224, Žamberk je vyčleněna pro dětskou domácnost a je v počtu 4 lůžka ve službě DOZP a 1 lůžko ve službě OS.

Dokument Popis realizace služby - DOZP

 

 

Základním posláním odlehčovací služby (OS)

je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.
 
Co je cílem sociální služby OS pro děti ?

Cílem je dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil a dále poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

 

kancelář Žampach

budova U Šimona |přízemí

    vyřizování žádostí o službu:

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

mobil: 725 544 632

(vnitř. linka č. 126)

 

socialni2@uspza.cz

DOZP běžná

DOZP speciální

 

oblast přijetí nezl. dětí/ústavní výchova/spolupráce s OSPOD

Lenka Fišerová, DiS 

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 129)

mobil: 725 962 364

socialni5@uspza.cz

DOZP běžná

Odlehčovací služba

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz CHB

Přejít na tiskopisy pro žadatele


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde


 
 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 
CENÍK SLUŽBY DĚTI
 


PROHLÍDKA DOMKU - KOMUNITNÍ DOMÁCNOST DĚTI

Českých bratří č.p. 224 Žamberk

Prohlídka domek děti, č.p. 224  Žamberk - vstoupit - zde !

Dokument Fotografie domku děti jako soubor pdf

IMG_4751.JPG IMG_4767.JPG Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_01.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_04.jpg
Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_04_-_kopie.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_05.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_05_-_kopie.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_06.jpg
Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_08.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_09.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_11_-_kopie.jpg Pril-9_Foto_domek_deti_zbk_Stranka_13.jpg


ARCHIVNÍ INFORMACE:


Dětská domácnost Domova pod hradem Žampach má domek v Žamberku

Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA

Pardubický kraj otevírá nové prostory pro poskytování pobytových sociálních služeb Domovem pod hradem Žampach v domku ve městě Žamberk. Jedná se o komunitní typ sociální služby určené pro děti se zdravotním postižením, včetně odlehčovací služby určené pro rodiny pečující o tyto dětí.

Ve čtvrtek dne 1. července od 10:00 hodin proběhne v Žamberku v ulicí Českých bratří č.p. 224 slavnostní otevření domku po rekonstrukci za účasti zástupců Pardubického kraje a Města Žamberk.

Do nové domácnosti v Žamberku se následně přestěhují děti ze stávajícího oddělení v areálu Domova pod hradem na Žampachu. Pořízení a následná rekonstrukce domku v Žamberku pro potřeby poskytování pobytových sociálních služeb stála Pardubický kraj necelých 7 milionů korun.

Pardubický kraj realizuje na svém území transformaci systému péče o ohrožené děti, která mění také podmínky poskytování pobytových sociálních služeb pro děti s rozumovým postižením.

Účelem této investice bylo přesunout dětskou domácnost ze Žampachu do samostatného objektu ve městě Žamberk, kde bude také zajištěna denní docházka dětí do specializovaného školského zařízení v místě.  Současně pak vytvořit kapacitu a nabídku krátkodobých pobytů – odlehčovací služby – jako pomoc pro rodiče, kteří o zdravotně postižené děti pečují v rodině.

 „Domov pod hradem Žampach dále zajišuje specializovanou službu pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (s poruchami autistického spektra). Tato služba je však a nadále bude provozována v areálu na Žampachu. V současné době Pardubický kraj připravuje navýšení kapacity této nedostatkové specializované služby“, dodává k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.

7.6. 2021

Dokument  tisková zpráva deník 19.7. 2021 jako soubor *.pdf


Další fotografie ze slavnostního oteření domku v Žamberku a CDA U Šimona dne 1.7. 2021

____IMG_5329.JPG ____IMG_5385.JPG ___IMG_5391.JPG __IMG_5394.JPG
IMG_5296.JPG IMG_5300.JPG IMG_5303.JPG IMG_5305.JPG
IMG_5308.JPG IMG_5315.JPG IMG_5318.JPG IMG_5334.JPG
____IMG_5329.JPG IMG_5340.JPG IMG_5342.JPG IMG_5343.JPG
IMG_5371.JPG IMG_5381.JPG IMG_5407.JPG IMG_5427.JPG

Domácnost dětí - domek ve městě Žamberk Domácnost dětí - domek ve městě Žamberk Domácnost dětí - domek ve městě Žamberk


V roce 2020  byla zahájena rekonstrukce domku. Plánovaný termín zahájení provozu domácnosti je v 08/2021.

20201007_130455.jpg 20201007_130635.jpg 20201007_130744.jpg 20201007_131737.jpg
20201007_131845.jpg 20201007_132512.jpg 20201007_132518.jpg 20201007_132539.jpg

Další fotografie z průběhu stavby - zde.