text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA /OS/ - POPIS SLUŽBY - více informací Tisk článku    

       zpět na základní informace o OSPOPIS SLUŽBY

Co nabízíme ?

 

 služba: odlehčovací služba

 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA /OS/
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB:             popis realizace služby - viz. registrace služby - zde                                                                         


Místo poskytování odlehčovací služby:
 

Pro uživatele odlehčovací služby jsou vyhrazeny pokoje s velmi dobrým ubytovacím standardem. Pokoje mají vlastní sociální příslušenství a vybavení odpovídající potřebě a stupni zdravotního postižení. V maximální možné míře jsou zohledněny požadavky na zajištění soukromí. K dispozici je vyhrazený dvojlůžkový, popř. třílůžkový pokoj s vlastním sociálním příslušenstvím v moderniozované  zámecké budově, č.p. 1 Žampach.

 

Orientační plán zámeckého areál - model - panel - náhled.

 

Odlehčovací služba  je poskytována celoročně a obsahuje tyto činnosti:


a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Služba zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Uživatelé služby chráněného bydlení jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy.

b) poskytnutí ubytování
Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkovém, popř. třílůžkovém pokoji s vlastním sociálním příslušenstvím v modernizované zámecké budově.

Služba ubytování zahrnuje také praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, vč. žehlení, a to v rozsahu odpovídajícím potřebě s ohledem na délku pobytu.

 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
    a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při osobní hygieně je poskytována individuálně dle charakteru postižení je zaměřená rovněž na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v této oblasti. Nabídka služeb holič - kadeřník, pedikúra - manikúra je zajišťována v místě, uživatelé mají též podporu ve využívání nabídky veřejných služeb.

 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Uživatelé služby mají možnosti pracovního uplatnění v dílenských centrech a pomocném hospodářství nebo v pracovních aktivitách organizovaných mimo Domov pod hradem Žampach. Aktivizace poznávacích schopností uživatele probíhá též prostřednictvím centra smyslového vnímání a muzikoterapie. Uživatelům je také poskytována a zprostředkována nabídka zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit v Domovu pod hradem Žampach a okolí.

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    Uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo místo poskytování služby a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
-    uživatelé jsou podporováni k využívání nabídky veřejně dostupných služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů;
-    uživatelům je poskytována podpora a doprovod za aktivitami mimo místo poskytování služby,
-    kontakt s okolním společenským prostředím je zprostředkován též podporou široké návštěvnosti zámeckého areálu veřejností,

     provozováním Turistického informačního centra, Arboreta Žampach a pořádáním veřejných akcí v Domovu pod hradem Žampach.
 

f) sociálně terapeutické činnosti
V této oblasti odlehčovací služba pomáhá uživateli orientovat se v novém sociálním prostředí a zvládat nové sociální vztahy a komunikaci při přechodu, byť dočasném, z rodinné péče do péče v pobytovém zařízení sociálních služeb.

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov pod hradem Žampach pomocí vnitřních předpisů a pravidel, které jsou tvořeny v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR, a zajišťuje uživatelům služeb uplatňování práv a oprávněných zájmů při poskytování sociální služby. Uživatelům služeb je např. zajišťována podpora v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech; děje se tak zejména systémem individuálního plánování poskytování služby a dosahování osobních cílů uživatelů služeb a systémem vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišťování věcí osobní potřeby, obstarávání osobních záležitostí, vyřizování podnětů a stížností apod. Dále je prováděna sociální práce při řešení sociálně právních záležitostí uživatele. Prohlídka pokoje pobytové odlehčovací služby - vstoupit - zde !