text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
ÚMLUVA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Tisk článku    

Zpět na hlavní článek - právní normy - zde


Úmluva Organizace spojených národů (OSN) o právech osob se zdravotním postižením

je první mezinárodní právně závaznou normou pro tuto skupinu lidí!

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením byla českým Parlamentem ratifikována 28. 9. 2009.

To znamená, že Česká republika musí dodržovat práva této Úmluvy.

Dne 12. února 2010 byla oficiálně vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 10/2010. Úmluva má přednost před českými zákony. Ústava České republiky v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu.

Po ratifikaci ČR se musí postupně začít měnit legislativa, aby Úmluva byla dodržována.

Články Úmluvy garantují všem lidem s postižením stejná práva, jako mají ostatní. Nejdůležitější články pro lidi s mentálním postižením jsou například: právo na nediskriminační přistup, přístup k informacím, komunikačním technologiím a službám, které musí být dostupné v přiměřené formě, aby umožnily lidem s postižením účastnit všech oblastí života ve společnosti, právo na přístup k asistenci, kterou potřebují k uplatnění své právní způsobilosti, právo uzavřít manželství, právo na vzdělání v inkluzívním vzdělávacím systému, nebo právo se podílet na politickém a veřejném životě.

  Zdroj: http://www.spmpcr.cz


Úmluva je založena na následujících zásadách:

a) respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislosti, zahrnující také svobodu volby, a samostatnosti osob;
b) nediskriminace;
c) plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti;
d) respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti;
e) rovnost příležitostí;
f) přístupnost;
g) rovnoprávnost mužů a žen;
h) respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování identity. 

Celý text Úmluvy ze sbírky zákonů - výběr - text v českém jazyce - zde(jako PDF soubor)

Text jako soubor * doc