text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
Smlouva o poskytnutí sociální služby - informace o smlouvě  Tisk článku    

Toto je stručný výklad k obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby

 informace pro uživatele služeb - DOZP
 

Dokument Stručný výklad k obsahu smlouvy - služba DOZP -  jako soubor PDF - ke stažení - zde

CO JE SMLOUVA O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ ? 
Smlouva o sociální službě je pro mě doklad o tom, že mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach pomáhal, když potřebuji.
Mám právo, aby Domov pod hradem Žampach smlouvu dodržoval.
  
KDO PRO MĚ UZAVÍRÁ SMLOUVU ? 
Když nemám opatrovníka, smlouvu podepisuji sám. Když mám opatrovníka, smlouvu za mě podepisuje opatrovník.
 
 
KDE MÁM SMLOUVU ? 
Smlouvu o službě má Domov pod hradem Žampach:
-      O čem smlouva je, mi vysvětlí sociální pracovník;
-      Výtisk smlouvy je uložen v kanceláři sociálního pracovníka;
-      Smlouvu mi ukáže sociální pracovník;
-      Kopii smlouvy mi udělá sociální pracovník;
-      Kopii smlouvy mám uloženou v osobním trezoru na pokoji.
Smlouvu o službě má můj opatrovník. 
Když budu chtít smlouvu o službě změnit, pomůže mi sociální pracovník.
 
 
CO JE VE SMLOUVĚ? 
Ve smlouvě je napsáno:
-      Na jaké služby mám právo,
-      Kolik za služby platím,
-      Jaká jsou moje práva a povinnosti (co můžu a co musím) a jaká jsou práva a povinnosti Domova pod hradem Žampach
       (co Domov může a co musí),
-      Pravidla pro pobyt („domácí řád“).
 
 

DŮLEŽITÉ VĚCI VE SMLOUVĚ :

 
Na jakou službu mám právo? 
Domov pod hradem Žampach mi poskytuje sociální službu ve společném domově. 
Mám právo, aby Domov pod hradem Žampach při péči a pomoci dodržoval lidská práva a svobody.
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil:
-      Bydlení,
-      Stravu,
-      Péči.
 
 
Bydlení
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil bydlení na pokoji; na pokoji můžu bydlet sám, s jiným kamarádem anebo s více kamarády.
K věcem na pokoji se musím chovat slušně, nesmím ho ničit a rozbíjet.
 
Strava 
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil stravu; každý den musím dostat alespoň 3 jídla.
Mám právo si jídlo nebrat.
 
Péče  
Mám právo, aby mi Domov pod hradem Žampach zajistil péči, pomoc a podporu. 
Domov pod hradem Žampach mi
-      Pomáhá při mých potřebách, když mám problémy se o sebe postarat,
-      Pomáhá, když potřebuji pomoc s hygienou,
-      Pomáhá vzdělávat se, rozvíjet se v zájmových činnostech,
-      Pomáhá udržovat vztahy s rodinou, příbuznými, přáteli a lidmi, kteří v Domově nebydlí,
-      Pomáhá řešit moje problémy,
-      Pomáhá chránit moje práva, jednat s úřady.
 
Můj plán služby 
Domov pod hradem Žampach mi musí poskytovat pomoc podle mých potřeb, přání a zájmů.
 
Jak dlouho mi bude Domov pomáhat? 
Domov pod hradem Žampach mi musí pomáhat, když mám smlouvu o službě, a to po celý rok.
 
Kolik za služby platím? 
Služby v Domově pod hradem Žampach nejsou poskytovány zdarma. Za služby se platí úhrada. 
Úhrada za bydlení a stravu je napsána ve smlouvě. Když mám dietu nebo jsem diabetik, stojí strava víc. Když bydlím sám, bydlení stojí víc, než když bydlím s kamarády. Když bydlím na zámku nebo v Domečkách, platím víc. 
Platí se za bydlení, stravu a péči. 
Bydlení a stravu si platím z důchodu.
Jak velký důchod mám, mi řekne sociální pracovník.
 
Celý můj důchod nesmí jít na úhradu. Mám právo, abych část svého důchodu měl na kapesné, na svoje osobní potřeby.
 
Péče stojí tolik, kolik korun je můj příspěvek na péči.
Jak velký je můj příspěvek na péči, mi řekne sociální pracovník.
 
Sociální pracovník mi
-      vytiskne ceník služeb,
-      udělá kopii dokladu o tom, jak velký je můj důchod a příspěvek na péči,
-      vytiskne, kolik platím za bydlení, stravu a péči.
 
Úhradu za bydlení, stravu a péči platím každý měsíc. Úhrady má na starosti sociální pracovník.
 
Důchod mi posílá do Domova pod hradem Žampach důchodový úřad nebo můj opatrovník.

 
Platím, když nejsem v Domově? 
Když jsem u rodičů, na akci Domova nebo třeba v nemocnici, tak neplatím Domovu za stravu. Domov mi musí peníze za jídlo vrátit a uložit je na můj depozitní účet. 
Když jsem u rodičů, neplatím za péči. Peníze na péči (příspěvek na péči) Domov pošle rodičům. 
 
Pravidla pro pobyt 
Ve smlouvě o službě jsou Pravidla pro pobyt – to je „domácí řád“. Domácí řád musím dodržovat. 
Domácí řád mi vysvětlí sociální pracovník nebo vedoucí oddělení.
 
Ukončení smlouvy 
Když nejsem spokojen se službami v Domově pod hradem Žampach (jak se ke mně chovají zaměstnanci, jak bydlím, nelíbí se mi tady…) můžu smlouvu ukončit. 
Ukončení smlouvy znamená, že budu muset odejít z Domova pod hradem Žampach. 
Když nemám opatrovníka, můžu smlouvu ukončit sám, když opatrovníka mám, může moji smlouvu ukončit můj opatrovník.
 
Důvody, proč chci odejít, nemusím nikomu říkat.
S ukončením smlouvy mi pomůže sociální pracovník.
 
Smlouvu mi může ukončit Domov pod hradem Žampach. To může udělat jen z důvodů, které jsou ve smlouvě; hlavně když budu porušovat domácí řád.
 
 
Platnost smlouvy 
Se smlouvou musí souhlasit Domov pod hradem Žampach a já; když mám opatrovníka, tak můj opatrovník. Smlouva je dohoda. 
Smlouva se musí podepsat. Pak je platná.

zpět na základní informace o službě - DOZP

zpět na základní informace o službě - CHB

zpět na základní informace o službě - OS

zpět na základní informace o službě - PSB

zpět na základní informace o službě - STD