text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
_2021100 __IMG_52 z2021100 __202110 _2021100 __202110 ___IMG_5 __202110 20211005 IMG_5243 zIMG_523 IMG_5239 20211005 ____2021
Ceník fakultativních (nenárokových) činností v Domovu pod hradem Žampach Tisk článku    

FALUKTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY - CENA A ÚHRADA: 
Domov pod hradem Žampach stanovuje vnitřním předpisem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  rozsah poskytovaných fakultativních (nenárokových) služeb  a ceník činností těchto služeb.

Jestliže uživatel využívá fakultativních služeb, hradí za tyto služby úhradu v souladu s tímto ceníkem, a to hotově do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele; úhrady fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel s účetní uzávěrkou kalendářního měsíce.PŘEHLED ÚHRAD ZA FAKULTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY POSKYTOVANÉ  DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH

CENÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ platný k 1.7.2019
 I.   Ceník 
Na základě § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Domov pod hradem Žampach stanoví tyto fakultativní (nenárokové) činnosti při poskytování sociální služby:
 (Pozn.: podle § 77 zákona úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby). 
cis
cis2
obsah
jednotka
cena za jednotku Kč
 
 
KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
1
 
Kopírování
1 x list
 
 
a
jednostranný nebarevný A4
 
2,00
 
b
oboustranný nebarevný A4
 
3,00
 
c
jednostranný nebarevný A3
 
3,00
 
d
oboustranný nebarevný A3
 
5,00
2
 
Laminování
1 x list
 
 
a
A4
 
13,00
 
b
A3
 
20,00
3
 
Tisk
1 x list
 
 
a
Laser tisk z PC A4 nebarevné papíry volné listy
 
2,00
 
b
Laser COLOR tisk z PC A4 barevný tisk volné
 
15,00
 
c
Laser COLOR tisk z PC A4 barevný fotografie
 
20,00
  d barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A4   20,00
  e barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A4 plakát.papír   23,00
  f barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A3   40,00
  g barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A3 plakát.papír   45,00
4
 
Fax
 
 
 
a
zasílání FAX zpráv
1 x list
2,00
5
 
Kopírování multimediálních nosičů
1 x ks
 
 
a
kopírování CD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)
 
8,00
 
b
kopírování DVD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)
 
13,00
  c obal k CD/DVD (plast) 1 x ks 8,00
6
 
Skenování
1 x list
 
 
a
A4
 
3,00
 
b
A3
 
10,00
 
 
DOPRAVA
 
 
7
a
Doprava uživatelů služeb služebním vozidlem Domova pod hradem Žampach s výjimkou:
1. zajišťování účasti uživatelů služeb na
  i. vzdělávání nebo pracovním uplatnění, vč. plnění povinné školní docházky,
  ii. přípravě na budoucí povolání,
  iii. aktivizaci formou canisterapie a plavání prostřednictvím center aktivizačních činností Domova;
2. zajišťování zdravotní péče uživatelů služeb;
3. zajišťování sociálně právních činností a sociální práce pro uživatele služeb;
4. zajišťování účasti uživatelů služeb na akcích v zájmu Domova pod hradem Žampach (firemní zájem – propagace, reprezentace a zastoupení Domova pod hradem Žampach);
5. dopravy nutné pro zajištění prostředků základní životní potřeby uživatelů služeb (ošacení, obuv, kompenzační pomůcka);
6. dopravy uživatele služby, který je nezaopatřeným dítětem,
   i. na akce organizované v rámci základní činnosti služby – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  ii. za účelem zajišťování kontaktu tohoto uživatele s rodinou a se společenským prostředím.
1 km
9,00
  b

Doprava zavazadel uživatelů služby služebním vozidlem  Domova  pod hradem  Žampach pro účely pobytové akce uživatelů služeb; tuto službu nelze předepsat k úhradě, je-li již předepsána k úhradě služba podle bodu 7a.

1 km 4,50
  c

Doprava   uživatele    služby    služebním    vozidlem Domova pod hradem Žampach za účelem zajištění návštěvy / pobytu uživatele u svých rodičů, popř. jiných osob blízkých, platí-li současně, že:

1.  tito nemají možnost  zajistit  dopravu jiným způsobem,

        2.  zůstatek na depozitním účtu nebo běžném

  účtu uživatele  k poslednímu  dni předcházejícího měsícene přesahuje 

  částku:

1 km  

a.  9násobku životního minima jednotlivce  stanoveného podle zvláštního právního předpisu,

(dle § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o živ. a exist. minimu)

4,50

        b.  5násobku životního minima jednotlivce

                                  stanoveného podle zvláštního právního předpisu,

                                  (dle § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o živ. a exist. minimu)

2,00
                   3.  délka trasy do místa přesahuje 100 km.  
 
 
OPRAVY
 
 
8
a
opravy osobního vybavení s výjimkou drobných oprav ložního, osobního prádla a ošacení; za opravy osobního prádla pro fakultativní činnost se považují takové opravy, na které materiálové náklady přesahují 100 Kč nebo doba práce 60 minut;
 
ve výši materiálových nákladů a práce 50,-Kč/hod
  b Údržba a opravy osobního majetku uživatelů služeb s výjimkou oprav podle bodu 8a.   ve výši materiálových nákladů a práce 50,-Kč/hod
    DOPROVOD    
9 a

Doprovod uživatelů služeb na pobytových akcích.

 

 

 

 

 

 

ve výši nákladů na ubytování, stravování, dopravu (vč. parkovného) a popř. uhrazené vstupné za doprovázejícího

zaměstnance

   II.    Společná ustanovení 

1. Fakultativní činnost podle tohoto ceníku nelze poskytnout uživateli, který nemá finanční prostředky k její úhradě a který o její využití neprojevil zájem.
2. Vedoucí oddělení, který schvaluje příkaz k jízdě, která podle tohoto ceníku bude účtována jako fakultativní činnost, předem informuje uživatele (pokud tomu nebrání úroveň rozumových schopností uživatele) o předpokládaných nákladech uživatele na tuto jízdu.

(ceník jako soubor pdf - ke stažení - zde)