icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Ceník fakultativních (nenárokových) činností v Domovu pod hradem Žampach Tisk článku    

FALUKTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY - CENA A ÚHRADA: 
Domov pod hradem Žampach stanovuje vnitřním předpisem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  rozsah poskytovaných fakultativních (nenárokových) služeb  a ceník činností těchto služeb.

Jestliže uživatel využívá fakultativních služeb, hradí za tyto služby úhradu v souladu s tímto ceníkem, a to hotově do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele; úhrady fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel s účetní uzávěrkou kalendářního měsíce.PŘEHLED ÚHRAD ZA FAKULTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY POSKYTOVANÉ  DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH

CENÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ platný k 1.12.2016
 I.   Ceník 
Na základě § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Domov pod hradem Žampach stanoví tyto fakultativní (nenárokové) činnosti při poskytování sociální služby:
 (Pozn.: podle § 77 zákona úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby). 
cis
cis2
obsah
jednotka
cena za jednotku Kč
 
 
KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
1
 
Kopírování
1 x list
 
 
a
jednostranný nebarevný A4
 
2,00
 
b
oboustranný nebarevný A4
 
3,00
 
c
jednostranný nebarevný A3
 
3,00
 
d
oboustranný nebarevný A3
 
5,00
2
 
Laminování
1 x list
 
 
a
A4
 
13,00
 
b
A3
 
20,00
3
 
Tisk
1 x list
 
 
a
Laser tisk z PC A4 nebarevné papíry volné listy
 
2,00
 
b
Laser COLOR tisk z PC A4 barevný tisk volné
 
15,00
 
c
Laser COLOR tisk z PC A4 barevný fotografie
 
20,00
  d barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A4   20,00
  e barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A4 plakát.papír   23,00
  f barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A3   40,00
  g barevný tisk kopírka (kanc.) foto (cca 40% pokrytí barva) A3 plakát.papír   45,00
4
 
Fax
 
 
 
a
zasílání FAX zpráv
1 x list
2,00
5
 
Kopírování multimediálních nosičů
1 x ks
 
 
a
kopírování CD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)
 
8,00
 
b
kopírování DVD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)
 
13,00
  c obal k CD/DVD (plast) 1 x ks 8,00
6
 
Skenování
1 x list
 
 
a
A4
 
3,00
 
b
A3
 
10,00
 
 
DOPRAVA
 
 
7
a
Doprava uživatelů služeb služebním vozidlem Domova pod hradem Žampach s výjimkou:
1. zajišťování účasti uživatelů služeb na
  i. vzdělávání nebo pracovním uplatnění, vč. plnění povinné školní docházky,
  ii. přípravě na budoucí povolání,
  iii. aktivizaci formou canisterapie a plavání prostřednictvím center aktivizačních činností Domova;
2. zajišťování zdravotní péče uživatelů služeb;
3. zajišťování sociálně právních činností a sociální práce pro uživatele služeb;
4. zajišťování účasti uživatelů služeb na akcích v zájmu Domova pod hradem Žampach (firemní zájem – propagace, reprezentace a zastoupení Domova pod hradem Žampach);
5. dopravy nutné pro zajištění prostředků základní životní potřeby uživatelů služeb (ošacení, obuv, kompenzační pomůcka);
6. dopravy uživatele služby, který je nezaopatřeným dítětem,
   i. na akce organizované v rámci základní činnosti služby – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  ii. za účelem zajišťování kontaktu tohoto uživatele s rodinou a se společenským prostředím.
1 km
9,00
  b

Doprava zavazadel uživatelů služby služebním vozidlem  Domova  pod hradem  Žampach pro účely pobytové akce uživatelů služeb; tuto službu nelze předepsat k úhradě, je-li již předepsána k úhradě služba podle bodu 7a.

1 km 4,50
 
 
OPRAVY
 
 
8
a
opravy osobního vybavení s výjimkou drobných oprav ložního, osobního prádla a ošacení; za opravy osobního prádla pro fakultativní činnost se považují takové opravy, na které materiálové náklady přesahují 100 Kč nebo doba práce 60 minut;
 
ve výši materiálových nákladů a práce 50,-Kč/hod
  b Údržba a opravy osobního majetku uživatelů služeb s výjimkou oprav podle bodu 8a.   ve výši materiálových nákladů a práce 50,-Kč/hod
    DOPROVOD    
9 a

Doprovod uživatelů služeb na pobytových akcích.

 

 

 

 

 

 

ve výši nákladů na ubytování, stravování, dopravu (vč. parkovného) a popř. uhrazené vstupné za doprovázejícího

zaměstnance

   II.    Společná ustanovení 

1. Fakultativní činnost podle tohoto ceníku nelze poskytnout uživateli, který nemá finanční prostředky k její úhradě a který o její využití neprojevil zájem.
2. Vedoucí oddělení, který schvaluje příkaz k jízdě, která podle tohoto ceníku bude účtována jako fakultativní činnost, předem informuje uživatele (pokud tomu nebrání úroveň rozumových schopností uživatele) o předpokládaných nákladech uživatele na tuto jízdu.

(ceník jako soubor pdf - ke stažení - zde)