text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
Základní informace o realizovaných projektech podpořených EU Tisk článku    


Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona 2020

Více o tomto projektu na www Pardubický kraj - zde (odkaz se připravuje)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu dojde k zateplení šikmých a plochých střešních konstrukcí, výměně výplní otvorů a zateplení obvodových stěn budovy. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 163 GJ za rok a ke snížení emisí skleníkových plynů o 9, 056 tun ročně.

Celkové způsobilé výdaje: 4 673 946,- Kč

Dotace EU: 2 103 276 Kč (45%)

Příspěvek příjemce popdpory: 2 570 670 Kč (55%)

Datum zahájení realizace projektu: 28.5. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 9.11. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Pardubický kraj

Více informací o tomto projektu a fotografie na stránkách domova  - zde


MAS ORLICKO - IROP - Infrastruktura sociálních služeb II - 2020-2021                MAS ORLICKO, z.s.

- DPH Žampach, bezbariérový přístup do podkroví domku Adam

Název projektu: DPH Žampach - bezbariérový přístup do podkroví domku Adam

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010233

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života

                           ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Financování:  Dotace: 1 481 807,15 Kč  Vlastní zdroje:  77 989,85 Kč  Celkem: 1 559 797,00 Kč

Termíny: Realizace: do 31.12. 2020  Financování: do 30.6. 2021 Vyhodnocení: do 31.12. 2021

Popis:

Čtyři jednolůžková pokoje v podkroví domku budou přístupné také imobilním klientům novou zdviží přistavěnou k domku Adam.

      Fotografie z průběhu stavby v naší galerii - zde


Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III  2019 - 2021

Cílem projektu:

- zajistit dostupnost sociální služby (v případě DPH Žampach) sociálně terapeutické dílny

- poskytováním této služby minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci

Období:

- 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021

Financování:

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (85%), státním rozpočtem ČR (10%) a  Pardubickým krajem (5%) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Více o tomto projektu na www Pardubický kraj - zdePodpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach - 2018 -2021 

Základní informace o projektu: 

Registrační číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007313

Název projektu: Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach (v domácnostech lokality Žampach, Žamberk, Letohrad a okolí)

Zkrácený název projektu: Podpora transformace v DPH Žampach

Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Předkladatel projektu: DPH Žampach              Bc. Šárka Melišová, Manažer projektu EU OPZ Transformace,   kontakt: manag.fin@uspza.cz

Zahájení: 1.2.2018   Ukončení: 31.1.2021          Mgr. Jitka Tomešová, Metodik projektu EU OPZ Transformace, kontakt: metodik@uspza.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky

Celkové způsobilé výdaje: 1.696.375,00 Kč (100%)

Dotace EU: 1.441.918,75 Kč (85%)

Státní rozpočet ČR: 169.637,50 Kč (10%)

Příjemce dotace: 84.818,75 Kč(5%)

Více informací o tomto projektu - zde  Vybavební pro sociální služby Domova pod hradem Žampach - 2018 -2019    MAS ORLICKO, z.s.

Základní informace o projektu:      Dokument plakát - publicita

Název projektu: Vybavení pro sociální služby Domova pod hradem Žampach  Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005132

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje...

Předkladatel projektu: DPH Žampach

Zahájení: 31.5. 2018  Ukončení: 31.5. 2019

Cíl projektu:
STD: podpora nově otevřené služby STD v rámci Pardubického kraje, určené pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení umožňující dlouhodobou a pravidelnou podporu uživatelů těchto služeb vedoucí ke zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností s využitím sociálně pracovních terapeutických přístupů a metod;

SSDD: vznik nové pobytové služby DOZP a OS pro osoby od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, případně s PAS na území kraje, kde tato služba v současnosti zcela chybí.

Informace z realizace projektu na www MAS ORLICKO, z.s.

Více informací o specializované službě - zdeTransformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - 2017-2019

Základní informace o projektu:

Zkrácený název projektu: Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Předkladatel projektu: Pardubický kraj

Zahájení: 04/2017   Ukončení: 06/2019 

Udržitelnost do: 12.3. 2025  Částka inv. transfer:  24.051.274,86 Kč  Neinv. transfer: 1.378.395,25 Kč

Financování projektu:

Dotace ze strukturálního fondu ERDF 26 306 271,05     85 %
Národní veřejné zdroje:
Z toho: dotace ze státního rozpočtu     1 547 427,71       5 %
Z toho: dotace z kraje                           3 094 855,42     10 %
Celkové způsobilé výdaje                    30 948 554,18     100 %

Více informací o tomto projektu - zdeSpolečensky účelná pracovní místa (SÚPM) v Domovu pod hradem Žampach - 2017

V rámci projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15-004/0000012 byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v Domovu pod hradem Žampach, který je účastníkem projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji.Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji - 2013 - 2015

Více informací o tomto projektu: www.uspza.cz/transformacePROJEKT V PROGRAMU PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -  PODZAMEK – KLODZKO - POLSKO - 2012 - 2013
V červnu roku 2012 byla zahájena vzájemná spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej v Podzamku v oblasti Gminy Klodzko (ředitel - Mgr. Zbigniew Tur). Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys (vedoucí Tadeuszi Kiejrys). Tato spolupráce  současně využívá aktivit  Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (na české straně zastoupené předsedou SRR-ČPS Ing. Vladimír Hulman). Pozvánka na akci v 09-2013.
      Více k tomu - fotografie - 2012 - 2013 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH PODPOŘENÉ EU  2010 - 2012

Domov pod hradem Žampach je partnerem v projektu

„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více informací o tomto  projektu - zde.  VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB DOMOVA PODPOŘENÉ EU 2007

V návaznosti na zřízení veřejných míst přístupu k internetu v Domovu pod hradem Žampach, která jsou využívána běžně také uživateli služeb na Žampachu, zorganizoval Domov pod hradem Žampach za podpory firmy AGROKONZULTA Žamberk s.r.o. a z iniciativy společenství Equal-Projekt ADIP intenzivní vzdělávací Kurzy rozvoje osobnosti.

Více informací o tomto  projektu - zdeMUZIKOTERAPIE A SENZOROMOTORICKÁ TERAPIE - PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2006
centrum pro rozvoj smyslového vnímání

v Domovu pod hradem Žampach

                                                                                                             více o tomto projektu - zde

Více o tomto projektu na www Pardubického kraje - zde"ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY" PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2005 - 2007

Realizace některých činností a akcí v Domovu pod hradem Žampach byla spolufinancována z prostředků  grantového projektu Společného regionálního operačního programu (SROP) – z  prostředků EU. Více k tomu http://www.strukturalni-fondy.cz/.

 

 


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REALIZOVANÉM PROJEKTU:
AKCE SROP, opatření 3.2.
Název:  ÚSP Žampach –
„ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY“

 

Program  :

                           Společný regionální operační program

Priorita    :

                           3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření  :

                   3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Žadatel    :

                                                                 ÚSP Žampach

Datum zahájení realizace  :

                              1. listopad 2005

Datum ukončení realizace :

                                 31. říjen 2007

Náklady celkem v Kč           :

                                        2 725 000

Dotace EU v Kč                      :

                                        2 180 000

                                   Další realizované projekty Pardubického kraje

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2005 - 31.10.2006        - soubor  [PDF]                Z tiskové konference k projektům EU SROP
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2006 - 30.06.2007        - soubor  [PDF]             

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  závěrečná - 01.11.2005 - 30.06.2007 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2007-31.10.2008 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2008-31.10.2009 - soubor  [PDF]

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2009-15.08.2010 - soubor  [PDF]

Z dalších záměrů Domova pod hradem Žampach (výběr z  projektů) 


Více se o hlavních akcích pořádaných Domovem pod hradem Žampach dozvíte v následujících částech našich stránek, které jsou věnované jednotlivým akcím zvlášť:                                                         

Pochod Přes tři hrady                                                                                         T e r m í n y   h l a v n í c h   a k c í   -   p o z v á n k y.
Zámecká slavnost
Letní hudební festival pod hradem Žampach
Žampašská pouť
Živý betlém a vánoční koncertyVEŘEJNÁ MÍSTA PŘÍSTUPU K INTERNETU V DOMOVECH ZŘIZOVANÝCH PARDUBICKÝM KRAJEM -  PODPOŘENO EU  2006 - 2010
Místní informační centrum a internetový klub Žampach - více informací - zde

Více o tomto projektu na stránkách Pardubického kraje - zde.

Přehled o využívání internetu - tab - soubor PDF 

 JINÉ DALŠÍ PODPORY A GRANTY 2011:


Zdravé stromy pro zítřek

Tento projekt byl podpořen ze strany

Nadace Partnerství

Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

www.stromzivota.cz

www.szkt.cz


Cílem tohoto projektu byla podpora kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti.
Prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli mezinárodního certifikátu ETW (European Tree Worker), bylo bezplatně ošetřeno  15 významných stromů na území celé ČR. Certifikace European Tree Worker jako jediná poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje úroveň jeho odborných znalostí.

V rámci tohoto projektu byla v Arboretu Žampach komplexně ošetřena památná asi 130ti letá lípa srdčitá (Tilia cordata), která je dominantou areálu domova a je situována na počátku lipového stromořadí. Byla vysazena v době, kdy ještě na zámku působili hrabě a hraběnka Lützowovi (1884-1932).

 Více informací a fotodokumentace - zde