text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
Sociálně právní zabezpečení uživatelů služeb v domovu - STAV PŘED 1.1.2007 Tisk článku    

Zpět na právní úpravu  po 1.1.2007


Sociálně právní zabezpečení klientů v Domovu pod hradem Žampach v právní úpravě před 1.1.2007:

 

Přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - tabulka - aktuální sazby úhrad - stav před 1.1.2007 - tabulka úhrad - zde

 

1. Rozsah služeb

Podle zákona o sociální zabezpečení se v rámci sociální péče poskytuje ústavní sociální péče, kterou zajišťují ústavy sociální péče. Občanům s mentálním postižením se poskytuje zejména:

* bydlení    

* zaopatření

* zdravotní péče

* rehabilitace

* kulturní a rekreační péče

* výchovná péče

* dospělým též přiměřené pracovní uplatnění

* mládeži a dětem vzdělání a osobní vybavení

Ústavní sociální péče se poskytuje v ÚSP Žampach formou celoročního pobytu.

Umožňuje se též pobyt přechodný a výměnný a to v délce nejvýše 3 měsíců.

 

2. Úhrada služeb

Za pobyt v ústavu hradí občané náklady za

* stravu

* bydlení

* nezbytné služby

Po úhradě nákladů za pobyt musí občanovi, který má vlastní příjem (zejména důchod), zůstat minimální zůstatek, který je stanoven právním předpisem (od 01.01.2006 to je 720,-Kč a tato částka se odvíjí od částky životního minima na osobní potřeby pro jednotlivce).

Úhrada je stanovena v případě ÚSP Žampach rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje na základě podkladů zpracovaných ústavem. Při jejich tvorbě ústav vychází ze sazeb určených příslušnými vyhláškami.

Úhrada za

* stravu je různá podle věkových kategorií,

* bydlení se snižuje s počtem obyvatel na pokoji,

* nezbytnou péči je jednotná.

Děti hradí pouze část za stravu, přičemž rodič hradí tuto část sníženou o přídavek na dítě.

Pobývá-li obyvatel mimo ústav, jedná-li se o pobyt předem oznámený a byla-li úhrada již zaplacena, ústav vrátí občanovi poměrnou část úhrady.