icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Služba CHB - přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - platné sazby Tisk článku    

zpět na základní informace o službě CHB


CENÍK SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Účinnost:    06.04.2016  

  Identifikátor služby:  2207058

Sazby úhrad za  sociální službu v Domově pod hradem Žampach podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ceník služby chráněné bydlení  od 06.04.2016 jako soubor PDF - otevřít soubor - zde

  Tabulka č. 1: sazba úhrady za ubytování

místo

adresa

byt čís.

velikost

sazba za 1 den Kč

Letohrad

Komenského 42

8

2+1

160 Kč

Letohrad

Komenského 42

104

3+1

160 Kč

Letohrad

Tyršova 353

1

1+1

160 Kč

Letohrad

Tyršova 353

2

2+1

160 Kč

Letohrad

Tyršova 353

3

1+kk

160 Kč

Žamberk

Českých bratří 162

1

1+kk

160 Kč

Žamberk

Českých bratří 162

2

1+kk

160 Kč

Žamberk

Českých bratří 162

3

2+kk

160 Kč

celkem bytů

 

8

 

 

 

   Tabulka č. 2: finanční normy jednotlivých jídel v rámci stravovací jednotky a provozní náklady (Kč/1 den)

strava
věková kategorie
snídaně
oběd
svačina
večeře
večeře II
celkem
normální
nad 12 let
13,00
29,00
9,00
22,00
0,00
73,00
 dietní
nad 12 let
14,00
32,00
10,00
24,00
0,00
80,00
 diabetická
nad 12 let
13,00
31,00
9,00
22,00
5,00
80,00
provozní náklady
dospělí
 
67,00

 

Tabulka č. 3: úhrada úkonů podpory a pomoci

sazba za 1 hodinu

skutečně provedené podpory a pomoci

100 Kč

V případě, že časový úsek podpory je kratší než 1 hodina, uživatel za tento úsek zaplatí poměrnou část této sazby.

 


PŘÍKLADY VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU CHB:

 

Podle stavu od 01.08.2016

sazby za 1 den

28

30

31

druh stravy

ubytování

STR

BYDL

STR

BYDL

STR

BYDL

normální

byty CHB

8 400 Kč

9 000 Kč

9 300 Kč

140,00 Kč

160,00 Kč

3 920 Kč

4 480 Kč

4 200 Kč

4 800 Kč

4 340 Kč

4 960 Kč

dietní

byty CHB

8 596 Kč

9 210 Kč

9 517 Kč

147,00 Kč

160,00 Kč

4 116 Kč

4 480 Kč

4 410 Kč

4 800 Kč

4 557 Kč

4 960 Kč

diabetická

byty CHB

8 596 Kč

9 210 Kč

9 517 Kč

147,00 Kč

160,00 Kč

4 116 Kč

4 480 Kč

4 410 Kč

4 800 Kč

4 557 Kč

4 960 Kč

Smluvně je sjednáno, že po úhradě za ubytování a stravování uživateli musí zůstat z měsíčního

započitatelného příjmu min. 15 %.

Záloha na úhradu stravy se vyúčtovává podle skutečně odebrané a neodebrané stravy

– částky za neodebranou stravu se uživateli vrací.

záloha na úhradu podpory a pomoci

lehká závislost

středně těžká

těžká

úplná

880 Kč

4 400 Kč

8 800 Kč

13 200 Kč

U zálohy na úhradu podpory a pomoci se provádí vyúčtování:

uživatel zaplatí poskytovateli za podporu a pomoc úhradu podle

skutečně poskytnutých úkonů: pokud záloha není vyčerpána, rozdíl mezi zálohou

a skutečností poskytovatel uživateli vrátí; pokud skutečnost převyšuje zálohu,

úhrada se stanoví ve výši zálohy, tj. přiznaného příspěvku na péči.

 

Příklady výpočtu výše úhrady za sociální služby v Domovu pod hradem Žampach - "SAZBA DOSPĚLÍ" - vstoupit zdeCENÍK FAKULTATIVNÍCH (NENÁROKOVÝCH) ČINNOSTÍ:

Ceník fakultativních činností - vstoupit zde


INFORMACE  A TISKOPISY K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBYVNITŘNÍ PŘEDPISY K ÚHRADĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Sazebník úhrady za ubytování, stravu a péči ve službě CHB tvoří přílohu vnitřní  Směrnice o úhradách za tuto sociální služby v Domovu pod hradem Žampach. Tato směrnice upravuje úhradu za pobyt ve službě CHB v Domově pod hradem Žampach, její výši a skladbu; dále upravuje podmínky, za jakých se úhrada vrací v případě pobytu uživatele mimo Domov, a rozsah vrácené úhrady. Z přílohy této směrnice:

Příloha 1 - ceník  DOZP. Příloha 2 - ceník CHB. Příloha 3 - info uživatel. Příloha 4 - kateg. ubytování.

Příloha 5 - ceník fakult. činn. Příloha 6 - ceník OS. Příloha 8 -  ceník PSB. Příloha 9 - ceník STD.CENY JÍDEL PRO ZAMĚSTNANCE A OSTATNÍ STRÁVNÍKY:      ceny jídel