text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Centra aktivit - zájmové kluby domova Tisk článku    

DALŠÍ CENTRA DOMOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU, AKTIVITY A PRACOVNÍ ČINNOST UŽIVATELŮ SLUŽEB

ZÁJMOVÉ KLUBY
 centra aktivit

v Domovu pod hradem Žampach


Odkazy pro více informací :

:: Sportovní klub Radost Žampach - ČHSO ::

:: Taneční soubor - GINKO ::

:: Hudební soubor - BARBUŠÁCI ::


Součástí poskytované péče je širší nabídka možností zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit obyvatel.Tyto činnosti navazují na výchovné, vzdělávací a pracovní zařazení našich obyvatel. Organizují se formou vhodně motivovaných, dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Hlavními organizovanými formami těchto činnosti jsouúčast našich obyvatel v zájmových útvarech a na akcích. Část těchto aktivit se organizuje mimo Domov, vč. spolupráce sjinýmizájmovými subjekty péče.

 

V současné době Domov pod hradem Žampach nabízí svým obyvatelům tyto zájmové a volnočasové aktivity :

zájmov

Tělovýchova a sport : zaměřuje se na přípravu v individuálních a kolektivních sportech, na účast v systému soutěží Českého hnutí speciálních olympiád. Dle povahy cvičení či tréninku a počasí se aktivita koná na venkovních sportovištích nebo v tělocvičně.

Hudba a zpěv : tento útvar patří k nejstarším a nejzákladnějším zájmovým aktivitám v Domově provozovaným. Úspěšně se prezentuje při různých příležitostech – akcích, pořádaných v Domově i mimo zařízení. Obyvatelé Domova mají v současné době pro provozování této aktivity k dispozici nově otevřené a špičkově vybavené centrum pro muzikoterapii.

 

 

zájmov

Hudba a pohyb (scénický tanec) : činnost je zaměřena na přípravu k účasti na akcích a na vystoupení našich obyvatel při různých příležitostech. Zájmový útvar též úspěšně spolupracuje s canisterapií, která je v Domově aktivně provozována.

Zájmové vaření : tato aktivita vhodnou formou navazuje na některá poslání Domova pod hradem Žampach (např.: Podpora a rozvoj schopností a nezávislosti uživatele služeb, Podpora běžného způsobu života uživatele služeb, apod. ) a současně též připravuje na účast našich obyvatel v soutěžích dovednosti ( abilympiády, apod. ).

 

zájmov

 

 

Ruční práce : obyvatelé Domova mají při činnosti v tomto zájmovém útvaru možnost i mimo centra aktivit uplatnit svoji zručnost při různých výtvarných a rukodělných činnostech ( proutí, ubrousková technika, vyšívání, práce se dřevem, apod. ). V rámci aktivity se obyvatelé připravují na výtvarné soutěže ( Paleta ) a podílí se na výzdobě Domova.

Mezi další zájmové, sportovní, rekreační a sportovní aktivity patří: turistika a plavání (provozované dle možností v plaveckých bazénech v Ústí nad Orlicí a České Třebové) nebo církevní aktivity - pravidelná setkávání klientů s evangelickým farářem (farářkou) z Letohradu.

 

 Výběr z fotodokumentace zájmových akcí:

:: Akce – dokumentace – sportovní akce – Cyklo glacensis - 2013 ::


Více fotografií  - archiv - zde