text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
Více informací o Snoezelen centru Žampach Tisk článku    
Zpět na hlavní článek - Snoezelen centrum Žampach - zde

Snoezelen centrum Žampach je jedním ze specializovaných center Domova pod hradem Žampach, ve kterých jsou zajišťovány výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti uživatelům služeb domova.
Centrum je umístěno v půdní vestavbě nad zámeckou kaplí.


Centrum zahrnuje prostory (oddělení) pro senzomotorickou terapii (snoezelen), muzikoterapii a logopedii.Co je snoezelen ?

Termín „snoezelen“ (vyslovujeme snuzelen) vznikl ze dvou holandských slov: „snuffelen“ – znamenající větřit nebo čichat a „doezelen“ – znamenající podřimovat nebo klimbat. Vznikl tak, že se v praktické činnosti s nejtíže mentálně retardovanými hledala možnost, jak jim nabídnout přiměřené aktivity.Snoezelen je speciálně vybavená místnost k podněcování a dráždění smyslů (sluchového, zrakového, čichového, hmatového i chuťového.) Prostředky přinášející uspokojení jsou např. měkká lůžka oddělená světelným závěsem, která spolu s dalšími barevnými světly navozují příjemnou atmosféru pokoje. Uživatel si může samovolně barvy měnit dle potřeby, stejně jako projekci obrazů na stěnách. Lákavou nabídkou jsou vibrační vodní válce a pomůcky s různými povrchy. Pro čichové vjemy je možné využít lehkých vůní, vonných polštářků nebo olejů, které se dále používají k masážím a dotykové terapii. Je možné podávat i pokrmy lahodných chutí za příjemné hudby. Pravidlo snoezelenu zní: “nic se nemusí, vše je dovoleno“. Uživatelům přináší jak poznání, tak relaxaci a naplnění pocitu bezpečí. Učí se vnímat a pojmenovávat to, co cítí, rozhodovat o tom, co chtějí dělat a redukovat tak zbytečné podněty. Toto uvolnění zpravidla závisí na kladném mezilidském vztahu, který se dá v centru vytvářet či upevňovat.Canisterapie v rámci smyslové výchovy

Při senzomotorické terapii využíváme též canisterapii, zejména tzv. polohování. Canisterapie je všeobecně uznávaná terapie handicapovaného jedince s pomocí psa. Handicapovaný  leží na měkké podložce a pes je  k němu přitisknut. Dochází tak k těsnému dotykovému kontaktu, kdy pes předává svou energii a teplo, k prohřátí těla, ke zklidnění, uvolnění ztuhlých svalů a vazů (spasmatické stavy). Na druhé straně pes aktivně či pasivně pomáhá stimulovat jednotlivé smysly dítěte. Více o canisterapii v Domovu pod hradem Žampach - zde.Co je muzikoterapie?

Muzikoterapie je léčebná metoda, která se pokouší pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav člověka. Zahrnuje jak poslech tak praktické používání hudebních nástrojů, zpěv nebo vyjádření pocitů hudbou či pohybem. Dá se kombinovat s dalšími terapiemi pro umocnění zážitku. Prostředí je projektováno tak, aby přinášelo nové podněty ke zkoumání, hrám a rozvoji pohybových a hudebních dovedností.  Dominantou vybavení centra je kvalitní audiotechnika s vícekanálovým zvukem, nástroje vhodné k hudebním činnostem nebo velký labyrint, který se dá různě využívat k rozvoji sluchu, hmatu i zraku.Co je to logopedie ?

Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, zabývající se fyziologií a patologií komunikačního procesu, dále prevencí a nápravněvýchovnou péčí při vadách a poruchách komunikace, nápravou vad řeči a výslovnosti. Pomocí speciálních metod a speciálních pomůcek se zde provádí reedukace všech řečových vad. Pracuje se i s logopedickými programy na PC s dotykovým monitorem.Komu centra slouží?

Snoezelen byl navržen pro lidi s těžkým mentálním postižením, neboť jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti i možnost uvolnění od napětí. Právě u této skupiny postižených lidí se vychází z toho, že při vnímání a poznávání svého okolí jsou odkázáni na primární smyslové vjemy, které nemohou být často správně prožity a zpracovány díky určitým omezením.Zdravý člověk si také hledá a vytváří podmínky, které mu přináší radost a uspokojení a našim uživatelům chceme tímto centrem pomoci nalézt tytéž prostředky k uvolnění a harmonii. Vhodný je pro lidi s poruchami chování, jako je agresivita, hyperaktivita, stereotypy, které lze spojovat též s příliš velkými skupinami a příliš těsným obývacím prostorem. V praxi hledáme široké uplatnění i pro další uživatele.Centrum muzikoterapie
vzniklo z potřeb našich obyvatel, neboť většinou přijímají hudbu a s ní spojené aktivity kladně. Vzrůstá i touha naučit se hrát na některé nástroje či zpívat. Terapie hudbou by měla naplnit tyto představy a dále rozvíjet hudební dovednosti. Můžeme využít léčivých účinků hudby jako doplňkové terapie při vadách mluvy nebo sluchu, lidem s jakýmkoli mentálním či fyzickým handicapem, lidem po úrazu, traumatických zážitcích, poruchách učení, ale i pro lidi zdravé. Naše zařízení se neustále snaží o to, aby se zde setkávali zdraví i handicapovaní občané.
Prostory centra jsou variabilní, mohou sloužit též jako klubovna, učebna, herna, apod.Logopedická péče je určena pro obyvatele vyžadující speciální péči v oblasti rozvoje komunikační dovedností. Nejčastější logopedické diagnózy u obyvatel našeho zařízení jsou opožděný vývoj řeči, DMO s dysartrií, poruchy plynulosti řeči (balbuties), vývojová dysfázie a poruchy polykání.