text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2222 _IMG_204 __IMG_20 IMG_2027 IMG_2196 _IMG_204 IMG_2140 IMG_2224 __IMG_20 DSC_0354 IMG_2117 DSC_0353 DSC_0370 DSC_0359 DSC_0340 IMG_2168 IMG_2142 IMG_2235 IMG_2250 IMG_2190 IMG_2138 IMG_2029 DSC_0351 IMG_2118 DSC_0371 IMG_2197 __Zooter _zooterp DSC_0368 IMG_2147 IMG_1074 IMG_2034 IMG_2179 DSC_0349 IMG_2133 IMG_2141 IMG_1242 IMG_2036 IMG_2211 IMG_2165 IMG_2242 IMG_2032 IMG_2048 IMG_2052 IMG_2228 IMG_2244 IMG_2243 IMG_2239 IMG_1069 IMG_2185 DSC_0357 DSC_0345 IMG_1071 IMG_2115 IMG_2213 IMG_2037 IMG_2240 ___zoote IMG_2181 IMG_1121 IMG_2237 IMG_2128 IMG_2249 Cesky_dv DSC_0358 IMG_2183 IMG_2209 IMG_2218 IMG_1077 DSC_0362 IMG_1115 DSC_0366
Změny v systému poskytovaných služeb po 1.1.2007 Tisk článku    

Domov pod hradem Žampach Žamapach, č.p.1 
564 01 Žampach


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Účinnost 01.01. 2007                                  
Zásadním způsobem mění podmínky poskytování sociálních služeb a jejich financování. Základními principy tohoto zákona jsou na straně poskytovatele licence k poskytování sociálních služeb, na straně uživatele služeb svobodný výběr služby a dohoda.

Systém: Sociální služby bude možné poskytovat pouze na základě registrace, tj. oprávnění k poskytování sociálních služeb. O registraci bude rozhodovat příslušný krajský úřad; v případě Domova pod hradem  Žampach to bude Krajský úřad Pardubického kraje. Ten také povede registr poskytovatelů sociálních služeb. Registr bude mj. obsahovat informace o výsledcích provedených inspekcí u poskytovatele. Poskytovatel sociálních služeb si určí, které sociální služby bude poskytovat, jakému okruhu občanů budou tyto služby určeny a jakou kapacitu pro svou činnost má. Na základě těchto a dalších náležitostí vydá krajský úřad rozhodnutí o registraci a zapíše poskytovatele do registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr pomůže orientovat se zájemci o sociální službu v tom, který poskytovatel je dobrý, který špatný, zda si dané zařízení vybrat nebo nevybrat. Od vydání rozhodnutí je jím poskytovatel vázán a podmínky registrace budou vymáhány pomocí inspekce poskytování sociálních služeb; v případě Domova pod hradem Žampach provádět MPSV. Předmětem takové inspekce bude mj. kvalita poskytovaných sociálních služeb. Ta se bude hodnotit pomocí standardů kvality sociálních služeb; standardy jsou „laťkou“ , ke které by měl poskytovatel v úrovni služeb směřovat.
Vztah: Základní změnou, kterou tento zákon přináší, je změna formy vztahu mezi uživatelem sociálních služeb (klientem) a poskytovatelem sociálních služeb (nyní ústavem). Doposud přijetí klienta k pobytu, jeho přemístění nebo ukončení pobytu a stanovení úhrady za pobyt jsou prováděny formou rozhodnutí orgánu zřizovatele (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí) ve správním řízení.

Smlouva: Zákon o sociálních službách upravuje vztah mezi uživatelem a poskytovatelem sociálních služeb pomocí smlouvy o poskytnutí sociální služby. Základním obsahem této smlouvy bude dohodnutý rozsah poskytovaných služeb sociální péče a úhrada za tyto služby.

Příspěvek na péči: Zákon o sociálních službách dále zavádí novou finanční pomoci občanům zdravotně postiženým – příspěvek na péči. Příspěvek bude vyplácen ve čtyřech variantách a to podle míry závislosti postižené osoby na pomoci jiné osoby. V souvislosti se zavedením příspěvku na péči se zrušuje dávka dosud vyplácená z důvodu bezmocnosti k důchodu – zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Přechodné období: Po přechodnou dobu i po dni účinnosti zákona o sociálních službách zůstanou v platnosti stávající rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče a úhradě za ni vydané Krajským úřadem Pardubického kraje a postupně budou tyto nahrazovány již zmíněnými smlouvami o poskytnutí sociální služby.