text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
__202101 20201007 __202101 20210129 20201007 IMG_4742 IMG_4741 20201019 IMG_4690 20201120 1776_dom 20210129 20201007 20201120 IMG_4754 20210129 20210129 IMG_4727 IMG_4769 IMG_4751 20210108 _2021012 20201007 20201120 20210129 IMG_4739 _2021010 z2021012 IMG_4735 20201007 IMG_4737 20201019 __202101 20210129 ___20210 IMG_4750 IMG_4695 _2021052 20210108 IMG_4767 IMG_4744 IMG_4696 20201019 20201007 1778_dom ___20210 20210108 z2021012 20210310 20201007 1777_dom 20210521 20210108 20210129 20210129 20201007 20201007 20201007 IMG_4747 20201007
Inzerce - volná pracovní místa Tisk článku    

  Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na tyto pozice:Domov pod hradem Žampach

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,

podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny)

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

VEDOUCÍ služby sociálně terapeutické dílny

a center denních aktivit domova

Dokument Inzerce - vedoucí služby STD a center - jako soubor pdf k vytištění


Domov pod hradem Žampach přijme

Vedoucí služby sociálně terapeutické dílny (STD)

a center denních aktivit (CDA) domova ve službě domov pro osoby se zdravotním postižení (DOZP)

a slubžbě chráněné bydlení (CHB)

 zodpovědný za kvalitu těchto poskytovaných služeb

Vedoucí týmu pracovníků přímé péče těchto služeb 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakty:

hlavní oblasti pracovní náplně

 • vedení týmu zaměstnanců ve službě STD a DOZP - CDA
  • personální zajištění provozu těchto služeb
  • zpracovávání a předkládání výkazů – podkladů pro zpracování mezd zaměstnanců provozů těchto služeb
  • zabezpečování systému profesního rozvoje u podřízených zaměstnanců
  • sestavování plánu a realizaci nástupních praxí a zaškolení u nových zaměstnanců
  • zajišťování systému profesního hodnocení zaměstnanců, morálního a finančního oceňování zaměstnanců
 • řízení provozních úseků
  • zabezpečení a řízení přímo nebo spolupráce na realizaci činností sociální služby dle zákona o sociálních službách
  • zabezpečení a řízení činnosti zaměřené na podporu uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
  • zajišťování provozu a kapacit služby STD a CDA domova
 • výkon přímé práce v CDA (v části úvazku)

platové zařazení

 • dle NV č. 564/2006 Sb.
 • VŠ - 11. platová třída platový stupeň 1.-12. dle praxe: 22 980,- Kč až 33 790,- Kč
 • příplatek za vedení: až 5.000,- Kč a osobní příplatek po zapracování: až 3.500,- Kč

dále nabízíme

 • 5 týdnu řádné dovolené
 • závodní stravování
 • profesní rozvoj
 • služební telefon a notebook

nástup

 •  předpokládaný nástup od 9/2021

pracoviště

 •  Žampach

kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)
 • zdravotní způsobilost
 • občanská bezúhonnost

dále požadujeme

 • manažerské dovednosti
 • dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
 • přehled o současném vývoji v sociálních službách
 • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům  
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 • výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet),
 • praxe výhodou

přihlášení / termín VŘ

 •  přihlášky lze podat písemnou formou na adresu Domova pod hradem Žampach
 •  náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny    
 •  na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532,
 •  termín VŘ bude sdělen (předpoklad 06/2021)

doplňující informace / upozornění

 • Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení
 • Organizace si vyhrazuje právo:
 • v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a odložit
 • v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat.

kontakty

 


Domov pod hradem Žampach

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,

podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny)

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 

komunitní domácnosti v obci Žampach 

Dokument Inzerce - komunitní domácnosti Žampach - jako soubor pdf k vytištění


Domov pod hradem Žampach přijme

Vedoucí oddělení přímé péče

ve službě DOZP – komunitní domácnosti (domky a byty) v obci Žampach

 zodpovědný za kvalitu poskytovaných služeb na těchto odděleních.

Vedoucí týmu pracovníků přímé péče 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakty:

hlavní oblasti pracovní náplně

Řízení

 • týmu zaměstnanců
  • sestavování a realizace dlouhodobých a reálných plánů služeb a dovolené příslušných provozů, dodržování pracovně právních předpisů k tomuto se vztahujících
  • zpracovávání a předkládání výkazů – podkladů pro zpracování mezd zaměstnanců příslušných provozů
  • zabezpečování systému profesního rozvoje u podřízených zaměstnanců
  • sestavování plánu a realizaci nástupních praxí a zaškolení u nových zaměstnanců
  • systém profesního hodnocení zaměstnanců, morálního a finančního oceňování zaměstnanců
 • provozních úseků
  • zabezpečuje a řídí přímo nebo spolupracuje na realizaci činností sociální služby dle zákona o sociálních službách
  • zabezpečuje a řídí činnosti zaměřené na podporu uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
  • řídí systém poskytovaných sociálních služeb v oblasti komunitních služeb

platové zařazení

 • dle NV č. 564/2006 Sb.
 • 11. platová třída
 • platový stupeň 1.-12. dle praxe: 22 980,- Kč až 33 790,- Kč
 • příplatek za vedení: až 5.000,- Kč a osobní příplatek po zapracování: až 3.500,- Kč

dále nabízíme

 • 5 týdnu řádné dovolené
 • závodní stravování
 • profesní rozvoj
 • služební telefon a notebook

nástup

 •  předpokládaný nástup od 09/2021

pracoviště

 •  Žampach

kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)
 • zdravotní způsobilost
 • občanská bezúhonnost

dále požadujeme

 • manažerské dovednosti
 • dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
 • přehled o současném vývoji v sociálních službách
 • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům  
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 • výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet),
 • praxe výhodou

přihlášení / termín VŘ

 •  přihlášky lze podat písemnou formou na adresu Domova pod hradem Žampach
 •  náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny    
 •  na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532,
 •  termín VŘ bude sdělen (předpoklad 06/2021)

doplňující informace / upozornění

 • Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení
 • Organizace si vyhrazuje právo:
 • v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a odložit
 • v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat.

kontakty

 
 více informací k pracovním místům a tiskopisy pro uchazeče o zaměstnání- zde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N E A K T U Á L N Í   -  A R C H I V N Í   P O P T Á V K Y
 

Domov pod hradem Žampach

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,

podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny)

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  

Dokument Inzerát - sociální pracovnice/pracovník


Domov pod hradem Žampach přijme

1 sociální pracovnici / sociálního pracovníka

pro výkon sociální práce u osob s mentálním postižením

 

nyní jako zástup do návratu kolegyně z MD/RD (konec 05/2023);

v případě, že se přijatý uchazeč během této doby svými pracovními výsledky osvědčí, perspektiva pokračovat na pozici sociální pracovník zde bude i po návratu kolegyně z RD

 

ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA,

MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU

 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení.

 

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakty:

hlavní oblasti pracovní náplně

 • výkon činností sociální práce pro cílovou skupinu osoby s mentálním zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb, a to ve službách:
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením a
  • odlehčovací služba;
 • jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádostí o službu, vedení jejich registru, provádění cíleného sociálního šetření u osob v nepříznivé sociální situaci včetně navazujícího základního sociálního poradenství;
 • individuální plánování služby uživateli;
 • smlouva o poskytnutí sociální služby;
 • nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů;
 • působnost v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví;
 • oblast dětí s nařízenou ústavní výchovou a spolupráce s orgánem SPOD;
 • podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení;
 • zajišťování souvisejících sociálně právních agend (příslušné administrativní činnosti);
 • v případě odlehčovací služby dále:
  • organizace a vedení harmonogramu jejího poskytování a návazná administrace;
  • práce spojené s metodikou vykazování poskytnuté pomoci, úhradami za službu a jejího vyúčtování uživateli.

platové zařazení

 • podle Přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění:
  • 10. platová třída,
  • platový tarif (platný do 31.12. 2020):
   • od 24.300 Kč do 35.820 Kč dle započitatelné praxe;
 • dle úrovně pracovních výsledků mimotarifní složka platu;

nástup

 • dle dohody s předpokladem nejpozději od 04/2021;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD, do návratu kolegyně z RD (konec 05/2023);
  • v případě, že se přijatý uchazeč během této doby svými pracovními výsledky osvědčí, perspektiva pokračovat na pozici sociální pracovník zde bude i po návratu kolegyně z RD;

pracoviště

 • Žampach;

kvalifikační předpoklady

 • podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • plná svéprávnost a bezúhonnost,
  • odborná způsobilost dosažená vzděláním v oboru splňujícím odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
  • zdravotní způsobilost.

dále požadujeme

 • výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky,
 • velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení,
 • právní minimum pro sociální práci,
 • přehled o současném vývoji v sociálních službách,
 • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům,  
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (v případě absolventů t.č. bez ŘP lze dle výsledku ve výběrovém řízení jednat),
 • výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet),
 • ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA, MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU.

přihlášení / termín VŘ

 • přihlášky lze podat písemnou formou  na adresu Domova pod hradem Žampach
 • náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532,
 • termín VŘ bude sdělen;

doplňující informace / upozornění

 • Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení.
 • Organizace si vyhrazuje právo:
  • v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a odložit;
  • v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat.

kontakty

 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

tel. ústředna: 603 569 564, 465 618 184, 465 618 134

uspza@uspza.cz , http://www.uspza.cz

 

Dokument INZERCE VEDOUCÍ KUCHAŘ/- KA

(stále aktuální - prodlouženo)

 

Domov pod hradem Žampach

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo:

 

Vedoucí kuchař/-ka

 

Pracovní zařazení:

Kuchař pověřený vedením stravovacího provozu Domova pod hradem Žampach,

organizuje práci spojenou s výrobou jídel,

zajišťuje správnou gastronomickou skladbu jídel a racionální výživu.

                                                    

Platové  zařazení:

Dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

8. PT: plat při nástupu - dle praxe:  18.300,- Kč až 26.830,- Kč + mimotarifní složky platu

Dále nabízíme:

5 týdnu řádné dovolené, závodní stravování, profesní rozvoj,

zvýhodněný mobilní tarif zaměstnance

 

Předpokládaný nástup:

 

 Nástup dle dohody

Místo bude obsazeno na základě výsledku VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

 

Požadavky:

SŠ (učební obor) se zaměřením na gastronomii, praxe ve stravovacím provozu,

zkušenosti s administrativní činností - znalost práce na PC,

schopnost pracovat samostatně i v týmu, výborné komunikační schopnosti.

Připravuje a normuje suroviny, sestavuje měsíční jídelní lístek.

Zajišťuje výrobu jednoduchých, složitých druhů teplých a studených jídel, pro výrobu racionálních a dietních jídel.

V případě provozní potřeby vykonává práci kuchaře, zastupuje skladní.

Dodržuje povinnosti vyplývající z platných směrnic a nařízení pro stravovací provoz.

Dodržuje kritické body HACCP, účastní se profesních školení. Vede tým lidí, zajišťuje měsíční rozpis služeb,

zpracovává podklady pro výplaty. Řidič osobního auta.

 

Přihlášky a výběrové řízení:

Uchazeči se mohou přihlásit písemnou formou na níže uvedenou adresu.

Náležitosti přihlášky a tiskopisy jsou uvedeny na www domova.

http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10532

Vybraní uchazeči obdrží pozvánku do výběrového řízení.

 

Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:

Bc.Marcela Urbánková,mobil: 731 793 605 – vedoucí servisních provozů

Bc.Bittnerová Iva, tel. 465 635 159, mobil: 702 244 174 – personální pracovnice

 

Dokument INZERCE VEDOUCÍ KUCHAŘ/- KA

 

KONTAKTNÍ ADRESA:

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Žampach č.p. 1
Žamberk  564 01

TEL: ústředna: 465618184,465 618134, GSM ústředna: 603 569 564
E-mail: ředitel - podatelna domova: uspza@uspza.cz
 


 

  

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS)

Dokument Inzerce pracovního místa PSS jako soubor PDF -  zde

Více informací:Domov pod hradem Žampach

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi:

 
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS)
 
Pracovní zařazení:  

pracovník v základní výchovné nepedagogické činnosti;

přímá péče na oddělení; nepřetržitý provoz;

(pracovní poměr na dobu určitou)
 
Platové zařazení:
dle NV č.564/2006Sb
Platové zařazení dle praxe (kariérní platový postup):

5. - 7. PT: 16.710,-  až 28.360,- Kč + mimotarifní složky platu

(7. PT ve specializované službě pro děti a mladé dospělé - PAS)

 

Dále nabízíme:

5 týdnu řádné dovolené + 1 týden dodatkové dovolené,

závodní stravování, profesní rozvoj, zvýhodněný mobilní tarif zaměstnance

 

Předpokládaný nástup:
 dle dohody
Místo bude obsazeno na základě výsledku výběrového řízení.
 
Základní požadavky:

Minimálně  střední vzdělání s výučním listem

+ akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách  dle §37 vyhlášky č. 505/2006

(nebo podmínka absolvování kurzu po nástupu).

Osobnostní předpoklady pro práci s osobami se zdravotním postižením.

Zdravotní způsobilost. Občanská bezúhonnost. Řidič (vozidla sk. B) – řízení služebních vozidel.

 
Přihlášky a výběrové řízení:
    Uchazeči se mohou přihlásit písemnou formou na níže uvedenou adresu (průběžně).
Náležitosti přihlášky a tiskopisy jsou uvedeny zde:
  Uchazeči obdrží informaci o zařazení/nezařazení

do výběrového řízení s termínem konání.

 

Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:
Bc. Bittnerová Iva, personální pracovnice, tel.:465 635 159

Bc. Jaromír Fabián, vedoucí přímé péče, tel.: 465 635 196, Mobil: 603 780 990

 

KONTAKTNÍ ADRESA:

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Žampach č.p. 1
Žamberk  564 01

TEL: ústředna: 465618184,465 618134, GSM ústředna: 603 569 564
E-mail: ředitel - podatelna domova: uspza@uspza.cz


více informací k pracovním místům a tiskopisy pro uchazeče o zaměstnání- zde