text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
Inzerce - volná pracovní místa Tisk článku    

  Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na tyto pozice:

 

Domov pod hradem Žampach

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,

podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny)

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK   (č. inz. 1)

Dokument Inzerát - sociální pracovnice/pracovník (č. inzerátu 1)


Domov pod hradem Žampach přijme

1 sociální pracovnici / sociálního pracovníka

pro výkon sociální práce u osob s mentálním postižením

 

nyní jako zástup do návratu kolegyně z MD/RD (konec 05/2023);

v případě, že se přijatý uchazeč během této doby svými pracovními výsledky osvědčí, perspektiva pokračovat na pozici sociální pracovník zde bude i po návratu kolegyně z RD

 

ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA,

MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU

 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení.

Přihlášky lze podávat do 31.08.2020, výběrové řízení proběhne v 09/2020

a od 01.10.2020 bude možné nastoupit.

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakty:

hlavní oblasti pracovní náplně

 • výkon činností sociální práce pro cílovou skupinu osoby s mentálním zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb, a to ve službách:
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením a
  • odlehčovací služba;
 • jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádostí o službu, vedení jejich registru, provádění cíleného sociálního šetření u osob v nepříznivé sociální situaci včetně navazujícího základního sociálního poradenství;
 • individuální plánování služby uživateli;
 • smlouva o poskytnutí sociální služby;
 • nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů;
 • působnost v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví;
 • oblast dětí s nařízenou ústavní výchovou a spolupráce s orgánem SPOD;
 • podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení;
 • zajišťování souvisejících sociálně právních agend (příslušné administrativní činnosti);
 • v případě odlehčovací služby dále:
  • organizace a vedení harmonogramu jejího poskytování a návazná administrace;
  • práce spojené s metodikou vykazování poskytnuté pomoci, úhradami za službu a jejího vyúčtování uživateli.

platové zařazení

 • podle Přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění:
  • 10. platová třída,
  • platový tarif (platný od 01/2020):
   • od 24.300 Kč do 35.820 Kč dle započitatelné praxe;
 • dle úrovně pracovních výsledků mimotarifní složka platu;

nástup

 • předpokládaný nástup od 01.10.2020;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD, do návratu kolegyně z RD (konec 05/2023);
  • v případě, že se přijatý uchazeč během této doby svými pracovními výsledky osvědčí, perspektiva pokračovat na pozici sociální pracovník zde bude i po návratu kolegyně z RD;

pracoviště

 • Žampach;

kvalifikační předpoklady

 • podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • plná svéprávnost a bezúhonnost,
  • odborná způsobilost dosažená vzděláním v oboru splňujícím odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
  • zdravotní způsobilost.

dále požadujeme

 • výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky,
 • velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení,
 • právní minimum pro sociální práci,
 • přehled o současném vývoji v sociálních službách,
 • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům,  
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (v případě absolventů t.č. bez ŘP lze dle výsledku ve výběrovém řízení jednat),
 • výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet),
 • ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA, MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU.

přihlášení / termín VŘ

 • přihlášky lze podat písemnou formou do 31.08.2020 na adresu Domova pod hradem Žampach
 • náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532,
 • termín VŘ: 09/2020 (přesný termín výběrového řízení bude uchazečům sdělen);

doplňující informace / upozornění

 • Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení.
 • Organizace si vyhrazuje právo:
  • v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a odložit;
  • v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat.

kontakty

 

 

 

Domov pod hradem Žampach

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,

podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny)

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK   (č. inz. 2)

Dokument Inzerát - sociální pracovnice/pracovník (č. inzerátu 2)


1 sociální pracovnici / sociálního pracovníka

pro výkon sociální práce u osob s mentálním postižením

v komunitních službách

 

nyní na dobu určitou – 3 roky, v případě, že se přijatý uchazeč během této doby pracovními výsledky osvědčí, lze pokračovat pracovním poměrem na dobu neurčitou

 

ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA,

MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU

 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení.

Přihlášky lze podávat do 31.08.2020, výběrové řízení proběhne v 09/2020 a od 01.10.2020 bude možné nastoupit.

https://www.uspza.cz/inzerce-volna-pracovni-mista

(podrobnosti k pracovní pozici a kontakty níže)

hlavní oblasti pracovní náplně

 • výkon činností sociální práce v zařízení sociálních služeb ve službách:
  • chráněné bydlení (komunitní domácnosti v Letohradě),
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením (komunitní domácnosti v Letohradě) a
  • sociálně terapeutické dílny (Letohrad, Žampach);
 • jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádostí o službu, vedení jejich registru, provádění cíleného sociální šetření u osob v nepříznivé sociální situaci včetně navazujícího základního sociálního poradenství;
 • individuální plánování služby uživateli;
 • smlouva o poskytnutí sociální služby;
 • nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů;
 • působnost v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví;
 • kontaktní sociální pracovník pro uživatele služby (zejm. podpora v oblasti hospodaření, pracovního uplatnění, podpora uživatelů při sociálním začleňování);
 • podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení;
 • zajišťování souvisejících sociálně právních agend (příslušné administrativní činnosti);
 • práce spojené s metodikou vykazování poskytnuté podpory, úhradami za službu a jejího vyúčtování uživateli.

platové zařazení

 • podle Přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění:
  • 10. platová třída,
  • platový tarif (platný od 01/2020):
   • od 24.300 Kč do 35.820 Kč dle délky započitatelné praxe,
 • dle úrovně pracovních výsledků mimotarifní složka platu;

nástup

 • předpokládaný nástup od 01.10.2020;
 • pracovní poměr na dobu určitou (na 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou);

pracoviště

 • Letohrad;

kvalifikační předpoklady

 • podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • plná svéprávnost a bezúhonnost,
  • odborná způsobilost dosažená vzděláním v oboru splňujícím odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
  • zdravotní způsobilost.

dále požadujeme

 • výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky,
 • velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení,
 • právní minimum pro sociální práci,
 • přehled o současném vývoji v sociálních službách,
 • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům,  
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (v případě absolventů t.č. bez ŘP lze dle výsledku ve výběrovém řízení jednat),
 • velmi dobrá dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet),
 • ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA, MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU.

přihlášení / termín VŘ

 • přihlášky lze podat písemnou formou do 31.08.2020 na adresu Domova pod hradem Žampach
 • náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532,
 • termín VŘ: 09/2020 (přesný termín výběrového řízení bude uchazečům sdělen);

doplňující informace

 • Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení.
 • Organizace si vyhrazuje právo:
  • v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a odložit;
  • v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat.

kontakty

 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

tel. ústředna: 603 569 564, 465 618 184, 465 618 134

uspza@uspza.cz , http://www.uspza.cz

 ÚČETNÍ  (u z a v ř e n o)

Dokument Inzerát - účetní

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:

zpracování účetních agend v organizaci

v podvojném účetnictví příspěvkové organizace, plátce DPH

PLATOVÉ  ZAŘAZENÍ:

Dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

9. PT: plat při nástupu - dle praxe:  19.730,- až 28.920,- Kč + mimotarifní složky platu

Dále nabízíme:

5 týdnu řádné dovolené, závodní stravování, profesní rozvoj,

zvýhodněný mobilní tarif zaměstnance

Předpokládaný nástup:

dle dohody v průběhu 2. pololetí roku 2020

Místo bude obsazeno na základě výsledku VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

POŽADAVKY:

Min. SŠ vzdělání (maturita), nejlépe ekonomického směru,
a zkušenosti s administrací finančních agend,
znalost podvojného účetnictví příspěvkové organizace a účetních programů,
znalost a pokročilé dovednosti práce s aplikacemi MS Office, vč. MS Excel
odpovědnost, pečlivost a komunikační schopnosti
schopnost pracovat samostatně i v týmu

Přihlášky a výběrové řízení:

Uchazeči se mohou přihlásit písemnou formou na níže uvedenou adresu v termínu do 15.5.2020  prodlouženo do 22.6.  2020

Náležitosti přihlášky a tiskopisy jsou uvedeny na www domova.

(http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10532)

Vybraní uchazeči obdrží pozvánku do výběrového řízení

Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:

Zuzana Bystroňová, tel.: 465 635 160 – ekonom

Bc. Bittnerová Iva., tel. 465 635 152 – personální pracovnice

KONTAKTNÍ ADRESA:

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Žampach č.p. 1
Žamberk  564 01
TEL.: ústředna: 465618184,465 618134, GSM ústředna: 603 569 564
E-mail: ředitel - podatelna domova: uspza@uspza.cz

Dokument Inzerát - účetní 

 

 

  

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS)

Dokument Inzerce pracovního místa PSS jako soubor PDF -  zde

Více informací:Domov pod hradem Žampach

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi:

 
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS)
 
Pracovní zařazení:  

pracovník v základní výchovné nepedagogické činnosti;

přímá péče na oddělení; nepřetržitý provoz;

(pracovní poměr na dobu určitou)
 
Platové zařazení:
dle NV č.564/2006Sb
Platové zařazení dle praxe (kariérní platový postup):

5. - 7. PT: 16.710,-  až 28.360,- Kč + mimotarifní složky platu

(7. PT ve specializované službě pro děti a mladé dospělé - PAS)

 

Dále nabízíme:

5 týdnu řádné dovolené + 1 týden dodatkové dovolené,

závodní stravování, profesní rozvoj, zvýhodněný mobilní tarif zaměstnance

 

Předpokládaný nástup:
 dle dohody
Místo bude obsazeno na základě výsledku výběrového řízení.
 
Základní požadavky:

Minimálně  střední vzdělání s výučním listem

+ akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách  dle §37 vyhlášky č. 505/2006

(nebo podmínka absolvování kurzu po nástupu).

Osobnostní předpoklady pro práci s osobami se zdravotním postižením.

Zdravotní způsobilost. Občanská bezúhonnost. Řidič (vozidla sk. B) – řízení služebních vozidel.

 
Přihlášky a výběrové řízení:
    Uchazeči se mohou přihlásit písemnou formou na níže uvedenou adresu (průběžně).
Náležitosti přihlášky a tiskopisy jsou uvedeny zde:
  Uchazeči obdrží informaci o zařazení/nezařazení

do výběrového řízení s termínem konání.

 

Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:
Bc. Bittnerová Iva, personální pracovnice, tel.:465 635 159

Bc. Jaromír Fabián, vedoucí přímé péče, tel.: 465 635 196, Mobil: 603 780 990

 

KONTAKTNÍ ADRESA:

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Žampach č.p. 1
Žamberk  564 01

TEL: ústředna: 465618184,465 618134, GSM ústředna: 603 569 564
E-mail: ředitel - podatelna domova: uspza@uspza.cz


více informací k pracovním místům a tiskopisy pro uchazeče o zaměstnání- zde