text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2005 (pokračování 2. část) Tisk článku    

    :: VÝROČNÍ ZPRÁVY ORGANIZACE  A  ROZVOJOVÉ CÍLE - ARCHIV ZPRÁV  ::


[Na začátek zprávy]

Vybavenost pokojů a společných prostor
                   

Oddělení

Umístění pokojů a společných prostor

Výchovná oddělení

I.

oddělení má 10 uživatelů služeb a k dispozici má 2 spojené ložnice v přízemí hlavní budovy a denní místnost a sociální zařízení v patře. Společnou TV mají pouze na denní místnosti, tato je též vybavena obývacím nábytkem

II.

oddělení má 9 uživatelů služeb a k dispozici má 2 ložnice v patře hlavní budovy a denní místnost a sociální zařízení tamtéž. Společnou TV mají pouze na denní místnosti, tato je též vybavena obývacím nábytkem

III.

oddělení má 13 uživatelů služeb, starších mužů, vyžadujících zvýšenou zdravotní péči. K dispozici mají 4 ložnice ( na jedné TV ), 1 denní místnost vybavenou obývacím nábytkem, kuchyňskou linkou, TV, dále obytnou chodbu a sociální zařízení, šatnu. Jedná se o samostatnou starší budovu.

Výchovná oddělení se zvýšenou zdravotní péčí

IV., VI., VII.

Jedná se o spojená oddělení mladších chlapců. K dispozici mají 2 samostatné ložnice ( na jedné s TV ) a 1 ložnici se sociálním zázemím a kuchyňským koutem, dále jídelnu a hernu ( společná místnost ) vybavená TV, obývacím nábytkem. Samostatně je další sociální zařízení ( kompletní ) + WC pro zaměstnance.

V.

Jedná se o oddělení pro muže vyžadující zvýšenou zdravotní péči. K dispozici mají samostatné kompletní sociální zázemí, denní místnost s jídelnou ( v této TV ), dále malou místnost pro odpočinek a společnou ložnici ( 14 lůžek )

Výchovné oddělení

VIII., IX.

26 uživatelů služeb odd. „Pavilon“ má k dispozici 1 společnou místnost vybavenou TV a obývacím nábytkem ( slouží též jako jídelna )v přízemí a společné WC. V přízemí je též společná šatna a 4 dvoulůžkové ložnice ( na každé TV ). V patře je 6 2 – 4 lůžkových ložnic, z nich některé jsou vybaveny vlastní TV.

Chráněné bydlení

X. - byty

Jedná o 1 větší a 3 menší byty ( typ garsonka ), všechny byty mají samostatný vstup, vlastní sociální zázemí, kuchyň nebo kuchyňskou linku a obývací část ( v případě garsonek obytná ložnice ) vybavené obývacím nábytkem a TV.

Chráněné bydlení

XI. - domky

Jedná se o 4 mimo areál ÚSP stojící domky.

ADAM - dvoupodlažní dům pro 6 mužů. V přízemí je kompletně vybavený bezbariérový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení, zázemí pro personál, nachází se zde i obývací místnost s kuchyňským koutem a jídelnou pro všechny uživatele služeb domu a WC. V patře jsou 4 jednolůžkové pokoje, koupelna a WC.

KOLDA - třípodlažní dům pro 5mužů.V prvním patře je hlavní vchod, kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře se nachází 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC. V přízemí je umístěno centrum pro pracovní činnost-chráněné dílny.

JOHANA - třípodlažní dům. Je určen pro 5 žen. V prvním patře se nachází obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC.Ve druhém patře jsou 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC. V přízemí je umístěno centrum pro vzdělávání, sklady a šatna.

VÍTEK - třípodlažní dům pro 6 mužů. V prvním patře je kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře jsou umístěny 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový. V přízemí je kompletně vybavený bezbariérový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení.

 

2.4 Stravování uživatelů služeb - počet odebraných jídel, z toho strava normální a diabetickáza měsíc

Přehled přiřazení našich uživatelů služeb k jednotlivým druhům stravy (dietám):

Název druhu stravy (diety)

Počet klientů

Počet jídel (obědy)/měsíc

Strava batolat

3

90

Strava šetřící (dietní)

27

810

Strava racionální (normální)

84

2.520

Strava bezlaktózová (bezmléčná)

1

30

Strava diabetická

4

120

CELKEM

119

3.570

Komentář:

Uživatelům služeb našeho zařízení je zajištěna pestrá strava 5x denně, z vlastního stravovacího provozu. Denněovoce , 1x týdně jogurt a 2x tvaroh. Stravovací provoz zajišťuje předepsané diety, stravu racionální, diabetickou, šetřící, bezlaktózovou a pro tzv. ležící klienty stravu kojeneckou, dle zvláštního jídelníčku, který odpovídá stanovené indikaci lékaře. Jídelní lístek je sestavován komisí, vedenou vrchní sestrou. Přihlíží se i na požadavky uživatelů služeb.

Prozatím min. jednou týdně je všem našim uživatelům služeb dána možnost individuální objednávky druhu jídla ze 2 nabízených variant (volba mezi sladkým obědem a zeleninovým talířem či salátem).

Uživatelé služeb na odd. chráněného bydlení prozatím min. 4x v měsíci vaří oběd či večeři samostatně a ve druhu dle vlastní volby pod odborným dohledem.

 

2.5 Pracovní činnost (pracovně-výchovná) - formy a zaměření v ústavu i mimo něj, průměrný počet uživatelů služeb

Přehled přiřazení uživatelů služeb k druhům pracovní a pracovně výchovné činnosti:

Centra aktivit – dílny :

Centrum aktivit

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Keramická dílna

Výroba a zpracování keramické hlíny, produkce výrobků a drobných prezentačních i užitných předmětů

17

Košíkářská dílna

Produkce výrobků a prezentačních předmětů z proutí a pedigu.

9

Montážní dílna - svíčkařství

Tato dílna se zabývá především zpracováním vosku a parafinu, výrobou dekoračních vonných svící a drobných dekoračních předmětů

8

Tkalcovská dílna

Kompletní zpracování příze, výroba ručně tkaných koberců a dekoračních výrobků z příze

1

CELKEM

35

Pomocné hospodářství:

Centrum aktivit

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Rostlinná výroba

Toto centrum se zaměřuje zejména na rostlinnou a zeleninovou produkci, má v zařízení dlouholetou tradici

7

Živočišná výroba (chov vepřů)

 

4

Chov koní a drobných domácích zvířat

Jedná se o chov dvou koní pro potřebu hiporehabilitačního a léčebného pedagogického ježdění

12

CELKEM

23

Další pracovní skupiny :

Zaměření činnosti

Popis činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Údržba areálu

Celoroční údržba travnatých ploch a komunikací v areálu a bezprostředním okolí, údržba a ošetřování dřevin v zámeckých parcích

5

Úklid společných prostor

Úklid oddělení se zvýšenou zdravotní péčí a společných prostor uživatelů ( chodby, jídelny apod. )

5

Pomocná stavební údržba

Drobné opravy v rozsáhlém areálu starých zámeckých budov

2

Nákupní a donášková služba

 

3

Údržba budov

 

1

CELKEM

16

Pracovní uplatnění u zaměstnavatele mimo ÚSP :

zaměstnavatel

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

UNITA Letohrad

Pomocné práce v truhlářské dílně

1

ZESPO Písečná

Pomocné práce úklidové a kampaňovité

4

Obec Písečná

Pomocné práce úklidové

4

CELKEM

9

Komentář :

Pracovní a pracovně výchovná činnost tvoří významnou součást všedního života uživatelů služeb. Je rozvíjena a provozována pod odborným vedením, a to ve všech oblastech, které dokáže zařízení našeho typu poskytnout.

Veškerá činnost našich uživatelů je zaměřena tak, aby napomáhala k spoluvytváření jejich životního prostředí – jejich domova (údržba areálu, úklid), ale také k manuální činnosti a zručnosti našich uživatelů a prezentaci domova vně zařízení – provoz chráněných dílen (keramická, svíčkařská, tkalcovská, pomocné hospodářství a dílna košíkářská).

Pracovní činnost v ústavu je formována do pracovních skupin, které jsou vedeny pracovníky sociální péče, odpovědnými za svěřený úsek ( činnost ).

Počet našich uživatelů v jednotlivých skupinách se pohybuje v rozmezí 4 – 8, a to podle charakteru a množství práce, kterou je četa pověřena.

V současné době se pracovní činnost realizuje v rámci 12 pracovních skupin, do nichž je zapojeno cca 83 našich uživatelů (cca 70 %). Další dle možností, schopností a potřeby rozvíjejí své pracovní schopnosti a dovednosti pod vedením vychovatelů a pracovníků sociální péče, např. při sezónních pracích (sušení sena, úklid sněhu, sběr produktů pomocného hospodářství, atd.).

2.6 Výchova a vzdělávání - formy a zaměření v ústavu i mimo něj, průměrný počet našich uživatelů, vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměření, formy, počet

Přehled přiřazení uživatelů k druhům speciální výchovy a vzdělávání:

Výchova a vzdělávání v rámci výchovné péče („školičky“ ÚSP):

Zaměření / název třídy

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

„školička v ÚSP“ - JOHANA

Rozvoj a udržení znalostí a dovedností získaných během školní docházky

22

CELKEM

22

Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách Speciální základní školy Ústí n. O. při ÚSP:

Zaměření / název třídy

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Rehabilitační třída

Povinná školní docházka

6

Třída středního a vyššího stupně

Povinná školní docházka

7

CELKEM

13

Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách Speciální základní školy Ústí n. O. při ÚSP:

Zaměření / název třídy

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Kurz na doplnění vzdělání na úrovni pomocné školy

Jeho absolvování je předpokladem pro další vzdělávání na Praktických školách

4

CELKEM

4

Vzdělávání navazující na PŠD– ve třídách Praktické školy a Odborných učilišť mimo ÚSP:

Zaměření / název třídy

Zaměření činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Odborné učiliště a praktická škola Žamberk

příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech prakt. života

3

CELKEM

3

Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků v roce 2005 :

Stupeň vzdělání

Obor / specializace

Počet

ÚSO

Vychovatel

8

ÚSO

Mistr odborného výcviku

2

VŠ - bakalářské

Speciální pedagog

1

VŠ - magisterské

Logop. asistent

1

CELKEM

12

 

Získávání vyššího stupně vzdělání pedagogických pracovníků (studium):

Stupeň vzdělání

Obor / specializace

Počet

ÚSO

Speciální pedagogika

1

VŠ - bakalářské

Speciální pedagogika

1

VŠ - magisterské

Vychovatelství

1

CELKEM

3

Rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků :

Kurzy, stáže, semináře:

Název

Obor / specializace

Počet

Arteterapie

Arteterapie

2

Keramický kurz

Plastika

1

Kurzy

Asertivní jednání

9

Hipoterapeutický seminář

 

2

Seminář

Standardy kvality soc služeb

9

Seminář

Přístup k neklidnému klientovi

7

Kurzy Pg. centra Pardubice

Ruční práce

9

CELKEM

39

Ústav vynaložil na školení zaměstnanců v hodnoceném období cca 21 tis Kč

2.7 Využití volného času - zájmová a kulturní činnost

Přehled přiřazení našich uživatelů do organizovaných zájmovým aktivit:

Zájmové aktivity

Popis činnosti

Počet přiřazených uživatelů

Kroužek hudebně – pohybový ( taneční )

Činnost zaměřena na přípravu reprezentačních vystoupení na soutěžích, přehlídkách, kulturních a společenských akcích

8

Kroužek hudební

Do činnosti jsou zapojeni též děti s postižením z rodin, kroužek se prezentuje při kulturních a společenských událostech

15

Kroužek tělovýchovný ( vč. plavání )

Činnost zaměřena na přípravu v individuálních a kolektivních sportech na účast v systémů soutěží ČHSO ( Českého hnutí speciální olympiády)

47

Kroužek vaření

Zaměřuje se na zájmové vaření, sebeobslužnou činnost při vaření

8

Kroužek keramický – ( ve spolupráci se SPMP )

Do činnosti jsou zapojeny i postižené děti z rodin a dále děti z blízkého okolí

18

Kroužek zájmového ježdění na koních

Péče o koně, zájmové ježdění, do činnosti jsou zapojeni i děti z blízkého okolí

5

Canisterapie

 

22

CELKEM

123

Komentář:

Součástí poskytované péče je širší nabídka možností zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelů. Tyto činnosti navazují na výchovné, vzdělávací a pracovní zařazení našich uživatelů. Organizují se formou vhodně motivovaných, dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Hlavními organizovanými formami těchto činnosti je účast našich uživatelů v zájmových kroužcích a akcích. Větší část těchto aktivit se organizuje mimo ÚSP, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče.

Přehled přiřazení našich uživatelů k zájmovým akcím dle druhu:

Zaměření akcí

Počet uživatelů

Počet akcí

Počet dnů

Sportovní akce

159

15

37

Kulturní a relaxační akce

912

37

42

Rekreační – pobytové

113

7

52

Ostatní

28

5

5

CELKEM

1212

64

136

Výpis celodenních a vícedenních zájmových akcí uživatelů služeb v roce 2005

názevakce

odchod

příchod

*dní

účastníků

místo akce

SO Malá Úpa

16.1.2005

21.1.2005

4

7

Horní Malá Úpa

Maškarní Anenská Studánka

8.2.2005

8.2.2005

0

6

ÚSP Anenská St.

Valentýnský ples Svitavy

15.2.2005

15.2.2005

0

42

KD Svitavy

VIII. Společenský ples

3.3.2005

3.3.2005

0

28

Č. Meziříčí

Matějská pouť Praha

21.3.2005

21.3.2005

0

36

výstaviště Praha

Nový Bydžov turnaj st. tenis

6.4.2005

6.4.2005

0

4

Nový Bydžov

Speciální olympiáda Choceň

9.4.2005

9.4.2005

0

7

Choceň

Nova Praha

12.4.2005

12.4.2005

0

38

SAZKA ARÉNA

Festival Patříme k sobě Semily

19.4.2005

22.4.2005

2

8

 

Běh Javorkou

23.4.2005

23.4.2005

0

4

park Javorka

Pochod přes 3 hrady

7.5.2005

7.5.2005

0

45

ÚSP Žampach

Abilympiáda Skřivany

11.5.2005

11.5.2005

0

7

 

Paleta 2005 Solnice

12.5.2005

12.5.2005

0

22

SD Solnice

Pouť Letohrad

19.5.2005

19.5.2005

0

49

Letohrad

Pouť Letohrad II

20.5.2005

20.5.2005

0

6

Letohrad

SH Tloskov

24.5.2005

26.5.2005

1

6

Nová Živohošť

Pochod Letohrad

28.5.2005

28.5.2005

0

7

okolí Letohradu

Festival Plumlov

1.6.2005

2.6.2005

0

3

přehrada Plumlov

Mosty 2005 Olomouc - Přerov

3.6.2005

3.6.2005

0

7

Přerov

Zámecká slavnost

4.6.2005

4.6.2005

0

99

ÚSP Žampach

SH Trhová Kamenice

6.6.2005

10.6.2005

3

7

Trhová Kamenice

Dřevěnice 2005

10.6.2005

12.6.2005

1

6

areál TJ SOKOL

Kontrolní měření s ASPV

15.6.2005

15.6.2005

0

0

Letohrad

Opočno - piknik

16.6.2005

16.6.2005

0

36

Opočno

Pardubice - Koncert TEAM

17.6.2005

17.6.2005

0

6

Pardubice

Soběšice

19.6.2005

26.6.2005

6

20

Šumava

CT - výlet s pejsky

20.6.2005

20.6.2005

0

12

 

Pastviny -tábor

24.6.2005

30.6.2005

5

24

Pastviny

Letohrad - měření s ASPV

29.6.2005

29.6.2005

0

26

Letohrad

Hudební festival Žampach

16.7.2005

16.7.2005

0

68

Žampach

Anenská pouť - A. Studánka

24.7.2005

24.7.2005

0

7

ÚSP A. Studánka

Výlet Potštejn

27.7.2005

27.7.2005

0

16

Potštejn

Výlet Bystrovany

3.8.2005

3.8.2005

0

6

Bystrovany

Výlet okolí Žampachu

10.8.2005

10.8.2005

0

13

okolí Žampachu

Slovensko - Bardejov

14.8.2005

19.8.2005

4

6

Bardějov

Fotbal Duisburg

20.8.2005

27.8.2005

6

6

Duisburg- Wedau

Žampašská pouť

27.8.2005

27.8.2005

0

85

Žampach

PARMA 2005

2.9.2005

4.9.2005

1

3

Trojský kanál

Den otevřených dveří +Čechomor

3.9.2005

3.9.2005

0

6

ÚSP Bystré

Jičín

8.9.2005

10.9.2005

1

7

Jičín

Přehazovaná Kvasiny 2005

9.9.2005

9.9.2005

0

6

areál TJ Škoda

Letohrad - Běh T. Foxe 2005

15.9.2005

15.9.2005

0

6

Letohrad

Kořenov

17.9.2005

23.9.2005

6

20

Kořenov

Krakonošův trojboj

21.9.2005

21.9.2005

1

0

Lomnice n. P.

Rytmus Rokytnice v O.h.

13.10.2005

13.10.2005

0

7

KD Rokytnice

Hubertova jízda Letohrad

15.10.2005

15.10.2005

0

4

Letohrad - Orlice

Mariánské Lázně

16.10.2005

23.10.2005

6

15

Mariánské Lázně

CT FITMIN

17.10.2005

17.10.2005

0

8

Helvíkovice

Praha

19.10.2005

19.10.2005

0

9

Praha

ASPV Letohrad - sportovní odp.

27.10.2005

27.10.2005

0

19

Letohrad

Taneční Dlohoňovice

2.11.2005

2.11.2005

0

37

Dlouhoňovice

country ples ÚSP Rychnov n. Kn

3.11.2005

3.11.2005

0

31

Dlouhá Ves

Pardubice - koncert TEAM

7.11.2005

7.11.2005

0

6

Pardubice

taneční Dlouhoňovice

9.11.2005

9.11.2005

0

36

Kulturní dům

CT Fitmin Helvíkovice

14.11.2005

14.11.2005

0

8

Dibaq Helvíkovice

taneční Dlouhoňovice

16.11.2005

16.11.2005

0

35

Pod Lipami

Semily

19.11.2005

19.11.2005

0

7

Semily

Věneček Dlouhoňovice

25.11.2005

25.11.2005

0

64

Dlouhoňovice

Mikulášská Opočno

1.12.2005

1.12.2005

0

41

Opočno

Mikulášský rej ANIMO

4.12.2005

4.12.2005

0

4

Rest. Na kopečku

pobyt SPMP ALMA Říčky v O. H.

10.12.2005

16.12.2005

5

25

Chata Alma

pobyt škola Pomezní Boudy

10.12.2005

16.12.2005

5

3

Hotel Družba

Ván. besídka, Anenská Studánka

18.12.2005

18.12.2005

0

4

An.Studánka

Vánoční besídka - Letohrad

18.12.2005

18.12.2005

0

26

Letohrad

Akcí CELKEM: 64

 

 

 

1212

 

*údaj udává počet celých dnů akcí mimo ústav

 Přehled hlavních akcí ÚSP Žampach s širší účastí veřejnosti v r. 2005

* * *
PÁTEK 18. ÚNORA 2005 OD 19.30 HODIN
Velký sál hostince pod hradem Žampach
TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
ZAMĚSTNANCŮ A PŘÁTEL ÚSP ŽAMPACH
***
SOBOTA 7. KVĚTNA 2005OD 8.00 HODIN
Areál Domova pod hradem na Žampachu
STANOVIŠTĚ
DÁLKOVÉHO POCHODUACYKLISTICKÉ JÍZDY
PŘES TŘI HRADY
Ž A M P A C H
***
SOBOTA 4. ČERVNA 2005OD 13.00 HODIN
Areál Domovapod hradem na Žampachu
ZÁMECKÁ SLAVNOST
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
***
PÁTEK 10. – NEDĚLE 12. ČERVNA 2005
Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA
NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD
P Ř E H A Z O V A N Á
***
SOBOTA 16. ČERVENCE 2005OD 10.00 HODIN
v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu
Domova pod hradem na Žampachu
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
POD HRADEM ŽAMPACH
***
SOBOTA 27. SRPNA 2005 OD 13.00 HODIN
Areál u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ SV. BARTOLOMĚJE
* * *
PÁTEK 2. PROSINCE 2005 OD 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝ SBOR „CORALE ŽAMBERK“
***
STŘEDA 7. PROSINCE 2005OD 18.00 HODIN
Nádvoří před kaplí sv. Bartoloměje na Žampachu
ŽIVÝ BETLÉM
***
STŘEDA 7. PROSINCE 2005 OD 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR „ALOU VIVAT" ÚSTÍ NAD ORLICÍ
***
ČTVRTEK 8. PROSINCE 2005OD 14.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA
***
Přehled hlavních akcí ÚSP Žampach s širší účastí veřejnosti na r. 2006 :
***
SOBOTA 6. KVĚTNA 2006 od 8.00 HODIN
Areál Domova pod hradem na Žampachu
STANOVIŠTĚ
DÁLKOVÉHO POCHODU a CYKLISTICKÉ JÍZDY
Přes tři hrady
Ž A M P A C H
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.
***
SOBOTA 3. června 2006od 13.00 HODIN
Areál Domovapod hradem na Žampachu
ZÁMECKÁ SLAVNOST
Den otevřených dveří
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie
***
PÁTEK 9. – NEDĚLE 11. června 2006
Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA
NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD
P Ř E H A Z O V A N Á
***
SOBOTA 15. července 2006
v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu
Domova pod hradem na Žampachu
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
POD HRADEM ŽAMPACH
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie
***
SOBOTA 26. SRPNA 2006 od 13.00 HODIN
V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu
Domova pod hradem na Žampachu.
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ sv. BARTOLOMĚJE
* * *
PÁTEK 1. PROSINCE 2006 od 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Pěvecký sbor „CORALE" Žamberk
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie
***
STŘEDA 6. PROSINCE 2006od 18.00 HODIN
V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu
Domova pod hradem na Žampachu
ŽIVÝ BETLÉM
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie
***
STŘEDA 6. PROSINCE 2006od 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT
SMÍŠENÝ Pěvecký sbor „ALOU VIVAT ÚSTÍ NAD ORLICÍ“
Tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie
***

2.8 Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit ústavu

Při našem zařízení vyvíjí bohatou činnost Sportovní klub Radost Žampach (SK Radost Žampach), který je registrovaným členem a jedním ze zakládajících členů Českého hnutí speciálních olympiád. SK Radost Žampach sdružuje ve svých řadách sportovce a trenéry zimních i letních speciálně olympijských disciplín za účelem pravidelné přípravy (tréninku) členů a jejich účasti v systému speciálně olympijských soutěží v tuzemsku a v zahraničí.

Další neméně významnou organizací, která již mnoho let úspěšně spolupracuje s naším zařízením a podílí se na značném množství pořádaných akcí pro uživatele našeho zařízení (rehabilitační pobyty, rekreace, taneční, výlety, atd.) je Sdružení pro pomoc mentálně postižených v Ústí nad Orlicí.

Asociace sportů pro všechny v Letohradě je další organizací, která nám pomáhá při organizaci různých akcí (dětský den, Běh T. Foxe, sportovní odpoledne, atd.).

Naše organizace však spolupracuje s celou řadou dalších větších či menších organizací nebo dobrovolníků podílejících se na zpříjemnění života našich uživatelů služeb.


II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

1. Zdravotní péče

1.1 Ambulantní péče - formy, rozsah, využití odborných a ústavních lékařů,

počet uživatelů služeb využívajících jednotlivé zdravotní služby

- lékařská zdravotní péče:

Zdravotní péče je zajištěna pravidelně všem uživatelům smluvním lékařem VZP – MUDr. Nosálovou z Letohradu, která k nám dojíždí 2x týdně a je zároveň naší závodní lékařkou. Péči o klienty dětského věku zajišťujeMUDr. Stejskalová z Letohradu, ta k nám dojíždí asi 1x měsíčně. Stomatologická péče se řeší pravidelným dojížděním (2x týdně do stomatolog. ordinace) k MUDr. Karáskové do Letohradu. Psychiatrickou péči poskytuje 1x měsíčně MUDr. Štorek v ústavu, který k nám dojíždí z Chocně. Odborná vyšetření jsou prováděna na specializovaných pracovištích.

- středně zdravotnická péče:

V zařízení je poskytovaná komplexní zdravotní a specializovaná ošetřovatelská péče. V každé směně pracuje nejméně 1 všeobecná sestra s registrací pro samostatný výkon práce Zajišťuje zdravotní servis v celém zařízení. Dle povahy potřeby či ordinace lékaře poskytne péči nebo zajistí přivolání pohotovostní služby či rychlé zdravotní pomoci. Dále dle lékových karet zajišťuje přípravu léků naordinovaných lékařem, aplikaci injekcí, vede ošetřovatelskou dokumentaci, eviduje dokumentaci o používání zdravotně omezujících pomůckách apod. V ÚSP dále poskytuje rehabilitační péči – léčebný tělocvik.

Vedoucí zdravotního úseku zodpovídá za poskytování zdravotní péče, za dodržování hygienických předpisů v ÚSP. Informuje nejbližší příbuzné o vážném zdravotním stavu uživatelů, pokud tak neučiní přímo lékař. Zodpovídá za celkový rozpis služeb, v rozpise vždy zřetelně označí sestra zodpovídající / je –li ve směně více sestra /. Zodpovídá za stravovací provoz.

Přehled dispenzarizované péče v odborných ambulancích

Dispenzarizovaná péče

Počet vyšetření

Neurologická amb.

MUDr. Chaloupka

17 klientů

25x

Neurologická amb.

MUDr. Dočkalová

6 klientů

6x

Diabetologická amb.

MUDr. Vítek

5 klientů

20x

Interní ambulance

MUDr. Vítek

1 klient

4x

Urologická amb.

Ústí nad Orlicí

6 klientů

62x

Ortopedická amb.

MUDr. Jansa

11 klientů

17x

ORL

Ústí nad Orlicí

 

23x

Onkologie

Ústí nad Orlicí

1 klient

4x

Onkologie

Praha

1 klient

1x

Revmatologie

MUDr. Pekárková

1 klient

4x

Kardiologie

MUDr. Koditek

1 klient

5x

Gynekologie

MUDr. Slezáková

5 žen

5x

Kožní amb.

 

 

15x

Oční amb.

MUDr. Čížek

18 klientů

18x

Oční amb.

MUDr. Eisenvork

2 klienti

6x

Foniatrická poradna

Hradec Králové

1 klient

1x

Protetika

Hradec Králové

 

4x

DZO – ortop. obuv

Zlín

 

9x

Plastická chir. Ruky

Vysoké nad Jizerou

1 klient

1x

 

Odborná vyšetření

Počet vyšetření

Ultrazvuk, RTG

28x

Chirurgicka amb.

29x

Traumatologická amb.

17x

EEG vyš.

6x

Stomatologie Pardubice

5x

Stomatologie Ústí nad Orlicí

9x

sesterské výkony:
- Aplikace inzulínu 2x denně
- Aplikace injekcí i.m. 534x
- Podávání léků
- Odběry krve a biologického materiálu 187x
- Orientační vyšetření moče, výtěry, aplikace klysmat,převazy, vyndávání stehů apod
- Evidence ošetřovatelské, rehabilitační, zdravotní dokumentace

1.2 Hospitalizace uživatelů služeb ústavu ve zdravotnických zařízení - počet, průměrná délka pobytu

Název oddělení

Počet uživatelů

Počet dní hospitalizace

Nemocnice Ústí nad Orlicí

Dětské oddělení

5

78

Chirurgické oddělení

3

18

Interní oddělení

3

107

ORL

1

10

Urologie

1

2

Neurologie

2

24

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dětská klinika

2

30

Albertinum Žamberk

TRN

1

4

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny

1

23

Psychiatrická léčebna

Havlíčkův Brod

3

143

Dětská psych. léčebna

Opařany

2

333

Dětská Hamzova léčebna

 

 

Luže - Košumberk

3

280

 

1.3 Hygienický standard - způsob a kvalita dozoru, úklid

Hygienický standard dobrý. Na zdravotně-výchovných odděleních a jídelnáchprovádí úklid pracovní instruktorkas pracovní četou. Na výchovných odděleních si uklízí uživatelé s pomocí vychovatelů, společné prostory a kanceláře uklízí pomocnice v úklidu. Je vypracován harmonogram úklidu, používání desinfekčních prostředků apod. Úklid a čistota v prostorách ústavu je na dobré úrovni. Úklid, osobní hygiena, převlékání lůžek, manipulace s čistým i špinavým prádlem vše prováděno dle denních, týdenních, měsíčních a čtvrtletních harmonogramů práce, provádění kontrolováno příslušnými vedoucími pracovníky.

Totéž se týká pomocných provozů : v kuchyni, v prádelně apod. Tam si zajišťují úklid příslušní pracovníci.

1.4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků - zaměření, formy, počet

- Odborné semináře interní: 3x ročně
- Samostudium:
- zdravotnická knihovna – doplňování min. cca 2 tituly novinek ročně
- Zdravotnický tisk: Sestra, Zdravotnické noviny

Rozšiřování kvalifikace zdravotnických pracovníků:

Kurzy, stáže, semináře:

Název

Obor / specializace

Počet

Školení firmy ABENA

Inkontinence
Převazové techniky

2

Přístup k neklidnému klientu

 

7

Canisterapie

 

7

A trend

Managment lidských zdrojů

7

Školení firmy Hartmann

Ošetřování u inkontinentních

7

Vzdělávací cyklus pro pomáhající profese

Zaměření a přístup k neklidnému a agrasivnímu klientu

5

Etika sociální práce

 

4

Praha

Dotyková terapie

2

Zavádění standardů v sociální péči

 

4

Seminář o registraci zdravotnických pracovníků-zákon 95/2004, 96/2004

 

2

CELKEM

47

Sestry byly proškoleny o registraci zdravotnických pracovníků, v roce 2005 byly podány žádosti k jejich zaregistrování na MZ ČR. Do konce roku bylo zaregistrováno 5 všeobecných sester Dále je nyní rozpracována žádost o zaregistrování nestátního zdravotnického zařízení.

2. Rehabilitace

2.1 Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace

Rehabilitace – léčebný tělocvik je v ÚSP zajištěn proškolenou všeobecnou sestrou, sestrou ve směně. Je vedená evidence v záznamové knize. Schválení a kontrolu provádí smluvní lékařka. K dispozici je malá rehabilitační místnost s vybavením. Máme k dispozici ribstoly, magnetoterapii, perličkovou koupel, různé menší vibrační a masážní přístroje, solux, biolampu , míčky, lavatermy, rehabilitační balóny, rotoped, šlapadla, pomůcky na jemnou motoriku, aromaterapii.

Tělocvična v zařízení není, pro skupinová cvičení je možno použít víceúčelové místnostinebo malé průchozí tělocvičny, nebo kaple.

Jízda na koních je u nás prováděna již 12 let a je v současné době provozována jako léčebně pedagogicko - psychologické ježdění (LPPJ) zajištěné odborným pedagogickým personálem. Máme 2 koně a ovál s nástupištěm pro vozíčkáře. V péči o koně vypomáhají někteří uživatelé a má to kladný vliv na jejich psychiku.


III. HOSPODAŘENÍ

1.Výnosy

1.1 Příspěvek na provoz - přehled za období 5let v Kč

rok

státní dotace

stát. dotace celkem

doplň.zdroj zřizovatele

celkem

poznámka

2001

63.000,00 x 119

7.497.000,00

4.229.900,00

11.726.900,00

 

2002

63.000,00 x 119

7.497.000,00

5.876.000,00

13.373.000,00

 

 

2003

 

73.665,00 x 119

 

8.766.135,00

 

6.735.565,00

 

15.501.700,00

včetně delimit. pracoviště MRP ÚO

 

2004

 

73.665,00 x 119

 

8.766.135,00

 

8.202.650,00

 

16.968.785,00

včetně delimit. pracoviště MRP ÚO

 

 

 

2005

81.356,00 x 119

9.681.364,00

13.159.119,06

22.840.483,06

včetně delimit. pracoviště MRP ÚO a vč.dotace na vyb. CHB 2.900.000,-Kč a včetně SROP

2006 Plán

81.356,00 x 119

9.681.364,00

13.099.636,00

22.781.000,00

z toho SROP(1.1781mi.)

 

 

 

rok

Příspěvek na provoz celkem

Výnosy

 

 

poznámka

 

celkem

 

lůžko/rok

 

lůžko/měs

celkem nárůst (meziroč.)

celkem výnosy bez přísp.na provoz

údaj

tis / Kč

%

tis.

 

2001

11.726,90

98.545,00

8.212,00

+18,90

6.906,00

 

2002

13.373.000,00

112.378,00

9.365,00

+14,10

7.628,70

 

2003

14.500.000,00

121.848,70

10.154,00

+8,43

7.194,90

bez MRP

 

2003

 

15.501.700,00

 

130.266,00

 

10.855,00

 

+15,90

 

7.194,90

včetně delimit. pracoviště MRP Ústí n.Orl.

2004

15.966.785,00

134.174,70

11.181,20

+10,12

7.717,50

bez MRP

 

2004

 

16.968.785,00

 

142.594,80

 

11.882,90

 

+9,47

 

7.717,50

včetně delimit. pracoviště MRP Ústí n.Orl.

 

2005

 

18.669.959,36

 

156.890,41

 

13.074,20

 

+16,93

 

9.327,96

Bez MRP a bez 2.900mil.- vybav. CHB, a bez SROP

 

 

2005

 

 

22.840.483,06

 

 

191.936,83

 

 

15.994,74

 

 

+34,60

 

 

9.327,96

včetně delimit. pracoviště MRP, vybav.CHB a SROP

2006 Plán

 

22.781.000,00

 

191.436,97

 

15.953,08

 

-0,26

 

7.791,00

 

z toho SROP(1.1781mi.)

1.2 Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v souladu s rozpočtovou skladbou ( nedaňové příjmy)

1.2.1 Hlavním příjmem ÚSP jsou úhrady klientů za pobyt . Výše úhrad je dána ustanoveními vyhlášky č.82/93 Sb v platném znění.

rok

příjmy z úhrad

2004

7.094.203,00

2005

7.400.995,00

2006 plán

7.400.000,00

1.2.2 Pomocné hospodářství je zřízeno v ÚSP ve smyslu § 85 Vyhlášky č. 182/91 Sb. k rozvíjení dobrovolné výchovné a pracovní činnosti klientů (pracovní terapie) a netvoří tak doplňkovou činnost organizace (vedlejší hospod. činnost organizace).

Obsah činnosti Pomocného hospodářství ( dále jen „PH“ ) je zaměřen na vytváření podmínek pro vedení užitečné produktivní pracovní činnosti klientů, zejména formou produkce výrobků pro potřebu stravovacího provozu ÚSP.

Výnosy a náklady spojené s produkcí PH se účtují ve výnosech a nákladech organizace v požadované analytice a s označením střediska PH. Výnosy PH se člení na tzv. produkci rostlinnou, živočišnou a produkci květin. Do střediska PH se nezahrnují náklady na platy zaměstnanců ústavu zajišťujících vedení výchovné a pracovní činnosti klientů v PH a dále náklady na pořízení investic a jejich opravu.

V rámci roční účetní uzávěrky je vyčíslen tzv. roční hospodářský výsledek střediska PH .

Dle odst. 2 § 87 Vyhlášky č. 182/91 Sb. je současně prováděna dotace KFO ve výši 50% čistého výnosu PH ÚSP.

VÝSLEDKY - POMOCNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Skladba výdajů a příjmů

ROK

ROK

ROK

ROK

ROK

 

2001

2002

2003

2004

2005

PALIVO,plyn

95.171,00

87.073,06

79.000,00

78.979,59

74.456,10

MATER. ÚDRŽBA a ost.m.

4.820,50

23.271,50

3.110,80

1.298,00

0,00

MATERIÁL PH (vč. poř.DHM pro PH)

4.086,20

0,00

22.121,10

7.745,50

11.810,50

KRMIVO

402,40

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOTŘEBA celk

104.480,10

110.344,56

104.231,90

88.023,09

86.266,60

OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ

0,00

5.143,40

0,00

0,00

650,00

PŘEPRAVA a předplatné

0,00

498,70

1.157,00

544,00

0,00

OST.SLUŽBY

1.153,00

4.906,60

2.975,50

910,50

0,00

úhyny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SLUŽBY,ost.celk

1.153,00

10.548,70

4.132,50

1.454,50

650,00

ODMĚNY KLI

1.670,00

2.510,00

2.720,00

4.850,00

6.865,00

NÁKLAD CELKEM

107.303,10

123.403,26

111.084,40

94.327,59

93.781,60

ZELENINA, OVOCE

33.263,80

20.754,20

69.058,70

76.151,40

40.311,55

ŽIVOČIŠNÁ VÝR.

31.437,80

44.368,45

42.338,40

27.312,10

34.883,05

KVĚTINY

19.539,00

6.825,00

16.774,25

25.439,00

18.587,00

Ostatní

 

730,00

0,00

0,00

0,00

VÝNOSY CELKEM

84.240,60

72.677,65

128.171,35

128.902,50

93.781,60

HOSP.VÝSL.:

-23.062,5

-50.725,6

17.087

34.574,91

*0,00

* snížení tržby "zelenina, ovoce" upraveno s ohledem na.limit výše strav. jednotky r.2005

1.2.3 Finanční prostředky KFO ( kulturního fondu uživatelů služeb )

Tento fond je v ÚSP zřízen zřizovatelem a spravován na základě ustanovení § 87 Vyhlášky MPSV ČR 182/91Sb. v platném znění.

Fond je tvořen finančními prostředky:
-50 % čistého výnosu PH ÚSP je převáděno do KFO z provozních prostředků vždy na základě uzavření účetního období.
-Finanční dary od sponzorů , které se dělí na účelové a neúčelové. Finanční prostředky KFO přijaté darem , je-li stanoven jejich účel , se využijí dle představ dárce.
-Finanční dary slouží k rozšíření možnosti kulturního vyžití klientů a zajištění fungování a rozvoje.

1.3 Rozbor příjmů plynoucích z prodeje investičního majetku ( kapit. příjmy)

V roce 2005 jsme neuskutečnili žádný prodej investičního majetku .

1.4 Komentář a vyčíslení výnosů z mimorozpočtových zdrojů - např. dotace na opravy a údržbu, převody z fondu organizace včetně zapojení těchto prostředků v nákladové části rozpočtu

V roce 2005 obdržela naše organizace:
-investiční dotaci na vestavěné linky, vestavěné skříně a spotřebiče do domků chráněného bydlení z rozpočtu zřizovatele ve výši 550.000,-Kč

V roce 2005 obdržela naše organizace:
-neinvestiční dotaci na vybavení domků chráněného bydlení z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.900.000,-Kč

1.5 Přijaté dary a přehled dárců

Dary jsou přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary se člení na věcné (v podobě předmětů či služeb) a dary finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako „účelové“ (vyhrazeny ke konkrétnímu použití), vždy však ve prospěch péče uživatelů služeb ústavu.

Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů a jsou předmětem vyhotovovaných přiznání k dani darovací, kterou ÚSP Žampach předkládá finančnímu úřadu dvakrát ročně.Ústav je osvobozen od platby daně darovací. Dary jsou dle svého charakteru a účelu dále vedeny v evidenci majetku uživatelů služeb, ústavu nebo kulturního fondu obyvatel.

Ústav zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary.

Finanční dary slouží zejména. k rozšíření možnosti kulturního vyžití uživatelů a zajištění fungování a rozvoje léčebného pedagogicko psychologického ježdění (LPPJ) a k dalším účelům vymezeným dárcem.


Přehled o přijatých darech a dárcích za období roku 2005

 

Rekapitulace přijatých darů dle druhu
(celkem přijato za období od 1.1.2005 do 31.12.2005)

Druh daru

Finanční hodnota daru

Dar na účet KFO

139.480,00

Dar hotově do pokladny

53.300,00

Dar na provozní účet

15.000,00

Dar - poskytnuté služby uživatelům služeb

68.108,50

Dar - poskytnuté služby organizaci

17.000,00

Dar - věcný do majetku KFO

910,00

Dar - věcný do majetku uživatelům služeb

16.748,00

Dar -věcný do majetku organizace

165.354,00

Dar - ostatní

3.400,00

CELKEM

479.300,50

Přehled dárců za období roku 2005 dle data

Datum

Dárce

Obsah daru

Hodnota.daru

16.02.2005

Semileas-CZ, a.s.Semily

Monitor

9.996,00

16.03.2005

Bapa s.r.o.Letohrad

20ks obl.houska

-

21.03.2005

Klub důchodců Letohrad MěÚ

2ks velké sáčky bonbónů

-

25.03.2005

Svaz zahrádkářů Letohrad

4ks velké balení FINEST TOFFEÉ

-

11.04.2005

Prodejna pro chovatele ValášekŽamberk

Krmivo pro činčily

400,00

18.04.2005

Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí

Finanční dar

50.000,00

16.05.2005

Mirka Síčová Česká Třebová

Finanční dar

300,00

20.05.2005

Česká pojišťovna a.s Praha

Finanční dar

10.000,00

150.6.2005

Mirka Síčová Česká Třebová

Finanční dar

300,00

20.06.2005

Město LetohradM

Finanční dar

5.000,00

04.07.2005

AÚSP ČR Olomouc

Finanční dar X.roč.Přehazanovaná Dřevěnice

6.000,00

08.07.2005

Oliva Viktor/Kunčický kravál/ Letohrad

Finanční dar

3.000,00

27.09.2005

Semileas-CZ, a.s.Semily

Finanční dar

15.000,00

05.10.2005

Hartman-RICO Veverská Bítýška

Finanční dar

2.500,00

07.10.2005

Oliva Viktor/Kunčický kravál/ Letohrad

Finanční dar

4.000,00

12.10.2005

ISOLIT BRAVO Jablonné nad Orlicí

Vybavení CHB

155.358,00

13.10.2005

Chládková Ivana Dol.Dobrouč

Finanční dar

500,00

20.10.2005

KONZUM obchodní družstvo Ústí nad Orlicí

Finanční dar Vánoční besídka

20.000,00

24.10.2005

Novotná Markéta Žamberk

Sportovní oblečení

-

25.10.2005

Brychtová Božena Ústí n.Orlicí

Společenské oblečení

-

01.11.2005

Tarašková Eliška Letohrad

Nánožník na vozík

-

17.11.2005

Brychtová Božena Ústí n.Orlicí

Obuv

-

22.11.2005

Dipl.-Ing.M.Dušek a E.Dušková Klášterec n.Orlicí

Finanční dar
Na 2ks hrnčíř. kruhy na prac.terapii

23.000,00

24.11.2005

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna.., a.s. Praha

Finanční dar
Příspěvek na hipoterapii

30.000,00

25.11.2005

Ing.Magdaléna Vlčková Letohrad

Finanční dar

10.000,00

02.12.2005

K-MONT spol.s r.o Ústí nad. Orlicí

Finanční dar

10.000,00

02.12.2005

K-MONT spol.s r.o Ústí nad. Orlicí

Služba-provedení sádrokartonových prací

17.000,00

02.12.2005

ART DECOR Ústí nad Orlicí

Dekorativní vybavení Domků ve stráni ÚSP Žampach

9.248,00

08.12.2005

Voda, topení, plyn Sloupnice

Finanční dar

10.000,00

08.12.2005

TEDIS Žamberk

Soubor hraček

7.500,00

08.12.2005

Svaz invalidů Žamberk

4ks-Medvědi velcí plyšový

-

12.12.2005

Dolečková Emílie Jablonné nad Orlicí

Soubor sportovního vybavení

910,00

22.12.2005

Bodláková Jana Praha 10

Soubor VHS kazet

-

22.12.2005

Bednář Milan Helvíkovice

12ks balíků slámy-hipoterapie

3.000,00

22.12.2005

Hudeček s.r.o.Ústí nad Orlicí

Finanční dar
Slavn.otevření Domků ve stráni ÚSP

7.000,00

23.12.2005

Rels elektro s.r.o. Žamberk

 

1.180,00

31.12.2005

Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad

Sleva na lécích klientům na rok 2005

68.108,50

CELKEM FINANČNÍ HODNOTA DARŮ

479.300,50


 

2.Náklady

2.1 Struktura nákladů a výnosů, vč. stručného komentáře ( třída 5 a 6) podle v úvahu přicházejících pod seskupení položek rozpočtové skladby ( porovnání výše výdajů s předchozím rokem), včetně vyčíslení a využití mimorozpočtových prostředků z příjmové části rozpočtu. U pod seskupení 521 včetně dodržení limitů - prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci, počtu zaměstnanců

Organizace hospodařila s příspěvkem na provoz v celkové výši: 22.840.483,06Kč (včetně MRP,včetně SROP a včetně neinvestiční dotace na vybavení CHB – Domků ve stráni) s dosažením výnosů celkem: 30.897.922,03Kč, z toho činily příjmy z úhrad 7.400.995,00Kč.

Celkové náklady organizace činily 30.810.940,36Kč. (včetně MRP,včetně SROP a včetně neinvestiční dotace na vybavení CHB – Domků ve stráni).

Organizace v rámci těchto výnosů a nákladů dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku, a to se výši 86.981,67Kč.Organizace podala návrh zřizovateli na rozdělení tohoto ZHV – přídělem do fondů organizace.

Viz.tabulky níže

 

Provozní neinvestiční náklady a mzdové náklady – přehled od roku 2001

 

 

rok

 

náklady neinvestiční

z toho mzdové náklady

celkem

lůžko/měs.

celkem nárůst

celkem

celkem nárůst

průměrná mzda v ÚSP

limit zřizovatele

údaj :

tis Kč

%

tis Kč

%

tis Kč/ počet zam.

2001

18.632,4

13.047,9

+10,6

7.804,4

+13

11.202,-(+13,7)

7.806,0/61

2002

20.979,4

14.691,5

+12,6

8.642,8

+10,7

11.732,0 (+4,7%)

8.644,0/61

2003 bez MRP

21.668,8

15.174,2

+3,41

9.707,0

+12,31

13.392,66 (na 60,4)

9.707,0/62

2003 *

22.670,6*

15.875,8*

+8,06

10.226,9*

+18,33

13.570,73(62,8) *

10.227,0/65

2004 bez MRP

23.677,3

16.581,8

+9,30

10.330,0

+6,42

14.020,09 (na 61,4)

10.330,0/63

2004 *

24.679,8*

17.287,3*

+8,89

10.890,0*

+6,48

14.224,14(na 63,8)*

10.890,0/66

2005 bez MRP a bez CHB a bez SROP

26.640,39

18.655,74

+12,51

12.346,00

+6,53

14.935,80(na 68,29)

12.346,0/70

2005 *

30.810,94*

21.576,29*

+24,81

12.983,20*

+6,09

15.090,00*(na 70,94)

12.983,2/74

2006 Plán vč.SROP

30.571.96

21.408,94

-0,78

14.853,00

+6,52

16.074,68/na 77)

14.853,00/77

*včetně delimitovaného pracoviště MRP Ústí nad Orlicí.

 

Přehled hospodaření organizace včetně stavu finančních fondů za 5let v tis.

Ukazatel

2001

2002

**2003

**2004

*2005

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

 18.632,00

20.979,00

22.671,00

24.680,00

30.811,00

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

 4.023,00

4.195,00

4.365,00

5.315,00

7.877,00

Spotřeba energie (číslo účtu 502)

 1.580,00

1.673,00

1.554

1.630,00

1.998,00

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

 400,00

1.129,00

893,00

854,00

1.182,00

Cestovné (číslo účtu 512)

35,00

49,00

35,00

38,00

24,00

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatní služby (číslo účtu 518)

 532,00

611,00

708,00

762,00

951,00

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

 7.923,00

8.774,00

10.346,00

10.978,00

12.885,00

v tom: mzdové náklady

 7.804,00

8.643,00

10.227,00

10.890,00

12.827,00

Dodržení limitů - prostředků na platy

-

-

-

-

12.983,00

ostatní osobní náklady

 119,00

131,00

119,00

88,00

58,00

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

 2.720,00

3.002,00

3.546,00

3.823,00

4.487,00

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)

 155,00

173,00

205,00

218,00

256,00

Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528)

 144,00

134,00

133,00

87,00

0,00

Daně a popl. (součet ú.č. 531, 532, a 538)

 13,00

15,00

2,00

0,00

0,00

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 54.)

 117,00

132,00

152,00

176,00

119,00

Odpisy dlouhod. majetku (číslo účtu 551)

 990,00

1092,00

732,00

799,00

1.032,00

Výnosy z činnosti PO – úč. tř. 6 celkem

 18.633,00

21.002,00

22.929,00

24.686,00

30.898,00

z toho:Tržby z prodeje služeb (č.účtu 602)

 6.810,00

7.493,00

7.185,00

7.470,00

7.859,00

Jiné ostatní výnosy( součet účtů číslo 64.)

 38,00

96,00

10,00

118,00

105,00

Aktivace

-

-

-

129,00

94,00

Tržby z dlouhod.majetku (č. účtu 651)

 54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tržby z prodeje ost. maj. (číslo účtu 65.)

 4,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní příjmy - mezisoučet

 6.906,00

7.629,00

7.195,00

7.717,00

8.058,00/

Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem

 11.27,00

13.373,00

15.502,00

16.969,00

22.840,00

v tom: příspěvek na provoz

 11.727,00

13.373,00

15.502,00

16.969,00

22.840,00

dotace na neinv. náklady (ISPROFIN)

 0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

Použití prostředků rezervního fondu

 0,00

0,00

viz.

viz.

71,00

Použití prostř. FRIM do údržby majetku

 0,00

0,00

viz.

viz.

0,00

Hospodářský výsledek před zdaněním

 0,60

22,00

259,00

6,00

87,00

Daň z příjmu (č.účtu 591)

 0,00

0,00

0

0,00

0,00

Hospodářský výsl. po zdanění

 0,60

22,00

259,00

6,00

87,00

Doplňkové údaje:

 

 

 

 

 

Stav FO (č. účtu 911) k 31.12. roku

 108,00

109,00

111,00

117,00

Viz.níže

Stav FR (č. účtu 914).k 31.12. roku

 206,00

206,00

223,00

339,00

Viz.níže

Stav FRIM (č. účtu 916) k 31.12. roku

 243,00

281,00

272,00

161,00

Viz.níže

Stav FKSP (č. účtu 912) k 31.12. roku

 110,00

59,00

112,00

191,00

Viz.níže

Prům.evid.počet zam.přepčt.na pl. zaměst.

59,00

62,00

62,80

63,80

70,9

*rok 2005 včetně MRP ÚO, včetně SROP a včetně neinvestiční dotace na vybavení CHB
**včetně MRP

Zůstatky a čerpání na fondech organizace přehled v Kč rok 2005:

Fond

stav k 1.1.2005

čerpání

tvorba (mimo HV)

příděl z HV 2003

stav k 31.12.2005

Rezervní fond

339.105,86

71.400,00

0,00

5.455,42

273.161,28

Fond reprodukce majetku

160.939,73

995.571,50

1.581.673,00

0,00

747.041,23

Fond odměn

117.032,51

0,00

0,00

1.000,00

118.032,51

FKSP

191.317,06

167.691,00

256.445,82

0,00

280.071,88

Celkem

808.395,16

1.234.662,50

1.838.118,82

6.455,42

1.418.306,90

2.2 Vyčíslení a zhotovení celkových finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity
Tyto náklady nebyly v hodnoceném období realizovány.

2.3 Vyčíslení nákladů na nájemné
Tyto náklady nebyly v hodnoceném období realizovány.

2.4 Investiční majetek – přehled pořízených investic

Název investice

 

z FRIM v Kč

z toho v Kč

Přímá investice Pk nebo ISPROFIN

Z daru

Dotace zřizovatele

Státní účelová dotace

Dokončení
Domky -chráněné bydlení a.č.21

576.368,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

Stav.příprava “Modernizace hl budova ÚSP“ a.č.10

2.809,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Stav. příprava EU Místní INFO centrum- Inter.klub a.č.23

3.907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příprava - EU Veř centrum aktivit Zahrada a.č.24

20.336,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Dokončení – ČOV A+B a.č.18

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pořízení strojů

387.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

995.571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odvod z investiční fondu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Informace o event. čerpání finanční podpory z prostředků fondů EU –SROP

2.5.1 V roce 2005 byla uzavřena smlouva o financování z prostředků programu SROP, 3. RLZ, Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech – název akce: ÚSP Žampach - Zahrada Žampach - Veřejné aktivity na celkovou částku: 2.725.000,00 Kč – neinvestiční prostředky.

V roce 2005 bylo byla poskytnuta dotace v částce 321.483,06 Kč

Harmonogram realizace a financování

Datum zahájení realizace akce

1.11.2005

Datum ukončení realizace akce

31.10.2007

Číslo etapy

Stručná charakteristika etapy

Datum zahájení etapy

Datum ukončení etapy

Datum předložení žádosti o proplacení

Rozpočet etapy (celkem Kč)

1

1.etapa

1.11.2005

31.10.2006

30.11.2006

2 021 500,00

2

2.etapa

1.11.2006

31.10.2007

30.11.2007

703 500,00

Celkem (Kč)

2 725 000,00

2.5.2 V roce 2005 byla uzavřena smlouva o dílo z prostředků programu SROP, 3. RLZ, Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech na zhotovení díla - název projektu: ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání.

U tohoto projektu se jedná o přímou investici Pardubického kraje Hodnota díla činí celkem 4.189.058,00Kč vč DPH

2.5.3 V listopadu 2005 byla zahájena akce pod názvem „ÚSP Žampach, Místní informační centrum – internetový klub“. U tohoto projektu se jedná o přímou investici Pardubického kraje spolufinancovanou z prostředků SROP a z vlastních prostředků ÚSP Žampach.


IV. KONTROLNÍ ČINNOST

1. Vnitřní kontrolní systém - interní audit

Pro rok 2005 byl ročním plánem naplánován a vykonán audit se zaměřením na evidenci majetku a odpisový plán. Na základě zjištění byl dán návrh na doplnění vnitřních směrnic při hospodaření  majetkem.
Zjištění – závažné závady neshledány.
Zápis ze dne: 17.1.2006

2. Kontroly jiných kontrolních orgánů

2.1 Dne 4.5.2005 byla v ÚSP Žampach provedena kontrola interním auditorem KÚ PK. Předmětem kontroly bylo čerpání a vykázaní příspěvku na provoz a dotace na investice poskytnutých z rozpočtových prostředků Pk v roce 2004.
Zjištění – závady neshledány.
Zápis ze dne: 11.5.2005

2.2 Dne 31.5.2005 byla v ÚSP Žampach provedena kontrola pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pk na základě pověření ředitele KÚ Pk č.106/2005 ze dne 19.4.2005. Předmětem kontroly byly depozita klientů, finanční depozitum na účtu klienta, finanční depozitum na vkladní knížce klienta, věcná depozita klientů – cenná věc v úschově a osobní majetek klienta v užívaní.
Zjištění – závady neshledány.
Zápis ze dne: 22.6.2005

2.3 Ve dnech 2.11.2005 – 4.11.2005 byla v ÚSP Žampach provedena kontrola zaměstnancem OSSZ Ústí nad Orlicí. Předmětem kontroly byla kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění
Zjištění – závažné závady neshledány - protokol č.215/05
Zápis ze dne: 4.11.2005

2.4 V roce 2005 byly dále vykonány kontroly orgánem Krajské hygienické stanice Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, oddělení hygieny výživy PBU ve dnech 10.1.2005 a 29.8.2005.
Zjištění – závažné závady neshledány - protokoly – zápis z uvedených dat


3. Opatření přijatá k výsledkům kontroly

Kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky. Pro realizaci ev. dílčích nápravných opatření byly stanoveny příslušné harmonogramy a zpracovány zprávy o jejich plnění.

 

Výroční zprávu předkládá:
PaedDr. Luděk Grätz
ředitel ústavu

V Žampachu dne 05.03.2006

 

 

 

Příloha zprávy o činnosti a hospodaření za r.2005:
Výběr z fotodokumentace ÚSP Žampach (7 stran) [pdf]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Na začátek zprávy]