text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ /CHB/ - POPIS SLUŽBY - více informací Tisk článku    

                                                               Zpět na stránku základní informace o sociální službě - CHB

Co nabízíme ?


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ /CHB/
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB:                      popis realizace služby - viz. registrace služby - zde                                                                


Službu chráněné bydlení provozujeme  na adrese:

 

Žamberk, ul. Českých bratří, č.p. 162 (postupně od 11/2015)

3 byty - velikost 1+kk až 1+1 

Letohrad, Nad Bažantnicí, U Biatlonu č.p. 1025 (od 10/2019)

2 domácnosti pro 6 celkem uživatelů služeb (2+4)

Letohrad, Komenského ul., č.p. 42 (od roku 2013)

1 byt - velikost 3+1

Letohrad, Tyršova ul., č.p. 353 (od 07/2015)

3 byty - velikost 1+k.k., 1+1, 2+1

Letohrad, Jilemnického ul., č.p. 81 (od 04/2018)

1 byt - velikost 1+1

Nekoř, č.p. 29 (od 04/2018)

1 byt - velikost 1+1

 

 
Služba chráněné bydlení  zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách:
 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Služba zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Uživatelé služby chráněného bydlení jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy, v nakupování si surovin a v samostatné přípravě stravy s dopomocí.
  
b) poskytnutí ubytování
Uživatelům služby chráněné bydlení se zajišťuje ubytování v bytech, které jsou součástí běžných bytových domů v obci Žampach nebo v okolním městě. Uživatelé bydlí v bytové jednotce se standardním vybavením, včetně části obývací, sociální a kuchyňské s uspořádáním jako v běžné domácnosti.
Služba ubytování zahrnuje dle potřeby také praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, vč. žehlení, a to v rozsahu, ve kterém si uživatelé služeb nemohou tyto činnosti obstarat sami v rámci zajištění chodu domácnosti s podporou.
 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti
     Uživatelům služby chráněné bydlení je poskytována pomoc při zajišťování chodu domácnosti,a to pomoc při běžném úklidu a údržby domácnosti a při údržbě domácích spotřebičů. Uživatelům je poskytována podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami spojenými s obstaráváním si věcí potřebných pro svou osobu.
 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
      Uživatelům služby chráněné bydlení je po ukončení povinné školní docházky poskytována podpora v jejich možné účasti v navazujícím vzdělávání  anebo v zapojení do programu výchovně vzdělávacího centra domova. Uživatelům je poskytována podpora pro  pracovní uplatnění v aktivizačních činnostech v domovu a v produktivní práci mimo domov, včetně možného uplatnění na otevřeném trhu práce. Uživatelům je také poskytována a zprostředkována nabídka zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit v domovu a v okolním společenském prostředí. Uživatelům je poskytována podpora při obnovování nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a v oblasti partnerských vztahů.

 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo domov a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;
uživatelům je poskytována podpora a doprovázení za aktivitami mimo domov, vč. obstarávání si osobních záležitostí na úřadech a v organizacích
uživatelům služeb je zprostředkováván kontakty s okolním společenském prostředím také v domovu, a to prostřednictvím podpory široké veřejné návštěvnosti zámeckého areálu, provozováním Turistického informačního centra, Arboreta Žampach a pořádáním veřejných akcí v domovu.
 
f) sociálně terapeutické činnosti
         Uživatelé služeb jsou podporování v rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností potřebných pro sociální začleňování.
         Uživatelům služeb je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení; dále je sociální poradenství poskytováno uživatelům služeb formou individuální podpory a péče.
 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
             Domov vytváří systému závazných vnitřních předpisů a pravidel poskytovatele služeb, které jsou budovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR a  zajišťují uživatelům služeb uplatňování práv a oprávněných zájmů při poskytování služby. Uživatelům služeb je např. zajišťována podpora v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech. Domov uplatňuje  systémem individuálního plánování pro realizaci osobního rozvoje a dosahování osobních cílů uživatelů služeb a systém vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišťování věcí osobní potřeby, obstarávání osobních záležitostí, vyřizování podnětů a stížností apod.

 Prohlídka bytů služby CHB - vstoupit - zde !