text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Hlasujte prosím pro náš projekt: Zooterapie - vybavení pro chov drobného zvířectva  Tisk článku    

Děkujeme za Vaše hlasy!      



NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK


 


Zde Vás  informujeme o využití finančního příspěvku:

 

 

Fotografie z dokončení vnitřního vybavení

v roce 2020

 

 

114601.jpg 114702.jpg 114706.jpg 114715.jpg

Více fotografií z dokončení - zde

 

Naše propagační video - Český dvorek (24.11. 2019)

 


 Děkujeme za Vaše hlasy

pro náš projekt "Zooterapie: vybavení pro chov drobného zvířectva"

v obchodě Tesco v Ústí nad Orlicí. 

Informace o našem projektu na www Tesco - zde

Hlasování v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí bylo ukončeno dne 16. února 2020 !


Co je cílem našeho projektu ?20170326_200402.jpg

Finanční příspěvek bude použit na financování  vybavení pro zooterapii v areálu Českého dvorku v Domovu pod hradem Žampach.

V rámci zooterapie chceme rozšířit chov domácích zvířat na českém dvorku o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům i veřejnosti. Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.


Informace o našem projektu na www Nadace TESCO: https://itesco.cz/pomahame/project/19352/

ostatní projekty - region Ústí nad Orlicí   Hlasování ukončeno 16. února 2020


dvorek_video_03.jpg dvorek_video_03a.jpg dvorek_video_03b.jpg dvorek_video_05.jpg
dvorek_video_07.jpg dvorek_video_08.jpg dvorek_video_09.jpg dvorek_video_10.jpg

  

IMG_8197.JPG IMG_8199.JPG IMG_8201.JPG IMG_8208.JPG

Fotografie z přípravy našeho areálu Český dvorek

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu    

D ě k u j e m e   z a    V a š i   p o d p o r u !   

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
IMG_2209.JPG IMG_2211.JPG IMG_2213.JPG IMG_2218.JPG
IMG_2228.JPG IMG_2235.JPG IMG_2239.JPG IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG IMG_2244.JPG IMG_2249.JPG IMG_2250.JPG
DSC_0353.JPG DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG DSC_0366.JPG

Více fotografií - zde


ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠEM PROJEKTU:

Název organizace: Domov pod hradem Žampach  Adresa: Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk

Kontaktní osoba - informace o projektu: PaedDr. Luděk Grätz, ředitel

Email: uspza@uspza.cz Telefon: 603 878 659

Název projektu:

 

Zooterapie v Domovu pod hradem Žampach

 pořízení vybavení pro chov drobného zvířectva v areálu Český dvorek

Konto finančních darů (darovací smlouvy):

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600

Informace k darům (darovací smlouvy): pracovník pověřený agendou darů - ekonom: Zuzana Bystroňová

Popis projektu:

V rámci zooterapie chceme rozšířit chov domácích zvířat na českém dvorku o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům i veřejnosti.

Chov domácích zvířat je významným zdrojem pro pracovní a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu DPH Žampach do okolního společenského prostředí, neboť výběh je řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky zámeckého areálu na Žampachu.

Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat.

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.


NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK  


       

Přejít na základní článek - dárci, sponzoři, dobrovolníci v Domovu pod hradem Žampach